Süheyli Divan Pdf İndir

Mayıs 16, 2022 0

Süheyli DivanSüheylî Dîvânı, daha çok tarih yazarlığı ile şöhret bulmuş olan Ahmed bin Hemdem Kethudâ’nın şimdilik günümüze ulaşan şiirlerini içermektedir. Süheylî, çocukluğundan beri öğrenme hevesiyle […]

Genc-Name / Hazine Kitabı Pdf İndir

Mayıs 15, 2022 0

Genc-Name / Hazine KitabıCelâleddin Ergûn Çelebi’nin Genc-nâme’si tasavvuf kültürü açısından önemli bir manzumedir.Hz. Mevlânâ’nın sevgili oğlu Sultan Veled’in kızı Mutahhara Hatun’un Konya’dan Kütahya’ya gelin gelme […]

Divan (Tenkidli Basım) 7-F-13 Pdf İndir

Mayıs 15, 2022 0

Divan (Tenkidli Basım) 7-F-13 Pdf İndir içeriğini yoğun istek üzerine sitemize eklemiş bulunmaktayız. Amri yazarın en çok sevilen kitaplarından olan Divan (Tenkidli Basım) 7-F-13 Pdf […]

Baki Divanı Sözlüğü (2 Cilt Takım) Pdf İndir

Mayıs 15, 2022 0

Baki Divanı Sözlüğü (2 Cilt Takım)Sultanü’ş-şuarâ Bâkî Osmanlı edebiyatının on altıncı yüzyıldaki en önemli şair ve bürokratlarından biridir. Şairin Dîvân’ı 20.714 kelimelik bir söz varlığına […]

Nali Divanı Pdf İndir

Mayıs 14, 2022 0

Nali DivanıFaşl-ı bahar irdi yine arz eyledi ruhsar gülGel baga sen de gül gibi ey serv-i hoş-reftar gül Arz it ruhun verd-i tere la lini […]