Eleştirel Eğitim Yazıları Pdf İndir

Nisan 4, 2022 0

Eleştirel Eğitim YazılarıEleştirel eğitim hareketi en temelde kapitalist sistemin eksikliklerini gidermeye dönük bir reform hareketi değil, mülkiyet ilişkilerinin dönüştürüldüğü, sosyal refahın eşit bir biçimde dağıtıldığı […]

Eğitim Yönetiminde Değerler Pdf İndir

Mart 30, 2022 0

Eğitim Yönetiminde DeğerlerEğitim yönetiminde değerler konusu, teorik temellerini doğa bilimlerinden alan pozitivist paradigmanın etkisi ile uzun zamandan beri ihmal edilmiştir. Ancak hayata anlamını veren asıl […]

Varisler Öğrenciler ve Kültür Pdf İndir

Mart 30, 2022 0

Varisler Öğrenciler ve KültürEğitimin toplumsal hareketliliği sağlayan başlıca etmenlerden biri olduğu savı, bugün, ortak kanının değişmez unsurla-rından biri olarak kendini kabul ettirmiş gibidir. Bu idealden […]

Eğitim Felsefesi Pdf İndir

Mart 29, 2022 0

Eğitim FelsefesiBağımsız bir felsefe disiplini olarak ancak 20. yüzyılda ortaya çıkan “eğitim felsefesi”, köklerini insanın en önemli işi olan eğitim olgusundan almaktadır. Binlerce yıldan beri, […]