Ebû Hayyan el-Endelusî’nin el-Mubdi‘ fi’t-Tasrîf Adlı Eserinin Sarf Açısından İncelenmesi Pdf İndir

Ebû Hayyan el-Endelusî’nin el-Mubdi‘ fi’t-Tasrîf Adlı Eserinin Sarf Açısından İncelenmesi
İslamî fetihlerin Arap yarımadası dışına yayılmasıyla birlikte Endülüs de İslam topraklarına katılıp kısa zaman zarfında burada Arap dili çalışmaları başlamış ve hicrî yedinci asırda İbn ‘Usfûr ve İbn Mâlik gibi bazı âlimlerin Arap gramerine dair yaptıkları çalışmalarla ve yazdıkları eserlerle Endülüs Arap dili alanında müstakil bir mektep haline gelmiştir.

Ebû Hayyân el-Endelusî de bu dil mektebine mensup olup birçok hocadan aldığı derslerle özgün eserler kaleme alıp Arap gramerine büyük katkıları olmuştur. Ebû Hayyân özellikle İbn ‘Usfûr ve İbn Mâlik’in eserlerini talebelerine okutmuş ve bunların birçok eselerini kısaltmış ve bazılarınada şerhler yazmıştır. Onun kısalttığı esrlerden bir tanesi de sarf ilmine dair yazdığı el-Mumti‘in bir özeti olan el-Mubdi‘ isimli çalışmasıdır. el-Mubdi‘de geçen sarf konularının tespit edilip değerlendirilmesinin, sarf ilmi ile ilgili araştırmalara önemli katkılar sunulacağı düşüncesi bizi böyle bir çalışmaya sevk etmiştir. Elinizdeki kitap, giriş, iki bölüm ve sonuç kısmından oluşmaktadır.
 

PDF Kitap Nedir?

PDF (Portable Document Format) kitap, bir elektronik belge türüdür. PDF dosyaları, bir yazılım programı kullanılarak oluşturulan ve görüntülenen belgelerdir. PDF dosyaları, yüksek kalitede görüntüleme özelliklerine sahiptir ve genellikle metin, resimler, formlar ve diğer içeriklerin bir arada bulunduğu belgeler olarak kullanılır. Özellikle, PDF dosyalarının yüksek kalitede görüntüleme özelliklerine sahip olması nedeniyle, kitap ve dergi gibi yayınların elektronik versiyonlarını oluşturmak için sıklıkla kullanılır.
Pdf Nasıl İndirilir?

PDF kitap indirme işlemini yapabilmek için öncelikle bir internet tarama programına (örneğin Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer gibi) ihtiyacınız olacak. Daha sonra, indirmek istediğiniz PDF kitabın bulunduğu bir internet sitesine giderek, kitabın indirme linkine tıklamanız gerekmektedir. Linki tıkladıktan sonra, tarama programınız indirme işlemini otomatik olarak başlatacak ve kitap bilgisayarınızda belirlenen bir klasöre indirilecektir. Eğer kitabın indirme linkine ulaşamıyorsanız, kitabın bulunduğu internet sitesinde arama özelliğini kullanarak kitabın adını aratabilir ve kitabın sayfasına ulaşarak oradan indirme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Eğer kitabın indirme linki bulunmuyorsa veya indirme işlemini gerçekleştiremiyorsanız, kitabın yayıncısından veya yazarından izin alarak indirme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Hazır CV yapmak ister misiniz? Cevabınız evet ise boş cv indir adresimizi ziyaret edebilirsiniz. https://boscvindir.com/

Yorum yapın