Küresel Çağda Tarih Yazmak Pdf İndir

Mayıs 14, 2022 0

Küresel Çağda Tarih Yazmak1950’lerden bu yana tarihyazımına yön veren hakim paradigmalar artık işlevini yitirirken küreselleşme tartışması önem kazanıyor. Küreselleşme, tarihi ihya edecek yeni teori midir […]

Ekonomide Masallar Gerçekler Pdf İndir

Mayıs 13, 2022 0

Ekonomide Masallar Gerçekler “Türkiye, diğer gelişmekte olan ülkeler gibi egemen güçlerce ve onların yerel işbirlikçilerince uzun zaman masallarla oyalandı; ancak, bu masalın da bir sonu […]

Kriz Hali ve Devlet Pdf İndir

Mayıs 12, 2022 0

Kriz Hali ve DevletBugünlerde sıkça krizden bahsedildiğini duyuyor, 1930’lardaki Büyük Buhran’la ve hatta faşizm deneyimleriyle karşılaştırmalar yapıldığını görüyoruz. Ama halipürmelalimizi o dönemden ayıran hayati bir […]

Geri Sayım & Küresel Sorunlar Pdf İndir

Mayıs 12, 2022 0

Geri Sayım & Küresel SorunlarÇok boyutlu bir ana dosyadır Küresel Sorunlar. Uluslararası Mâlî Kriz’den tutun Küresel Isınma’ya… Nükleer Silahlar’ın Yayılması’ndan Ozon Deliği’ne… Küresel Yoksulluk’tan Küresel […]

Küresel Dönüşümler Pdf İndir

Mayıs 12, 2022 0

Küresel DönüşümlerKüresel Dönüşümler seçkisi tüm hepimizi etkileyen güç, zenginlik ve bilgideki muazzam değişimler konusunda güncel tartışmaları anlamak için ilk sırada duran zorunlu bir kaynak. – […]

Stratejik Küresel Pazarlama Pdf İndir

Mayıs 12, 2022 0

Stratejik Küresel PazarlamaKüreselleşme, 20 yüzyılın sonlarından başlayarak yeni yüzyılın başından itibaren de süregelen bir değişim hareketidir. Bu değişim, her alanda işletmelerin faaliyetlerini doğrudan bir şekilde […]

Küreselleşme ve Demokrasi Krizi Pdf İndir

Mayıs 12, 2022 0

Küreselleşme ve Demokrasi KriziTaner Timur seksenli, doksanlı yılların gözde eğilimi ‘küreselleşme’yi tutarlı bir siyasal çerçeve içinde, gerek kuramsal gerek kılgısal bakımdan, eleştirel bir gözle tartışıyor.Bu […]