Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme (Editör:Satılmış Tekindal) Pdf İndir

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme (Editör:Satılmış Tekindal)
Bugün bilgi toplumundan kasıt, toplumun itici gücü olarak bilginin görülmesidir. Bilgi toplumunda gerçek sermaye ve zenginliği yaratan etken bilgidir. Bilgi toplumu insanları değişmelerle iç içe yaşamayı bilme, değişmeye direnç göstermeme, girişken ve yaratıcı olma gibi özellikler göstermelidir. Yine bilgi toplumunda öğretim ve ölçme ve değerlendirme öğrenci merkezli olmalıdır. Diğer taraftan yapılandırmacı eğitim anlayışında ölçme ve değerlendirme öğrenme sürecinin bir öğesi olup, ölçme ve değerlendirme etkinlikleri öğretimin bir parçası olarak görülür. Yine aynı görüşte ölçme ve değerlendirme öğrenci merkezlidir, ölçme ve değerlendirme kriterleri öğrenci ile belirlenir; öğrendiğini kanıtlama öğrencinin sorumluluğundadır; süreç, ürün veya ikisi birlikte ölçülüp değerlendirilir ve amaç öğrencilere öğrenme sürecinde yardımcı olmaktır.

Milli Eğitim Bakanlığının yapmış olduğu yeni ilköğretim programı ve ortaöğretim programları yapılandırmacı anlayış doğrultusunda ölçme ve değerlendirme yapılmasını gerektirmektedir. Yeni eğitim programlarının başarılı olması, diğer koşullar uygunsa bir taraftan bu anlayışa uygun öğretmen yetiştirmeye diğer taraftan ölçme ve değerlendirmenin programın doğasına uygun olmasına bağlıdır, denilebilir.

Ölçme ve değerlendirmenin yeni bir anlayışla yapılması ihtiyacı doğmuştur. Eldeki kitap hem öğretim sürecinde hem de öğrenci başarılarını belirlemede ihtiyaç duyulan ölçme ve değerlendirme tekniklerini içermektedir. Dolayısıyla alana ilişkin son gelişmeleri yansıtan bu kitap, Türkiye’de daha etkili bir ölçme ve değerlendirme yapılması ile üniversitelerdeki öğretim elemanları ve diğer okullardaki öğretmenlerin ihtiyaçlarını karşılamaya katkıda bulunmak maksadı ile yazılmıştır.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*