Klinikten Kültüre Lacancı Psikanaliz Pdf İndir

Ağustos 31, 2022 0

Klinikten Kültüre Lacancı PsikanalizPsikanalitik vaka sunumları ile yazarının kişisel deneyimlerini Lacancı teoriyle harmanlayan bu aydınlatıcı kitap, çağdaş öznelliği anlamaya çalışırken Lacancı psikanalizden öğrenebileceklerimize ışık tutuyor. […]

Batı Biliminin Öyküsü Pdf İndir

Ağustos 1, 2022 0

Batı Biliminin ÖyküsüBirçok başka yazar tarafından çok sayıda bilim tarihi yazılmıştır. Kuşkusuz bu tarihler değerlidir, ama bir şekilde, bizatihi bilimin doğası ayrıntıların arasında kaybolmuş gibidir. […]

İktisat İlmi Pdf İndir

Temmuz 5, 2022 0

İktisat İlmiCavid Bey, Türkiye’nin ilk liberal iktisatçılarındandır. Eserleri incelendiğinde döneminin iktisat biliminin bilgi stokuna hayranlık verici vukufiyeti kolayca farkedilmektedir. Aynı şekilde, ciddi bir bilim-fikir adamına […]

Bilgi Sosyolojisi Pdf İndir

Haziran 16, 2022 0

Bilgi Sosyolojisi* Yargıların kökeninde bulunan ve düşünce hayatını yönlendiren öncüller, bilginin üretimi, kullanımı ve toplumsallaşmasında nasıl bir fonksiyon üstlenir?* Bilginin zihniyet (bilinç) inşasındaki rolü, zihniyetin, […]

Örneklerle Ekonometri Pdf İndir

Haziran 2, 2022 0

Örneklerle EkonometriÇok satanlar arasındaki bu ders kitabının ikinci baskısı, ekonometri çalışırken kendine özgü olanı yaparak öğrenme yaklaşımını sürdürüyor. Bu kitap öğrenciyi gerçek hayat örnekleri arasında […]

Toplumbilim Sosyoloji (2-F-35) Pdf İndir

Mayıs 27, 2022 0

Toplumbilim Sosyoloji (2-F-35) Pdf İndir içeriğini yoğun istek üzerine sitemize eklemiş bulunmaktayız. Necmettin Sadak yazarın en çok sevilen kitaplarından olan Toplumbilim Sosyoloji (2-F-35) Pdf İndir […]

Makroiktisat Pdf İndir

Mayıs 19, 2022 0

MakroiktisatMakroiktisat, on iki basım yapmış, hem öğrenciye hem de eğitmene daimi bir saygıyla yazılan, birçok dile çevrilip birçok ülkede kullanılmakta olan, alanında çok önemli bir […]

Mikroekonomi Pdf İndir

Mayıs 19, 2022 0

Mikroekonomi*Ekonominin İlkeleri ve Uygulama Alanı *Ekonomik Yöntemler ve Ekonomik Sorunlar *Optimizasyon: Yapabileceğinizin En İyisini Yapmak *Talep, Arz ve Denge *Tüketiciler ve Güdüler *Satıcılar ve Güdüler […]

Tarım ve Gelişme Pdf İndir

Mayıs 18, 2022 0

Tarım ve GelişmeProf. Dr. Gülten Kazgan Tarım ve Gelişme kitabında, tarımın piyasa ekonomisi açısından karşılaştığı farklılıkları incelemekte; bunları evrensel ve kurumsal olarak ikiye ayırmaktadır. Bunu […]

Makro İktisat Pdf İndir

Mayıs 17, 2022 0

Makro İktisatBirinci Bölüm: Makro İktisada Girişİkinci Bölüm: Ekonominin Ölçülmesi: Milli Gelir Muhasebesi ve  Reel – Nominal İlişkiler Üçüncü Bölüm: Enflasyon, Nedenleri, Ölçümleri, Maliyetleri veDiğer KavramlarDördüncü […]

İstatistikte R ile Programlama Pdf İndir

Mayıs 17, 2022 0

İstatistikte R ile Programlama• Veri Biçimleri• Veri Girişi• Fonksiyon Döngü Koşul• Olasılık• Olasılık Dağılımları• Grafik Çizimi• İstatistiksel Çıkarımlar• Zaman Serileri• Diğer Paketlerle Uygulamalar

Uluslararası İktisat Pdf İndir

Mayıs 17, 2022 0

Uluslararası İktisatUluslararası iktisadın hem makro hem de mikro ögelerini kapsayan, alanın tüm konularını analitik bir yaklaşımla ele alan Uluslararası İktisat kitabının en güçlü yönü, konuların […]

Mikroekonomi Teorisi Pdf İndir

Mayıs 16, 2022 0

Mikroekonomi TeorisiBu kitap, iktisat bölümü öğrencilerine ikinci sınıfta öğretilen mikroiktisat(mikroekonomi) dersi için hazırlanmış bir ders kitabıdır. Kitaptan iki şekilde yararlanılabilir. Dersi veren öğretim üyesi, konuları […]

Marksist İktisat Teorisi Pdf İndir

Mayıs 15, 2022 0

Marksist İktisat TeorisiMeghnad Desai’nin kitabı canlı bir ihtiyaçtan doğmuştur. Gelişmiş kapitalist ülkelerin neoklasik gelenek içinde eğitim gören iktisat öğrencilerine Marx’ın iktisat teorisini bir bütün olarak […]

Uluslararası Parasal İktisat Pdf İndir

Mayıs 15, 2022 0

Uluslararası Parasal İktisatUluslararası Para Sistemi, ülkeler arasında mevcut döviz kurları ve ödeme ilişkilerini düzenleyen kural, anlaşma ve kurumların oluşturduğu bir bütündür. Uluslararası para sistemi ticari […]

Lojistik Tedarik Zinciri Yönetimi Pdf İndir

Mayıs 15, 2022 0

Lojistik Tedarik Zinciri YönetimiBu kitap lojistik ile ilgili tüm argümanlar konusunda farkındalık yaratmayı hedeflemiştir.Bu nedenle Türkiye’de en çok satılan lojistik kitap olmuştur.Güncellenen bu dördüncü baskısında, […]

Uygulamalı İstatistik Pdf İndir

Mayıs 14, 2022 0

Uygulamalı İstatistik Pdf İndir içeriğini yoğun istek üzerine sitemize eklemiş bulunmaktayız. Prof. Dr. Aydın Türkbal yazarın en çok sevilen kitaplarından olan Uygulamalı İstatistik Pdf İndir […]

Yönetim Bilimi (Nuri Tortop) Pdf İndir

Mayıs 14, 2022 0

Yönetim Bilimi (Nuri Tortop)Yönetim Bilimi kitabının yedinci baskısında daka önceki baskılarda eksikliğini hisettiğimiz kamu yönetimi ve son gelişmelerle ilgili konulara büyük ağarlık verilmiştir.Kamu Yönetimi başlıklı […]

İstatistik Sayıların Arkasını Anlamak Pdf İndir

Mayıs 14, 2022 0

İstatistik Sayıların Arkasını Anlamakİstatistik formüllerinin ezberlenmesinden çok kavramların anlaşılması amaçlanan bu kitapta; karmaşık gibi görünen sayı kümelerinin arkasında yatan gizli yapıların nasıl ortaya çıkarılacağı açıklanmaya […]

İktisadı Değiştirmek Pdf İndir

Mayıs 14, 2022 0

İktisadı Değiştirmekİktisatta temel ve hâkim yaklaşım durumundaki “neoklasik iktisat”, ortaya çıktığı andan itibaren kapitalizmin mütemmim cüzü olarak, sistemi tekrar ve tekrar üretiyor. “Görünmez bir el”in […]

Ekonominin Temelleri I-II Pdf İndir

Mayıs 14, 2022 0

Ekonominin Temelleri I-IIBirinci Kısım:Mikro Ekonominin Temelleri İktisadın Evrensel YasalarıTalep TeorisiArz TeorisiPiyasa DengesiTüketici Davranışları TeorisiÜretim TeorisiMaliyet TeorisiPiyasalar Ve Tam Rekabet PiyasasıMonopolcü Rekabet, Oligopol Ve Monopol PiyasalarıMonopolcü Rekabet […]

A’dan Z’ye Ekonomi Sözlüğü Pdf İndir

Mayıs 14, 2022 0

A’dan Z’ye Ekonomi SözlüğüEkonomi/İktisat, “toplumun kıt kaynaklarını nasıl kullandığı üzerine etüt” veya daha uygun bir ifadeyle; toprak, işgücü, hammadde, sermâye, girişimci ruh ve zaman gibi […]

Ekonomi Kitabı Pdf İndir

Mayıs 13, 2022 0

Ekonomi KitabıEkonomi resesyona girerse ne olur? Para nasıl işler? Neden vergi öderiz? Ekonomi nasıl çalıştığımızdan paramızı nelere harcadığımıza kadar hayatımızı her yönden etkiler. Büyük ekonomik […]

Ekonomi Politiğin İnsanı Kim’dir? Pdf İndir

Mayıs 13, 2022 0

Ekonomi Politiğin İnsanı Kim’dir?Yerin gökten, insanın tanrıdan ayrılma bir anlamda bağımsızlaşma istemi, eski yapıyı dipten doruğa dönüştürürken, bunun çatırdamaları bütün bir moderniteyi belirleyecektir.Bir anlamda benin […]

İleri Panel Veri Analizi Pdf İndir

Mayıs 13, 2022 0

İleri Panel Veri AnaliziStata Paket Programına Giriş *Dengesiz Panel Veri Modelleri *Heterojen Panel Veri Modelleri *Dinamik Panel Veri Modelleri *Panel Eşanlı Denklem Sistemleri ve İçsellikle […]

Teoride ve Uygulamada Bölgesel Kalkınma Politikaları Pdf İndir

Mayıs 13, 2022 0

Teoride ve Uygulamada Bölgesel Kalkınma Politikaları-Temel kavramlar ve tanımlar-Bölgesel kalkınma teorileri-Bölgesel kalkınmada analiz metotları-Dünya’da bölgesel kalkınma politikaları-Türkiye’de bölgesel gelişmişlik farkları-Türkiye’de bölgesel kalkınma politikalarında kurumsal yapı-Türkiye’de […]

Sosyolojide Temel Kavramlar Pdf İndir

Mayıs 12, 2022 0

Sosyolojide Temel KavramlarGünümüz sosyolojisi; kuramsal bakımdan oldukça çeşitlidir, çok geniş bir konu aralığını kapsar ve toplumları analiz etmek için geniş bir yelpazedeki araştırma yöntemlerini kullanır. […]

Ekonomiye Giriş Pdf İndir

Mayıs 12, 2022 0

Ekonomiye GirişEkonomiye Giriş Temel KavramlarArz – TalepEsneklikPiyasa Dengesi ve KaymalarPiyasalar I: Üretim ve MaliyetlerPiyasalar IIKamu EkonomisiMakroekonomik Kavramlar ve Makro DengeHarcamalar ve Denge Milli GelirKamu Kesimi […]

Sosyoloji (8. Edisyon) Pdf İndir

Mayıs 12, 2022 0

Sosyoloji (8. Edisyon)Sosyoloji sekizinci edisyonuyla da yaşadığımız dünyayı ve rehberlik ettiğimiz yaşamları anlamlandırma konusunda vazgeçilmez bir kılavuz olmayı sürdürüyor.Baştan sona gözden geçirilen ve güncellenen bu […]

Günlük Yaşamın Psikopatolojisi Pdf İndir

Mayıs 11, 2022 0

Günlük Yaşamın Psikopatolojisi Pdf İndir içeriğini yoğun istek üzerine sitemize eklemiş bulunmaktayız. Sigmund Freud yazarın en çok sevilen kitaplarından olan Günlük Yaşamın Psikopatolojisi Pdf İndir […]

Özne-Yapı Gerilimi Pdf İndir

Mayıs 11, 2022 0

Özne-Yapı GerilimiÖzne-Yapı Gerilimi, yazarın Marksizmin eski bir yapısal sorununu, bir iç gerilimini konu eden yazılarını bir araya getiriyor: Yapı-özne, nesnellik-öznellik, belirlenimcilik-iradecilik, varlık-bilinç gibi ikiliklerle ifade […]

Çağdaş Sosyoloji Kuramları Pdf İndir

Mayıs 11, 2022 0

Çağdaş Sosyoloji KuramlarıSosyologlar, hoşlanarak ya da hoşlanmayarak, bilerek ya da bilmeyerek, sosyolojinin karakterini belirleyen varsayımlar ve bu varsayımlarda oluşan değişimlerle değişen önsel varsayımlar çerçevesinde araştırmalarını […]

Tarım Ekonomisi Pdf İndir

Mayıs 11, 2022 0

Tarım EkonomisiTarım ve toprak mülkiyeti düzeninin evrimiGünümüzde tarımdan yerine getirilmesi beklenilen işlevlerEkonomik kalkınma ve milli gelir içinde tarım sektörünün payıEkonomik kalkınma ve tarımsal nüfusun azalışıTarımsal […]

Yöneylem Araştırması (6. Basımdam Çeviri) Pdf İndir

Mayıs 11, 2022 0

Yöneylem Araştırması (6. Basımdam Çeviri)Morse′un (1967) ifade ettiği gibi, “modellerin öğretilmesiyle model kurmanın (modelleme) öğretilmesi aynı şey değildir.” Yazar da altıncı baskının hazırlanmasında bu önemli ifadeyi […]

Klasik Sosyolojik Teori Pdf İndir

Mayıs 10, 2022 0

Klasik Sosyolojik TeoriKlâsik Sosyolojik Teori: Sosyolojinin Vaadinin Yeniden Keşfi klâsik sosyolojik teori üzerine 60 yıldan fazla süredir şekillenen lisans ve lisansüstü öğretim deneyimlerimizin bir ürünüdür. […]

İletişim Sosyolojisi Pdf İndir

Mayıs 10, 2022 0

İletişim SosyolojisiKitabın “Bilgi fabrikaları ve Müşteriler” isimli ilk ve ham hali, bu yarışmada ödüle layık görülmüştü. Kitap, yeni ilaveler ve tümüyle yeniden kaleme alınarak 2003 […]

Sosyal Politika Yazıları Pdf İndir

Mayıs 10, 2022 0

Sosyal Politika YazılarıKüreselleşme, özellikle zengin ülke devletlerinin yerleşmiş sosyal güvenlik programlarını sürdürebilme kapasitesini tehdit ediyor. 1945 sonrası dönemde fabrikalar işlerken ve insanlar hayat boyu sürdürecekleri […]

Sosyoloji ve Tarih Pdf İndir

Mayıs 10, 2022 0

Sosyoloji ve Tarih“Sosyoloji ve Tarih”, Türkiye’de ilk kez genel olarak sosyal bilimlerde, özel olarak sosyolojide Yöntem Sorunu’nu gerçek boyutlarıyla açıklamaya çalışmaktadır. Temel amacı, nesnel gerçekliğin […]

Makro Ekonomiye Giriş Pdf İndir

Mayıs 10, 2022 0

Makro Ekonomiye Giriş*Makroekonomiye Genel Bir Bakış *Milli Gelir *Temel Makroekonomi Sorunları ve Politika Araçları *Gelir ve Fiyat Düzeyinin Belirlenmesi *Toplam Harcamaların Gelir Düzeyini Belirlemesi *Kamu […]

Psikanalize Giriş-2 Nevrozlar Pdf İndir

Mayıs 10, 2022 0

Psikanalize Giriş-2 NevrozlarFreud’un 1916-1917 yılları arasında geniş bir dinleyici kitlesine vermiş olduğu temel psikanaliz konferansları üzerinden kaleme aldığı Psikanalize Giriş’in nevrozlarla ilgili kısmı olan bu […]

Deneysel Psikoloji Pdf İndir

Mayıs 10, 2022 0

Deneysel PsikolojiDeneysel Psikoloji terimi, kendi içinde iki temel anlamı birlikte barındırmaktadır. Kavram, öncelikle bilimsel psikolojinin, çoğunlukla temel bilim düzeyinde araştırmalar yapan; Öğrenme, Dikkat, Algı, Bellek […]

Sosyoloji / David M.Newman Pdf İndir

Mayıs 10, 2022 0

Sosyoloji / David M.Newman Pdf İndir içeriğini yoğun istek üzerine sitemize eklemiş bulunmaktayız. David M. Newman yazarın en çok sevilen kitaplarından olan Sosyoloji / David […]

Hukuk Sosyolojisine Giriş Pdf İndir

Mayıs 10, 2022 0

Hukuk Sosyolojisine GirişHukuk Sosyolojisinin amacı hukukçuya, uğraş konusu olan hukukun kural ve ideoloji boyutları dışında kalan toplumsal yönünü göstermek, hukukun toplumsal yaşamdan nasıl doğup geliştiğini […]

Sosyolojinin İlkeleri Pdf İndir

Mayıs 10, 2022 0

Sosyolojinin İlkeleriHenri Mendras, kökenleri Eski Yunan kültürüne kadar götürülse de, aslında 18. ve 19. yüzyıl felsefesinden doğan sosyolojinin günümüzdeki önemli düşünürlerinden biri. Sosyolojiye giriş niteliği […]

Sosyoloji ve Eğitim Pdf İndir

Mayıs 9, 2022 0

Sosyoloji ve Eğitim“Montessori, Pestalozzi, Dewey, Baltacıoğlu, Tonguç… Bu adları çok sık duyduk ve dönem dönem onların görüşlerini eğitim alanında söylenmiş ‘son söz’ olarak benimsedik. Doğan […]

100 Soruda Ekonomi Elkitabı Pdf İndir

Mayıs 9, 2022 0

100 Soruda Ekonomi Elkitabıİktisat biliminin Türkiye’ye gelmesi 19. yüzyılın sonunu bul-muştur. Bu gecikmişlik, bu bilim dalının üniversite eğitiminde kendine yer bulmasını da çok ertelemiştir. Bunun […]

Tanrılar Gibi Olacaksın Pdf İndir

Mayıs 9, 2022 0

Tanrılar Gibi OlacaksınBu kitapta verilen Eski Ahit yorumu, bir radikal hümanizm yorumudur, benim radikal hümanizm anlayışım global bir felsefeye dayanmaktadır. Bu felsefe insanoğlunun birliğini, insanların […]

İktisat Biliminin Temelleri Pdf İndir

Mayıs 9, 2022 0

İktisat Biliminin Temelleriİçindekiler Genel İktisatMikro İktisatMakro İktisatUluslararası İktisatFinansal iktisatPara ve BankaKamu Maliyesiİktisadi Kalkınma

Bilimin Devleri / Charles Darwin Pdf İndir

Mayıs 9, 2022 0

Bilimin Devleri / Charles DarwinDarwin’e göre yeryüzündeki bütün canlıların birbiriyle bağlantısı vardı. Charles Darwin, hayatı boyunca tartışmaktan nefret etti.Ne tuhaftır ki son derece tartışmalı bir konu olanevrim […]

Azgelişmişlik Üstünlüktür Pdf İndir

Mayıs 9, 2022 0

Azgelişmişlik ÜstünlüktürAzgelişmişlik Üstünlüktür kitabının metinlerinin bir kısmı 1995 yılında Dergâh dergisinde ve diğer kısmı da 1996’da Ülke dergisinde yayımlandı. Bu metinler “Müslümanların Batı karşısında geri […]

Psikolojide Bilginin Eleştirel Arkaplanı Pdf İndir

Mayıs 9, 2022 0

Psikolojide Bilginin Eleştirel ArkaplanıPsikolojinin kavramları, teorileri, akıl yürütüşü, metodolojisi, hiçbiri doğuştan doğmamıştır. Hepsi tüm bilimlerde olduğu üzere doğduğu kültürün ve onun felsefi ve sosyolojik arkaplanından […]