Rekreasyon ve Spor Pdf İndir

Ekim 7, 2022 0

Rekreasyon ve SporİÇİNDEKİLER ATLETİZM SWOT ANALİZİ KİLİS ÖRNEĞİAhmet Yılgın YEREL YÖNETİMLERDE REKREATİF AKTİVİTELERHamza Atay – Ali Kaplan ÇOCUKLARDA REKREATİF AKTİVİTEAyşe Aslan – Elif Halli SPOR PSİKOLOJİSİNİN ÖNEMİBüşra Cöhce […]

Ayna İçinde Ayna Pdf İndir

Eylül 21, 2022 0

Ayna İçinde AynaGeçmişe dönüp, bu kitabı yazma arzumun kaynağını bulamaya çabalayınca; o kadar çok nedenle karşılaştım ki!… Bu başlangıcı, tek nedene bağlamayı başaranlardan olmayı istedim. […]

Platon’un Politik Felsefesi & Devlet Pdf İndir

Eylül 20, 2022 0

Platon’un Politik Felsefesi & DevletBu kitap Leo Strauss’un Chicago Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümünde Platon’un Politeia (Devlet) adlı diyaloğu üzerine 1957 bahar döneminde verdiği seminerin dökümünden […]

Hayatın Mihaniki Telakkisi (1-C-31) Pdf İndir

Eylül 20, 2022 0

Hayatın Mihaniki Telakkisi (1-C-31) Pdf İndir içeriğini yoğun istek üzerine sitemize eklemiş bulunmaktayız. Jacques Loeb yazarın en çok sevilen kitaplarından olan Hayatın Mihaniki Telakkisi (1-C-31) […]

Yunan Felsefesinin Kelama Etkisi Pdf İndir

Eylül 20, 2022 0

Yunan Felsefesinin Kelama EtkisiS. Horovitz’in bu eseri, antik Yunan felsefesinin başlangıçtan itibaren hangi hususlarda Kelamı etkilediğini detaylı bir şekilde ele almaktadır. Bu hususların bilinmesi Kelam […]

Özne, Nesne, Biliş Pdf İndir

Eylül 20, 2022 0

Özne, Nesne, BilişViktor A. Lektorski  bu kitabında insana dair bir etkinlik olarak bilginin niteliği, yine felsefenin özel bir alanı olan epistemoloji tarafından bilginin tarihsel olarak […]

Birlikte Yaşamak Pdf İndir

Eylül 19, 2022 0

Birlikte Yaşamak“Ben”, “sen” ve “o”yu kapsayan “biz” zamirini sadece dilbilgisinin konusu olmaktan çıkararak, pratik sahada onun nasıl inşa edilebileceğini araştırmaya koyulmak, bir arada yaşayabilme sanatının […]

Hatıran Yeter Pdf İndir

Eylül 19, 2022 0

Hatıran YeterStadyumlar; sadece futbol seyir alanları değil bulundukları şehirlerin anıt eserleri, kimlik değerleridir aynı zamanda. Bir memlekete ait olanların ortak hafızalarını oluşturan bu mekânların en […]

Psikopatoloji ve Psikiyatri Pdf İndir

Eylül 19, 2022 0

Psikopatoloji ve PsikiyatriPavlov’un psikoloji alanında dünyaca tanınmasına neden olan şartlı koşullanma deneyini de içeren “Psikopatoloji ve Psikiyatri” kitabı yazarın çalışmalarının ve psikiyatri alanındaki saygın makalelerinin […]

Modern Çağın Sonu Pdf İndir

Eylül 19, 2022 0

Modern Çağın Sonu“Burada insan beyninin işleyişinin fizik yasalarına uymadığının bir diğer örneği yer alıyor: güçlü bir vücuda sahip birisiyle güreşmekten, zayıf birisiyle güreşmek daha kolay […]

Nüans & Anima, Aimus, Gölge Pdf İndir

Eylül 19, 2022 0

Nüans & Anima, Aimus, GölgeKitabın kısaca özetinde arketipler; matematiğin donuk felsefesinde yerleşik olan üç önemli arketipi inceleyip analitik psikolojik konularıyla; felsefe sözlüklerinde özel örnekleme, sembolik […]

Kaos Etiği Pdf İndir

Eylül 19, 2022 0

Kaos EtiğiDengenin, politika için savaşın sürdürülmesinden başka anlamı yok. Din fanatikleri ve bilimsel ilkenin savunucuları da ahlak yasasını ve gerçekliği tekellerine alıyorlar. Radikallere göre ise, […]

Kuşkuculuk Pdf İndir

Eylül 18, 2022 0

KuşkuculukSextus Empiricus, Yunan kuşkuculuğunu sistemleştiren kişidir. MÖ II. yüzyılın ikinci yarısında ve III. yüzyılın ilk çeyreğinde yaşamıştır. Yaşadığı çağın dışında ününü ve etkisini yeniden ve […]

Felsefeye Yolculuk Pdf İndir

Eylül 18, 2022 0

Felsefeye YolculukFelsefe profesörü Frank Thilly’nin bu kitabı yayınlandığı tarihten itibaren, başvuru kaynağı ve metin olarak azalmayan popülerliğini sürdürmektedir. Profesör Thilly’nin çalışmaları, çıkış noktası, kapsamı ve […]

Alman Mistik Düşüncesi Pdf İndir

Eylül 18, 2022 0

Alman Mistik DüşüncesiAydınlanma Çağı’nın entelektüel birikimi, mistik ve kutsalı kurumsal Hristiyanlık’tan söküp atmış ve adeta Kiliseyi işlevsiz bir hale getirmiştir. Bu kez meydana gelen spiritüel […]

Türklerde Felsefi Düşünce Pdf İndir

Eylül 17, 2022 0

Türklerde Felsefi DüşünceTürk düşünürleri neler biliyorlardı? Ne düşündüler? Neleri anlatmaya çalıştılar? Neleri araştırıp, neleri nasıl çözümlediler? Ne öğretmeye çalıştılar? Ne öğrettiler? Ve onların derin öğretilerinden […]

Felsefe Bahisleri (2-G-24) Pdf İndir

Eylül 17, 2022 0

Felsefe Bahisleri (2-G-24) Pdf İndir içeriğini yoğun istek üzerine sitemize eklemiş bulunmaktayız. Jouffroy yazarın en çok sevilen kitaplarından olan Felsefe Bahisleri (2-G-24) Pdf İndir kitabını […]

İnsan Felsefesi Pdf İndir

Eylül 16, 2022 0

İnsan FelsefesiTüm insanlarda ortak olanı, hiçbir zaman eksik olmayan fenomenleri insanın varlık koşullarından hareket ederek ortaya çıkarmak insan felsefesinin, felsefi antropolojinin görevidir, “insan nedir?” temel […]

3 Derste Hermenötik Pdf İndir

Eylül 16, 2022 0

3 Derste HermenötikHermenötiği tanımlama çabaları, hermenötiğin tarihsel gelişimine ve farklı düşünürlerin elinde kazandığı yeni boyut  ve açılımlara göre farklılık arz etmektedir. Bunun yanı sıra bizzat […]

3 Derste Hermenötik Pdf İndir

Eylül 16, 2022 0

3 Derste HermenötikHermenötiği tanımlama çabaları, hermenötiğin tarihsel gelişimine ve farklı düşünürlerin elinde kazandığı yeni boyut  ve açılımlara göre farklılık arz etmektedir. Bunun yanı sıra bizzat […]

Özgürlük Üzerine Bir Deneme Pdf İndir

Eylül 16, 2022 0

Özgürlük Üzerine Bir DenemeFrankfurt Okulu’nun kurucu üyelerinden ve 20. yüzyıl eleştirel düşünce dünyasının köşe taşlarından biri olan Herbert Marcuse’nin 1969 yılında, bütün dünyanın halk ayaklanmalarıyla […]

Giorgio Agamben Pdf İndir

Eylül 15, 2022 0

Giorgio AgambenGiorgia Agamben, Çağdaş Kıta Felsefesi’nin ve Eleştirel Teori’nin en önemli ve tartışmalı düşünürlerinden birisidir.Bu kitap Siyaset, Dil, Edebiyat, Estetik ve Etik arasındaki ilişkileri inceleyerek, […]

Yunanlıların Trajik Çağında Felsefe Pdf İndir

Eylül 15, 2022 0

Yunanlıların Trajik Çağında FelsefeNietzsche’nin düşüncesine göre felsefe yaratmanın anlamını kavramaya çalışan bir akımdır, belli ilkelere dayanarak kendini sınırlayan bir dizge değildir. Bu akımın kaynağı da […]

Baha Tevfik’te Din ve Tanrı Problemi Pdf İndir

Eylül 15, 2022 0

Baha Tevfik’te Din ve Tanrı Problemi1884-1914 yılları arasında yaşamış olan Baha Tevfik, Osmanlı İmparatorluğu’nun çöküş döneminde yetişmiş olan önemli düşünürlerden birisidir. Zira siyâsî, sosyal, ilmî, […]

Mahiyet Felsefesi Pdf İndir

Eylül 14, 2022 0

Mahiyet FelsefesiMâhiyetlerin müşahhas belirişten önceki teayyünleri onların “önsel teayyünleri” olup, esmâî hakikatlerin sûretleri olarak, akdes bir feyezanla gerçekleşmişlerdir. İkinci bulunuşları ise tekil nesneler içerisinde müşahhas teayyünleridir. Bu […]

Kedilerin Felsefesi Filozofların Kedileri Pdf İndir

Eylül 14, 2022 0

Kedilerin Felsefesi Filozofların Kedileri“Felsefecilerin aklı selim işlerle uğraşmadığını çünkü zaten felsefenin uygulamaya dair olmadığını ve gerçeklikten kopuk olduğunu,” düşünseniz bile bunu bir felsefeciye asla söylememeniz […]

Türkçede Felsefe Pdf İndir

Eylül 13, 2022 0

Türkçede Felsefe“Çok kültürlülüğün bir arada bulunduğu bu coğrafyada, bize özgü bir felsefe geleneğinin tarihselci bir felsefe tarzı doğrultusunda inşa edilebileceğine inanıyorum.” Türkiye’de bir felsefe geleneğinin […]

Oryantalizmi Yeniden Düşünmek Pdf İndir

Eylül 13, 2022 0

Oryantalizmi Yeniden DüşünmekBu kitap, bir söylem ve kuramsal paradigma olarak Oryantalizmin değeri ve sınırları hakkındaki tartışmalara birkaç cepheden müdahale etmek amacıyla Osmanlı kadınlarının toplumsal ve […]

Max Weber’de Bilim ve Sosyoloji Pdf İndir

Eylül 12, 2022 0

Max Weber’de Bilim ve SosyolojiÖzgür bilim anlayışının felsefesi. Max Weber tarihçi, hukukçu, ekonomist, dinbilimci, siyaset bilimci ve nihayet sosyolog kimlikleriyle, sözcüğün tam anlamıyla “çok yönlü” bir […]

Destekli Atışlar Pdf İndir

Eylül 12, 2022 0

Destekli Atışlar“Aikido, felsefe, beden eğitimi ve hayata dair sürprizlerledolu bir kitap”“Hayata farklı bir açıdan bakan, felsefe, Aikido ve yaşamüzerine ilginç tespitlerde bulunan etkileyici bir kitap”

Felsefe Bütün Eserleri-18 Pdf İndir

Eylül 12, 2022 0

Felsefe Bütün Eserleri-18Etrafımızdaki eşyanın bilgisini duyularımızla elde ediyoruz. Birbirleri arasında herhangi bir şekilde sıralanmayan ve metotsuz olarak gelişi güzel elde edilen bu bilgilere düzensiz bilgiler […]

Ölü Köpeğin Dişleri Pdf İndir

Eylül 12, 2022 0

Ölü Köpeğin DişleriToprak, suyu sever ürün vermek için. Su, güneşi sever buharlaşmak için. Buhar bulutu sever yoğunlaşmak için. Bulut rüzgarı sever rahmet götürmek için. Rüzgar, […]

Husserl’in Fenomenolojisi Pdf İndir

Eylül 12, 2022 0

Husserl’in FenomenolojisiFenomenolojik araştırmanın verimliliği ortaya attığı yeni sorulardan ileri gelir. Dan Zahavi’nin Husserl’in Fenomenolojisi adlı kitabı bu soruların kaynağına ışık tutuyor. Husserl’in düşünsel dönüşümünü takip […]

Varoluşun Bireysel Anlamı Pdf İndir

Eylül 12, 2022 0

Varoluşun Bireysel Anlamı Bu kitapta insanın gelişim döngülerine ve yaşayış biçimlerine ağırlık verilmiştir. Çünkü insan kendine karşıt düşen her tür davranışlarını nasıl geliştirdiğini göremedikçe, özgür […]

İyinin Egemenliği Pdf İndir

Eylül 11, 2022 0

İyinin Egemenliğiİster klasik ister çağdaş olsun, felsefenin sorunları çoğu zaman karışık bir düzlemde tartışılır ve felsefe, bu tartışmaya her zaman açıktır. Iris Murdoch, insanın talepleri […]

Yeni Gerçekçilik Manifestosu Pdf İndir

Eylül 11, 2022 0

Yeni Gerçekçilik Manifestosu“Hatalarımızdan ders alırız ya da en azından başkaları ders alır. Hakikate veda ederek, ‘İktidar’a karşılıksız bir armağan vermekle kalmaz, büyük ölçüde insanın yanılsama […]

Masumiyetin Ayartıcılığı Pdf İndir

Eylül 11, 2022 0

Masumiyetin AyartıcılığıBirkaç yüzyıllık bir zaman dilimi içinde, ekonomik, toplumsal, siyasal, dinsel anlamlarda tüm cemaat bağlılıklarını yadsıyarak yükselen, geçen yüzyıldan itibaren bireyi Tanrılaştıran, XX. yüzyılın sonuyla […]

Abc Aklın Modernleşmesi Pdf İndir

Eylül 10, 2022 0

Abc Aklın ModernleşmesiABC Aklın Modernleşmesi, metin üzerine bir kitaptır. Metnin dönüşümü, alfabenin ortaya çıkmasıyla, sözlü kültürden yazıya geçişle, hafızanın yerini unutuşun almasıyla, yazıdaki kelimelerin arasına […]

Şan için Piyano Eşlikli Türküler Pdf İndir

Eylül 9, 2022 0

Şan için Piyano Eşlikli TürkülerBu kitapta; Rumeli, Balıkesir, Ankara, Tokat, Tunceli, Kütahya, Kahramanmaraş, Erzurum, Yozgat yörelerine ait toplam dokuz adet türküye yer verilmiştir. Yöre çeşitliliği […]

Ruso (Rousseau) (1-E-16) Pdf İndir

Eylül 9, 2022 0

Ruso (Rousseau) (1-E-16) Pdf İndir içeriğini yoğun istek üzerine sitemize eklemiş bulunmaktayız. Jean Jacques Rousseau yazarın en çok sevilen kitaplarından olan Ruso (Rousseau) (1-E-16) Pdf […]

Eski Dünyaya Yeni Bir Bakış Pdf İndir

Eylül 9, 2022 0

Eski Dünyaya Yeni Bir BakışGeçmişin devasa gölgesinden bakıldığında, her toplum kendi benzersiz yolculuğuna çıkmıştır.Bu yolculuk içinde farklı ilişki türleri, zihinsel ve estetik kalıplar, inanç ve […]

Akışkan Gözetim Pdf İndir

Eylül 8, 2022 0

Akışkan GözetimBugün hayatımızın her ayrıntısı hiçbir zaman olmadığı kadar çok yakından izleniyor, kaydediliyor; ve gözetim altındakiler genellikle gözetleyenlerle gönüllü bir işbirliği içinde. Londra’dan New York’a, […]

Modernite Nasıl Unutturur Pdf İndir

Eylül 8, 2022 0

Modernite Nasıl UnuttururOlayları, yerleri ve şeyleri neden unuturuz? Modernite hatırlama yetimizi nasıl etkiler? Connerty modern toplumun belleğimizi nasıl aşındırdığını ele alıyor: İnsanüstü hız, öğrenilemeyecek denli […]

Hermeneutik ve Şiir Pdf İndir

Eylül 8, 2022 0

Hermeneutik ve ŞiirŞiir, edebiyatın en eski türü. Sevilen, yadırganan, içe kapalı gelen –dolayısıyla yoruma en muhtaç olan. Aslında yalnızca şiirin değil, bütün yazınsal metinlerin ömrü […]

Deliliğe Övgü (6-G-34) Pdf İndir

Eylül 7, 2022 0

Deliliğe Övgü (6-G-34) Pdf İndir içeriğini yoğun istek üzerine sitemize eklemiş bulunmaktayız. Erasmus yazarın en çok sevilen kitaplarından olan Deliliğe Övgü (6-G-34) Pdf İndir kitabını […]

Modern Düşüncede Kötülük Pdf İndir

Eylül 7, 2022 0

Modern Düşüncede KötülükSusan Neiman, Modern Düşüncede Kötülük adlı bu kitabında kötülük sorunu üzerinden felsefe tarihinin farklı bir okumasını gerçekleştiriyor. Zira ona göre, modern düşüncenin esas […]

Vahşi Dil/Tersinden Okumalar Lügatı Pdf İndir

Eylül 7, 2022 0

Vahşi Dil/Tersinden Okumalar LügatıUyarı:Bu kitap akıl sağlığınıza zarar verebilir! Bu kitap, çağımızın geleneklerini hiçe sayan üstadı Thomas Szasz’ın ısırgan özdeyişleri ve tahrik edici düşüncelerinin yeni […]

Akla Veda Pdf İndir

Eylül 7, 2022 0

Akla VedaÖzgürlükçü düşüncenin en önemli isimlerinden biri olan Paul Feyerabend bu kitabında, putkırıcılığını son kerteye vardırıyor. Akıl’la vedalaşıp onu “azat ediyor”. Amacı ne peki? Tarihi, […]

Freudculuk & Eleştirel Bir Taslak Pdf İndir

Eylül 7, 2022 0

Freudculuk & Eleştirel Bir TaslakGeçen yüzyılın başında Freud’un seslenişi kulaklarda uğursuz ve ürkünç bir yankı bırakır. Modern burjuva bireyi ve bu dünyanın yarattığı küçük insan […]

Göçebe Özneler Pdf İndir

Eylül 6, 2022 0

Göçebe ÖznelerGöçebe Özneler Rosi Braidotti’nin 21. yüzyılda kıta felsefesini ve çağdaş feminist kuramı derinden etkileyen makalelerini bir araya getiriyor. Öznellik, cinsiyet farklılığı, beden politikaları, queer […]

Her Kadın Bir Dünyadır Pdf İndir

Eylül 6, 2022 0

Her Kadın Bir Dünyadır“Kadın ne renktir ?” sorusuna “PEMBE” diye cevap verenler, bu kitabı okuyunca, yanıldıklarını anlayacaklar. Çünkü nice sıkıntılarla, hayatını devm ettirmeye çalışan, kadınların […]

A’dan Z’ye Felsefe Pdf İndir

Eylül 6, 2022 0

A’dan Z’ye FelsefeAdalet – Bilinç – Cinsellik – Çevrecilik – Din – EğitimFeminizm – Görecilik – Hayvan Haklari – İdealizm – Kötülük Locke – Mantik – Nietzsche – Ontoloji – Ölüm – Platon – Ruh Savaş – Tanri – Varlik – Wittgenstein – Zaman Platon’un mağara alegorisini duymuş muydunuz? Adalet kavramı ya da zaman üzerine hiç düşündünüz mü? Peki Sartre’ın “kendi-için-varlık” kavramı size bir anlam ifade […]

Düşüncelerin Serüvenleri Pdf İndir

Eylül 5, 2022 0

Düşüncelerin SerüvenleriWhiteheadin düşüncesinin temelini, bütünü ve dolayısıyla insanın varoluşsal hakîkatini kavrama kaygısının bir ürünü olarak medeniyet fikri oluşturur. Bütün kavranılamadığı zaman, her şeyin parçalanma ve […]

Mitostan Felsefeye Pdf İndir

Eylül 5, 2022 0

Mitostan FelsefeyeTarih, doğası gereği bölümlenmeyen, sürekli bir devinimdir. Tarihsel olay, çok yönlü nedensellikle devinerek tarihsel gerçekliği ortaya çıkarmaktadır. Tarih çalışmalarının amacı, bu tarihsel gerçekliği kavrayıp […]

Aşk Felsefesi -Özet Metinler Pdf İndir

Eylül 4, 2022 0

Aşk Felsefesi -Özet Metinler“(…) diğer insanları ve türleri ayrım gözetmeden sevme düşüncesi, tüm canlıların duyduğu ya da kendileri için hissetmek istediği aşkı sevme düşüncesi, aşka […]

Tanık Özne, Şankara İle Diyalog Pdf İndir

Eylül 4, 2022 0

Tanık Özne, Şankara İle DiyalogŞankara, M.S. 8. yüzyılın başında yaşamış büyük Hint düşünürüdür. Veda metinlerine dayanan Hinduizm’in düşüncedeki doruk noktasıdır. Şankara, Veda’ların sonu ya da sonucu […]