Himalaya İncili Pdf İndir

Mayıs 13, 2022 0

Himalaya İnciliİsa’nın on üç yaşında ailesini terk ederek İsrailli tüccarlarla Hindistan’a ve Nepal’e seyahat ettiği, İsa’nın yaklaşık on yedi yıl Himalaya dağlarında yaşadığı kanıtlanmıştır. Bu […]

Anadoluda Hristiyanlığın Erken Dönemleri Pdf İndir

Mayıs 11, 2022 0

Anadoluda Hristiyanlığın Erken DönemleriBu çalışmada  Antik ve Geç Antikçağ’da Anadolu, Ege ve Ortadoğu’da Hıristiyanlığın yayılmasında önemli rol oynayan Theosebes’lerin tarihi, temel inanışları ve mahiyeti hakkında […]

Hristiyanlık ve Mistik Semboller Pdf İndir

Mayıs 11, 2022 0

Hristiyanlık ve Mistik SembollerDinler, her ne kadar metafizik öğretileri ve ibadetleri ile öne çıksa da, toplumsal sorunların giderilmesi ve ihtiyaçların karşılanmasında önemli katkılar sunan müesseseler […]

Tanrı’nın Kanatları Pdf İndir

Mayıs 11, 2022 0

Tanrı’nın KanatlarıZamanın yüzünü gösteren kayalar, inancı uğruna yeraltına çekilmiş hayatlar, Tanrı’ın sanatına ışık tutan melekler… Kayalar, zamanın yüzünü gösterir. Bu kitap, Kapadokya bölgesinde yaşamış Hıristiyanların […]

Hilal ve Haç Çekişmesi Pdf İndir

Mayıs 10, 2022 0

Hilal ve Haç ÇekişmesiHalil Hâlid, ülkemizin yetiştirdiği önemli şahsiyetlerden biri olmasına rağmen ne yazık ki çok az tanınmaktadır. Ortaya koyduğu eserlerin yanı sıra siyasî faaliyetlerde […]

İtiraflar I.cilt Pdf İndir

Mayıs 10, 2022 0

İtiraflar I.ciltKıyamet borusu çaldığında ben, elimde bu kitapla yüce yargıcın huzuruna çıkacak ve şöyle haykıracağım: ‘İşte yaptıklarım, işte düşündüklerim ve işte ne olduğum. Bu kitapta […]

Eski Kilise Tarihi (2 Cilt) Pdf İndir

Mayıs 10, 2022 0

Eski Kilise Tarihi (2 Cilt)Hıristiyanlığın ilk üç yüz yılı ile ilgili, bu ciltlerde (I-II), son derece önemli bilgiler yer almıştır. Hıristiyanlığın ilk temel kaynaklarına dayanan […]

İsa Kimdi? & Kudüs Komplosu Pdf İndir

Mayıs 10, 2022 0

İsa Kimdi? & Kudüs KomplosuBu kitap, tarihin çözülmemiş en büyük sırlarından birinin alışılmamış ve bir incelemesidir: İsa, kimdi ya da ne idi? İnciller bu sorulara […]

İncil Avcısı Pdf İndir

Mayıs 10, 2022 0

İncil Avcısı1844’te Mısır’daki Sina Çölü’nün kıyısında, İstanbul’daki Rum-Ortodoks Kilisesi’ne bağlı Azize Katherina Manastırı’nda, bilinen en eski İncil parçalarını barındıran parşömenler bulunmuştu. Eski diller uzmanı ve […]

İsa Peygamber’in Gizli Öğretisi Pdf İndir

Mayıs 9, 2022 0

İsa Peygamber’in Gizli Öğretisiİsa Peygamber’in gizli kalmış yaşamı ve öğretisi hakkında bilgi edinmek isteyen okuyucularımıza yönelik olarak hazırladığımız bu kitapta geçen konuların içinde; uzun bir […]

Hıristiyanlık Pdf İndir

Mayıs 9, 2022 0

HıristiyanlıkBu çalışma Hıristiyan tarihini, temel öğretilerini ve ibâdet anlayışını ana gövde Hıristiyan kiliselerinin algılamaları ve Hıristiyanlığın kutsal metinleri bağlamında ele alıp incelemektedir. Kitapta ayrıca Hıristiyanlık’taki […]

Hz. İsa Tanrı Değildir Pdf İndir

Mayıs 7, 2022 0

Hz. İsa Tanrı DeğildirXVI. Yüzyıl Alman ressamı Lucas Cranach’ın Hıristiyan inancını anlatan ünlü bir tablosu vardır. Tabloya göre “Tanrı, taçlı ve sakallı bir baba; kolları […]

Kutsanmış Topraklar Armaş ve Ermeniler Pdf İndir

Mayıs 7, 2022 0

Kutsanmış Topraklar Armaş ve ErmenilerBüyük devletlerin XIX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren ilgi göstermeye başladıkları Ermeni toplumu, bu zamana kadar Osmanlı coğrafyasının çeşitli bölgelerinde sosyal, kültürel […]

Kristolojiye Giriş Pdf İndir

Mayıs 7, 2022 0

Kristolojiye GirişBu çalışma, Süryanî Araştırmaları alanında büyük önem taşıyan bir konuya; İsa teolojisinin, yani “kristoloji” meselesinin tarihsel süreçte Süryanî geleneğinde nasıl anlaşıldığı ve yorumlandığı sorusuna […]

Nikomedeia ve Hıristiyanlık Pdf İndir

Mayıs 6, 2022 0

Nikomedeia ve HıristiyanlıkBithynia bölgesi ve bölgenin önemli şehirlerinden Nikomedeia (İzmit), Roma İmparatorluğutarihinde özellikle 4. yüzyılda ülkenin rotasına yön veren siyasi gelişmeler açısından merkezi bir önem […]

İslam’a Göre Hıristiyanlık Pdf İndir

Mayıs 6, 2022 0

İslam’a Göre Hıristiyanlık“…Elinizdeki çalışma bir oksidantializm örneğidir. Hıristiyanlık doktrinini ve bu doktrinin yarattığı zihni ilk kişilerin başladığı coğrafyadan başlayarak tahlil etmektedir. İnanç doktrini problemlerle dolu […]

İncil’i Kim Yazdı? Pdf İndir

Mayıs 6, 2022 0

İncil’i Kim Yazdı?Bu kitap; günümüz İncillerinden yola çıkarak, antik İncil metinlerinin yazıldığı zamanlara gidecek ve bu metinlerin ortaya çıktığı coğrafyanın sosyo-kültürel şartlarını da ortaya çıktığı […]

Kitab-ı Mukaddes Üzerine Pdf İndir

Mayıs 5, 2022 0

Kitab-ı Mukaddes Üzerine“Kutsal Kitap” anlamına gelen ve İngilizcede “The Bible”, Almancada “Die Bibel”, Arapçada “al-Kitab al-Mukaddas” şeklinde tanımlanan Kitab-ı Mukaddes, Yahudiliğe ve Hıristiyanlığa ait kutsal […]

Fatima’nın Sırları Pdf İndir

Mayıs 5, 2022 0

Fatima’nın Sırları1917’de Portekiz’in pek bilinmeyen bir kasabası olan Fatima’da, üç çocuğa Meryem Ana’nın görüldüğü ve onlara üç sır verdiği söylenir. Çocuklardan ikisi kısa süre sonra […]

Müneccim Krallar Pdf İndir

Mayıs 5, 2022 0

Müneccim KrallarGökyüzünde parlayan yepyeni bir yıldız, İsa’nın yıldızı ve bu yıldızın peşine düşüp Bebek İsa’ya tapınmak üzere Kudüs’e, oradan da Beytlehem’e giden üç Müneccim Kral: […]

Evanjelik Bir Hareket Metodist Kilisesi Pdf İndir

Mayıs 5, 2022 0

Evanjelik Bir Hareket Metodist KilisesiGünümüzde Metodist Kilisesi mensupları yoğun olarak Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Kanada ve bu ülkelerin sömürgelerinde yaşamaktadırlar. Metodistler, yaşadıkları ülke nüfusuna oranla […]

İsa Tanrı Mı? İnsan Mı? Pdf İndir

Mayıs 5, 2022 0

İsa Tanrı Mı? İnsan Mı?Yirminci yüzyılın ikinci yarısından sonra dinsel çoğulculuk ve dinler arası diyalog bağlamında Hıristiyan teolojisinde yaşanan yeni gelişmeler, Hıristiyanlığın diğer dinsel geleneklerle […]

İlk Hıristiyanlar Pdf İndir

Mayıs 2, 2022 0

İlk HıristiyanlarDinler tarihi alanındaki çağdaş araştırmalarla birlikte, Hıristiyanlık içindeki vahdaniyetçi (uniteryan) yorum, mezhep, ve oluşumların ortaya çıkışı, ilahiyatçı Arius’tan (ö. 336) gerilere, Hıristiyanlığın başlangıcına kadar […]

Neden Hıristiyan Değilim Pdf İndir

Mayıs 2, 2022 0

Neden Hıristiyan DeğilimRussell’in, özgün adı “Why I am not a Christian” olan “Neden Hıristiyan Değilim” adlı yapıtı, yayınlandığından bu yana, bağnazlığa karşı aydınlanma düşüncesini savunan […]

Tuz ve Işık Pdf İndir

Mayıs 2, 2022 0

Tuz ve IşıkHz. İsâ Hıristiyan ilahiyatında teslîsin ikinci ilâhî unsuru olarak boynu bükük, gözü yaşlı, elinde asasıyla insanlar arasında gezinen ve bu dünyadan çok manevî […]

Papalık Tarihi Pdf İndir

Mayıs 1, 2022 0

Papalık TarihiYeryüzü dinleri arasında büyük nüfusu, uzun tarihi ve çok sayıda mezhebi ile renkli bir profil çizen Hıristiyanlık, din tarihine; ‘Tanrı, İsa Mesih ve Kutsal […]

Mesih ve Mehdi Yalanı Pdf İndir

Mayıs 1, 2022 0

Mesih ve Mehdi YalanıHıristiyan inanışına göre İsa Mesih mutlaka gelecek ve yarım bıraktığı işi tamamlayacaktır. Aynı algılama tarzı müslüman toplumlarda da görülmektedir. Bu şu anlama […]