Örgütlerin Karanlık Yüzü Pdf İndir

Eylül 13, 2022 0

Örgütlerin Karanlık YüzüYönetim ve örgütsel araştırmalar yazınında Klasik Dönemin ardından Neoklasik ve devamında gelen modern yönetim yaklaşımlarıyla birlikte beşeri sermaye ve insana önem vurgusu artmıştır. […]

İşyeri Nedir, Nasıl Açılır? Pdf İndir

Eylül 10, 2022 0

İşyeri Nedir, Nasıl Açılır?Marmara Belediyeler Birliği Kültür Yayınları tarafından 2017 yılında yayımlanan Belediye ve İl Özel İdarelerince Verilen İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları kitabı, Cumhurbaşkanlığı […]

Görsel Yok

Metaverse Ortamında Stem Eğitimi Pdf İndir

Temmuz 22, 2022 0

Metaverse Ortamında Stem EğitimiEğitimde dijitalleşme  ve  metaverse teknolojilerinin (sanal  gerçeklik, artırılmış  gerçeklik,  3D teknoloji, akıllı uygulamalar, yapay zekâ vb.) yaygınlaşmaya başlamasıylabirlikte insan gücünün niteliği de […]

Otomatik Müşteri Pdf İndir

Temmuz 7, 2022 0

Otomatik Müşteriİşinizin can damarı sürekli müşterilerdir. Ancak müşteriler vefasız çıkabilir, piyasalar çalkalanabilir ve hepimizin bildiği üzere rakipler her zaman acımasızdır.Peki böyle bir dünyada işinizin geleceğini […]

Görsel Yok

Yönetim 101 Pdf İndir

Temmuz 5, 2022 0

Yönetim 101Bir işletmenin başarılı olması için etkili personel yönetimi şarttır. Yöneticilik ile ilgili kitaplar genellikle en iyi uygulamaların ayrıntılarını öyle sıkıcı şekilde ele alır ki, […]

Marka Değerleme’de Finansal Yaklaşım Pdf İndir

Temmuz 4, 2022 0

Marka Değerleme’de Finansal Yaklaşımİçindekiler Marka kavramı ve marke değerleriMarka kavramıMarka DeğeriMarka değerleme modelleriMarka değerlemede kullanılan yöntemlerFinansal değerleme modelleriKarma marka değerleme modelleri

Örgütsel Davranış Kuramları Pdf İndir

Temmuz 3, 2022 0

Örgütsel Davranış Kuramları*Örgütsel Davranış Alanının Ontolojisi ve Epistemolojisi Üzerine Bir Tartışma *Eşitlik Kuramı *Sosyal Kimlik Kuramı *Kaynak Esaslı Davranış Kuramları *Beklenti ve Geliştirilmiş Beklenti Kuramı […]

Uluslararası İşletmecilik ve Yönetim Pdf İndir

Temmuz 3, 2022 0

Uluslararası İşletmecilik ve Yönetim*Uluslararası İşletmecilik ve Yönetim *Uluslararası Ticaretin Teorik Altyapısı *Uluslararası Çevre; Politik ve Hukuki Çevreler *Uluslararası Çevre; Kültürel Çevre *Uluslararası Çevre; Ekonomik Çevre […]

Modern İşletme Pdf İndir

Temmuz 2, 2022 0

Modern İşletmeSon yarım yüzyıl içerisinde en çok gelişme gösteren alanlardan biri de işletme bilimidir. İşletme bilimi yükselen değerleriyle, iş ve insan hayatını etkilemiş ve etkilemeye […]

Dijital Dönüşümde Oyunun Kuralları Pdf İndir

Haziran 27, 2022 0

Dijital Dönüşümde Oyunun Kuralları İş yapmanın kuralları değişti. Yeni dijital teknolojilerin yayılması ve yeni tehditlerin ortaya çıkması her sektörde iş modelleri ve süreçlerini dönüştürüyor. Dijital […]

Dijital Dönüşüm Pdf İndir

Haziran 26, 2022 0

Dijital Dönüşüm* İşletmelerin Kaçınılmaz Yolculuğu * Dijital Dönüşüm ve Gelişimi * Dijitalleşme Çağında İnsan-Neslerin İnterneti Entegrasyonu * Dijital Dönüşümün Yapı Taşı: Büyük Veri * Bir […]

Denetimde Kalite ve Kalite Kontrolü Pdf İndir

Haziran 26, 2022 0

Denetimde Kalite ve Kalite KontrolüEkonomik ortamlardaki hızlı gelişme ile birlikte işletmelerdeki işlem hacmi genişlemekte ve bilgiye doğrudan ulaşım güçleşmektedir. Bunun doğal sonucu olarak, işletme ile […]

Turizm İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi Pdf İndir

Haziran 26, 2022 0

Turizm İşletmelerinde İnsan Kaynakları YönetimiHangi alanda faaliyet gösterirse göstersin tüm isletmeler,insan kaynakları faaliyetlerini ilgili alanyazında genelde“insan kaynakları işlevleri”, “insan kaynaklarıfonksiyonları” veya “insan kaynakları uygulamaları”baslıkları altında […]

Müşteri Deneyimi Pdf İndir

Haziran 25, 2022 0

Müşteri DeneyimiKaan hoca, her zaman olduğu gibi yine dillere hızla pelesenk olmuş bir kavramı ustalıkla somutlaştırıyor. Müşteri yolculuğu yaklaşımının nasıl hayata geçirilebileceğini etkili örneklerle aktarıyor.Prof. […]

Trading Up Pdf İndir

Haziran 25, 2022 0

Trading Up“Sıradan mısın? Artık sıradan olana kimse aldırış etmiyor. Sıradan görünmezdir, başarısızlığa mahkûmdur. Trading Up, bir pazarı değiştirip kazanmanın en kolay ve kârlı yolunun en […]

E-Yönetişim Pdf İndir

Haziran 25, 2022 0

E-Yönetişim•E-Yönetişim:Kavramsal/Kurumsal Arka Plan•E-Yönetişim:Ülke İncelemeleri•Türkiye’de E Yönetişim

Performans Yönetimi Sistemi Pdf İndir

Haziran 24, 2022 0

Performans Yönetimi Sistemi*İnsan Kaynakları Yönetiminde Performans Yönetim Süreci *Performans Yönetimi Sisteminin Geliştirilmesi *Performans Yönetimi Sisteminin Yürütülmesi *Performans Yönetimi Uygulamalarının Başarısını Etkileyen Temel Unsurlar

Yönetim – Management Pdf İndir

Haziran 24, 2022 0

Yönetim – ManagementYönetim, bilimsel ve sanatsal yanıyla her yerde ve her zaman geçerli olan ve yıllar itibarıyla gelişim gösteren bir olgudur. Bağlam ve koşullar değişmiş […]

Görsel Yok

Adım Adım İnovasyon Pdf İndir

Haziran 23, 2022 0

Adım Adım İnovasyonSon on yılda birçok kurumsal şirkete, girişimciye yeni ürünler geliştirmeleri ve inovasyonu destekleyen bir kültür oluşturmalarında yardımcı olan Bora Özkent, bu alandaki birikimini […]

Kamu İşletmeciliği ve Yönetimi Pdf İndir

Haziran 23, 2022 0

Kamu İşletmeciliği ve YönetimiSon yıllarda dünyanın birçok yerinde kamu sektörünün yönetiminde bir dönüşüm yaşanmaktadır. 20. Yüzyılın büyük kısmı boyunca egemen olan kamu yönetiminin sert, bürokratik […]

Uluslararası Standartlara Göre Proje Yönetimi Pdf İndir

Haziran 23, 2022 0

Uluslararası Standartlara Göre Proje YönetimiProje Yönetimi, porji hedeflerine uyğun olarak; -Ne yapılacak?-Nasıl yapılacak?-Kalite ne olacak?-Neyle yapılacak?-Kim yapacak?-Maliyeti ne olacak?-Ne zaman bitecek?-Nasıl organize edilecek? Sorularının cevaplandırıldığı […]

Görsel Yok

Yeşil Ekonomi Pdf İndir

Haziran 23, 2022 0

Yeşil EkonomiYetmişlerin başında “Büyümenin Sınırları” raporu yayınlandı. Rapor basit bir soruya cevap arıyordu: Büyüme ya da kalkınma daha ne kadar sürdürülebilir? Raporun bu basit ama […]

Kamu Yönetimi Pdf İndir

Haziran 22, 2022 0

Kamu Yönetimi Pdf İndir içeriğini yoğun istek üzerine sitemize eklemiş bulunmaktayız. Prof. Dr. Bekir Parlak yazarın en çok sevilen kitaplarından olan Kamu Yönetimi Pdf İndir […]

Görsel Yok

Örgüt ve Yönetimde İnisiyatif Alma Pdf İndir

Haziran 22, 2022 0

Örgüt ve Yönetimde İnisiyatif AlmaGünümüzde benzer olanaklara sahip okullar, hastaneler, işletmeler, fabrikalar ve benzerleri arasında gözlenen farklılaşmanın önemli kaynaklarından biri de bu örgütlerin çalışan ve […]

Sayısal Karar Verme Yöntemleri Pdf İndir

Haziran 21, 2022 0

Sayısal Karar Verme Yöntemleri*Karar Analizinin Temelleri *Tek Kriterli Karar Problemlerinin Analizi *Olasılık Kavramlarının Karar Problemlerine Uygulanması *Olasılıklı Karar Modelleri *Tercih Analizi *Çok Kriterli Karar Verme

Üretim Planlama ve Kontrol Pdf İndir

Haziran 21, 2022 0

Üretim Planlama ve KontrolÜretim, ülke kalkınmasının temel taşlarından biridir. Üretim, hem istihdam yaratır, hem de ulusal gelire önemli ölçüde katkıda bulunur. Ülkemizde üretim kıt kaynaklar […]

Sağlık İşletmeciliği Pdf İndir

Haziran 20, 2022 0

Sağlık İşletmeciliği Pdf İndir içeriğini yoğun istek üzerine sitemize eklemiş bulunmaktayız. Doç. Dr. Metin Ateş yazarın en çok sevilen kitaplarından olan Sağlık İşletmeciliği Pdf İndir […]

Örgütlerde Liderlik Pdf İndir

Haziran 20, 2022 0

Örgütlerde LiderlikBir lideri etkili lider yapan nedir?Örgütlerde Liderlik, liderlik konusundaki temel kuramları ve araştırmaları incelemekte, etkili liderlik hakkında neler öğrendiğimizi ve bildiğimizi gözden geçirmektedir. Kuram […]

Genel İşletmecilik Bilgileri Pdf İndir

Haziran 20, 2022 0

Genel İşletmecilik Bilgileri*Kavramsal Temeller ve İşletmeciliğin Bütününe Yönelik Bilgiler *Genel İşlev Olarak Yönetim *Temel İşlevler Pazarlama Yönetimi Üretim Yönetimi Lojistik Yönetimi *Destekleyici ve Kolaylaştırıcı İşlevler […]

Temel İşletmecilik Pdf İndir

Haziran 19, 2022 0

Temel İşletmecilik*İşletme Bilimi ve İşletmeyi Tanıyalım *İşletmenin Tarihçesi, Amaçları, Sosyal Sorumluluk ve Etik *İşletme Türleri *İşletme Kuruluşu *Yönetim *Finans Yönetimi *Üretim Yönetimi *Pazarlama *Muhasebe *İnsan […]

Günümüz İşletmelerinin Yönetimi Pdf İndir

Haziran 19, 2022 0

Günümüz İşletmelerinin Yönetimi Pdf İndir içeriğini yoğun istek üzerine sitemize eklemiş bulunmaktayız. Esin Can yazarın en çok sevilen kitaplarından olan Günümüz İşletmelerinin Yönetimi Pdf İndir […]

Görsel Yok

Üretim Yönetimi Pdf İndir

Haziran 19, 2022 0

Üretim YönetimiBir işletmede üretimin etkin yönetimi ile değerin yaratılması ve geliştirilerek sürdürülmesi, rekabet üstünlüğü sağlayacaktır. Hem öğrenciler hem de uygulayıcılar için yararlı olacak bu kitapta […]

Genel ve Endüstriyel Yönetim Pdf İndir

Haziran 19, 2022 0

Genel ve Endüstriyel YönetimFransız maden mühendisi Heri Fayol, gerek endüstriyel işletmelerde, gerekse kamu yönetiminde, belli bir yönetim dahilinde “yönetim ilkelerini” geliştiren bir yönetim öncüsüdür. 19. […]

Sağlık Ekonomisi Pdf İndir

Haziran 17, 2022 0

Sağlık EkonomisiBu kitap, sağlık sektörüne ayrılan kaynakların etkili ve verimli kullanılması için ekonomi bilimi ilke ve kurallarının nasıl kullanılacağı ile ilgilidir. Ekonomi ilke ve kurallarının […]

İnsanları Nasıl Yönetmeli Pdf İndir

Haziran 17, 2022 0

İnsanları Nasıl Yönetmeliİnsan kaynağı yönetimi konusunda dünyanın en büyük organizasyonları arasında yer alan İngiltere merkezli Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD)’nin ortaklarından olan ve […]

Örnek Olaylarla Örgütsel Davranış Pdf İndir

Haziran 16, 2022 0

Örnek Olaylarla Örgütsel DavranışÖrgütsel Davranışa GirişÖrgüt Kimliği, Örgütsel İmaj ve Örgüt KültürüÖrgütlerde Motivasyon ve VerimlilikÖrgütsel İletişimÖrgütsel Öğrenme ve DeğişimÖrgütsel Güç ve KişilikÖrgütlerde Adalet ve EtikYıldırma(Mobbing) […]

İşletme Yönetimine Giriş (Ekonomik Baskı) Pdf İndir

Haziran 16, 2022 0

İşletme Yönetimine Giriş (Ekonomik Baskı)İşletme kavramı ve işletme bilimiÖrgüt ve işletmeYönetim ve yöneticiİşletmenin amaçlarıİşletme yönetiminin amaçları ve diğer başarı ölçütleriİşletmelerin sınıflandırılmasıAçık bir sistem olarak işletmelerİşletmeyi […]

Çağdaş İşletme Pdf İndir

Haziran 15, 2022 0

Çağdaş İşletmeModern anlamda doğuşundan bugüne kadar işletmecilik alanında oldukça önemli değişimler yaşandı ve günümüzde işletme çok önemli bir bilim dalı hâline geldi. Önceki yıllarda yazılan […]

Çağdaş İşletme Teknikleri Pdf İndir

Haziran 15, 2022 0

Çağdaş İşletme Teknikleri Pdf İndir içeriğini yoğun istek üzerine sitemize eklemiş bulunmaktayız. Prof.Dr. Birol Bumin yazarın en çok sevilen kitaplarından olan Çağdaş İşletme Teknikleri Pdf […]