Eğitimin 4 Mimarı Pdf İndir

Eylül 6, 2022 0

Eğitimin 4 MimarıÇocuğunuzu anlayabilmeniz için onu kendine özgü gelişim biçimi içinde bir bütün olarak görebilmeniz gerekir. Ana babalık sanatı üzerine kurulan eğitsel felsefeyi iyici içinize […]

Ailede Değerler Eğitimi Pdf İndir

Mayıs 20, 2022 0

Ailede Değerler EğitimiFizik, Kimya, Matematik, Edebiyat gibi derslerin öğretiminde okul, aileden daha avantajlı bir konumdadır. Aileler bu tür akademik bilgilerin öğretiminde yeterli donanıma sahip değilken […]

Okul Öncesi Eğitimde Drama Pdf İndir

Mayıs 8, 2022 0

Okul Öncesi Eğitimde DramaOkul Öncesi Eğitimde Drama” kitabı on bir bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, oyunun çocuğun yaşamındaki yerinden oyun dönemlerinden ve oyundan dramaya nasıl geçilebileceğinden […]

Çocuk ve Ergende Zeka Gelişimi Pdf İndir

Mayıs 5, 2022 0

Çocuk ve Ergende Zeka GelişimiZekâ, diğer pek çok psikolojik değişken gibi, doğrudan gözlenemeyen çok karmaşık yapılardan biri ve hatta en önemlilerindendir. Zekâ, diğer nesneler veya […]

Düşünmeyi Öğrenme ve Öğretme Pdf İndir

Mayıs 2, 2022 0

Düşünmeyi Öğrenme ve ÖğretmeDüşünme korkusu, içinde yaşadığımız şu çalkantılı dönemin belki de en belirgin özelliği. Neye uğradığımızı bile anlamadan düşüveriyoruz bu korkunun pençesine. Giderek yaygınlaşan […]

Çocuk ve Ergen Gelişiminde Pozitif Terbiye Pdf İndir

Nisan 29, 2022 0

Çocuk ve Ergen Gelişiminde Pozitif TerbiyePozitif terbiye,günümüzün yükselen değerlerinden biridir.Amaç her ne koşulda ve durumda olursa olsun terbiye değil,pozitif terbiyedir.Aileler bu konuda birinci derecede sorumludur.Çocuk,ilk […]

Gelişimsel Basamaklara Göre Din Eğitimi Pdf İndir

Nisan 13, 2022 0

Gelişimsel Basamaklara Göre Din EğitimiSon zamanlarda ülkemizde, gerek çocukluk ve gençlik, gerekse yetişkinlik ve yaşlılık dönemlerine ilişkin ilmi ve akademik düzeyde güzel çalışmaların yapıldığı görülmektedir. […]

Din Öğretimi Pdf İndir

Nisan 13, 2022 0

Din ÖğretimiDin eğitimi biliminin teorisi son zamanlarda ortaya çıkmaya başlamasına karşın, bu bilim dalı son derece hızlı bir gelişim göstermiştir. Bir yandan din eğitimi biliminin […]

Öğrencinin Rehberi & Münhacül Müteallim Pdf İndir

Nisan 13, 2022 0

Öğrencinin Rehberi & Münhacül MüteallimEserin müellifi Ehl-i sünnet âlimlerinin büyüklerinden ve tasavvuf yolunun önderlerinden “Hüccetülislâm”, İslâm’ın delili lakabıyla tanınan Ebû Hâmid Muhammed b. Muhammed Gazâlî […]

Öğrenme Psikolojisi Pdf İndir

Nisan 13, 2022 0

Öğrenme PsikolojisiTürkiyede öğrenme konusunda çok az sayıda kitap yayımlanmıştır. Bu kitaplardaki bilgilerin neredeyse tamamı teorik bilgiler içermektedir. 4. baskısı yapılan bu kitabın hem teorik hem […]

Okul Öncesi Matematik Eğitimi Pdf İndir

Nisan 13, 2022 0

Okul Öncesi Matematik EğitimiGeçtiğimiz 180 yıl boyunca küçük çocuklara uygun matematiksel deneyimler konusunda birçok fikir ortaya sürülmüştür. Friedrich Froebel ve Maria Montessori gibi bazı pedagoglar […]

Yaşam Boyu Okuma Eğitimi Pdf İndir

Nisan 13, 2022 0

Yaşam Boyu Okuma EğitimiOkuma en temel anlamıyla yazılı ve basılı ürünleri göz aracılığıyla çözümleme-anlamlandırma süreci olarak tanımlansa da günümüzde çok zengin tanımlarla karşılanmaktadır. Okuma, fiziksel […]

İnsanca Değerler Eğitimi Pdf İndir

Nisan 12, 2022 0

İnsanca Değerler EğitimiEğitim alan bir insanın hangi insani değerlere göre hayatını devam ettireceğini bilmesi onun en doğal hakkıdır. Hangi ülkü ve ideallere göre davranırsa çağdaş […]

Üstün Yetenekli Çocukları Anlamak Pdf İndir

Nisan 12, 2022 0

Üstün Yetenekli Çocukları AnlamakElinizdeki bu kitap, üstün yetenekli çocukların özelliklerini ve bu çocukların eğitimini farklı açılardan ortaya koyarak bu alana ilişkin toplumsal farkındalığın oluşmasına katkı […]

Okul Dışı Sosyal Bilgiler Öğretimi Pdf İndir

Nisan 12, 2022 0

Okul Dışı Sosyal Bilgiler ÖğretimiOkul Dışı Sosyal Bilgiler Öğretimi kitabıyla, Sosyal Bilgiler dersinin, dersi okulun dışına taşınması amaçlandı. Sosyal Bilgilerin yaşama ve topluma ilişkin öncelikli […]

Kültürlerarası Din Eğitimi Pdf İndir

Nisan 12, 2022 0

Kültürlerarası Din EğitimiKültürlerarası eğitimin önemli bir dalı olan Kültürlerarası Din Eğitimi, küreselleşmenin tetiklediği toplumsal çoğulluktan kaynaklanan sorunlara çözümler üretme, yeni bir uzlaşı kültürü inşa ederek […]

Türkçe Öğretimi El Kitabı Pdf İndir

Nisan 11, 2022 0

Türkçe Öğretimi El KitabıBu eserde, Türk dilinin gelişim tarihi evrelerinden Türkçenin öğretimi tarihine; Tüekçenin öğretimi ile ilgili okuma, yazma, dinleme, konuşma ve temel okuryazarlık becerilerinin […]

Çocuklar İçin Anlayarak Hızlı Okuma Pdf İndir

Nisan 11, 2022 0

Çocuklar İçin Anlayarak Hızlı OkumaBaşarılı olmak için sadece çalışmak yeterli midir?“Çalıştığım halde başaramıyorum” diyenlerin sayısı azımsanmayacak kadar çoktur.Sınavdan çıkınca, “Bütün soruları biliyordum ama zaman yetmedi.” […]

Montessori Metodu ve Uygulamaları Pdf İndir

Nisan 11, 2022 0

Montessori Metodu ve UygulamalarıMontessori Metodu’nun ilk geliştirilmesi yüz yıl öncesine dayanmasına rağmen; bizim ülkemizde yeni yeni tecrübe edilmeye başlanmıştır. Bu metot; yıllardır dünya çapında çeşitli […]

Vatandaşlık Bilgisi Pdf İndir

Nisan 10, 2022 0

Vatandaşlık BilgisiBu kitap, YÖK tarafından “Vatandaşlık Bilgisi” dersinin kur tanımına uygun olarak eğitim fakültelerinin tüm bölümleri için hazırlanan çerçeve programı dikkate alınarak hazırlanmıştır. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda […]

Etkili İletişim (Edit. Bülent Güven) Pdf İndir

Nisan 10, 2022 0

Etkili İletişim (Edit. Bülent Güven)Öğretmenlik mesleğini icra edecek olan adayların hizmete başladıkları okullarda öğrencilerin yanı sıra meslektaşları, okul yöneticileri, diğer personel ve hepsinden önemlisi eğitim […]

Eğitimde Program Geliştirme Pdf İndir

Nisan 10, 2022 0

Eğitimde Program Geliştirme Pdf İndir içeriğini yoğun istek üzerine sitemize eklemiş bulunmaktayız. Selahattin Ertürk yazarın en çok sevilen kitaplarından olan Eğitimde Program Geliştirme Pdf İndir […]

Ergenlik Rehberi Pdf İndir

Nisan 10, 2022 0

Ergenlik Rehberi Pdf İndir içeriğini yoğun istek üzerine sitemize eklemiş bulunmaktayız. Recep Murat yazarın en çok sevilen kitaplarından olan Ergenlik Rehberi Pdf İndir kitabını severek […]

Anadil Edinimi Pdf İndir

Nisan 10, 2022 0

Anadil EdinimiAnadil Edinimi, eğitim fakültelerinin yabancı diller ve Türkçe eğitimi bölümlerinde öğrenim gören lisans ve lisansüstü öğrencilerine yönelik bir kitaptır. Ancak genelde dilbilim, özelde ise […]

Çağdaş ve Küryerel Eğitim Planlaması Pdf İndir

Nisan 10, 2022 0

Çağdaş ve Küryerel Eğitim Planlaması21. yy’ın ilk çeyreğini yaşadığımız şu günlerde, küresel etkileşimlerin, sosyal ve siyasal sistemler üzerinde rastlantısal olarak yorumlanamayacak boyutlarda etki alanı oluşturma […]

Esnek Öğrenme Pdf İndir

Nisan 10, 2022 0

Esnek ÖğrenmeEğitimin kalitesini arttıran en önemli faktörlerden birisi de, öğretme öğrenme sürecinin oluşturulması ve işleyiş sürecidir. Öğretme öğrenme çevresinin niteliği, büyük ölçüde öğrencilerin öğrenme ihtiyaçlarına, […]

Eğitim Psikolojisi (Hasan Bacanlı) Pdf İndir

Nisan 10, 2022 0

Eğitim Psikolojisi (Hasan Bacanlı)Eğitim Psikolojisinin temel konu ve kavramlarını ele alındığı bu kitabın yazılmasında, yazar alan uzmanı olmasının yanı sıra kendisini okuyucunun yerine de koyarak […]

Sosyal Beceri Eğitimi Pdf İndir

Nisan 10, 2022 0

Sosyal Beceri EğitimiAlandaki bir boşluğu doldurduğu görülen Sosyal Beceri Eğitimi yeniden yayınlandı. Sosyal beceri eğitimi konusunu çalışan akademisyen, lisans programındaki sosyal beceri dersi için kaynak […]

Okul Öncesi Dönemde Fen Eğitimi Pdf İndir

Nisan 10, 2022 0

Okul Öncesi Dönemde Fen EğitimiBu kitap okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler, üniversitelerin okul öncesi öğretmenliği bölümünde okuyan öğretmen adayları ve ebeveynler için hazırlanmıştır. […]