Eğitim ve 21 .Yüzyıl Becerileri Pdf İndir

Eğitim ve 21 .Yüzyıl Becerileri
Her yüzyılda insanların yaşamını etkileyen ve toplumları dönüştüren olay ve durumlar meydana gelmiştir. İçinde bulunduğumuz 21. yüzyılda yaşanan küreselleşmenin etkisi, bilgi ve iletişim teknolojilerinin yaygınlaşması, ülkeler arası ulaşımın hızlanması gibi olay ve durumlar; bu yüzyılda yaşayan insanların çağa ayak uydurabilmesi ve yaşamlarını sürdürebilmesi için yeni beceriler kazanmasını zorunlu hâle getirmiştir. 21. yüzyıl insanının gerekli bilgi, beceri ve donanıma sahip olabilmesi ise ancak nitelikli bir eğitim sistemine dâhil olmasıyla mümkündür. Eğitim programından ders programına, öğrenme – öğretme uygulamalarından öğretmen yeterliklerine kadar eğitim sistemindeki her bir unsurun 21. yüzyılın koşullarına uygun ve hazır hâle getirilmesi gerekmektedir. Özellikle eğitim sistemine hayat veren ve sistemi ete kemiğe büründüren öğretmenlerden 21. yüzyıl becerilerine sahip olmaları beklenmektedir. Çünkü ancak 21. yüzyıl becerilerine sahip olan öğretmenlerin, öğrencilerine 21. yüzyıl becerilerini kazandırabileceğine inanılmaktadır. Nihayetinde bu inancın ürünü olarak “Eğitim ve 21. Yüzyıl Becerileri” kitabı ortaya çıkmıştır. Bu kitapla hem öğretmenlerin hem öğretmen adaylarının 21. yüzyıl becerileriyle ilgili bilgi, beceri ve anlayış kazanmaları hem de mesleki formasyonlarının güçlendirilmesi amaçlanmıştır. Ayrıca kitabın, içeriği ve sunduğu kuramsal çerçeveyle lisansüstü öğrenciler ve araştırmacıların da yararlanabileceği bir başvuru kaynağı olması hedeflenmiştir.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*