Ebussuud Efendi / Osmanlı’nın Bilgeleri 3 Pdf İndir

Ebussuud Efendi / Osmanlı’nın Bilgeleri 3
Osmanlı Devleti’nin en parlak dönemi sayılan Kânûnî Sultan Süleyman devrinin önde gelen isimlerinden biri hiç şüphesiz Ebussuûd Efendi’dir. Fıkıh alanında otorite oluşu ve tefsir alanında verdiği önemli eserinin yanısıra, şiir, edebiyat ve dil sahasına vukûfiyeti ile de öne çıkmıştır. Nitekim kendisine verilen “allâme-i kül” unvanı, onun farklı sahalardaki bu yetkinliğinin en güzel ifadesidir. İlmî sahadaki bu saygın yerinin yanında, Ebussuûd Efendi’yi asıl farklı kılansa, yönetim kademelerinde aldığı ve başarıyla sürdürdüğü vazifeleridir. Yaklaşık 30 yıllık görev süresiyle, şeyhülislamlık makamında en uzun süre kalan isim olarak silinmez bir iz bırakmıştır.
Osmanlı’yı asıl farklı ve önemli kılan, ortaya koyduğu medeniyet tecrübesidir. Bu da, siyasi sahanın yanında, ilmî, kültürel, sanatsal ve toplumsal alanlarda ortaya konulan çalışmalarla gerçekleşmiştir. Bu bakımdan denilebilir ki, Osmanlı’da kalem kılıcın önünde yürümüştür. Biz de “Osmanlı’nın Bilgeleri” ile, bu zengin medeniyet birikiminin taşıyıcı gücü konumunda bulunan şahsiyetlerin daha yakından tanınmasını ve söz konusu tecrübenin bugüne aktarılmasını hedefliyoruz.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*