Okul Müdürlerinin Sorun Çözme Hikayeleri Pdf İndir

Ekim 2, 2022 0

Okul Müdürlerinin Sorun Çözme HikayeleriOkul müdürleri görevlerini yerine getirirlerken birçok sorunla karşılaşmaktadırlar. Bazen hiç öngörmedikleri ve beklemedikleri anda kaotik bir durum yaşamaktadırlar. Her sorunun çözümünde […]

Bitmeyen Mektep Pdf İndir

Haziran 29, 2022 0

Bitmeyen MektepBitmeyen Mektep’in bir başka adı da, “Arap’ın Sultanisi” olmalıydı. Kendi deyimiyle Sultani’nin Arabı, Kemal Suman Ağabeyimiz yıllar boyu bu kitap için belge topladı, binlerce […]

Köy Enstitüleri Pdf İndir

Mayıs 17, 2022 0

Köy EnstitüleriKanuni’den sonra başa geçen padişahlar, medrese ve ilmiye sınıfının ıslahına çalışmışlarsa da başarı sağlanamamış, bozulma ve usulsüzlükler devam etmiştir. İlmiye teşkilâtındaki ıslah çalışmaları, biraz […]

İhsan Doğramacı ve Çağdaş Üniversite Pdf İndir

Nisan 28, 2022 0

İhsan Doğramacı ve Çağdaş ÜniversiteCumhuriyetimizin üniversite tarihinde fikirleri, eylemleri ve örnek eserleriyle yer almış bir büyük insan, bir “olağanüstü Türk”tür İhsan Doğramacı. Onun, Hacettepe sırtlarında […]

Celal Hoca Pdf İndir

Mart 30, 2022 0

Celal Hocaİmam Hatip Okulları’nın bânisi, bu güzide ilim-irfan ocaklarının maddî manevî rehberi ve son devrin en mümtaz ilim adamlarından biri olarak bilinen Mahmud Celâleddin Ökten, […]

Babıali Tercüme Odası Pdf İndir

Mart 29, 2022 0

Babıali Tercüme OdasıTürk ve Müslümanların yabancı dil öğrenerek diplomasi alanında faaliyette bulunmak, Osmanlı Devleti’nin diğer devletlerle olanilişkilerini güvenilir insanlar aracılıyla sağlamak amacıyla kurulan Babıâli Tercüme […]

Öğretmenlerde Kayıtsızlık ve Güçlendirme Pdf İndir

Mart 29, 2022 0

Öğretmenlerde Kayıtsızlık ve GüçlendirmeBu kitap, geleceğin şekillendirilmesinde temel yapı taşlarından biri olan değerli öğretmenlerin okul yöneticileri tarafından güçlendirilmesi ve daha başarılı bir eğitim sistemi oluşturulması […]

Eğitim Sürecinde Aile Okul ve Toplum Pdf İndir

Mart 29, 2022 0

Eğitim Sürecinde Aile Okul ve ToplumÇağımız sosyal, kültürel, ekonomik ve teknolojik değişmelerin hızlı bir şekilde cereyan ettiği ve toplumların bu değişmelerden aşırı derecede etkilendiği bir süreci yaşamaktadır. […]

Eğitim Programlarında Güncel Sorunlar Pdf İndir

Mart 29, 2022 0

Eğitim Programlarında Güncel SorunlarEğitim bilimleri alanındaki güncel sorunlar toplumumuzdaki tüm kesimleri ilgilendirmektedir. Gelişmiş ülkelerin eğitsel eğilim ve tartışmalarının takip edilmesi her kesim tarafından önemsenmektedir. Bu bağlamda özellikle […]

Okul Öncesinde Sınıf Yönetimi Pdf İndir

Mart 29, 2022 0

Okul Öncesinde Sınıf YönetimiOkul öncesi öğretmen adayları ve öğretmenlerinin sınıf yönetim becerilerini geliştirmek, eğitimciler olarak farkındalıklarını artırmak amacıyla hazırlanan bu kitap, on bölümden oluşmaktadır. Her bölümde sınıf yönetiminin […]

Yaratıcı Yönetim Pdf İndir

Mart 29, 2022 0

Yaratıcı YönetimAR-GE, yeni ürün, hızlı değişim, kalite çemberi, beyin fırtınası, patent, teknoloji casusluğu ve yenileşme gibi kavramları gördüğümüzde bilmeliyiz ki orada yaratıcı yönetim yaklaşımı söz […]

Batı’da Devlet ve Çocuk Pdf İndir

Mart 29, 2022 0

Batı’da Devlet ve ÇocukEğitim/öğretim sistemini, okul sorunun özüne inerek tartışabilmenin kurumsal anahtarlarını sunan temel bir el kitabı… Kürşat Bumin, bir “klasik” sayılabilecek bu kitabında, din/devlet/aile/sivil […]

Üniversite (Bir Dekan Anlatıyor) Pdf İndir

Mart 29, 2022 0

Üniversite (Bir Dekan Anlatıyor)Henry Rosovsky, dünyanın en nitelikli üniversitelerinden biri sayılan Harvard Üniversitesi’nin en büyük fakültesi olan Fen-Edebiyat Fakültesi’nde on bir yıl dekanlık yapmış, konusunda […]

Okullarda Şiddet Pdf İndir

Mart 29, 2022 0

Okullarda ŞiddetDünyada ve ülkemizde şiddet giderek artıyor. Ne yazık ki artan şiddet çocukları ve gençleri geleceğe hazırlama görevini üstlenen okullarda da gözleniyor. Oysa biz yetişkinler, […]

Köy Eğitim Enstitüleri 17 Nisan 1940 Pdf İndir

Mart 28, 2022 0

Köy Eğitim Enstitüleri 17 Nisan 1940Demokrasi, eğitimle başlar ve gerçekleşir. Köy Enstitüleri öğrencilerini öğretime katarak, insan gelişimine özgürlük tanıyarak, tartışma ve eleştiri geleneğini kurarak, tabana […]

Okul-Çevre İlişkileri (Hasan Güneş) Pdf İndir

Mart 28, 2022 0

Okul-Çevre İlişkileri (Hasan Güneş)Örgütler içerisinde okulların ayrı bir yeri ve önemi bulunmaktadır.Okulların işlevlerini gerçekleştirmeleri çevreyle kuracakları etkin ve sağlıklı ilişkiye bağlıdır. Bu nedenle genel anlamda eğitim […]

Kuram İyi De Sınıfta Ne Yapmalı? Pdf İndir

Mart 28, 2022 0

Kuram İyi De Sınıfta Ne Yapmalı?2016 Ekim ayında fakültemizde Öğretmen Yetiştirmede Değişim ve Dönüşümler Ulusal Çalıştayı düzenlemişti. Bu çalıştaya gelen ilköğretim sınıf öğretmenlerinden biri “Değerli […]

Tonguç ve Enstitüleri Pdf İndir

Mart 28, 2022 0

Tonguç ve EnstitüleriTürkiye’de 20. yüzylın ilk yarısında dünyayı şaşırtan iki büyük savaşım örneği verildi. Bu iki önemli olaydan biri, çökmekte olan Osmanlı İmparatorluğ’ndan yeni bir […]

Etkili Okul / Okul Geliştirme Pdf İndir

Mart 28, 2022 0

Etkili Okul / Okul GeliştirmeTürkiye’de ilk olarak kaleme alınan ve ilk baskısı 1993’te yapılan kitabın ikinci baskısına kadar geçen sürede, etkili okul hareketinin giderek daha […]

Maariften Eğitime Pdf İndir

Mart 28, 2022 0

Maariften EğitimeTeknik bilgi, sanat, hukuk, filoloji, mali ve iktisadi bilgi… tüm bunlar Batı’da ticaret burjuvazisinin ve daha sonra giderek olgunlaşan sanayi toplumunun en temel ihtiyaçları […]

Üniversitelerde Tam Maliyetleme (Full Costing) Pdf İndir

Mart 28, 2022 0

Üniversitelerde Tam Maliyetleme (Full Costing)Bu kitap, Avrupa Üniversiteler Birliği’nin (EUA-European University Association) 2008 yılında Avrupa üniversitelerinin modernizasyon çalışmaları kapsamında “Tam Maliyetleme” adı altında başlattığı projenin […]

Deli Memedin Türküsü Pdf İndir

Mart 28, 2022 0

Deli Memedin TürküsüMahmut Makal, bir simgesidir Köy Enstitülerinin. Onların neden kurulduğuna, neler yaptığına ve kapatılmasalardı yurdumuza neler getireceklerdi? Bütün bu sorulara en güzel yanıt, son […]

Bozkırdaki Kıvılcım Enstitülüler Pdf İndir

Mart 28, 2022 0

Bozkırdaki Kıvılcım Enstitülüler“Köy okullarında çağdaş eğitimin uygulanmasından tutun da, arıcılığın, hayvancılığın, tarımın geliştirilmesine, sebzeciliğin, meyveciliğin yaygınlaşmasına, köylerin yola, suya, bağa-bahçeye kavuşmasına, halk türkülerinin ve halk […]

2. Meşrutiyette Medreseler ve Din Eğitimi Pdf İndir

Mart 28, 2022 0

2. Meşrutiyette Medreseler ve Din Eğitimiİslam kültür ve medeniyeti içinde eğitim-öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirildiği en önemli kısımlar olan medreseler, özellikle Türk devletleri içinde gelişerek yaygınlaşmışlardır. Osmanlı […]

Alternatif Okullar Pdf İndir

Mart 28, 2022 0

Alternatif OkullarAlternatif okullar kitabının yazılma nedeni, okulların giderek daha çok önem kazanmasına karşın tam tersine giderek gereksinimlere daha az yanıt verir hale gelmelerinin yarattığı arayışları, […]

Anadolu’da Amerikan Okulları Pdf İndir

Mart 28, 2022 0

Anadolu’da Amerikan OkullarıAmerikalı Misyoner Bayan Patrick’in; “İstanbul Amerikan Kız Koleji’nde din öğretimi güçlü ve doğrudan olmalıdır. Hristiyanlık ideolojisi öğrencilerin okuldan sonraki hayatlarında da etkili olmalıdır.” […]

Dünden Bugüne Eğitim Öğretim Öğretmen Pdf İndir

Mart 28, 2022 0

Dünden Bugüne Eğitim Öğretim ÖğretmenEğitim öğretim sistemimiz tam anlamıyla bir bunalım içindedir .son yıllarda okullar çoğalmıştır,öğretmen sayısı ve diplomalı insan sayısı artmıştır.ama beklenen verim alınamıyor.aksine […]

Akran Gruplarında Dışlanma Pdf İndir

Mart 28, 2022 0

Akran Gruplarında DışlanmaBu kitap arkadaş-akran gruplarından dışlanmayı okul sosyal hizmeti bağlamında ele almaktadır. Okullar öğrencilere sadece teorik bilgiler kazandırmamakta aynı zamanda öğrencilerin sosyal ilişkiler kurmasını […]

Geçmişten Günümüze Eğitim Kurumları Pdf İndir

Mart 28, 2022 0

Geçmişten Günümüze Eğitim KurumlarıEğitim bireyin çok yönlü düşünmesini gelişimini sağlamaktır. Öğrencilere bilgi kazandırırken bilgiyi üreten, ulusal ve evrensel değerlerin kazandırılmasında kurumun bütün birimleri ile hizmet […]

Üniversitenin Misyonu Pdf İndir

Mart 28, 2022 0

Üniversitenin MisyonuÜniversitenin Misyonu, Ortega y Gasset’in üniversite kurumu, üniversite reformu, yükseköğretimin içeriği konularında düşüncelerini aktarıyor. Ülkemiz için son derece güncel ve öncelikli bu sorun üstüne […]

Unutulmaz Köy Enstitüleri Pdf İndir

Mart 28, 2022 0

Unutulmaz Köy EnstitüleriFakir Baykurt’un, Cumhuriyet tarihimizde çok önemli bir yer tutan, kendisinin de yetiştiği Köy Enstitüleri üzerine yazdıkları: tarihçesi, önemi, işleyiş biçimi, özellikleri, katkıları, yurtta-dünyada […]

Çağdaş Üniversite mi Medrese mi Pdf İndir

Mart 28, 2022 0

Çağdaş Üniversite mi Medrese miÇağdaş Üniversite mi Medrese mi, 1981-2008 yılları arasında, çeşitli gazete, mesleki dergi ve bültenlerde yayımlanmış yazıların bir bölümünü içermektedir.2005 yılının son […]

Robert Kolej Uğrunda Bir Ömür Pdf İndir

Mart 28, 2022 0

Robert Kolej Uğrunda Bir ÖmürKurucusunun kaleminden Robert Kolej’in ortaya çıkış öyküsü… Robert Kolej kurucusu Amerikalı misyoner Cyrus Hamlin’in bütün hayatını içtenlikle kaleme aldığı ve yaklaşık […]

Şark Medreselerinin Serencamı Pdf İndir

Mart 28, 2022 0

Şark Medreselerinin SerencamıÜlkemizde asırlar boyunca İslam’a İslami ilimlere, bulunduğu coğrafyanın insanlarına sosyal, ahlaki ve kültürel alanlarda gönüllülük esasına dayalı olarak hizmetlerde bulunmuş medreseler, hak ettiği […]

Eğitimin Gücü Pdf İndir

Mart 28, 2022 0

Eğitimin GücüÜlkemizde eğitim çok ihmal edilmiştir.Bunun kanıtı da dünyada ekonomik büyüklükte 17.sırada olmamıza rağmen insani gelişmişlikte 72.sırada olmamızdır.Maalesef ekonomik gücümüz eğitime yansıtılmamıştır. Kaldı ki bir […]

Mekteb-i Sultani Pdf İndir

Mart 28, 2022 0

Mekteb-i SultaniMekteb-i Sultani (Galatasaray Lisesi) ülkemizin en köklü eğitim kurumları arasında yer alarak çok önemli işlevler görmüş; yetiştirdiği öğrenciler her alanda başarılı insanlar olarak ülkeleri […]

100. Yılında İmam Hatip Liseleri Pdf İndir

Mart 28, 2022 0

100. Yılında İmam Hatip LiseleriBu kitap, İmam Hatip Okullarının yüzüncü yılında, Değerler Eğitimi Merkezi’nin İstanbul’da düzenlediği sempozyum bildirilerinden oluşmaktadır. Bu sempozyumla, Türkiye’nin din eğitimi tecrübesi […]

Köy Enstitüsü Yılları Pdf İndir

Mart 28, 2022 0

Köy Enstitüsü Yılları17 Nisan 1940 tarihli yasayla kurulan ve tamamen Türkiye’ye özgü eğitim kurumları olan Köy Enstitüleri, üzerinde en çok konuşulan, tartışılan kurumlardan biridir. Köylerde […]

Bilgi Toplumu ve Üniversiteler Pdf İndir

Mart 28, 2022 0

Bilgi Toplumu ve ÜniversitelerYirmi birinci yüzyıl, üniversiteleri yeniden şekillendiriyor. Ekonomik ve sosyal etkenler 1980’lerden bu yana geleneksel üniversiteyi zorlamaktadır. Yeni eğitim modellerinden ,sanal üniversitelere ve […]

Köy Enstitüleri ve Ötesi Pdf İndir

Mart 28, 2022 0

Köy Enstitüleri ve ÖtesiDeğeri dış ülkelerce de kabul edilmiş ve yapıtları birçok yabancı dile çevrilmiş olan seçkin eğitimci Mahmut Makal güçlü yazarlığını da bu alana […]

İlginç Olaylar Sıradışı İnsanlar Pdf İndir

Mart 28, 2022 0

İlginç Olaylar Sıradışı İnsanlarÜnivesite öğrenciliğim yıllarından başlayarak yaşadığım ilginç olayların başında II. Dünya Savaşı yıllarında ülkemize yağan “Bilgin Yağmuru” gelir. Bu kitapta öncelikle, Hitler zulmünden […]

İstanbul Ermeni Okulları (11-D-29) Pdf İndir

Mart 28, 2022 0

İstanbul Ermeni Okulları (11-D-29)Yurdumuz Türkiye’de son yıllarda azınlık okullarıyla ilgili olarak bazı araştırmalar yapılmasına rağmen, bu kurumların Türk eğitim sistemindeki yerini, etkilerini konu alan kapsamlı […]

İlmiyye Salnamesi Pdf İndir

Mart 28, 2022 0

İlmiyye SalnamesiBürokrasinin üç unsurundan biri olan ‘İlmiyye’, ilme mensup anlamına gelen bir kelime olup, terim olarak ulema tarafından ihtiyar olunan kıyafette bulunanlar demekti. Bu tarzda […]

Son Devrin İslam Akademisi Pdf İndir

Mart 28, 2022 0

Son Devrin İslam AkademisiBu kitap, yakın tarihimizin karanlıklar içinde bırakılan bir cephesine, kıtalara hükmeden bir imparatorluğun, Devlet-i Aliye-i Osmâniye’nin kaderini elinde tutanların, yalnız kuvvete değil, […]