Bilimin Mabedinde Yöntem Meselesi Pdf İndir

Mayıs 26, 2022 0

Bilimin Mabedinde Yöntem MeselesiTürkiye’de sosyal bilimler; devlet, özel şirketler, hatta üniversiteler marifetiyle fen bilimlerine nispetle yıllardır üvey evlat muamelesi görmüştür. Dahasısosyal bilimlerle ilgilenenlerin özellikle popüler […]

Yükselen Duvarlar, Zayıflayan Egemenlik Pdf İndir

Mayıs 10, 2022 0

Yükselen Duvarlar, Zayıflayan EgemenlikBerlin Duvarı’nın yıkılışından sadece yirmi yıl sonra, neden birçok devlet sınırlarına duvar çekme yarışına girdi? Her şeyin küreselleşmesinden büyük bir hoşnutlukla söz […]

Bilimsel Araştırma Yöntemleri Pdf İndir

Mayıs 10, 2022 0

Bilimsel Araştırma YöntemleriSosyal bilimler alanında lisans ve lisan üstü düzeylerde “bilimsel araştırma yöntemleri” ile ilgili pek çok ders okutulmaktadır. Anayasada, eğitimle ilgili yasalarda, öğretim programlarında […]

İktisadi Anlamak Pdf İndir

Mayıs 9, 2022 0

İktisadi Anlamak Küresel mali krizin ertesinde iktisat bilimi eleştirilerin gözde hedefi hâline gelmiş bulunuyor. İktisatçılar adamakıllı yeriliyor ve sahip oldukları nüfuz kamuoyu tarafından alaya alınıyor. […]

Alternatif Yaklaşımlarla Sosyal Bilgiler Eğitimi Pdf İndir

Mayıs 9, 2022 0

Alternatif Yaklaşımlarla Sosyal Bilgiler EğitimiSosyal bilgiler eğitimi çalışma alanı, içerdiği disiplinlere yönelik olarak hazırlanan kazanım ve içeriğin aktarımında zamanın gerekliliklerine göre tüm çalışma alanları ve disiplinler gibi kendini […]

Güneş Enerjisi Sistemleri ve Tasarımı Pdf İndir

Mayıs 9, 2022 0

Güneş Enerjisi Sistemleri ve Tasarımı1.   Enerji ve Temel Kavramlar2.   Birincil Enerji3.   Enerjimizi Hangi Kaynaklardan Elde Ederiz ?4.   Enerji Zinciri5.   Enerji ve İnsan6.   Güneş Hangi Maddelerden Oluşmaktadır ?7.   […]

Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı Pdf İndir

Mayıs 9, 2022 0

Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El KitabıBu kitabın temel amacı, istatistiğe yönellik olumlu tutumların geliştirilmesine katkı sağlamak; araştırmacıların sıklıkla kullandıkları istatistik tekniklerini ve araştırma desenlerini […]

Karma Yöntem Araştırmalarına Giriş Pdf İndir

Mayıs 9, 2022 0

Karma Yöntem Araştırmalarına GirişSağlık bilimleri, sosyal bilimler, davranış bilimleri ve eğitim bilimleri gibi birçok alanda kullanılan karma yöntem araştırmaları son çeyrek yüzyıllık dönem içerisinde gelişmeye […]

Sosyal Bilgiler Eğitimi Pdf İndir

Mayıs 8, 2022 0

Sosyal Bilgiler EğitimiUzak, yakın ve kendi coğrafyamızda cereyan eden olaylardaki dramatik artış, bilişim teknolojilerinin hızlı gelişimiyle doğru orantılı olarak kültürlerarası etkileşimin artması, demokratikleşme hareketleri, doğal afetler, çevre […]

Sosyal Bilimler Tarihi ve Felsefesi Pdf İndir

Mayıs 8, 2022 0

Sosyal Bilimler Tarihi ve Felsefesi“Sosyal Bilimler Tarihi ve Felsefesi, modern sosyal bilimin mahiyeti ve halihazırdaki konumuna nasıl bir süreçle geldiği hakkında bir çalışma. Sahip olduğumuz […]

Sosyal Hizmet Kuram ve Yöntemleri Pdf İndir

Mayıs 8, 2022 0

Sosyal Hizmet Kuram ve YöntemleriKuram, sosyal hizmet uzmanlarının/sosyal çalışmacıların bireyler, gruplar, topluluklar ve topluma yaklaşımına yön veren pratiklerin esaslı bir bileşenidir. Kuram, durumlar ve davranışları […]

Sosyal Bilimleri Düşünmemek Pdf İndir

Mayıs 8, 2022 0

Sosyal Bilimleri DüşünmemekImmanuel Wallerstein ”Sosyal Bilimleri Düşünmemek”le, hepimizi, egemen sosyal bilim paradigmasının kavramlarıyla ”düşünmemeye” çağırıyor.Bunun için egemen varsayımlardan üçünü ele alıyor. ”Sosyal Bilimleri Düşünmemek” gerek […]

Sosyal Hizmete Giriş Pdf İndir

Mayıs 8, 2022 0

Sosyal Hizmete GirişSosyal Hizmete Giriş, öğrencilerin sosyal hizmet alanına olan ilgisini artırmak ve sosyal hizmetlere dair tecrübeye dayanan temel bilgiler sunmak için hazırlanmıştır. Kitap, toplumsal […]

Psikoloji İçin İstatiksel Metotlar Pdf İndir

Mayıs 7, 2022 0

Psikoloji İçin İstatiksel MetotlarPsikoloji İçin İstatistiksel Metotlar, özellikle psikoloji ve eğitim bilimleri olmak üzere sosyal bilimlerde kullanılan istatistiksel metotları ele almaktadır. Eserin yazarıDavid C. Howell, […]

Bilginin Belirsizlikleri Pdf İndir

Mayıs 6, 2022 0

Bilginin Belirsizlikleri“…Sosyal bilimler, mevcut durumda neler olduğundan söz etmeye çalışır. Aynı anda hem toplumsal gerçekliğini yansıtan, hem de bu gerçekliği etkileyen ve aynı anda hem […]

Yönetim ve Etik Pdf İndir

Mayıs 6, 2022 0

Yönetim ve Etikİçindekiler Kavramsal ve Kuramsal Açıdan EtikYönetim Etiğinin DavranıĢsal Temelleri .Kamu Yönetimi Etiği Sisteminin KurumsallaĢma Süreci: ABD Örneği Üzerinden Bir DeğerlendirmeYapısal ve Fonksiyonel Açıdan Türkiye […]

Nitel Verileri Yorumlama Pdf İndir

Mayıs 6, 2022 0

Nitel Verileri YorumlamaBu yeni basım kapsamlı bir gözden geçirme ve yazma sürecinin ürünüdür.Dördüncü basımı okuyanların yorum ve değerlendirmelerinden yola çıkarak aşağıdakideğişiklikleri yaptım:• ‘Kaç vakaya ihtiyacım […]

Bilim Olarak Sosyal Teori Pdf İndir

Mayıs 5, 2022 0

Bilim Olarak Sosyal TeoriBu kitap, bilim felsefesiyle ilgilenen bir sosyolog ile sosyal bilimler ve bilimsel yönteme ilişkin sorunlarla ilgilenen bir felsefeci tarafından yazılmıştır. Kitapta, sosyal […]

Siyasal ve Sosyal Bilimler Makaleler 2 Pdf İndir

Mayıs 5, 2022 0

Siyasal ve Sosyal Bilimler Makaleler 2Türkiye’de düşünce tarihi, din ve siyaset sosyolojisine yaptığ önemli katkılar nedeniyle düşünce hayatımızın öndegelen isimlerinden biri olan Şerif Mardin, toplumumuzda […]

Oyuna Yer Açın Pdf İndir

Mayıs 5, 2022 0

Oyuna Yer Açın1.  Tanım Oyunları2.  Oyunsal Gerçeklik3.  Sihirli Çember, Oyunsal Zaman Ve Mekân4.  Araçsal Oyun, Oyun Emeği Ve Oyuncul Tavır5.  Oyunlaştırma

Sosyal Bilim Düşüncesi ve Felsefe Pdf İndir

Mayıs 3, 2022 0

Sosyal Bilim Düşüncesi ve FelsefeSosyal bilimlerin amaçlarına ilişkin Peter Winch’in Post-Wittgensteingil düüncesi, kurulu davranış düzenlerinin tüm katılımcıların aynı yollarla öğrendikleri ve böylece dayandıkları müşterek kurallar […]

Sosyal Bilimlerde Güncel Konular Pdf İndir

Mayıs 2, 2022 0

Sosyal Bilimlerde Güncel KonularGünümüz dünyasında sosyal bilimler alanında yapılan çalışmalar, her geçen gün önemini artımakta ve yeni yaklaşımları ortaya çıkmaktadır. Sosyal bilimler alanında güncel konulara […]

Sosyal Bilimleri Yeniden Düşünmek Pdf İndir

Mayıs 2, 2022 0

Sosyal Bilimleri Yeniden DüşünmekDefter ve Toplum ve Bilim Dergileri, Gulbenkian Komisyonunun Sosyal Bilimleri Açın başlıklı raporundan hareketle, 26-28 Şubat 1998 tarihinde İstanbul’da üç gün süren […]

Oyun Teorisi Pdf İndir

Mayıs 1, 2022 0

Oyun TeorisiOyun teorisi iktisadın hemen her alanına nüfuz eden bir yöntem haline gelmiştir. Endüstriyel organizasyondan uluslararası ticarete, emek piyasalarından politik ekonomiye uzanan geniş bir yelpaze […]

Ekmek Yoksa Abur Cubur Yesinler Pdf İndir

Mayıs 1, 2022 0

Ekmek Yoksa Abur Cubur YesinlerFransız Devrimi’nden bir süre önce, Kraliçe Marie Antoinette, halkın yiyecek ekmeği olmadığı söylendiğinde şöyle demişti: “Ekmek yoksa pasta yesinler.” Bugün, Marie […]

Erkek Kadından Ne Bekler? Pdf İndir

Mayıs 1, 2022 0

Erkek Kadından Ne Bekler?“Erkek İşte! Döver de, Sever de!”“Dövülmüş, itilmiş, hakarete uğramış; ötesine berisine aldığı tekme tokat darbeleri ile sızlayan kemiklerinden çok, yüreğindeki acıyla kıvranan ‘kadın!’Ta, çocukken […]