Din ve İnanç Sözlüğü Pdf İndir

Mayıs 31, 2022 0

Din ve İnanç SözlüğüTürkiye’de çalışan sosyal bilimciler ve özellikle din bilimcilerinin, dinsel geleneklerin terminolojisine ilişkin başvuru kitabı olarak kullanalbilecekleri Türkçe eser sıkıntısına cevap vermeyi hedeflemiş […]

Din Bilim Yazıları I Pdf İndir

Mayıs 4, 2022 0

Din Bilim Yazıları IFelsefe her zaman, din dahil her şeyi açıklamak görevini üstlenmiştir. Bu nedenle din üzerine düşünme aşağı yukarı felsefeyle eş zamanlıdır. XIX. Yüzyılda […]

Laikliğe Çağrı Pdf İndir

Mayıs 3, 2022 0

Laikliğe ÇağrıÖzetle 163. maddenin kaldırılmasına kesinkes karşıyız, ancak bu maddenin amacına uygun bir biçimde daha iyi düzenlenmesi ve böylece, maddenin öngördüğü yasağın içerisine, yasa koyucunun […]

İnanç Ve Amelde Kur’ani Kavramlar Pdf İndir

Mayıs 3, 2022 0

İnanç Ve Amelde Kur’ani KavramlarMüslüman fert ve toplumların hayatında gerçeklik ve olumluluğu içeren Kur’ani kavramların zayıflaması ve bozulması, Müslüman toplumların düşüşüne ve tarihi süreç içinde […]

Ümmet ve Yahudiler Pdf İndir

Mayıs 3, 2022 0

Ümmet ve YahudilerBu kitap, tarih boyunca yahudilerin İslam ümmetine yaptıklarını bağlantılar bütünü içinde ele almakta, onların hangi tür entrikalarla ümmetin topraklarını gasbettiklerini özler önüne sermektedir. […]

Tao-culuk’daki Anahtar Kavramlar Pdf İndir

Mayıs 3, 2022 0

Tao-culuk’daki Anahtar KavramlarMerhûm Prof. Dr. Toshihiko İzutsu’nun A Comparative Study of the Key Philosophical Concepts in Sufism and Taoism/İbn ‘Arabî and Lao-Tzû, Chuand-Tzû (Tasavvuf’da ve […]

Fener Patrikhanesi 7-F-1 Pdf İndir

Mayıs 2, 2022 0

Fener Patrikhanesi 7-F-1Sosyalist Blok’un çözülmesinin ardından Ortodoks nüfusun yoğun olarak bulunduğu ülkelerde ortaya çıkan ideolojik ve politik boşluğu doldurmak için Ortodoks dünyasının liderliğini ele geçirme […]

Tevhid Ve Şirk Pdf İndir

Mayıs 2, 2022 0

Tevhid Ve ŞirkTevhid ve Şirk basit iki olgu değil, evrenin düzeninin temeli olan olgulardır.Tevhid, basit bir “Allah birdir” inancı değil, bilinçsizce birtakim hareketler gerektiren bir […]

Zerdüşt Pdf İndir

Mayıs 2, 2022 0

ZerdüştGünümüzdeki Zerdüştilerin yaklaşık olarak yüzonbeşbin kadarı Parsi adı altında Hindistan’ın Bombay şehrinde, onbine yakın Zerdüşti ise İran’da varlığını sürdürmektedir. Ancak Zerdüştiliğin etkisini, yalnızca mensupları ile […]

Teokrasi ve Laiklik Pdf İndir

Mayıs 2, 2022 0

Teokrasi ve LaiklikDeğer ölçüleri olmayan hiçbir toplum yoktur; ancak bazı değerler zamanın gerekleri­ne göre değişeceğine, zamanla katılaşma, kireçleşme eğilimi gösterirler. Bu, bize üç şeyi anlatır; […]

Tanrı’ya Dair Pdf İndir

Mayıs 1, 2022 0

Tanrı’ya DairTanrı düşüncesine dair bakış açımın “ilkel tek tanrıcılık teorisi” kadar “evrimci teori”den de ne kadar ırak olduğu açıktır. Evrimci teoriye göre tek tanrıcılık, çok […]

Kuranda Toplumsal Çöküş Pdf İndir

Mayıs 1, 2022 0

Kuranda Toplumsal ÇöküşKuran toplumsal çöküşü kıssalar yoluyla pek çok örnek vererek ele alırken iniş amacına uygun bir dille, yaşayan toplumlara ısrarla mesaj vermekte ve olanlardan […]

Şeytanın Genel Tarihi Pdf İndir

Nisan 30, 2022 0

Şeytanın Genel TarihiŞeytanın En Büyük Hilesi Bizi Var Olmadığına İnandırmasıdır Çağlar boyu farklı kültürlerin kötülüğü nasıl cisimleştirdiklerini aktaran Fransız araştırmacı yazar Gerald Messadié okuru küçük bir dünya […]

Din Nedir Pdf İndir

Nisan 30, 2022 0

Din NedirDin sorununun, insanoğlunun hiç te kısa sayılmayacak tarihi içinde, sürekli varolagelen bir problem oluşu, onun insanın tabii ve ayrılmaz bir yönünü oluşturduğunu gösterir. Çünkü, […]