Şamanizm ve Eski Türk Dini Pdf İndir

Mayıs 9, 2022 0

Şamanizm ve Eski Türk DiniÖzellikle Türkiye’de yıllardır süren bir tartışma söz konusudur. Eski Türk inancı Şamanizm mi, yoksa değil mi? Ayrıca bu bu inanç sistemine […]

Ezidiler Pdf İndir

Mayıs 7, 2022 0

EzidilerEsat Korkmaz’ın, yaşadığımız coğrafyada haklarında çok az ve de genelde yanlış şeyler bilinen Ezidiler’le ilgiliOldukçe geniş kapsamlı çalışması

Matüridiliğin Temel İnanç İlkeleri Pdf İndir

Mayıs 6, 2022 0

Matüridiliğin Temel İnanç İlkeleriSünni kelam alimleri,Usulü’d-din adıyla kelami mahiyet arz eden eserler yazmışlardır. Eş’ari kelamcısı Abdülkahir el-Bağdadi’nin Usulü’d-din’i ile Matüridi kelamcısı Ebü’l-Yüsr el-Pezdevi’nin aynı isimdeki […]

et-Ta‘likat Pdf İndir

Mayıs 5, 2022 0

et-Ta‘likatTa‘lîkât, İbn Sînâ’nın felsefe ve bilim alanında ne kadar mahir ve ne kadar çaplı olduğunu gösteren çok kıymetli bir çalışmadır. Bu eser, İbn Sînâ’nın bilim […]

Dünya Dinlerinden Sihizm Pdf İndir

Mayıs 5, 2022 0

Dünya Dinlerinden SihizmSihizm hareketinin kurucusu Nanak’tır.  Günümüzde Hint Dini ve siyasi hayatında önemli bir yer tutan bu dini hareketin 18-20 milyon civarında mensubu vardır. Hindistan’a […]

Musa ve Tektanrıcılık Pdf İndir

Mayıs 5, 2022 0

Musa ve TektanrıcılıkBir ulusun evlatlarından en büyüğü olarak baştacı ettiği bir insan için o ulustan değildir demek, onu bu ulusun elinden çekip almak öyle seve […]

Zerdüşt & Hayat Zaman Mekan Pdf İndir

Mayıs 5, 2022 0

Zerdüşt & Hayat Zaman MekanTarihte ilk ehl-i kitap ve tektanrılı din olan Zerdüştlük, kitabı Avesta ve peygamber Zerdüşt üzerine Türkçe ve Kürtçe kaynaklar son derece […]

Melek Tavus’un Halkı Ezidiler Pdf İndir

Mayıs 5, 2022 0

Melek Tavus’un Halkı EzidilerEzidiler, dini inançlarının kurbanı olmuş bir halktır. İnandıkları Melek Tavus, Tanrı’nın cennetten kovduğu melekle, yani Şeytan’la bir tutulduğu için Müslüman ve Hıristiyan […]

Dünya Dinlerinden Şamanizm Pdf İndir

Mayıs 4, 2022 0

Dünya Dinlerinden ŞamanizmBir teknik olarak Şamanizm; değişik ve farklı zamanlarda Kuzey ve Orta Asya’da, Eskimoların yaşadığı yerlerde, Orta Afrika ve Kuzey Amerika’daki ilkel kabilelerde görülmektedir. […]

Dünya Dinlerinden Hinduizm Pdf İndir

Mayıs 4, 2022 0

Dünya Dinlerinden HinduizmHinduizm, genel olarak, Hint Yarımadasında bulunan halkın inançlarını ifade etmektedir. Hint yarımadası; birçok dinin çıkış yeridir, birçok dini ve dili barındıran bir bölgedir. […]

Fermanlara Direnen Halk Ezidiler Pdf İndir

Mayıs 4, 2022 0

Fermanlara Direnen Halk EzidilerBu kitap, katliam-direniş, yok etme-varoluş ikilemiyle tarihte yerini alan bir toplumun gerçeklerine ayna tutma amacıyla kaleme alındı. Bu, bir anlamda 2000’li yıllardan […]

Hinduizm Pdf İndir

Mayıs 4, 2022 0

HinduizmHinduizm, yaklaşık 4.000 yıllık geçmişiyle ve 1 milyardan fazla inananıyla Hıristiyanlık ve İslâm’dan sonra bugün dünyanın en büyük üçüncü dini. İndus Vadisi’nde ortaya çıktığı günden […]

Sabiıler Pdf İndir

Mayıs 4, 2022 0

SabiılerBütün ritüelleriyle, inançlarıyla İslam’a benzeyen bazı dinlerin İslam-öncesi dönemlerine ait tarihsel ve arkeolojik bulgulara rastlandığı zaman ne düşünülebilir? İslam’ın bu dinlerin eklektik bir türevi olduğu […]

Şamanizm Pdf İndir

Mayıs 4, 2022 0

ŞamanizmMircea Eliade’nin bu kitabı şamanizmi bir bütün olarak ele alan ilk yapıttır. Bugün elimizde şamanizmin çeşitli türlerine ilişkin hatırı sayılır miktarda belge var. Birçok özgün […]

Mağara ve Kozmos Pdf İndir

Mayıs 3, 2022 0

Mağara ve KozmosŞamanizmin öncü otoritesi tarafından yazılmış olan Mağara ve Kozmos, sadece Şamanizmle ilgilenenler tarafından değil spiritüalizm, karşılaştırmalı dinler, ölüme yakın deneyimler, bilinç, antropoloji ve […]

Kur’an’ın Gölgesinde Hıristiyanlık Pdf İndir

Mayıs 3, 2022 0

Kur’an’ın Gölgesinde HıristiyanlıkSeyyid Kutub’un Fî Zılâli’l-Kur’an adlı tefsiri, çağdaş bir tefsir olmasının da etkisiyle Müslümanlar arasında hızla yayılmış ve büyük yankı uyandırmıştır. Bu eser Müslümanlar […]

İslam Maneviyatı ve Taoculuğa Toplubakış Pdf İndir

Mayıs 2, 2022 0

İslam Maneviyatı ve Taoculuğa ToplubakışRene Guenon, eserlerinde sahih geleneğin aynasında çağın durumunu belirlemeye çalışan, geleneğin temel ilkeleri ışığında insanlığın çeşitli manevi formlarını araştıran, bunun yanı […]

Hz. İsa Hayatı ve Mesajı Pdf İndir

Mayıs 1, 2022 0

Hz. İsa Hayatı ve MesajıDeğerli Okuyucu!Elinize aldığınız kitap Hz. İsa’yı temel kaynaklar olan tüm İncillere  dayanarak açıklamaya çalışmaktadır. Hz. İsa sonrası kiliselerde ortaya çıkan dogmatik […]

Emeviler Döneminde İslam Dünyasında Yahudiler Pdf İndir

Mayıs 1, 2022 0

Emeviler Döneminde İslam Dünyasında YahudilerYahudi toplumu, devletsiz kalıp Hristiyan dünyası tarafından dışlandıktan sonra, en rahat zamanlarını İslâm’ın doğuşu ve yayılmasıyla yaşamışlardır. Farklı dönemlerde farklı tecrübelerin […]

Tuva Şamanizmi Pdf İndir

Nisan 30, 2022 0

Tuva ŞamanizmiÜnlü Tuva Halk bilimcisi Prof Monguş Kenin-Lopsan, yasaklara rağmen alkışları çok zor şartlar içinde derlemiş ve Algışi Tuvinskih Şamanov Tuva Hamnarnın algıştarı Kızıl (1995) […]

Doğu Dinleri Pdf İndir

Nisan 30, 2022 0

Doğu DinleriDoğu dinleri kavramı genelde İbrâhimî dinler dışındaki Hint ve Çin kökenli dinsel gelenekleri ifade eder. “İbrâhim” kelimesinin brahman veya berâhime terimlerinin bozulmuş biçimi olduğu; […]