Bağlaçlı Yazılar: Bir Dava Usûlü Denemesi Pdf İndir

Eylül 18, 2022 0

Bağlaçlı Yazılar: Bir Dava Usûlü DenemesiMücadele mecralarının en önemlilerinden biri fikir mecrasıdır. Zira insanoğlu akledip fikretmekle gerçekliği çözümleyebilmekte ve kendi farkındalığını oluşturabilmektedir. Bu çerçevede fikir, […]

Zirvelerden Gönüllere Pdf İndir

Eylül 18, 2022 0

Zirvelerden GönüllereBakkaloğlu Hocamız tarafından kaleme alınan takriz yazısıyla sizi başbaşa bırakıyoruz:“Hayatın mahiyetine, amacına, özüne dair çarpıcı yaklaşımlar içeren; insanı en derinlerinden sarsan, can evinden vuran, […]

Senusiler Pdf İndir

Eylül 17, 2022 0

SenusilerSenûsîler ve On Üçüncü Asrın En Büyük Mütefekkir-i İslâmîsi Seyyid Muhammed es-Senûsî, Abdülhamîd ve Seyyid Muhammed el-Mehdî ve Asr-ı Hamîdî’de Âlem-i İslâm ve Senûsîler adlı […]

Ruhların Gıdası Pdf İndir

Eylül 17, 2022 0

Ruhların GıdasıNaatler, samimi duygularla yazılan, riya kokmayan, son derece lirik metinlerdir. Mevlid türündeki eserleri de bu kapsamda değerlendirmek mümkündür. Türk edebiyatında pek çok mevlid yazılmış […]

İnsan, Hayvan ve Ötesi Pdf İndir

Eylül 17, 2022 0

İnsan, Hayvan ve ÖtesiYaşamlar arasında hiyerarşi kurulmayan bir dünya özlemiyleBu derleme Türkiye’de hayvan meselesi üzerine çalışan farklı disiplinlerden akademisyenlerin özgün metinlerini bir araya getiriyor, her […]

Niye Özgürlük Pdf İndir

Eylül 14, 2022 0

Niye Özgürlük“Hareket etmeyen, zincirlerini fark edemez…” Rosa Luxsemburg -İçindekiler- Niye ÖzgürlükGülten Doğruyol İNCESU        9 ÖzgürlükMehmet Kâzım ABLAK 11 Özgür İnsanŞenol ALÇINKAYA      13 Şiirde Özgürlük Arayışı Üzerine Bazı DüşüncelerŞeref BİLSEL 15 Kır […]

Moledro Pdf İndir

Eylül 12, 2022 0

MoledroAnıl Ergin – Anıl Öztürk – Armağan Altay – Arzu Erdinç – Arzu Şen – Baki Demirtaş – Deniz Topçu- Erdal Erdem – Güray Özçelik […]

Ulus Baker’i Okumak Pdf İndir

Eylül 10, 2022 0

Ulus Baker’i Okumak“‘Ulus Baker Okumak’ ne demek? (…) Okuma, öğrenme serüvenimizde yeni gelen bilgi, yorum ya da bakışaçısı, halihazırda bizde olanlarla karşılaştığında bir çarpışma, çalkalanma, altüst oluşgerçekleşir. […]

Sözün Hasadı Pdf İndir

Eylül 10, 2022 0

Sözün HasadıAşk, ansızın başlayan yürek inkilabıdır. Günümüzde gerek modern anlamda ve gerekse de maddiyatta hemen hemen bütün ihtiyaçlarınını gideren insanların yalnızca bir şeye ihtiyacı olduklarını […]

Gençler İçin Velaetnamede’den Seçmeler-1 Pdf İndir

Eylül 9, 2022 0

Gençler İçin Velaetnamede’den Seçmeler-1 Dört Kapı Gençlik Kitapları serisinin ilkkitabı Hacı Bektaş Veli Velayetnamesi’ndenyapılan seçmelerin, günümüz diline çevrilmişve sadeleştirilmiş halidir. Bu eserde, HacıBektaş Veli’nin hayatı […]

Şeyh Muhammed el-Hazin Pdf İndir

Eylül 9, 2022 0

Şeyh Muhammed el-HazinEy Rabbim! Emirler, yasaklar, âyetler ve verdiğin hükümlersayısınca, Kalplerde meydana gelen düşünce, vesvese ve ilhamlarsayısınca, Bütün hareketler, sükûnetler, nefesler ve varlıkların renklerisayısınca, Seçtiğin, […]

Kenzü’l Feyz Pdf İndir

Eylül 9, 2022 0

Kenzü’l FeyzHarîrîzâde Mehmed Kemâleddin Efendi, 19. yüzyılda velûd bir şahsiyet olarak temâyüz etmiş isimlerdendir. Otuz iki yıl gibi kısa ancak bereketli bir ömür geçirmiş olan […]

Hanefi Mezhebi Müdafaası Pdf İndir

Eylül 9, 2022 0

Hanefi Mezhebi Müdafaasıİslam’ın ameli hükümlerini konu edinen fıkıh mezhepleri, Hz. Peygamber (s.a.s) ve sahabenin rehberliği doğrultusunda geliştirilen içtihat ve istinbat yöntemleriyle vahyin hayata yansımasını, Kitap […]

Ez-Zeria Pdf İndir

Eylül 9, 2022 0

Ez-ZeriaMolla Abdulkâdir Sadreddîn Efendi, ez-Zerî‘a ilâ ‘ilmi’ş-Şerî‘a adlı eserinin önsözünde belirttiği gibi, Türkçe ve anlaşılması kolay bir usûl kitabı eksikliğinden yola çıkarak bu eseri hazırladığını […]

Şuruhu’l Maksud Pdf İndir

Eylül 9, 2022 0

Şuruhu’l MaksudSözlükte ‘çevirmek, döndürmek’ anlamındaki sarf kelimesi terim olarak biri amelî, diğeri nazarî olmak üzere iki şekilde kullanılır. Amelî sarf, asıl kabul edilen kelimeyi lafız […]

Kolaj Pdf İndir

Eylül 8, 2022 0

KolajElinizdeki eser bir kurgu ürünü değil, yazar ” farklı bir yazın türünü” denemiş! Nasreddin Hoca’nın “Eski ayları ne yaparlar?” sorusuna “Kırpıp kırpıp yıldız yaparlar,” diye […]

Şuruhu’l-İzzi Pdf İndir

Eylül 7, 2022 0

Şuruhu’l-İzzi Sözlükte ‘çevirmek, döndürmek’ anlamındaki sarf kelimesi terim olarak biri amelî, diğeri nazarî olmak üzere iki şekilde kullanılır. Amelî sarf, asıl kabul edilen kelimeyi lafız […]

Aytaşı Pdf İndir

Eylül 7, 2022 0

Aytaşı“Aytaşı” romanı, 1868 yılında Wilkie Collins’in tarafından yazılmıştır. Bu eser, polisiye romanın ilk örneklerindendir.Genç bir İngiliz olan Rachel Verinder, doğum gününde büyük bir Hint elması […]

Bir Ahir Zaman Babil’i Urfa Pdf İndir

Eylül 3, 2022 0

Bir Ahir Zaman Babil’i Urfa“Son model ve hayli lüks arabaların yanından ağır ritmi ile geçen at arabaları, zamanın en gözde markalarının satıldığı mağazaların yanında biten rengârenk kumaşçıları, […]

Bugünden Yarına Bir’iz 4 Pdf İndir

Eylül 3, 2022 0

Bugünden Yarına Bir’iz 4Bu elinizdeki kitap bir antolojidir. Bazıları, her ne kadar “Çok Şairli Kitap”, “Şairlerin Topluca Hazırladıkları Şiir Toplusu” gibi ifadelerle antoloji sözünü kullanmamayı […]

Kütahya’dan Miami’ye Hüsnü Olçar Pdf İndir

Ağustos 31, 2022 0

Kütahya’dan Miami’ye Hüsnü OlçarKütahya’nın tanınmış iş insanlarından, Hurok Marble Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Olçar’ın hayatının kaleme alındığı, “Kütahya’dan Miami’ye: Hüsnü Olçar” kitabı Zinde Yayıncılık etiketiyle […]

Hayat bir Yardımlaşmadır Pdf İndir

Ağustos 29, 2022 0

Hayat bir YardımlaşmadırÜsküdar Üniversitesi Yayınları Popüler Bilim Serisi’nde yerini alan elinizdeki bu Hayat Bir Yardımlaşmadır kitabı size yepyeni bir üslup ve anlayışla kâinat kitabını mütalaa […]

Kürt Edebiyatı Antolojisi Pdf İndir

Ağustos 29, 2022 0

Kürt Edebiyatı Antolojisi Yazdığı eserler kadar Kürt edebiyatının görünür kılınmasına, Kürtçenin güçlü sözlü geleneğinin yanı sıra yazılı bir dil olarak yaşamasına, gelişmesine ve ürünler vermesine […]

Umut Sabahının Yıldızı Pdf İndir

Ağustos 27, 2022 0

Umut Sabahının YıldızıUmut Sabahının Yıldızı, Filistin Direnişi ve Kudüs’ün kurtarılması hakkında Ayetullah Seyyid Ali Hamaneî’nin açıklamalarını ve sözlerini içermektedir. İslam İnkılâbı Rehberinin Filistin Direnişine de […]

Kundalini Deneyimleri Pdf İndir

Ağustos 26, 2022 0

Kundalini DeneyimleriKundalini, Sanskrit dilinde ‘yakmak, sarmal, dolaşık, kıvrılmış’ anlamlarına gelen kund sözcüğünden türetilmiştir. Bir başka anlamı ise ‘yaşam’ veya ‘yılan’ gücüdür. Kundalini öğretisine göre evren, […]

Sanatın Büyük Ustaları 15 Degas Pdf İndir

Ağustos 26, 2022 0

Sanatın Büyük Ustaları 15 DegasBalerinlerin ressamı”, “dansın ressamı”, “atların ressamı” gibi çeşitli sözlerle tanımlanan Edgar Degas, on dokuzuncu yüzyılın sonu ve yirminci yüzyılın başında Batı […]

Kadınlar Kadınları Analiz Ediyor Pdf İndir

Ağustos 25, 2022 0

Kadınlar Kadınları Analiz EdiyorKadınlar Kadınları Analiz Ediyor İstanbul Psikanaliz Derneği ile Psike İstanbul’un 19-20 Ekim 2019 tarihlerinde Yapı Kredi Kültür Sanat’ta gerçekleştirdikleri Kadınlar ve Psikanaliz […]

Ömrüne Sığmayan Adam Pdf İndir

Ağustos 24, 2022 0

Ömrüne Sığmayan AdamÖmrüne Sığmayan Adam: Aziz Nesin 1915-2015, ölümünden sonra bile kitap yayımlamaya devam eden bir yazarın 100. yaşını kutluyor. Aziz Nesin’in yazılarından oluşturulmuş bir […]

Tevarih-i Gazavat-ı Sultan Murad-ı Salis Pdf İndir

Ağustos 24, 2022 0

Tevarih-i Gazavat-ı Sultan Murad-ı SalisŞeyh Vefâyî Mehmed, 1584-1585 yılları arasındaki Osmanlı-Safevî mücadelesine bizzat katılmış ve bu seferle ilgili “Tevârih-i Gazavât-ı Sultân Murâd-ı Sâlis” olarak bilinen […]

Mektuplar 10 Pdf İndir

Ağustos 23, 2022 0

Mektuplar 10“…..Oldu olası Rabbânî bir arzu, bir ilâhî irâde ile koşulduğum “yazmak” vazîfe ve fiilini yerine getirdikten sonra meydana gelen eser ile bir gûna alâkalanmak […]

Günümüz Özbek Öyküsü Pdf İndir

Ağustos 22, 2022 0

Günümüz Özbek ÖyküsüTürkçenin zaman içerisinde kollara ayrılarak lehçeleri oluşturması, malzemesi dil olan edebiyatın da kendi içerisinde birtakım sebeplerden ötürü farklı gelişim göstermesi, Türk edebiyatını da […]

Günümüz Kazak Öyküsü Pdf İndir

Ağustos 22, 2022 0

Günümüz Kazak ÖyküsüDaha ziyade kadın hakları ve kadının toplumdaki yerini konu alan ilk Kazak hikâyelerinde pek tabii olarak destan ve kıssa geleneğinin izleri görülmektedir. 1917 […]

Günümüz Rus Öyküsü Pdf İndir

Ağustos 21, 2022 0

Günümüz Rus ÖyküsüRus edebiyatının efsaneleri Puşkin’i, Çehov’u, Dostoyevski’yi, Gogol’u ve diğer klasik yazarların eserlerini muhtemelen dünya yüzünde tanımayan yoktur ancak her asrın kendi efsaneleri olmalı. […]

Düşüncenin Erdemi Pdf İndir

Ağustos 21, 2022 0

Düşüncenin ErdemiFelsefi düşüncenin ifade edilişinde nesrin yanında şiir ve romanın da azımsanmayacak derecede önemi vardır. Düşünürlerin görüşlerini aktarmada bir araç olarak kullandığı söz konusu edebi […]

Göçebe – Nomade Pdf İndir

Ağustos 20, 2022 0

Göçebe – Nomade“Son 29 yıldır Danimarkalı ve Türk şairlerin katılımıyla Kopenhag’da ve Türkiye’de her yıl Danca-Türkçe Şiir Akşamları düzenledik. 20. yıl kutlamasını 30 Ocak 2014’te […]

Serçeşme’nin Savunması Pdf İndir

Ağustos 20, 2022 0

Serçeşme’nin SavunmasıOsmanlı İmparatorluğu, tarihi boyunca kendisine tehdit ve tehlike olarak görmüş olduğu toplulukları Şeyhülislam otoritesinin yardımı ile “kâfir”, “zındık”, “mülhit”, “sapkın”, dinsiz”, “din düşmanı” şeklinde […]

Türkçülüğün Çağlayanı Atsız Pdf İndir

Ağustos 20, 2022 0

Türkçülüğün Çağlayanı AtsızNeden bu kadar çok okunuyor Atsız? Bunun ilk sebebi elbette Atsız’ın temsil ettiği Türkçülük ülküsünün insanları ve özellikle genç Türkleri cezbetmesidir. Yönetim ve […]

Alara’ya Mektup Pdf İndir

Ağustos 20, 2022 0

Alara’ya Mektup“Karanlık ile mücadele etmeyen aydınlığı, zorluk ile mücadele etmeyen kolaylığı, sıkıntı ile mücadele etmeyen mutluluğu göremez.”

Günümüz Afgan Öyküsü Pdf İndir

Ağustos 20, 2022 0

Günümüz Afgan ÖyküsüAfgan yazarların birçoğu yazar kimliğinin yanı sıra gazeteci, politikacı, aydın, rejisör, tiyatrocu, aktivisttir. Afganistan Ahmet Zahir, Rehnevard Zeryâb, Halit Hüseynî, Pervin Pejvak, Ekrem […]

Atatürk İlke Ve Hedeflerinde Birleşmek Pdf İndir

Ağustos 20, 2022 0

Atatürk İlke Ve Hedeflerinde BirleşmekÜlkemizde son yıllarda Türk tarihi, Atatürk ilkeleri ve düşünceleri unutturulmaya ve değersizleştirilmeye çalışıldığı görülmektedir. Son 10-15 yılda ülkemizde yaşanan inanç ve kültür […]

Günümüz Kırım Tatar Öyküsü Pdf İndir

Ağustos 19, 2022 0

Günümüz Kırım Tatar ÖyküsüYirmi yazardan kırk dokuz öykünün bulunduğu bu eserde Kırım Tatarlarının kültürüyle alakalı birçok unsura ulaşmaktayız. Kırım Tatarlarının 20. yüzyılın başında vatanlarındaki hayatları, […]

Hakka Sığındık Pdf İndir

Ağustos 19, 2022 0

Hakka SığındıkHüseyin Rahmi Gürpınar 1864’te İstanbul’da doğmuş, 8 Mart 1944’te Heybeliada’da yaşamını yitirmiştir. Edebiyatımızın en önemli romancı ve hikâyecilerinin arasında yer almaktadır. Hüseyin Rahmi, resmî […]

Kısas-ı Enbiya Pdf İndir

Ağustos 18, 2022 0

Kısas-ı EnbiyaArapça kıssa ve nebî kelimelerinin çoğul şekillerinden oluşan kısas-ı enbiyâ “peygamberlerin kıssaları, tarihleri” demek olup peygamberlerin hayat hikâyelerini ve mücadelelerini anlatan eserlerin genel adı […]

Aşçı Mektebi Pdf İndir

Ağustos 17, 2022 0

Aşçı MektebiAşçı Mektebi kitabının yazarı Ahmed Şevket hakkında ne yazık ki bilgimiz yok. Kitabın iki ciltlik bir basımının arka kapağında Kamȗs-ı Tabâhat, Kiler ve Takvim-i […]

Kelebek Etkisi Söyleşileri 2 Pdf İndir

Ağustos 17, 2022 0

Kelebek Etkisi Söyleşileri 2Dünyadaki gelişmeleri yorumlarken kadim bir izlek üzerinde hareket eden Türk insanının serüvenini anlamak elzem… Zira bu serüvene gelecekte yön verebilmek için mutlaka […]

Yüzen Şehir Pdf İndir

Ağustos 17, 2022 0

Yüzen ŞehirGeminin bu bölmesini de titizlikle inceledim. Umutsuz bir şekilde geri dönmek üzereydim ki kulağıma zor işitilebilen, belli belirsiz bir mırıldanma geldi. Bu sesin geldiği […]

Tevhit Ayetleri Pdf İndir

Ağustos 17, 2022 0

Tevhit AyetleriMelâmî Hc. Davud Yılmaz Tevhit Ayetleri“Allah’ı anmanın keyfiyetini bilmiyorsanız, onu ehli olan kimseden sorup, öğrenin ve ne zaman insan-ı kâmil bulursanız o zaman zikriniz […]

Deniz Gül, Meydan Pdf İndir

Ağustos 16, 2022 0

Deniz Gül, MeydanMeydan, alan, bulunulan yer ve çevresi, ortalık, karşılaşma yeri, imkân, vakit, oyun yeri, göz önü, çağrı yeri, açık yer, kavuşulan yer, görünülen, gösterilen… Yapı […]

Hacı Bektaş Veli Velayetnamesi Pdf İndir

Ağustos 15, 2022 0

Hacı Bektaş Veli VelayetnamesiHacı Bektaş Veli, tarih boyunca Anadolu, Balkanlar, Mısır, Irak ve Suriye coğrafyasında yaşayan Alevi, Bektaşi topluluklarca manevi önderliğe sahip bir tarihsel kişiliktir. […]

Urvet-ül Vüska Muhammed Ma’sum (k.s.) Pdf İndir

Ağustos 15, 2022 0

Urvet-ül Vüska Muhammed Ma’sum (k.s.)Birinci eser; İmam-ı Rabbani Hazretleri’nin sevgili talebesi ve oğlu, büyük evliya Muhammed Ma’sum Faruki Hazretleri’nin hayatını anlatıyor. Sözleri hasta kalplere deva, […]

Kemalat-ı Davud’tan Sohbetler Pdf İndir

Ağustos 14, 2022 0

Kemalat-ı Davud’tan Sohbetler Çokluk dediğin üçten ibaretFill, sıfat vücudÜçü bir et!Kendini ara bezlet!Andan ayrı ne gördüysenZandan ibaret!‘’ Ben kulumun zannı gibiyim ‘’ diyorGeç zannı bul […]

Bin Gönül İki Sevda Pdf İndir

Ağustos 14, 2022 0

Bin Gönül İki Sevda“Gönül” üstüne yazılmış 700 dolayındaki deyim, ikileme, atasözü, dize, beyit, kıta, mani, türkü ve şarkının gönülle ilgisi incelenmektedir. Halk ve Divan Edebiyatını […]