Sosyal Bilim Metodolojisi Pdf İndir

Mayıs 6, 2022 0

Sosyal Bilim MetodolojisiSosyal bilim metodolojisinin temel prensiplerini özlü ve eleştirel bir biçimde anlamaya ve doğru olarak uygulamaya duyulan ihtiyacın motive ettiği bu kitap, en azından […]

Mazerete Mahal Yok Pdf İndir

Mayıs 5, 2022 0

Mazerete Mahal YokBu kitabın 4. Baskısı aynı zamanda son kez yeniden yazımıdır. Bu baskıda kitaba üçüncü bir kesim daha eklendi. Üçüncü kesim, serüvenleri lisanstan beri […]

Gömülü Teori – Nitel Desenler Pdf İndir

Mayıs 4, 2022 0

Gömülü Teori – Nitel DesenlerNitel araştırma desenleri özellikle modernizm, pozitivizm ve özcü yaklaşımlar üzerinden yürütülen felsefi tartışmaların ardı sıra sökün ederek günümüz bilim insanlarına farklı […]

Nitel Veri Analizi Pdf İndir

Mayıs 4, 2022 0

Nitel Veri AnaliziBu eser orijinal dili olan İngilizce ve nitel araştırma yöntemleri alanında da ilk nitel veri analizi kitaplarından biri olma özelliğini taşıyan temel kitaplardandır. […]

Anketler ve Anket Soruları Pdf İndir

Mayıs 4, 2022 0

Anketler ve Anket SorularıAnketler, sosyal konularda bilgi toplamak için yapılır. Konu ne olursa olsun, bilginin kaynağı ve anketin muhatabı bireylerdir. Bilgi toplamanın anketler dışında da […]

Yöntemi Bulmak Pdf İndir

Mayıs 4, 2022 0

Yöntemi Bulmak“Yöntemi bulmak ve bilimi oluşturmak gerekir” diye yazan Jean-Paul Sartre, kanımızca, bilimsel yöntemin önemini ve önceliğini vurgulamak bakımından en özlü sözlerinden birini söylemiştir. Daha […]

Davranış Bilimleri Pdf İndir

Mayıs 3, 2022 0

Davranış BilimleriDavranış bilimleri, sosyal bilimler içerisinde yeni gelişmekte olan bir bilim dalıdır. Davranış bilimleri, insan ve toplum hayatının her evresiyle ilgili, çok renkli bir mozaik […]

Nitel Araştırma Yöntemleri Pdf İndir

Mayıs 2, 2022 0

Nitel Araştırma YöntemleriJohn W. Cresvvell’in en çok satan bu eserinin Üçüncü Baskısında beş nitel araştırma geleneğinin her birinin felsefi temelleri tarihi ve temel öğeleri incelenmektedir […]

Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri Pdf İndir

Mayıs 2, 2022 0

Sosyal Bilimlerde Araştırma YöntemleriSosyal bilimlerde araştırma farklı alanlardan derlenmiş çok sayıda beceri ve aktivitenin harmanlanması neticesinde ortaya çıkar. Nitelikli bir araştırmacı, farklı sosyal-kültürel geçmişe sahip […]

İslami İlimlerde Metodoloji (Usül) Meselesi 1 Pdf İndir

Mayıs 2, 2022 0

İslami İlimlerde Metodoloji (Usül) Meselesi 1İslâmî ilimlerin yeniden yapılanmasının tartışıldığı günümüzde önemli problemlerin başında Metodoloji Mes’elesi gelmektedir. İSAV tarafından “İslâmî İlimlerde Metodoloji Problemi” ana başlığı […]

Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemi Pdf İndir

Mayıs 2, 2022 0

Sosyal Bilimlerde Araştırma YöntemiSosyal bilimlerde yöntem dersleri için hazırlanmış olan ve ders notlarından meydana gelen bu kitap yazarın uzun süredir sürdürdüğü bir çalışmanın ürünüdür. Yazar […]

Metinlerle Hermeneutik Dersleri -II Pdf İndir

Mayıs 1, 2022 0

Metinlerle Hermeneutik Dersleri -IITarihsel bilginin nihai amacı ve anafikri, insan yaşamını kavramaktır.”Ernst Cassirer Tarihsellik, kültür bilimleri için olduğu kadar doğa bilimleri için de bir tür […]

Yöneylem Araştırması-1 Pdf İndir

Nisan 30, 2022 0

Yöneylem Araştırması-1Yöneylem Araştırması her ne kadar bir ders olarak lisans programlarında yer almış olsa da; esasen, tam olarak gerçek yaşamı yansıtan bir bakış açısıdır. Gerçek […]

Yöneylem Araştırması-2 Pdf İndir

Nisan 30, 2022 0

Yöneylem Araştırması-2Yöneylem Araştırması-II, Yöneylem Araştırması-I’in devamı olarak tasarlandığı için; Bölüm 9 ile başlamaktadır. Söz konusu bölüm Şebeke Modelleri’ne aittir. Şebeke modelleri; deterministik, doğrusal özellik taşıyan […]