Yumuşak Güç Pdf İndir

Mayıs 17, 2022 0

Yumuşak GüçAmerikan hükûmetlerinde etkin görevler almış olan ünlü siyaset bilimci Joseph Nye, “yumuşak güç” kavramını ilk kez 1980’lerin sonlarında kullanmıştır. Günümüzde tüm dünyada siyasî liderler, […]

Dört Gelecek: Kapitalizmden Sonra Hayat Pdf İndir

Mayıs 16, 2022 0

Dört Gelecek: Kapitalizmden Sonra HayatKüresel iklim krizi, akıl almaz boyutlardaki gelir eşitsizliği, sosyal medya “beğeni”lerinin yönettiği bir toplumsal hiyerarşi, otomasyonun hızla devreden çıkardığı insan emeği, […]

Küresel Çağda Tarih Yazmak Pdf İndir

Mayıs 14, 2022 0

Küresel Çağda Tarih Yazmak1950’lerden bu yana tarihyazımına yön veren hakim paradigmalar artık işlevini yitirirken küreselleşme tartışması önem kazanıyor. Küreselleşme, tarihi ihya edecek yeni teori midir […]

Ekonomide Masallar Gerçekler Pdf İndir

Mayıs 13, 2022 0

Ekonomide Masallar Gerçekler “Türkiye, diğer gelişmekte olan ülkeler gibi egemen güçlerce ve onların yerel işbirlikçilerince uzun zaman masallarla oyalandı; ancak, bu masalın da bir sonu […]

Kriz Hali ve Devlet Pdf İndir

Mayıs 12, 2022 0

Kriz Hali ve DevletBugünlerde sıkça krizden bahsedildiğini duyuyor, 1930’lardaki Büyük Buhran’la ve hatta faşizm deneyimleriyle karşılaştırmalar yapıldığını görüyoruz. Ama halipürmelalimizi o dönemden ayıran hayati bir […]

Geri Sayım & Küresel Sorunlar Pdf İndir

Mayıs 12, 2022 0

Geri Sayım & Küresel SorunlarÇok boyutlu bir ana dosyadır Küresel Sorunlar. Uluslararası Mâlî Kriz’den tutun Küresel Isınma’ya… Nükleer Silahlar’ın Yayılması’ndan Ozon Deliği’ne… Küresel Yoksulluk’tan Küresel […]

Küresel Dönüşümler Pdf İndir

Mayıs 12, 2022 0

Küresel DönüşümlerKüresel Dönüşümler seçkisi tüm hepimizi etkileyen güç, zenginlik ve bilgideki muazzam değişimler konusunda güncel tartışmaları anlamak için ilk sırada duran zorunlu bir kaynak. – […]

Stratejik Küresel Pazarlama Pdf İndir

Mayıs 12, 2022 0

Stratejik Küresel PazarlamaKüreselleşme, 20 yüzyılın sonlarından başlayarak yeni yüzyılın başından itibaren de süregelen bir değişim hareketidir. Bu değişim, her alanda işletmelerin faaliyetlerini doğrudan bir şekilde […]

Küreselleşme ve Demokrasi Krizi Pdf İndir

Mayıs 12, 2022 0

Küreselleşme ve Demokrasi KriziTaner Timur seksenli, doksanlı yılların gözde eğilimi ‘küreselleşme’yi tutarlı bir siyasal çerçeve içinde, gerek kuramsal gerek kılgısal bakımdan, eleştirel bir gözle tartışıyor.Bu […]

Küreselleşme Sürecinde Uluslararası Sendikacılık Pdf İndir

Mayıs 11, 2022 0

Küreselleşme Sürecinde Uluslararası SendikacılıkGünümüzde küresel sendikaların temsil ettiği uluslararası sendikacılık, çokuluslu şirket ağları karşısında yapısal bir değişim sürecinden geçmektedir. Uluslararası sendikalar, küreselleşmeyi geri dönüşü olmayan […]

Hegemonyadan İmparatorluğa Pdf İndir

Mayıs 10, 2022 0

Hegemonyadan İmparatorluğaDünya büyük bir alt üst oluş dönemine girdi. “Küreselleşme” sürecinin getirdiği iyimserlik bulutları dağılırken, dünya ekonomisi 1930’lardan bu yana ilk kez bir ekonomik durgunluk […]

Küreselleşmenin Öteki Yüzü Yoksulluk Pdf İndir

Mayıs 10, 2022 0

Küreselleşmenin Öteki Yüzü Yoksullukİnsanlık, muazzam bir zenginlikle korkunç bir yoksulluğun olağanüstü kutuplaştığı bir zamanı yaşıyor. Çarpıcı açlık ve düşkünlük manzaralarına, sadece yoksulluğun gitgide derinleştiği ve […]

Küresel Marka Reklamları Pdf İndir

Mayıs 10, 2022 0

Küresel Marka ReklamlarıKüreselleşme insanların hızlı haberleşmesinin, ulaşımının ve gün geçtikçe birbirlerine yaklaşmalarının sonucunda ortaya çıkmış bir olgudur. Ancak bu olgu, dünya üzerindeki güçlü ülkelerin gelişmemiş […]

Küreselleşmeyi Anlama Kılavuzu Pdf İndir

Mayıs 9, 2022 0

Küreselleşmeyi Anlama KılavuzuKüreselleşme ne anlama geliyor? IMF, Dünya Bankası ve Dünya Ticaret Örgütü ne zaman, nasıl kuruldu? Üçüncü Dünya borç batağından neden çıkamıyor? Büyük şirketler […]

Avuçlarımızda Titreyen Dünya: Küreselleşme Pdf İndir

Mayıs 8, 2022 0

Avuçlarımızda Titreyen Dünya: KüreselleşmeKüreselleşme nedir?Prenses Diana’nın ölümüdür!..İngiltere Prensesi, Japon yapımı motorsikletlere binmiş İtalyan paparazziler tarafından yakın takip altındayken, İskoç viskileriyle sarhoş olmuş Belçikalı bir şoförün […]

Dünyayı Yaratmak Ya Da Küreselleşme Pdf İndir

Mayıs 8, 2022 0

Dünyayı Yaratmak Ya Da KüreselleşmeDünyanın Yaşayan En Önemli Filozoflarından Sayılan Jean-Luc Nancy’den Küreselleşmeye Karşı Mücadele Çağrısı Bir dünya, kendimizi içinde bulduğumuz ve aşina olduğumuz yerdir. […]

Panoptikon & Gözün İktidarı Pdf İndir

Mayıs 8, 2022 0

Panoptikon & Gözün İktidarıKüresel kapitalizm yeni teknolojilerin, özellikle de iletişim teknolojilerini kullanarak toplumsal denetimi sağlanmaktadır. “Gözün iktidarı” küreselleşmekte ve toplumsal özgürlükleri yok ederek, baskıcı gözetim […]

Sanayiyi Yeniden Düşünmek Pdf İndir

Mayıs 7, 2022 0

Sanayiyi Yeniden DüşünmekHızla küreselleşen dünya ekonomisinde teknoloji alanında yaşanan baş döndürücü değişimin imalat sanayiinin organizasyon biçimleri ve üretim-tedarik-dağıtım ağları üzerindeki yansımaları son yıllarda net biçimde […]

Uluslararası Çevre Rejimleri Pdf İndir

Mayıs 7, 2022 0

Uluslararası Çevre Rejimleriİçindekiler:– Kuramsal ve Kavramsal Çerçeve– Çevre Rejimi İncelemeleri– Atmosfer– Ekosistem ve Türler– Denizler ve Tatlı Su Kaynakları– Tehlikeli Madde ve Atıklar– Sınır Ötesi […]

Küreselleşme ve Uygulamalı Halkbilimi Pdf İndir

Mayıs 7, 2022 0

Küreselleşme ve Uygulamalı HalkbilimiBu kitapçıkta, Türk Halkbilimi ürünlerinin küreselleşen dünyada nasıl değerlendirilmesi gerektiği sorgulanmaktadır. Giriş ve üç bölümden oluşan çalışma, “ulusal kalıt”, “küreselleşme”, “mit” “uygulamalı […]

Çin Küreselleşme Yolunda Pdf İndir

Mayıs 7, 2022 0

Çin Küreselleşme YolundaÇin Küreselleşiyor adlı kitabında seçkin bir Çin uzmanı olan David Shambaugh Çin’in uluslar arası sahnede artan önemini etkileyici bir şekilde anlatmaktadır. Bundan otuz […]

Ekonominin Küreselleşmesi Pdf İndir

Mayıs 6, 2022 0

Ekonominin KüreselleşmesiKüresel ekonomi belki son yıllarda ortaya çıkmış bir kavram, ama ekonominin küreselleşmesi hiç de yeni değil. Dünyanın toprak altı ve toprak üstü kaynakları hem […]

Birey, Toplum, Sistem ve Globalizm Pdf İndir

Mayıs 6, 2022 0

Birey, Toplum, Sistem ve GlobalizmTeslim Töre bu kitabında ideolojide, dünya ve bölge konjektöründe, devrim ve devrim sürecinde, stratejide, taktiklerde, enternasyonalde, örgütlenmede, örgüt anlayışında, nasıl bir […]

Küresel Sistemde Yeşil Yönetim Pdf İndir

Mayıs 5, 2022 0

Küresel Sistemde Yeşil Yönetimİçindekiler Bölüm : Yenilenebilir Enerji Sektörünün Firma Ve Yatirimcilar Açisindan DeğerlendirilmesiBölüm : Yeşil AklamaBölüm : Yeşil İnsan Kaynaklari YönetimiBölüm : Yenilenebilir Enerji Sektöründe Finansal Performans İncelemesi: S&P […]

Küreselleşme ve Ulus Devlet Pdf İndir

Mayıs 5, 2022 0

Küreselleşme ve Ulus DevletKüreselleşe ve Ulus DevletSermaye akımlarının ulus devletin bağımsız makroekonomik politika uygulama yeteneğine etkileri: Türkiye örneğiKüreselleşme ve ulus devlet bağlamında dünyada doğrudan yabancı […]

Küreselleşme ve Kültür Pdf İndir

Mayıs 4, 2022 0

Küreselleşme ve KültürGünümüzün en önemli tartışmalarından birine konu olan küreselleşme hakkında geniş bir literatür oluşmuş durumda. Ancak, küreselleşmeyle ilgili tartışmaların odak noktasını genellikle ekonomik boyut […]

Küreselleşme ve Ulus-Devlet Yeni Ekonomik Düzen Pdf İndir

Mayıs 3, 2022 0

Küreselleşme ve Ulus-Devlet Yeni Ekonomik DüzenProf. Gülten Kazgan, bu kitabında ‘ulus-devlet’le boy ölçüşen, kazandırdıkları ve kaybettirdikleriyle, dünya ekonomik düzeninin çerçevesini değiştiren ‘küreselleşme’ gerçeğinin muhasebesini yapıyor.Kitabın […]

Küreselleşme ve Yönlendirilen Tüketim Pdf İndir

Mayıs 2, 2022 0

Küreselleşme ve Yönlendirilen TüketimKüreselleşmeyle birlikte her şey çok hızlı bir şekilde değişiyor. Bu değişim doğal olduğu kadar suni olarak da gerçekleşmekte.Ve bizler bu değişimin neresindeyiz?İhtiyaçlarımız […]

İmparatorluk Pdf İndir

Mayıs 1, 2022 0

İmparatorlukBazı kitaplar vardır, yaşadıkları döneme tanıklık etmekle kalmayıp geleceğe de ışık tutarlar. M. Hardt ve A. Negri’nin İmparatorluk’u da çok sayıda düşünür tarafından böylesi bir […]

Küresel Dünya Pdf İndir

Mayıs 1, 2022 0

Küresel DünyaAyrıntı Yayınları’nın 600. kitabı olan Küresel Dünya, birçok bakımdan ilkleri temsil ediyor: Küresel dünyayı tüm boyutlarıyla ele alıyor olmasıyla bir ilk. Böylesine geniş ve […]