Alternatif Sosyal Politikalar Üzerine Söyleşiler Pdf İndir

Alternatif Sosyal Politikalar Üzerine Söyleşiler
Sosyal politikaya ilgi duyanlar, bu alanın içeriğini az çok bilir. Tarihî açılımla açıklamak gerekirse, sanayileşme ile birlikte ortaya çıkan ve vahşî kapitalizmin bir sonucu olduğu söylenen işçi-işveren sorunu, geleneksel sosyal politikanın ana konusu haline getirilmiştir. Nitekim Türkiye’de de özellikle 1980 sonraki süreçte üniversitelerimizde Sosyalizmle ilişkili olabilir kaygısı ile Sosyal Politika (ve Sosyal Güvenlik) Ana Bilim Dalı, sanki sadece çalışma hayatı ile sınırlıymışçasına Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümüne entegre edilmiş ve dar bir bakışla iş dünyası ile iyice pekiştirilmiştir. Halbuki kapitalist/liberal ekonomi modellerinin insanlık dışı sonuçlarını düzeltmek gayesiyle ortaya çıkmış olan modern sosyal politika, kendini reforme ederek, (radikal) sosyalist akımlardan uzaklaşmış, çalışma ekonomisinin ötesinde ve dışında başka birçok sosyal alana da hitap eden multi-disipliner bir bilim dalı haline gelmiştir. Buna rağmen Türkiye dâhil birçok devlet, sosyal politika alanındaki yükümlülüklerini tam olarak yerine getiremediği ve sosyal politika tedbirlerini başarılı bir şekilde ülke insanının refahına yönelik olarak uygulayamamaktadır. Bu bağlamda bu ülkeler, anayasalı sosyal devlet niteliği taşımanın ötesinde güçlü bir sosyal politika konseptine sahip değildir. Gelir dağılımındaki adaletsizlik, bunun sadece somut bir örneğidir.

PDF Kitap Nedir?

PDF (Portable Document Format) kitap, bir elektronik belge türüdür. PDF dosyaları, bir yazılım programı kullanılarak oluşturulan ve görüntülenen belgelerdir. PDF dosyaları, yüksek kalitede görüntüleme özelliklerine sahiptir ve genellikle metin, resimler, formlar ve diğer içeriklerin bir arada bulunduğu belgeler olarak kullanılır. Özellikle, PDF dosyalarının yüksek kalitede görüntüleme özelliklerine sahip olması nedeniyle, kitap ve dergi gibi yayınların elektronik versiyonlarını oluşturmak için sıklıkla kullanılır.
Pdf Nasıl İndirilir?

PDF kitap indirme işlemini yapabilmek için öncelikle bir internet tarama programına (örneğin Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer gibi) ihtiyacınız olacak. Daha sonra, indirmek istediğiniz PDF kitabın bulunduğu bir internet sitesine giderek, kitabın indirme linkine tıklamanız gerekmektedir. Linki tıkladıktan sonra, tarama programınız indirme işlemini otomatik olarak başlatacak ve kitap bilgisayarınızda belirlenen bir klasöre indirilecektir. Eğer kitabın indirme linkine ulaşamıyorsanız, kitabın bulunduğu internet sitesinde arama özelliğini kullanarak kitabın adını aratabilir ve kitabın sayfasına ulaşarak oradan indirme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Eğer kitabın indirme linki bulunmuyorsa veya indirme işlemini gerçekleştiremiyorsanız, kitabın yayıncısından veya yazarından izin alarak indirme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Hazır CV yapmak ister misiniz? Cevabınız evet ise boş cv indir adresimizi ziyaret edebilirsiniz. https://boscvindir.com/

Yorum yapın