2000’li Yıllarda Sınıf Yönetimi Pdf İndir

2000’li Yıllarda Sınıf Yönetimi
Etkili okul, okul geliştirme ve öğretim etkililiği araştırmaları, okulun etkililiği ile öğretmen ve sınıf etkililiği arasında bir ilişki olduğunu göstermiştir. Okul etkililiği, öğretmen ve sınıf etkililiğinin ötesinde uygun bir öğretim ortamı ve okul kültürü sağlamayı gerektirse de, bir okulun etkili olmasının merkezinde öğretmen ve sınıf etkiliği bulunur. Pek tabii ki, okul etkililiğinde bu denli önemli bir yer tutan sınıf etkililiği başarılı bir sınıf yönetimine bağlıdır. Sınıf yönetimi, öğretimin hedeflerini öğrenciye kazandırabilmek için ders ve derse ilişkin düzenlemelerin yapılması, öğretmen-öğrenci etkileşiminin, öğrenci davranışlarının yönlendirilmesidir. Sınıf yönetimi, sınıf etkinliklerinin etkili öğrenmeyi sağlamak üzere öğrencyle birlikte öğrenci için planlanması, örgütlenmesi ve eşgüdümlenmesi sürecidir. Bu sürecin temel boyutları arasında; öğretimin planlanması, öğretim stratejileri, öğretim ortamının düzenlenmesi, disiplin, zaman yönetimi, öğretmen-öğrenci ilişkileri vb. gelmektedir. Sınıf yöneticisi olarak öğretmenin başarısının bilim ve sanat olmak üzere iki yönünün olduğu söylenebilir. Mesleğin sanat yönü (mesleğe yatkınlık, yetenek, yaratıcılık vb.), öğretmenin kişiliğine bağlıysa da, bilim yönü büyük oranda onun mesleğinin kuram ve uygulama boyutlarında gerekli bilgi, beceri, anlayış ve deneyime sahip olmasına dayanır.

İşte bu çalışmada öğretmenin sonradan eğitimle kazanabileceği, etkili sınıf yönetimi için gerekli kuramsal temel, uygun öğretim stratejileri, eğitim ortamının düzenlenmesi, istenmeyen davranışların kontrol edilmesi, sınıfta çatışmanın yönetimi, sınıf disiplini, zor öğrencilerin yönetimi, öğrencilerin güdülenmesi, öğrenciye liderlik etme, mekân düzenlemesi, zaman yönetimi ve öğretimin yönetimi gibi konular işlenmektedir. Değerli öğrencim ve meslektaşım, Dr. Balay, bilim adamı ciddiyeti içinde bu konuları başarıyla betimlemiş, tartışmış ve bir senteze gitmeye çalışmıştır.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*