Binbir Gece Masalları 3 Pdf İndir

Mayıs 31, 2022 0

Binbir Gece Masalları 3“İnsan Binbir Gece Masalları’nı okuduktan sonra unutabilmeli ve tekrar tekrar okuyarak zevkine yeniden varabilmeli.” -StendhalBaron von Hammer-Purgstall bir metninde confabulatores nocturni, “geceleri hikâye […]

Binbir Gece Masalları 4 (Ciltli) Pdf İndir

Mayıs 31, 2022 0

Binbir Gece Masalları 4 (Ciltli)“Kanepeye ve Binbir Gece Masalları’nın dünyasına gömüldüğüm okuma odasına geri dönüyorum. Usulca, bir filmin yavaşça sona erişi gibi buharlaşıp uçuyor gerçek […]

İskendername Pdf İndir

Mayıs 31, 2022 0

İskendernameAhmedî (1334-1412): Tâceddîn İbrâhîm bin Hızır Ahmedî, Germiyanlı musâhib şairler içinde eserlerinin çokluğu ve sanatı bakımından en önde gelenidir. Kaynaklar Ahmedî’nin önce Anadolu’da medreseye gittiği, […]

Binbir Gece Masalları 1 (Ciltli) Pdf İndir

Mayıs 30, 2022 0

Binbir Gece Masalları 1 (Ciltli)Baron von Hammer-Purgstall bir metninde confabulatores nocturni, “geceleri hikâye anlatan adamlar”dan bahseder. Sonra da eski bir Pers elyazmasında ilk defa geçtiği […]

A’mak-ı Hayal (Çeviriyazı-Tıpkıbaskı) Pdf İndir

Mayıs 28, 2022 0

A’mak-ı Hayal (Çeviriyazı-Tıpkıbaskı)Şehbenderzâde Filibeli Ahmed Hilmi’nin güzîde eseri A’mâk-ı Hayâl, son devir Türk Edebiyatı’mızın klasikleşmiş eserleri arasında mümtaz bir yere sahiptir. Buna rağmen eser, hak […]

Binbir Gece Masalları 2 (Ciltli) Pdf İndir

Mayıs 28, 2022 0

Binbir Gece Masalları 2 (Ciltli)Baron von Hammer-Purgstall bir metninde confabulatores nocturni, “geceleri hikâye anlatan adamlar”dan bahseder. Sonra da eski bir Pers elyazmasında ilk defa geçtiği […]

Leyla ile Mecnun Pdf İndir

Mayıs 28, 2022 0

Leyla ile MecnunLeyla ile mecnun hikâyesi, çocuklukta başlayan bir aşkın tazeliğini koru ömür boyu nasıl bir çeşitlilik ve değişiklikle geldiğini göstermesi bakımından önem taşır. Hikâyenin […]

Binbir Gece Masalları 4 Pdf İndir

Mayıs 28, 2022 0

Binbir Gece Masalları 4“Kanepeye ve Binbir Gece Masalları’nın dünyasına gömüldüğüm okuma odasına geri dönüyorum. Usulca, bir filmin yavaşça sona erişi gibi buharlaşıp uçuyor gerçek dünya. […]

Binbir Gece Masalları 1 Pdf İndir

Mayıs 27, 2022 0

Binbir Gece Masalları 1“İlk kez Hindistan’da, sonra İran’da ve ardından Anadolu’da anlatıldı; nihayetinde Arapça kaydedilip Kâhire’de derlendi. Hepsi bir araya gelip Binbir Gece Masalları’nı oluşturdu. […]

Disraeli’nin Hayatı (4-B-12) Pdf İndir

Mayıs 27, 2022 0

Disraeli’nin Hayatı (4-B-12) Pdf İndir içeriğini yoğun istek üzerine sitemize eklemiş bulunmaktayız. Andre Maurois yazarın en çok sevilen kitaplarından olan Disraeli’nin Hayatı (4-B-12) Pdf İndir […]

Atebetü’l-Hakayık (Karton Kapak) Pdf İndir

Mayıs 27, 2022 0

Atebetü’l-Hakayık (Karton Kapak)Yazılı Türk edebiyatının ilk döneminden günümüze ulaşabilmiş az sayıda eserden biri olan Atebetü’l-Hakayık, Hakaniye lehçesi de denilen Karahanlı dönemi Türkçesinin nadir örneklerindendir ve […]

Mesnevi’den Seçmeler (Türkçe-İngilizce) Pdf İndir

Mayıs 27, 2022 0

Mesnevi’den Seçmeler (Türkçe-İngilizce) Pdf İndir içeriğini yoğun istek üzerine sitemize eklemiş bulunmaktayız. Mevlana yazarın en çok sevilen kitaplarından olan Mesnevi’den Seçmeler (Türkçe-İngilizce) Pdf İndir kitabını […]

Kutadgu Bilig (Karton Kapak) Pdf İndir

Mayıs 26, 2022 0

Kutadgu Bilig (Karton Kapak)Yusuf Has Hacib (yaklaşık 1019-1085): Balasagunlu Yusuf, 11. yüzyılın en önemli Türk şair ve düşünürleri arasında yer alır. Hakkındaki bilgiler büyük ölçüde […]

Sad-i Şirazi Bostan Pdf İndir

Mayıs 25, 2022 0

Sad-i Şirazi BostanSad-i, bazı hikâyeleri başka kaynaklardan derlenmiş olsa da bizzat şahit olduğu olayları ve başkalarından duyduğu bazı rivayetleri de hikâye biçiminde sunmuştur. Eserde sade […]

Dede Korkut Hikayeleri (1-F-17) Pdf İndir

Mayıs 25, 2022 0

Dede Korkut Hikayeleri (1-F-17) Pdf İndir içeriğini yoğun istek üzerine sitemize eklemiş bulunmaktayız. Orhan Şaik Gökyay yazarın en çok sevilen kitaplarından olan Dede Korkut Hikayeleri […]

Baharistan’dan Seçmeler Pdf İndir

Mayıs 25, 2022 0

Baharistan’dan SeçmelerDoğu edebiyatlarına mensup müellifler tarih boyunca bazı hususları doğrudan anlatmak yerine, temsilî hikâyelerle insanları bilgilendirip yönlendirmeyi tercih etmişlerdir. Bilhassa hayvan hikâyeleri ile başlayan bu […]

Mesnevi’den Seçmeler Pdf İndir

Mayıs 24, 2022 0

Mesnevi’den SeçmelerBüyük bir hacme sahip olması ve her seviyeye uygun konular içermesi sebebiyle Mesnevi’den birçok dilde yüzlerce seçme yapılmış ve yayımlanmıştır. Bu seçmeler sayesinde her […]

Ferhat ile Şirin Pdf İndir

Mayıs 24, 2022 0

Ferhat ile Şirin“Saki, sanma içimi hoş, leziz şarap eğler beniAşk meclisinde yârin lal dudağının hayali eğler beni Gül yüzünden ayrı düştüm, gam dikeniyle bağrım kanarşakıyan […]

Kutadgu Bilig’ten Seçmeler Pdf İndir

Mayıs 24, 2022 0

Kutadgu Bilig’ten SeçmelerYusuf Has Hacib tarafından yazılan Kutadgu Bilig (Kutlu Olma Bilgisi), İslamlıktan sonraki Türk edebiyatının, bilinen ilk eseridir. Yazar, bu eserinde dünya ve ahirette […]

Mesnevi Hikayeleri Pdf İndir

Mayıs 24, 2022 0

Mesnevi HikayeleriHz. Mevlâna vahdeti vücut görüslerini ve tasavvufî hakikatlari açiklarken konularin daha iyi anlasilmasi için bazi hikâyeler söylemistir. Bu hikâyeler Kelile ve Dimne’den, tarihten, Kur’an […]

Yusuf ile Züleyha Pdf İndir

Mayıs 24, 2022 0

Yusuf ile ZüleyhaAşkı tüm varlığıyla hisseden ve arzu eden Züleyha ile insanın nefsine hâkim olmasının yeryüzündeki temsilcisi sayılabilecek Yusuf’un hikâyesi ilk olarak Tevrat’ta işlenmiş, hikâyelerin […]

Firdevsi’nin Şahnamesi’nde Kürtler Pdf İndir

Mayıs 24, 2022 0

Firdevsi’nin Şahnamesi’nde KürtlerFars edebiyatının en eşsiz şair ve düşünürlerinden biri olan Firdevsi’nin, Şehname adlı eserini yarattığı günden bugüne dünya destan literatürünün de en saygın köşesinde […]

Evliya Çelebi Konuşmaları / Yazılar Pdf İndir

Mayıs 24, 2022 0

Evliya Çelebi Konuşmaları / YazılarEvliyâ Çelebi Seyahatnâmesi yazma nüshasından özgün dili ve günümüz Türkçesi ile tam metin olarak yayımlandıktan sonra, üzerinde yapılan araştırma ve incelemelerde […]

Masal Irmaklarının Okyanusu 1-2 (Ciltli) Pdf İndir

Mayıs 24, 2022 0

Masal Irmaklarının Okyanusu 1-2 (Ciltli)XI. yüzyılda yaşayan Hintli şair Somadeva MASAL IRMAKLARININ OKYANUSU adlı eseriyle eski Hint kültürünün çağımıza ulaşmasında önemli bir rol oynamıştır.Gunadhya’nın günümüze […]

Gülistan / Adnan Karaismailoğlu Pdf İndir

Mayıs 23, 2022 0

Gülistan / Adnan KaraismailoğluŞirazlı Sadi’nin (öl. 1292) Gülistan’ı asırlar boyu bütün dünyada ve özellikle Anadolu’da bir ahlâk kitabı olarak büyük ilgi görmüştür. Bu özelliği ve […]

Binbir Gece Pdf İndir

Mayıs 22, 2022 0

Binbir GeceKarısı tarafından aldatılan ve bu yüzden kadınların sadakatsizliğine inanan Hükümdar Şehriyar, daha sonra evlendiği tüm kadınları öldürtmeye başlar: Kendince bir intikam yolu bulmuştur. Vezirin […]

Evliya Çelebi Seyahatname Seçmeler Pdf İndir

Mayıs 22, 2022 0

Evliya Çelebi Seyahatname SeçmelerTürk ve dünya edebiyatında eşsiz bir seyahatnamenin yazarı olan Evliya Çelebi, bize 17. yüzyıl Osmanlı dünyasının komşularıyla birlikte muhteşem, çok renkli ve […]

Tahir ile Zühre (Kod:7-I-14) Pdf İndir

Mayıs 21, 2022 0

Tahir ile Zühre (Kod:7-I-14) Pdf İndir içeriğini yoğun istek üzerine sitemize eklemiş bulunmaktayız. Prof. Dr. Fikret Türkmen yazarın en çok sevilen kitaplarından olan Tahir ile […]

Mevlana &Mesnevi’den Hikayeler Pdf İndir

Mayıs 21, 2022 0

Mevlana &Mesnevi’den HikayelerMevlânâ Hazretleri hakikatleri açıklarken konuların daha iyi anlaşılması için bazı hikâyeler söylemiştir. Mevlânâ bu hikâyeleri söylerken kendi güzel anlatış tarzıyla bir takım çağrışımlarla, […]

Hitopadeşa / Yararlı Eğitim (Ciltsiz) Pdf İndir

Mayıs 21, 2022 0

Hitopadeşa / Yararlı Eğitim (Ciltsiz)Hitopadeşa: Temelde geleceğin yöneticileri içinhayat ve siyaset yolunda “yararlı eğitim” kılavuzu özelliği taşıyan ve klasik Hint edebiyatının anlatacaklarını bir çerçeve anlatı […]

Şakuntala Pdf İndir

Mayıs 21, 2022 0

ŞakuntalaKalidasa Hindistan’ın Shakespeare’idir. Aslında Shakespeare İngiltere’nin Kalidasa’sıdır demek daha doğru olur. MÖ 4. yüzyılda yaşadığı düşünülen bu büyük şair ve yazarın birçok güzel eserinin arasında […]

Kerem İle Aslı Hikayesi Pdf İndir

Mayıs 21, 2022 0

Kerem İle Aslı HikayesiKerem ile Aslı Hikayesi, Kerem adlı saz şairinin hayatı etrafında 16. yüzyılda teşekkül etmiş Türk Bayrağına bağlı eserlerin en güzellerinden biridir. Olayların […]

Yunus Emre (Ciltli) Pdf İndir

Mayıs 20, 2022 0

Yunus Emre (Ciltli)Yunus Emre: Hayatın ve halkın dili ile gür birlirizmi kaynaştırarak, tasavvuf şiirinin kurucularından biri olmayı başaran unutulmaz bir13. yüzyıl sonu 14. yüzyıl başı […]

Binbir Gece Masalları 2 Cilt Takım Pdf İndir

Mayıs 20, 2022 0

Binbir Gece Masalları 2 Cilt TakımYüzyıllardır okunan, anlatılan, dilden dile dolaşan; Doğu kültürünün bir ürünü olmasına rağmen tüm dünyayı etkileyen, insanların imgeleminde özel bir yeri […]

Ömer Hayyam Rubaileri Pdf İndir

Mayıs 20, 2022 0

Ömer Hayyam RubaileriAkılla bir söyleşim oldu dün gece:Dedim: Ey akıl, ey her bilginin anası!Soracaklarım var, cevap verir misin?Zordayım, bir yol gösterir misin?Dedim: Şu yaşamdan bıktım, […]

Hayriyye Pdf İndir

Mayıs 19, 2022 0

HayriyyeKlasik edebiyatımızın önde gelen temsilcilerinden biri olan Nâbi’nin bu değerli eseri, 1857’de Paris’te Türkçe aslı ve Fransızca tercümesiyle birlikte, Pavet de Courteille tarafından yayınlanmıştı. Milletlerin […]

Mesnevi’den Hikayeler Pdf İndir

Mayıs 19, 2022 0

Mesnevi’den Hikayeler Pdf İndir içeriğini yoğun istek üzerine sitemize eklemiş bulunmaktayız. Mevlana yazarın en çok sevilen kitaplarından olan Mesnevi’den Hikayeler Pdf İndir kitabını severek pdf […]

Yunus Emre (Ciltsiz) Pdf İndir

Mayıs 19, 2022 0

Yunus Emre (Ciltsiz)Yunus Emre: Hayatın ve halkın dili ile gür birlirizmi kaynaştırarak, tasavvuf şiirinin kurucularından biri olmayı başaran unutulmaz bir13. yüzyıl sonu 14. yüzyıl başı […]

Mesnevi (Tam Metin) (6 Cilt) Pdf İndir

Mayıs 19, 2022 0

Mesnevi (Tam Metin) (6 Cilt) Pdf İndir içeriğini yoğun istek üzerine sitemize eklemiş bulunmaktayız. Mevlana yazarın en çok sevilen kitaplarından olan Mesnevi (Tam Metin) (6 […]

Cimriler Kitabı (Cep Boy) (Tam Metin) Pdf İndir

Mayıs 18, 2022 0

Cimriler Kitabı (Cep Boy) (Tam Metin)Câhiz, Kitâbu’l-Buhalâ isimli bu eserinde, cimrilerin, yoksulluk endişesi ile mal biriktirmek uğruna kendilerine ve çevresindekilere verdiği zararları gözler önüne sererken, […]

Hz. Mevlana’dan Sözler Pdf İndir

Mayıs 18, 2022 0

Hz. Mevlana’dan SözlerCömertlik ve yardım etmede akarsu gibi ol;Şefkat ve merhamette güneş gibi ol;Başkalarının kusurunu örtmede gece gibi ol;Hiddet ve asabiyette ölü gibi ol;Tevâzû ve […]

Kutadgu Bilig – Seçmeler Pdf İndir

Mayıs 18, 2022 0

Kutadgu Bilig – SeçmelerÖlümsüz Klasikler Dizisi Selim İleri’nin Sunuşuyla Devlet Adamlarına Ve Her Sınıf İnsana 1000 Yıl Öncesinden Mesajlar Veren Bir İlk Kitap Kutadgu Bilig, […]

Kutadgu Bilig Pdf İndir

Mayıs 17, 2022 0

Kutadgu BiligTürk-İslam edebiyatının ilk eserlerinden biri olan Yusuf Has Hacip’in Kutadgu Bilig’i mesnevi tarzında yazılmış büyük bir edebi eseridir. Dili Türkçe’dir ve on birinci yüzyılda […]

İkbal’in Mesajı (12-E-5) Pdf İndir

Mayıs 17, 2022 0

İkbal’in Mesajı (12-E-5)Muhammed İkbal iki okulda yetişti. Bunlardan birincisi, çağdaş kültür ve batı araştırmalarıdır. O, Hindistan, İngiltere ve Almanya arasında bu çağdaş Batı kültürünü durmadan […]

Gitanjali / İlahiler Pdf İndir

Mayıs 17, 2022 0

Gitanjali / İlahiler1941’de ölen Tagore arkasında pek çok eser bıraktı. Bunlarda güzellik, çocuk sevgisi ve sadelik gibi konuların yanısıra asıl olarak Tanrının varlığı meselesini işledi. […]

Japon Masalları (Özel Ayracıyla) Pdf İndir

Mayıs 17, 2022 0

Japon Masalları (Özel Ayracıyla)“Güneşin Doğduğu Ülke” Japonya’dan mistik masallar…Masallarda karşımıza çıkan mucizeler, fıkralar, efsaneler ve fabllar, eşsiz Japon kültürünün dünya görüşünü özetliyor.Japonların fantezi dünyasının en […]

Sözdeki Füsun: Rubailer Pdf İndir

Mayıs 17, 2022 0

Sözdeki Füsun: Rubailer Pdf İndir içeriğini yoğun istek üzerine sitemize eklemiş bulunmaktayız. Yasin Hatipoğlu yazarın en çok sevilen kitaplarından olan Sözdeki Füsun: Rubailer Pdf İndir […]

Rubailer Pdf İndir

Mayıs 17, 2022 0

RubailerOvada her kızıl lalenin teniBir padişahın kanıyla beslendi.Yerden biten şu mor menekşe yok mu?Bir güzelin yanağındaki bendi.Mal mülk düşündükleri rahat yüzü görmezler,Bin derede düşer, canlarından […]

Gülistan / 100 Temel Eser Pdf İndir

Mayıs 16, 2022 0

Gülistan / 100 Temel Eserİranlı ünlü şair Sadi’nin Bostan ve Gülistan diye isimlendirdiği iki ünlü eserinden birisi olan GÜLİSTAN, Doğu edebiyatının çok önemli klasikleri arasında […]

Kerem İle Aslı (Ciltsiz) Pdf İndir

Mayıs 16, 2022 0

Kerem İle Aslı (Ciltsiz)Kerem ile Aslı: Temel yapısının 16. yüzyılda Kerem Dede ya da Aşık Kerem adlı bir aşığın şiirleriyle oluştuğu sanılan ve günümüzde de […]

Hüsn ü Aşk (Ciltsiz) Pdf İndir

Mayıs 16, 2022 0

Hüsn ü Aşk (Ciltsiz)Divan şiirinin son büyük ustasından iyilik ve aşk üstüne. Gölpınarlı’nın kitabı ilk yayımlanışından 38 yıl sonra, Galib’in doğumunun 250. yılı arifesinde niyhayet […]

Kelile ve Dimne’den Seçmeler Pdf İndir

Mayıs 15, 2022 0

Kelile ve Dimne’den SeçmelerKelile ve Dimne, hayvanlar âleminden hikâyelerle nasihat tarzının en meşhurudur.Kelile ve Dimne adlı iki çakalın adı ile meşhur olan eser, Mevlâna ve […]

A’mak-ı Hayal (Hayal Alemi) Pdf İndir

Mayıs 15, 2022 0

A’mak-ı Hayal (Hayal Alemi)A‘mâk-ı Hayal, yazarın “hakikat” konusunda¬ki kanaatini dile getiren ve daha çok “vahdet-i vücûd” fikrinin hâkim olduğu tasavvufî ve ahlâkî bir romandır. Eserdeki […]

Esrar ve Rumuz & Benliğin Sırları Pdf İndir

Mayıs 15, 2022 0

Esrar ve Rumuz & Benliğin Sırlarıİkbâl’in eserlerinin büyük bir kısmının Farsça olmasında, içinde bulunduğu kültür havzası kadar, Mevlânâ Hazretleri’ne olan bağlılığı ve derin hürmetinin de […]

Amak-ı Hayal Pdf İndir

Mayıs 15, 2022 0

Amak-ı HayalEserin iki kahramanından biri Râci, diğeri hakikati bulmakta ona yol gösteren Aynalı Dede isimli meczuptur.  Eserin şahıs kadrosunda ayrıca Râci’nin arkadaşı Sâmi ile doğu […]

İkbal Külliyatı Pdf İndir

Mayıs 15, 2022 0

İkbal KülliyatıMuhammed İkbâl, nağmeleri doğudan tüm dünyaya yayılan bir bülbüldür. İkbal’in mısraları doğudan yükselerek Müslümanları sarsan, aydınlatan bir sestir. İkbâl eserlerinin büyük kısmında Fars dilini tercih […]

Şarktan Haber Pdf İndir

Mayıs 14, 2022 0

Şarktan Haber“Allah’ım, tekrar dirilt mü’minin kalbindeki şimşeği” (Cebrail’in Kanadı) diyen İkbâl, seslendiği kitlenin gelecekte medeniyetini kuracağından emindir. Bunun için de, görevi ağır olan Müslümanın olgunlaşmasını […]

Bostan ve Gülistan Pdf İndir

Mayıs 14, 2022 0

Bostan ve Gülistan Bostan ve Gülistan sadece doğu edebiyatın değil tüm dünya edebiyatlarının ölmez yapıtları arasında gösterilen iki şaheserdir.Şiraz’lı Sadi’nin kaleme aldığı her iki eserde […]

Mevlana’nın Rubaileri Pdf İndir

Mayıs 13, 2022 0

Mevlana’nın RubaileriAhmet Metin Şahin’in rûbâi vezni ile tercüme ettiği eserde Hazreti Mevlânâ’ya ait olan 2217 rûbâi bulunmaktadır. Bu rûbâiler İranlı Profesör Firûzanfer’in tespitlerini ve Mevlâna’nın […]

Mesnevi-i Şerif Şerhi 12 Pdf İndir

Mayıs 13, 2022 0

Mesnevi-i Şerif Şerhi 12Mutasavvıf, şair, bestekâr Ahmet Avni Konuk (1868-1938), Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde tasavvuf sahasında yetişen en verimli müelliflerdendir. Çeşitli devlet hizmetlerinde bulunan ve […]