Eğitim Ritüelleri Pdf İndir

Ekim 3, 2022 0

Eğitim RitüelleriRitüeller, toplumsal yapıyı şekillendirme ve toplum üyelerini birbirine bağlama işlevi görür. Modern uluslaşma süreciyle, yeni nesilleri toplumsallaştırma artık okullarda yapılmaktadır. Geçmişte aile ve dini […]

Okuldan Uzakta Pdf İndir

Haziran 20, 2022 0

Okuldan UzaktaTürkiye’de bir zamanlar Ivan Illich çok okundu. Okuldan nefret eden gençlerden, bir sistemin olmasından nefret eden anarşistlere kadar pek çok kesim, özellikle “Okulsuz Toplum”u […]

Hurafe ve Gerçek İkileminde Eğitim Pdf İndir

Mayıs 27, 2022 0

Hurafe ve Gerçek İkileminde EğitimElinizdeki kitap, on yıllık bireysel ve ortak öğrenme deneyimlerinden süzülmüş bilgilerin, toplu sunumu niteliğindedir. Adından da anlaşılacağı üzere, eğitimde gerçek bilinen […]

Eleştirel Eğitim Yazıları Pdf İndir

Nisan 4, 2022 0

Eleştirel Eğitim YazılarıEleştirel eğitim hareketi en temelde kapitalist sistemin eksikliklerini gidermeye dönük bir reform hareketi değil, mülkiyet ilişkilerinin dönüştürüldüğü, sosyal refahın eşit bir biçimde dağıtıldığı […]

Eğitim Yönetiminde Değerler Pdf İndir

Mart 30, 2022 0

Eğitim Yönetiminde DeğerlerEğitim yönetiminde değerler konusu, teorik temellerini doğa bilimlerinden alan pozitivist paradigmanın etkisi ile uzun zamandan beri ihmal edilmiştir. Ancak hayata anlamını veren asıl […]

Varisler Öğrenciler ve Kültür Pdf İndir

Mart 30, 2022 0

Varisler Öğrenciler ve KültürEğitimin toplumsal hareketliliği sağlayan başlıca etmenlerden biri olduğu savı, bugün, ortak kanının değişmez unsurla-rından biri olarak kendini kabul ettirmiş gibidir. Bu idealden […]

Eğitim Felsefesi Pdf İndir

Mart 29, 2022 0

Eğitim FelsefesiBağımsız bir felsefe disiplini olarak ancak 20. yüzyılda ortaya çıkan “eğitim felsefesi”, köklerini insanın en önemli işi olan eğitim olgusundan almaktadır. Binlerce yıldan beri, […]

Öğrenmenin Bilimsel Temelleri Pdf İndir

Mart 29, 2022 0

Öğrenmenin Bilimsel TemelleriGünlük öğrenmelerde yararlı olabilecek hazır ve doğrudan öneriler sunmak yerine, öğrenci olsun ya da olmasın bu kitabı okuyan herkesin kendi öğrenme deneyimlerine bilimsel […]

Sınıf Yönetimi Pdf İndir

Mart 29, 2022 0

Sınıf YönetimiEtkili bir öğretmenin başarısının arkasında neler vardır?  Alanını çok iyi bilmek mi? Öğretmenlik becerilerine sahip olmak mı? Eğer bazı öğretmenlerin niçin daha etkili olduklarını […]

Dünyada Mentorluk Uygulamaları Pdf İndir

Mart 29, 2022 0

Dünyada Mentorluk UygulamalarıHayatta başarıyı yakalamak, meslek yaşamında sorunların üstesinden gelebilmek için söylenen şeyler genelde kendine güvenmek, hedefi doğru belirlemek, azimli olmak, çok çalışmak konuları çevresinde […]

2000’li Yıllarda Sınıf Yönetimi Pdf İndir

Mart 29, 2022 0

2000’li Yıllarda Sınıf YönetimiEtkili okul, okul geliştirme ve öğretim etkililiği araştırmaları, okulun etkililiği ile öğretmen ve sınıf etkililiği arasında bir ilişki olduğunu göstermiştir. Okul etkililiği, […]

Eğitim ve Öğretim Yönetimi Pdf İndir

Mart 29, 2022 0

Eğitim ve Öğretim YönetimiGelişmiş ülkeler okul yöneticiliğinin eğitim ve öğretime liderlik edecek eğitsel ve yönetsel bir görev olduğu çoktan kabul etmişken Türkiye okul yöneticiliğinin öğretmenlikten […]

Sosyal Proje Geliştirme Pdf İndir

Mart 29, 2022 0

Sosyal Proje GeliştirmeGünümüzde yaşamın her alanında toplum için fayda oluşturacak her sorunun çözümüne ilişkin proje geliştirmek/üretmek daha fazla önem kazanmaktadır. Daha önceki yıllarda sosyal projeler […]

Öğretim İlke ve Yöntemleri (Murat Gökalp) Pdf İndir

Mart 29, 2022 0

Öğretim İlke ve Yöntemleri (Murat Gökalp)Bu kitapta öğrenmeyi kolaylaştıracak teknikler yer almaktadır. Kitap, sekiz bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde eğitim ile ilgili temel kavramlar, ikinci bölümde öğretimde planlama, […]

Yeni Dönem Yeni Öğretmen Yeni Nesil Pdf İndir

Mart 29, 2022 0

Yeni Dönem Yeni Öğretmen Yeni Nesil“Yeni Dönem Yeni Öğretmen Yeni Nesil” kitabı, 25-26 Nisan 2013 yılında Anadolu Platformu tarafından İstanbul’da tertiplenen “9. Öğretmen Sempozyumu”nda sunulan […]

Sosyal Bilgiler Öğretimi Pdf İndir

Mart 29, 2022 0

Sosyal Bilgiler ÖğretimiSosyal Bilgiler; Tarih, Coğrafya, Vatandaşlık Bilgisi, Hukuk, Siyaset Bilimi, Ekonomi vs gibi disiplinlerden oluşan içeriğiyle, temel misyonu iyi vatandaş yetiştirmek olan bir alan olarak ifade […]

Tutkulu Bir Mücadele Öğretmenlik Pdf İndir

Mart 29, 2022 0

Tutkulu Bir Mücadele ÖğretmenlikÖdevlerin ve sınavların gölgesinde kaliteli iletişim kuramıyoruz. Arzu Altın Genelde sistem, özelde ise her okul tüm bileşenleriyle öğretmeni aleni ya da örtük […]

Okulu Yönetmek Pdf İndir

Mart 29, 2022 0

Okulu YönetmekOkul, eğitim sisteminin karakutusudur. Okul yöneticisi, okul denen bu karmaşık sistemi okuyan, açımlayan, yorumlayan, bütün unsurları öğrenime yönelten, saygın makamın mağrur temsilcisidir. Türkiye Eğitim […]

Eğitimli Zihin Pdf İndir

Mart 29, 2022 0

Eğitimli ZihinHoward Gardnerin günümüzün en önemli, en orijinal ve etkili eğitim kuramcılarından biri olarak nitelendirdiği Kieran Egan, kültürel ve eğitimsel gelişimi açıklamakta aşina olduğumuz psikolojik […]

Coğrafya Eğitiminde Araştırma Pdf İndir

Mart 29, 2022 0

Coğrafya Eğitiminde AraştırmaBilimin temeli metodolojiye dayanır. Özellikle sosyal bilimlerde çeşitlilik dikkate alındığında metodolojinin önemi daha da artar. Mustafa Öztürk tarafından kaleme alınan Coğrafya Eğitiminde Araştırma […]

Eleştirel Eğitim Seçkisi Pdf İndir

Mart 29, 2022 0

Eleştirel Eğitim SeçkisiElinizde bulunan bu kitap Türkiye’deki eleştirel eğitim tartışmalarına katkı sunma düşüncesiyle birincisi ve ikincisi Atina’da düzenlenen Uluslararası Eleştirel Eğitim Konferanslarının devamı olarak 15-17 […]

Eğitim Planlaması Pdf İndir

Mart 29, 2022 0

Eğitim PlanlamasıOkyanusta ilerleyen pusulasız bir gemi, gitmek istediği limana gidemez. Eğitim sistemi de pusulası olmadan amaçlarına ve hedeflerine ulaşamaz, sorunlarını çözemez. Eğitim sisteminin pusulası da, […]

Sınıf Yönetimi / Erdal Toprakçı Pdf İndir

Mart 29, 2022 0

Sınıf Yönetimi / Erdal ToprakçıSınıf yönetimi kavramının Türkiye’deki geçmişi oldukça yenidir. 1997 yılında Eğitim Fakültelerinin programlarının yeniden yapılandırılmasıyla bir ders olarak ortaya çıkmıştır. Sonraları eğitbilimcilerin […]

Öğretim Teknolojilerinin Temelleri Pdf İndir

Mart 29, 2022 0

Öğretim Teknolojilerinin TemelleriBu kitap, Öğretim Teknolojileri alanındaki temel teorileri, araştırmaları ve eğilimleri konu alan kapsamlı bir çalışmanın ürünüdür. 42 bölümden oluşan kitap, 27 farklı üniversiteden […]

Eğitim Sisteminde Teftiş Pdf İndir

Mart 29, 2022 0

Eğitim Sisteminde TeftişÇağımızda hızla değişen bilim ve teknoloji, birey ve toplumun sosyal ve ekonomik yaşantısını büyük ölçüde etkilemekte,kurumların yapı ve işleyişlerini değişikliğe zorlamaktadır. Bu değişen […]

Öğretimde Denetim Pdf İndir

Mart 29, 2022 0

Öğretimde DenetimDenetim idare hukuku ile yönetim biliminin ortak bir konusudur. Yapılan denetimlerde amaç, personel tarafından görülen hizmetlerin hukuk kuralları içinde yerine getirilmesinin incelenmesidir. Denetim olgusu, […]

Günümüzde Eğitim Pdf İndir

Mart 29, 2022 0

Günümüzde EğitimBu kitap, John Deweynin 1897den 1938e kadar değişik dergilerde yayımladığı makalelerden oluşmaktadır. 1928de dönemin Milli Eğitim Bakanı Mustafa Necatinin öğretmenlere hediye ettiği Deweynin “Demokrasi […]

Etkili Öğretmenlik Pdf İndir

Mart 29, 2022 0

Etkili ÖğretmenlikBu eser, öğretmenlik mesleği ile ilgili konuları ana hatlarıyla incelemeye, akademik ve teorik bilgileri deneyimlerle bütünleştirerek bunları hatıralar ve mesleğin incelikleriyle ortaya koyma gayretinin […]

Genellenebilirlik Kuramı Pdf İndir

Mart 29, 2022 0

Genellenebilirlik KuramıÜlkemizde, “Genellenebilirlik Kuramı” üzerinde çalışmak isteyenlerin Türkçe kaynak sıkıntısı yaşıyor olması bu kitabın yazılmasının temel sebebidir. Kitabın kapsamında, kuramla ilgili temel tanımların açıklandığı, kuramın […]

İş Yaşamı Temelli Öğrenim Pdf İndir

Mart 29, 2022 0

İş Yaşamı Temelli ÖğrenimBilişim teknolojilerinin gelişimi ile bilginin temeli hem teoriye hem de uygulamaya dönük olmuştur. Bilgi, deneyim ve tecrübelerin kaynaştırılmasıyla yapılandırılmıştır. Bu bağlamda yaşam […]

Lisansüstü Öğretim Sistemleri Pdf İndir

Mart 29, 2022 0

Lisansüstü Öğretim SistemleriÖğretim üyesi, bilim insanı ve araştırmacıların bir ülkenin gelişmesindeki yeri yadsınamaz. Yüksek nitelikli bu insangücü de büyük ölçüde lisansüstü öğretimle yetiştirilir. Diğer yandan […]

Zihin, Ahlak ve Beden Eğitimi Pdf İndir

Mart 29, 2022 0

Zihin, Ahlak ve Beden EğitimiHerbert Spencer, 1820-1903 yılları arasında yaşamış ünlü İngiliz sosyolog ve filozoftur. Yapmış olduğu çalışmalar ve yazdığı eserlerle yaşamış olduğu dönem ve […]

Eğitim ve Öğretimde Etik Pdf İndir

Mart 29, 2022 0

Eğitim ve Öğretimde EtikBu kitabın amacı, bir yandan eğitim ve öğretim sürecinin ne tür değerler ve ilkeler ekseninde işlev görmesi gerektiğini tartışırken, diğer yandan bu […]

Ergenlik Pdf İndir

Mart 29, 2022 0

ErgenlikDünyaca tanınan araştırmacı ve yazar Laurence Steinberg bu kitabında, ergenlerin içinde yaşadıkları ortamın onların davranışlarını ve toplumsal ilişkilerini nasıl etkilediğini konu edinmektedir. Kitap, ergenlik konusundaki […]

Eğitim ve Okul Yönetimi Pdf İndir

Mart 29, 2022 0

Eğitim ve Okul Yönetimiİlköğretimden yükseköğretime birçok kişinin belirli makamlara, yönetimle ilgili hazırlık ve donanım sahibi olarak gelmeleri gerekir. Prof. Dr. İrfan Erdoğan, eğitim ve okul […]