Kapitalizmin Çöküşü Pdf İndir

Ekim 3, 2022 0

Kapitalizmin ÇöküşüSadece örtmeceden yana zengin kısır bir kelime dağarcığı, ekonominin başına gelenleri “ekonomik durgunluk” adını veriyor. Oysa bunun çok ötesinde bulunmaktayız. 1930’ların Büyük Bunalımı”ndan bu […]

Emperyalizm Sosyalizm ve Türkiye Pdf İndir

Ağustos 16, 2022 0

Emperyalizm Sosyalizm ve TürkiyeAnkara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü emekli öğretim üyesi Korkut Boratav, sadece iktisat alanında değil, sosyal bilimlerin farklı disiplinlerinde çok önemli […]

Finansallaşma ve Kapitalizmin Krizi Pdf İndir

Temmuz 28, 2022 0

Finansallaşma ve Kapitalizmin KriziYaşanan krizin Marksist bir çözümlemesi… 2007 yılında ABD ikinci kalite ipotek kredileri piyasasında borçların geri ödenmemesiyle patlak veren kriz, IMF ve Dünya […]

Kapital Manga Cilt-2 Pdf İndir

Haziran 16, 2022 0

Kapital Manga Cilt-2Dünyada bir ilk olma özelliği taşıyan bu çalışmanın özgün basımı Japon yayınevi East Press tarafından gerçekleştirildi. İçeriği ve kurgusu kadar görselliğiyle de öne […]

Siyah İktidarı Pdf İndir

Mayıs 31, 2022 0

Siyah İktidarıIrkçılık nedir? Bu sözcük, yüzyıllar boyunca milyonlarca siyah insanın günlük gerçekliğinde karşılık bulsa da –belki de bu gerçekliğin olağan sayılmasından ötürü– pek seyrek tanımlanmıştır. […]

Milliyetçilik (Ciltli) Pdf İndir

Mayıs 28, 2022 0

Milliyetçilik (Ciltli)Schumpeter kapitalizmi yargılayan hâkimlerin daha baştan idam fermanlarını ceplerinde taşıdığını belirtir. Milliyetçilik söz konusu olduğunda da aynı durum geçerlidir. Milliyetçilik türüne, hedefine ve icraatlarına […]

Rızanın İmalatı Pdf İndir

Mayıs 28, 2022 0

Rızanın İmalatı“Rızanın İmalatı” medya analizinde çığır açmış bir başyapıttır. Kitle medyası ile gündelik ilişki içinde olan ve kurulu düzenin karmaşık, çok yönlü ve yoğun propaganda […]

Siyasi İdeolojiler Pdf İndir

Mayıs 27, 2022 0

Siyasi İdeolojilerSiyasal sistemler, devletlerin yönetim şekli ile ilgili iken ideolojiler zihniyetleri ile ilgilidir. Hükümetlerin sağlık, eğitim, sosyal güvenlik, kamu güvenliği gibi alanlarda olduğu kadar temel haklar […]

Siyasal İkna Pdf İndir

Mayıs 25, 2022 0

Siyasal İknaSiyasal iletişim denildiğinde, akla ilk gelen, siyasi partilerin afiş­leridir. Gerçekten de siyasal iletişim adına gerçekleştirilmiş olan pek çok akademik çalışma; siyasi partilerin seçim kampanyalarındaki […]

Başka Bir Uygarlık İçin Manifesto Pdf İndir

Mayıs 25, 2022 0

Başka Bir Uygarlık İçin ManifestoGündelik hayatımıza dokunan bir manifesto bu. İçinde yaşadığımız sistemle birlikte kişisel tercihlerimizi de sorgulamamıza yardımcı olan, üretimden tüketime, bireyden topluma, doğadan […]

Demokrasi Nefreti Pdf İndir

Mayıs 25, 2022 0

Demokrasi Nefreti“Rancière’in yazıları, solun yönünü şaşırdığı günümüzde, direnmeye nasıl devam edebileceğimizi gösteren ender anlamlıkavramlaştırmalardan biri.”Slavoj iek Düne kadar Avrupa’da resmî söylem totaliter dehşete karşı demokrasinin […]

Sosyal Demokrasi İdeolojisi Pdf İndir

Mayıs 24, 2022 0

Sosyal Demokrasi İdeolojisiGünümüzde sosyal demokrasinin amaçları adalet, eşitlik, dayanışma doğrultusunda, çalışanların etkinliğini artırmak olarak kendisini göstermektedir. Bununla birlikte bu amaçlara ulaşabilmek için her partinin kendi […]

Çağdaş Temel Kuramlar Pdf İndir

Mayıs 24, 2022 0

Çağdaş Temel KuramlarÇağdaş Temel Kuramlar, 20. yüzyılın ikinci yarısında, bilhassa Anglosakson toplumbilim geleneğine hâkim ampirik ve pozitivistyönteme itiraz olarak ortaya çıkan yaklaşımları ele alıyor. Doğa […]

Etno-Sembolizm Milliyetçilik Pdf İndir

Mayıs 23, 2022 0

Etno-Sembolizm MilliyetçilikMilliyetçilik çalışan modernistler ve etno-sembolistler arasında 20. yüzyılın son çeyreğinden bu yana bir tartışma sürmektedir. Etno-sembolistlere göre milliyetçiliğin ortaya çıkışı modern-sınai toplumun bir sonucu […]

Muhafazakarlık Pdf İndir

Mayıs 23, 2022 0

MuhafazakarlıkMuhafazakârlıktan ne anlamalıyız? Fransız siyaset bilimci Philippe Bénéton, bu soruyu sorarak başladığı eserinde muhafazakârlığın nasıl doğduğunu, nasıl geliştiğini ve dünya siyaset tarihine etkilerini ele alıyor. […]

Uluslararası İlişkiler Kuramları Pdf İndir

Mayıs 23, 2022 0

Uluslararası İlişkiler KuramlarıMükemmel bir kitap… Bunun gibi ne kadar çok kitabımız olursa sorunların çözümü için ihtiyaç duydukları çalışmaları elde etme olasılığı o kadar yüksek olacaktır. […]

İşte Bu Her Şeyi Değiştirir Pdf İndir

Mayıs 23, 2022 0

İşte Bu Her Şeyi Değiştirir“Şok Doktrini” kitabının yazarı Naomi Klein bu kışkırtıcı eserinde, küresel ısınmanın doğrudan kapitalizmin mantığından kaynaklandığını anlatıyor ve iklim değişikliğinin insanlık için […]

Emperyalizmlerin Sosyolojisi Pdf İndir

Mayıs 23, 2022 0

Emperyalizmlerin SosyolojisiEmperyalist fenomenler, her dönemin ekonomik sınıf çıkarlarına indirgenmeye çalışılabilir. Neo-Marksist kuramın yaptığı budur. Emperyalizmde, kısacası, yalnızca kapitalist üst katmanın kapitalist gelişmenin belli bir aşamasındaki […]

Dünya Sistemi ve Afrika Pdf İndir

Mayıs 22, 2022 0

Dünya Sistemi ve AfrikaOtuz sene önce Afrika’nın dünya ekonomisindeki rolü üzerine denemelerimin bir derlemesini yayınladım. Başlığı Afrika ve Modern Dünya idi. O zamandan bu yana […]

Politikanın Çağrısı Pdf İndir

Mayıs 22, 2022 0

Politikanın ÇağrısıFatmagül Berktay, insanın kolektif varoluşunu ve eylemini düzenlemeye hizmet eden en önemli araçlardan biri olan politikayı sahiplenmenin, onun geçmişle ve gelecekle olan bağlantısını kurmanın, […]

Avrupa Evrenselciliği & Gücün Retoriği Pdf İndir

Mayıs 21, 2022 0

Avrupa Evrenselciliği & Gücün RetoriğiImmanuel Wallerstein “Avrupa Evrenselciliği”nde, Batı’nın dünyaya müdahale ederken başvurduğu söylemleri inceler. Tarihte bu tür üç söylemle karşılaşırız: Amerikan Yerlilerini köleleştiren İspanyollar, […]

İdeolojinin Serüveni Pdf İndir

Mayıs 20, 2022 0

İdeolojinin SerüveniYakın dönem siyaset kuramı tartışmaları içinde en ilgi çekici olanların bir kısmı kuşkusuz ki ideoloji kavramı etrafında dolaştı. Farklı kuramsal yaklaşımların ideoloji kavramına yüklediği […]

İmparatorluktan Tanrı Devletine Pdf İndir

Mayıs 20, 2022 0

İmparatorluktan Tanrı DevletineDevlet iktidarı, meşruluğunu Tanrı’dan mı, yoksa toplumdan mı alır? Siyaset, insanların iyiliğini amaçlayan katılıma açık bir faaliyet midir, yoksa sadece iktidarı ele geçirmeyi […]

Devlet Yönetimine Katılma Hakkı Pdf İndir

Mayıs 20, 2022 0

Devlet Yönetimine Katılma HakkıBu kitapta, Cem Eroğul, önceki çalışmalarıyla tutarlı bir kuramsal çerçeve içinde, hem geçmişin hem de günümüzün verilerini inceliyor. Gerektikçe yabancı uygulamlara da […]

Türkiye’de Milli Eğitim İdeolojisi Pdf İndir

Mayıs 19, 2022 0

Türkiye’de Milli Eğitim İdeolojisiEğitim, yediden yetmişyediye hepimizin bir şekilde içinde, kenarında yeraldığımız, asla dışında ve uzağında kalamadığımız önemli bir kurum. İsmail Kaplan’ın bu kapsamlı araştırmasında Türk millî […]

Siyaset Bilimine Giriş Pdf İndir

Mayıs 19, 2022 0

Siyaset Bilimine GirişBilindiği gibi siyaset bilimi, bir devlet bilimi olarak kökü Antik Yunan dönemine kadar gitmektedir. Ancak, ayrı bir bilim dalı olarak özellikle siyasi iktidarı […]

Siyaset – Kısa Bir Giriş Pdf İndir

Mayıs 19, 2022 0

Siyaset – Kısa Bir GirişSiyaset, insan hayatının güçlendirildiği bir faaliyet alanıdır; hayatın kendisi değildir ve zor da olsa, içerisinde birbirimizle kouşabildiğimiz ortak bir dünyanın temellerini […]

Modern Siyaset Teorisi Pdf İndir

Mayıs 19, 2022 0

Modern Siyaset TeorisiNorman P.Barry’nin (1944-2008) hazırladığı bu kitap çağdaş siyaset teorisine kapsamlı bir giriş niteliğindedir. Yazar bu kitabında hukuk, devlet, iktidar, otorite, özgürlük, haklar, refah, […]

Yıl 501: Fetih Devam Ediyor Pdf İndir

Mayıs 19, 2022 0

Yıl 501: Fetih Devam EdiyorChomsky, ABD ve Batı’nın dış politikalarını bu şekilde özetliyor:
Yıl 501 – Fetih Devam Ediyor. “Avrupalılar, ‘öldürmek üzere savaşıyordu’ ve kana susamışlıklarını tatmin […]

100. Yılında Ekim Devrimi Pdf İndir

Mayıs 19, 2022 0

100. Yılında Ekim DevrimiEkim Devrimi insanlık tarihinin en büyük olaylarından biridir. 1917 başında henüz bir Romanovlar monarşisi olan Rusya, yalnızca sekiz ay sonra Bolşevik Parti […]

İdeal ve İdeoloji (4-B-52) Pdf İndir

Mayıs 18, 2022 0

İdeal ve İdeoloji (4-B-52) Pdf İndir içeriğini yoğun istek üzerine sitemize eklemiş bulunmaktayız. Remzi Oğuz Arık yazarın en çok sevilen kitaplarından olan İdeal ve İdeoloji […]

İslam Toplumunun Ekonomik Strüktürü Pdf İndir

Mayıs 18, 2022 0

İslam Toplumunun Ekonomik Strüktürü Pdf İndir içeriğini yoğun istek üzerine sitemize eklemiş bulunmaktayız. Sezai Karakoç yazarın en çok sevilen kitaplarından olan İslam Toplumunun Ekonomik Strüktürü […]

Siyaset Pdf İndir

Mayıs 17, 2022 0

SiyasetSiyaset mekanizmanın çözümlenmesi, ancak bütün toplumsal alanların bütünlüğü içinde ele alınıp, toplumsal sistemi kuran ve onun hareketlerine yön veren olgular dünyasının açıklanmasıyla mümkündür. Kimliklerine siyasal, […]

Para Teorisi-Politikası Pdf İndir

Mayıs 17, 2022 0

Para Teorisi-PolitikasıMerkez Bankalarının Yapısı ve Federal Reserve SistemiMevduat Yaratılması ve Para Arzı SüreciPara Arzını Belirleyen Faktörler16’ya Ek. M2 Para ÇarpanıPara Politikasının AraçlarıPara Politikası İdaresi: Amaçlar […]

Gelecekten Sonra Pdf İndir

Mayıs 17, 2022 0

Gelecekten SonraGeleceğe güvenen 20. Yüzyılın Ütopyacılığı, artık bir gelecek imgelemi bile olmayan 21. Yüzyılda terse dönerek Distopyacılığına nasıl dönüştü? İşte Franco “Bifo” Berardi’nin Gelecekten Sonra […]

Kapitalizmden Uygarlığa Pdf İndir

Mayıs 17, 2022 0

Kapitalizmden UygarlığaKapitalizm mümkün olan tek ufuk mudur, yoksa “sosyalist perspektif” hâlâ gündemde midir? İnsan uygarlığının bugün karşı karşıya kaldığı mücadele başlıklarını nasıl tanımlayıp çözümleyebiliriz? Barbar […]

Devlet Uğruna Pdf İndir

Mayıs 17, 2022 0

Devlet Uğruna“Noam Chomsky’nin dünyaya yaptığı belli başlı katkılardan birini seçmem istenseydi, o güzel, pırıltılı “özgürlük” sözcüğünün ardında var olan çirkin, manipülatif, acımasız evrenin maskesini düşürdüğü […]

Walter Benjamin Kitabı Pdf İndir

Mayıs 17, 2022 0

Walter Benjamin Kitabı Hannah Arendt’ın Önsözüyle“Genellikle bir devir, ondan en az etkilenenlere, ona en uzak olanlara, dolayısıyla da ondan en çok acı çekenlere çok açık […]

Borç & İlk 5.000 Yıl Pdf İndir

Mayıs 17, 2022 0

Borç & İlk 5.000 Yıl“Para, borç, armağan ve din üzerine derin düşüncelerden oluşan benzersiz bir kitap bu. İncelikli, berrak, sade bir dille yazılmış ve insanı […]

İktisatçılar ve İnsanlar Pdf İndir

Mayıs 17, 2022 0

İktisatçılar ve İnsanlarİktisat kuramlarıyla gerçek hayat arasındaki kopukluk, gerçek hayatın bireylerini insanları nasıl etkiliyor? İktisatta yöntem ya da yöntemler ne olmalı ki iktisat krizleriyle insani […]

Savaş Erki Polis Erki Pdf İndir

Mayıs 16, 2022 0

Savaş Erki Polis ErkiBu kitap savaş erki tartışmasını, “savaş çalışmaları” olarak görülenin, askeri tarih ve stratejik çalışmalar gibi alt alanlarının, uluslararası ilişkiler ve jeopolitik gibi […]

Aydınlar Sosyalizmi Pdf İndir

Mayıs 16, 2022 0

Aydınlar SosyalizmiSosyalizm özgürlük için bir adım mı? Yoksa halkı kontrol altında tutmak için kötüye kullanılan bir kavram mı? Proleter diktatörlük proleter sömürüyü ortadan kaldırabilir mi? […]

Uluslararası Politika Teorisi Pdf İndir

Mayıs 16, 2022 0

Uluslararası Politika TeorisiUluslararası Politika Teorisi’nden… “Ulusa! siyaset otorite, yönetim ve hukuk dünyasıdır. Uluslararası politika ise güç, mücadele ve uyuşma dünyasıdır… Kişiler gibi devletler de özgürlüklerinin […]

Savaş Tertipleri Pdf İndir

Mayıs 15, 2022 0

Savaş TertipleriTürkiye’de de yayımlanan Kırılgan Hayat’ın devamı olarak okunabilecek Savaş Ter­tipleri günümüzün ABD güdümlü savaşlarına cevaben yazılmış beş kuramsal ma­kaleden oluşuyor ve savaş algısının nasıl […]

Yönetim ve Strateji 101 Teori ve Yaklaşım Pdf İndir

Mayıs 15, 2022 0

Yönetim ve Strateji 101 Teori ve YaklaşımSosyal bilimlerde literatür yazımında, araştırma bölümlerinde hipotezlerin tasarlanmasında ve nihayet sonuç ve değerlendirme bölümlerinde sonuçların teoriyle karşılaştırılmasında teorik altyapı […]

Lanetli Pay Pdf İndir

Mayıs 15, 2022 0

Lanetli Pay20. yüzyılın sıradışı ve putkırıcı düşünürlerinden Georges Bataille Lanetli Pay adlı bu yoğun ve önemli metninde bize üretim ve birikim mantığına dayalı kapitalist zihniyetin […]