Hazine Pdf İndir

Mayıs 1, 2022 0

HazineDr. Mahfi Eğilmez, çoğumuz için bir “bilmece” olan Hazine’nin yapısını, işleyişini ve tarihsel evrimini bu kitapta akıcı bir üslupla özetliyor. Kamu maliyesi ve kamu ekonomisi […]

Kurum Kültürü Pdf İndir

Nisan 30, 2022 0

Kurum KültürüÖrgütleri, bireyler arasında paylaşılan değer sistemi olan kültür açısından inceleme düşüncesi, oldukça yeni bir kavramdır. Örgütlerin de tıpkı bireyler gibi, bir kültürleri ve kişilikleri […]

Türkiye Avrupa Birliği İlişkileri Pdf İndir

Nisan 30, 2022 0

Türkiye Avrupa Birliği İlişkileriAvrupalı devletler 13. yüzyıldan beri birlik olmak için çalışmaktadırlar. Bu birliği oluşturacak temel yapı da Hıristiyanlıktır. Hala azımsanmayacak sayıda bir Avrupalı, Hıristiyanlığın […]

Finansal Piyasalar ve Kurumlar Pdf İndir

Nisan 30, 2022 0

Finansal Piyasalar ve Kurumlar Pdf İndir içeriğini yoğun istek üzerine sitemize eklemiş bulunmaktayız. Frederic S. Mishkin yazarın en çok sevilen kitaplarından olan Finansal Piyasalar ve […]

Kamu Mali Yönetimi / Mali Kurumlar Pdf İndir

Nisan 30, 2022 0

Kamu Mali Yönetimi / Mali KurumlarKamu Mali YönetimiTBMM, Bakanlar Kurulu ve BaşbakanlıkMaliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığıİcracı Diğer BakanlıklarHazine Müsteşarlığı ve […]