Şamanizm ve Eski Türk Dini Pdf İndir

Mayıs 9, 2022 0

Şamanizm ve Eski Türk DiniÖzellikle Türkiye’de yıllardır süren bir tartışma söz konusudur. Eski Türk inancı Şamanizm mi, yoksa değil mi? Ayrıca bu bu inanç sistemine […]

Ezidiler Pdf İndir

Mayıs 7, 2022 0

EzidilerEsat Korkmaz’ın, yaşadığımız coğrafyada haklarında çok az ve de genelde yanlış şeyler bilinen Ezidiler’le ilgiliOldukçe geniş kapsamlı çalışması

Matüridiliğin Temel İnanç İlkeleri Pdf İndir

Mayıs 6, 2022 0

Matüridiliğin Temel İnanç İlkeleriSünni kelam alimleri,Usulü’d-din adıyla kelami mahiyet arz eden eserler yazmışlardır. Eş’ari kelamcısı Abdülkahir el-Bağdadi’nin Usulü’d-din’i ile Matüridi kelamcısı Ebü’l-Yüsr el-Pezdevi’nin aynı isimdeki […]

et-Ta‘likat Pdf İndir

Mayıs 5, 2022 0

et-Ta‘likatTa‘lîkât, İbn Sînâ’nın felsefe ve bilim alanında ne kadar mahir ve ne kadar çaplı olduğunu gösteren çok kıymetli bir çalışmadır. Bu eser, İbn Sînâ’nın bilim […]

Dünya Dinlerinden Sihizm Pdf İndir

Mayıs 5, 2022 0

Dünya Dinlerinden SihizmSihizm hareketinin kurucusu Nanak’tır.  Günümüzde Hint Dini ve siyasi hayatında önemli bir yer tutan bu dini hareketin 18-20 milyon civarında mensubu vardır. Hindistan’a […]