Yönetim Muhasebesi ve Uygulamaları Pdf İndir

Mayıs 26, 2022 0

Yönetim Muhasebesi ve UygulamalarıYönetim Muhasebesine Giriş * Maliyetlerin Yapısal Çözümlenmesi * Maliyetlerin Yapısal Çözümleme Yöntemleri *Kar Planlaması *Kar Fonksiyonundaki Parametrik Değişmelerin Kara Etkisi *Değişken Maliyet, […]

Bilgisayarlı Muhasebe 1 Pdf İndir

Mayıs 25, 2022 0

Bilgisayarlı Muhasebe 1 Pdf İndir içeriğini yoğun istek üzerine sitemize eklemiş bulunmaktayız. Öğr. Gör. Yaser Gürsoy yazarın en çok sevilen kitaplarından olan Bilgisayarlı Muhasebe 1 […]

Taşıma İşletmeleri Muhasebesi Pdf İndir

Mayıs 25, 2022 0

Taşıma İşletmeleri MuhasebesiBaşta insan, bilgi ve eşya olmak üzere bütün nesnelerin, bir takım araçlarla bir yerden başka bir yere ulaştırılması ve iletilmesi olarak ifade edilen […]

Uluslararası Maliye ve Vergilendirme Pdf İndir

Mayıs 24, 2022 0

Uluslararası Maliye ve VergilendirmeKüreselleşmenin kamu maliyesi üzerine etkisiKüresel kamusal mallarKüresel dışsallıklarUluslararası vergi hukukuUluslararası ekonomik bütünleşmelerUluslararası çifte vergilendirme sorunuZararlı vergi rekabetiTransfer fiyatlandırılmasıElektronik ticaretin vergilendirilmesiTürk vergi hukukunun […]

Genel Muhasebe (Hüseyin Doğan) Pdf İndir

Mayıs 24, 2022 0

Genel Muhasebe (Hüseyin Doğan)İçerik 1. Bölüm1.1. Muhasebenin Tanımı2. Bölüm2.1. Muhasebenin Temel Kavramları3. Bölüm3.1.Temel Muhasebe Eşitliği (Bilanço Temel Eşitliği )4. BölümHesap Kavramı4.1. Hesap İle İlgili Kavramalar5.Bölüm5.1. Çift […]

Maliye Politikası Pdf İndir

Mayıs 24, 2022 0

Maliye Politikası Pdf İndir içeriğini yoğun istek üzerine sitemize eklemiş bulunmaktayız. Prof. Dr. Mircan Yıldız Tokatlıoğlu yazarın en çok sevilen kitaplarından olan Maliye Politikası Pdf […]

Finansal Muhasebe & Genel Muhasebe Pdf İndir

Mayıs 23, 2022 0

Finansal Muhasebe & Genel Muhasebe*Genel Esaslar *Temel Muhasebe Denklemi *Temel Finansal Tablolar *Muhasebede Hesap *Kayıt Yöntemleri *Bilgisayarlı Muhasebe *Katma değer Vergisi ve Muhasebe Kaydı *Aktif […]

Ticari Matematik / Ötüken Senger Pdf İndir

Mayıs 23, 2022 0

Ticari Matematik / Ötüken SengerTicari matematik finans hayatının olduğu kadar günlük yaşamın da vazgeçilmez bir unsurudur. İnsanoğlu, paranın icadı ile birlikte ticaret alanında hesap yapabilme […]

Finansal Muhasebe Pdf İndir

Mayıs 23, 2022 0

Finansal Muhasebe– Muhasebenin Tanımı İşletmelerde Muhasebe İşlevi ve Muhasebenin Teknik Yapısı– Mal Alım-Satım İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi– Dönen Varlık Hesaplarının İşleyişi– Duran Varlık Hesaplarının İşleyişi– Borçlar (yabancı […]

Mahalli İdareler Maliyesi Pdf İndir

Mayıs 23, 2022 0

Mahalli İdareler Maliyesi MAHALLİ İDARELERİN VARLIKLARINA İLİŞKİN İNCELEMELERMAHALLİ İDARELERİN HİZMET SUNUMLARINA YÖNELİK İNCELEMELERMAHALLİ İDARELERİN GELİR KAYNAKLARINA YÖNELİK İNCELEMELERMAHALLİ İDARELERDE KATILIMCILIKSEÇİLMİŞ ÜLKELERDEKİ MAHALLİ İDARELERİN İDARİ  VE MALİ […]

Uygulamalı Genel Muhasebe Pdf İndir

Mayıs 22, 2022 0

Uygulamalı Genel MuhasebeBu kitabın temel amacı öğrencilerimizin birçoğunun üniversite hayatında ilk defa karşılaştıkları muhasebe dersini öğrenme kabiliyetlerini geliştirmek ve muhasebe bilimini onlara sevdirmektir. Bu amaçla […]

Maliyet Muhasebesi ve Uygulamaları Pdf İndir

Mayıs 22, 2022 0

Maliyet Muhasebesi ve UygulamalarıMuhasebe bilgi sisteminin önemli bir alt sistemini oluşturan maliyet muhasebesi, işletmelerin küresel dünyada rekabet edebilirliklerine katkı sağlayacak maliyet bilgisini sağlamaktadır. Maliyet muhasebesi, […]

Genel Muhasebe / Prof.Dr. İbrahim Lazol Pdf İndir

Mayıs 22, 2022 0

Genel Muhasebe / Prof.Dr. İbrahim LazolTemel kavramlar ve muhasebenin teknik yapısıTekdüzen hesap planıDönem sonu envanter işlemleri ve temel mali tabloların düzenlenmesiEnflasyon düzeltmesi (Muhasebesi)

Kamu Maliyesi / Prof.Dr.Nazım Öztürk Pdf İndir

Mayıs 22, 2022 0

Kamu Maliyesi / Prof.Dr.Nazım Öztürkİçerik; – Kamu Maliyesinin Kapsamı ve Niteliği– Kamu Maliyesinin İşlevleri– Kamu Mali Yönetimi– Bütçe– Kamu Harcamaları– Kamu Giderleri– Borçlanma– Kamu İktisadi […]

Depo ve Envanter Yönetimi Pdf İndir

Mayıs 22, 2022 0

Depo ve Envanter Yönetimi*Depo Yönetimine Giriş *Envanter Yönetimine Giriş *Depo Tasarımı *Depo Ekipman ve Araçları *Depo Operasyon ve Maliyet Yönetimi

Kolay Muhasebe Kitap – Defter Bir Arada Pdf İndir

Mayıs 22, 2022 0

Kolay Muhasebe Kitap – Defter Bir Arada                                                                                                                  İçindekiler Birinci Bölüm – Muhasebeye GirişKonu 1: Muhasebe Hakkinda Genel BilgilerKonu 2: Bilanço Temel Eşitliği – IKonu 2: Bilanço Temel […]

Kurumsal Değişimde Kamu Maliyesinin Rolü Pdf İndir

Mayıs 21, 2022 0

Kurumsal Değişimde Kamu Maliyesinin Rolüİçindekiler İKTİSADİ ANLAMDA KURUM KAVRAMIKurumsal İktisadın Ortaya Çıkışı ve Tarihsel GelişimiKurumsal Yapının Oluşumunda ve Değişiminde Ekonomik, Hukuki, Politik ve Toplumsal EtkenlerKAMU EKONOMİ […]

Finansal Olmayan Bilginin Raporlama Standartları ve Çerçeveleri Sürdürülebilirlik Raporlamasındaki Son Durum Pdf İndir

Mayıs 21, 2022 0

Finansal Olmayan Bilginin Raporlama Standartları ve Çerçeveleri Sürdürülebilirlik Raporlamasındaki Son Durumİçindekiler KURUMSAL RAPORLAMAFinansal RaporlamaFinansal Olmayan RaporlamaKURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORLAMASISürdürülebilirlik ve Sürdürülebilir KalkınmaKurumsal SürdürülebilirlikSürdürülebilirlik RaporlamasıKÜRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK […]

Sağlık Kurumlarında Maliyet ve Yönetim Muhasebesi Pdf İndir

Mayıs 21, 2022 0

Sağlık Kurumlarında Maliyet ve Yönetim Muhasebesi1.Sağlık sektörü ve sağlık kavramı2.Sağlık sektörünün ekonomik açıdan önemi3.Sağlık hizmetleri4.İşletme olarak hastaneler5.Hastane işletmelerinin özellikleri6.Grafik yöntemi7.Kar planlaması- Maliyet-Hacim-Kar analizlerinin kulanım alanı8. […]

Muhasebe Konularında Bilimsel Yaklaşım ve Araştırmalar Pdf İndir

Mayıs 20, 2022 0

Muhasebe Konularında Bilimsel Yaklaşım ve AraştırmalarMuhasebe Teorilerine İlişkin Yaklaşımların ve Sınıflandırmaların İncelenmesiHastanelerde Muhasebe Sistemine Genel Bir BakışLojistik Faaliyetlerinde Muhasebe İşlemleriSigorta İşletmelerinde Gölge MuhasebGünümüz Dünyasında Uluslararası […]

Teoriden Pratiğe Muhasebe Eğitimi Pdf İndir

Mayıs 18, 2022 0

Teoriden Pratiğe Muhasebe Eğitimiİçindekiler Muhasebe Eğitiminde Güçlükler ve Önerilerİşletme Bölümü Müfredatlarının Uluslararası Muhasebe Eğitim Standardı IES-2 Açısından İncelenmesiTeknolojik Öğrenme ve MuhasebeMuhasebe Eğitiminde Dijitalleşme ve EtkileriMuhasebe Mesleğindeki […]

Sürdürülebilirlik Muhasebesi ve Raporlaması Pdf İndir

Mayıs 18, 2022 0

Sürdürülebilirlik Muhasebesi ve Raporlamasıİçindekiler SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİKSürdürülebilirliğin Tarihsel GelişimiSürdürülebilirliğin TanımlamalarıSürdürülebilirliğin BoyutlarıKurumsal SürdürülebilirlikSÜRDÜRÜLEBİLİRLİK MUHASEBESİ VE RAPORLAMASISürdürülebilirlik MuhasebesiÇevre Muhasebesi- Yeşil MuhasebeYeşil FinansSürdürülebilirlik Ortamında DenetimSürdürülebilirlik RaporlamasıDünya‟da Sürdürülebilirlik RaporlarıTürkiye‟de […]

Stratejik Maliyet Yönetimi Pdf İndir

Mayıs 18, 2022 0

Stratejik Maliyet YönetimiBu kitabın amacı, işletme, muhasebe-finansman gibi alanlarda yüksek lisans ve doktora yapan lisansüstü öğrencilere “Stratejik Maliyet Yönetimi” adı altında okutulacak lisansüstü dersin kapsamına […]

Kuramsal Anlamda Yönetim ve Strateji Pdf İndir

Mayıs 17, 2022 0

Kuramsal Anlamda Yönetim ve StratejiİçindekilerOpen Strategy: An Emergent Theoretical Perspective in Strategy Research and Practice The Role of Perceived Organizational Support in the Relationship between Digi-Agile […]

Muhasebeye Giriş Pdf İndir

Mayıs 17, 2022 0

Muhasebeye Giriş1. Bölüm: Muhasebeye Giriş2. Bölüm: Bilanço Ve Temel Muhasebe Eşitliği3. Bölüm: Çift Taraflı Kayıt Tekniğinin Esasları Ve Hesapların İşleyişi4. Bölüm: Tekdüzen Hesap Planının Genel […]

Bankacılıkta Risk Pdf İndir

Mayıs 17, 2022 0

Bankacılıkta RiskPiyasa Riski, Kredi Riski ve Operasyonel Riskin Ölçümü ve Yönetimi Finansal açıdan bir zarara uğrama ya da kayıpla karşı karşıya kalma olasılığı olarak tanımlanabilecek […]

Kurumsal Yönetim ve Muhafazakar Muhasebe Pdf İndir

Mayıs 17, 2022 0

Kurumsal Yönetim ve Muhafazakar Muhasebeİşletmeler toplumların ve ekonomilerin ayrılmaz birer parçasıdır. Kurumsallık ise günümüzün hızla değişen ve rekabetçi ortamında işletmeler için vazgeçilmez bir unsur haline […]

Sürdürülebilirlik Boyutuyla Muhasebe ve Finansman Araştırmaları Pdf İndir

Mayıs 17, 2022 0

Sürdürülebilirlik Boyutuyla Muhasebe ve Finansman Araştırmalarıİçindekiler İşletmelerde Sürdürülebilirlik Kavramı Kurumsal Sürdürülebilirliğin Öncesi ve Sonrası “Sürdürülebilirlik Raporlaması” ve BİST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde Bir Analiz Kurumsal Sürdürülebilirliğin Bankacılık Sektörüne Etkisi Sürdürülebilir Kalkınma İçin […]

Çözümlü Muhasebe Problemleri Pdf İndir

Mayıs 16, 2022 0

Çözümlü Muhasebe Problemleri Pdf İndir içeriğini yoğun istek üzerine sitemize eklemiş bulunmaktayız. Dr. Fehmi Karasioğlu yazarın en çok sevilen kitaplarından olan Çözümlü Muhasebe Problemleri Pdf […]

Başkalarının Fikirlerinden Ne Ölçüde Yararlanıyoruz? Yargıç Danışman Sistemi Bağlamında Karar Vermede Tavsiyeden Yararlanma Düzeyinin Ölçümü Pdf İndir

Mayıs 16, 2022 0

Başkalarının Fikirlerinden Ne Ölçüde Yararlanıyoruz? Yargıç Danışman Sistemi Bağlamında Karar Vermede Tavsiyeden Yararlanma Düzeyinin Ölçümüİçindekiler ÖnsözÇizelgeler DiziniŞekiller DiziniGiriş Birinci BölümüKarar Verme ve Tavsiyeden Yararlanma İkinci BölümTavsiye Türleri ve […]

Perakendecilikte Kişisel Satış ve Satış Gücü Yönetimi Pdf İndir

Mayıs 16, 2022 0

Perakendecilikte Kişisel Satış ve Satış Gücü Yönetimiİçindekiler ÖnsözİçindekilerKısaltmalarGiriş Birinci BölümPerakendecilik Sektörü. İmalat Sektörü ve Kişisel Satış İkinci BölümBaşarılı Satış Elemanları Üçüncü BölümBaşarılı Satış Elemanlarının Özellikleri: İmalat ve Perakende Sektöründe […]

Sermayenin Korunması (Piyasa Örnekleri) Pdf İndir

Mayıs 16, 2022 0

Sermayenin Korunması (Piyasa Örnekleri)İçindekiler1-      Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ve Şirketlerin Sermaye Yapılarının Analizi2-      Değerleme Kavramı ve Şirket Değerleme Yöntemleri3-      Değere Dayalı Performans Ölçütleri Kapsamında Reel […]

Genel Muhasebe & Pedagojik Öğretim Yöntemi Pdf İndir

Mayıs 16, 2022 0

Genel Muhasebe & Pedagojik Öğretim Yöntemiİçerik Temel Kavramlar Ve TanımlarTekdüzen Muhasebe SistemiDönem İçi Muhasebe UygulamalarıYardımcı HesaplarEnvanter İşlemleri Ve MuhasebeleştirilmesiKarşılıklarReeskontlarAmortismanlarDönem Ayırıcı HesaplarDiğer Vadeli İşlemlerEnflasyon MuhasebesiMaliyet HesaplarıOnüçüncü BölümGelir […]

Tekdüzen Muhasebe Uygulamaları Pdf İndir

Mayıs 16, 2022 0

Tekdüzen Muhasebe UygulamalarıBu kitap, Tek Düzen Muhasebe Uygulamalarına birebir uygulamacı olarak yeni yetişen öğrencilere, bu mesleği yapan meslektaşlara genel hatlarıyla ve yasal dayanaklarıyla sağlıklı bir […]

Bilgisayarlı Muhasebe Pdf İndir

Mayıs 16, 2022 0

Bilgisayarlı Muhasebe1. zirve muhasebe programının yüklenmesi2. zirve muhasebe programına giriş3. işletme defteri4. fatura-cari ve stok modülleri5. kasa modülü6. banka modülü7. sipariş ve irsaliye modülleri8. çek […]

Covid-19 Pandemisinde İşletme Yönetiminin Dönüşümü Pdf İndir

Mayıs 15, 2022 0

Covid-19 Pandemisinde İşletme Yönetiminin Dönüşümüİçindekiler Bölüm I: Covid-19 Dönemindeki Sağlık Çalışanlarında Alturistik Liderlik ve İşten Ayrılma Niyeti Arasındaki İlişkinin İncelenmesiBölüm II: Covid-19 Pandemisinde Sağlık Yöneticilerinin Karşılaştıkları […]

Görsel Yok

Uluslararası Finans Araştırmaları Pdf İndir

Mayıs 15, 2022 0

Uluslararası Finans AraştırmalarıBölüm 1Küresel Finansal Sistemin Evrimi Bölüm 2Uluslararası Finansal Piyasal ve Finansal Araçlar Bölüm 3Kara Finans: Kara Para Aklamada Yöntemler ve Önleyici Tedbirler Bölüm 4Finansal Küreselleşmenin Ekonomik […]

Dia Muhasebe Programı Pdf İndir

Mayıs 15, 2022 0

Dia Muhasebe Programı1. Kullanıcı tanımlama2. Bilanço kavramı3. Stok modülü4. Cari modülü5. Kasa modülü6. Fatura modülü7. Cari hesap işlemleri8. Banka modülü9. 1. Dönem 1. Yazılı sınavı […]

Semavi Dinlerde Muhasebe Panoraması Pdf İndir

Mayıs 15, 2022 0

Semavi Dinlerde Muhasebe PanoramasıBirinci Bölüm – Toplum,Din ve Ekonomi İlişkisiDine Kısa Bir Sosyolojik BakışFarklı Bakış Açılarıyla Muhtelif Din TarifleriSemavi(ilahi) DinlerDin ve Ekonomi Arasındaki İlişkiSemavi Dinlerde […]