Tarımsal Yapılar ve Kapitalizm Pdf İndir

Mayıs 6, 2022 0

Tarımsal Yapılar ve KapitalizmMeksika’dan Güney Kore’ye, Türkiye’den Batı Afrika’ya kadar uzanan bir coğrafyada yüz milyonlarca köylü, çiftçi uluslararası kapitalizmin ve metropol sermayesinin kuşatması ve saldırısı […]

Kapitalizmde Devlet ve Ekonomi Pdf İndir

Mayıs 6, 2022 0

Kapitalizmde Devlet ve EkonomiKapitalist ekonomilerde devlet müdahalesinin biçimi, genel olarak, üç farklı bakış açısıyla açıklanabilir. Birinci bakış açısına göre kamu politikası, yurttaşların demokratik yollarla (oy […]

Kapitalist Ekonominin Temelleri Pdf İndir

Mayıs 6, 2022 0

Kapitalist Ekonominin TemelleriDoğu Avrupa’da 1989’dan bu yana ortaya çıkan siyasi altüst oluşlar ortadayken Marksizm ve Marksist ekonomik teori hâlâ bir anlam taşıyor mu? Bu ülkelerin […]

Kapital 1.Cilt (Ciltli) Pdf İndir

Mayıs 5, 2022 0

Kapital 1.Cilt (Ciltli)Bu kitap, Karl Marx’ın ve Marksizmin temel yapıtı Kapital’in tamamını, Almanca aslından çevrilmiş olarak Türkçeye kazandırma, böylece Türkçe Marksist edebiyatın en büyük eksiğini […]

Politik Ekonominin Yeni Bir Eleştirisi İçin Pdf İndir

Mayıs 5, 2022 0

Politik Ekonominin Yeni Bir Eleştirisi İçinEndüstriyel hatırlatma aygıtlarının yaygınlaşması, hafızalarımızı da makinelere bağlı kıldı, öyle ki mesela artık en yakınlarımızın telefon numaralarını bile aklımızda tutmuyoruz […]

Şeyleşme & Geç Kapitalizmde Endişe Pdf İndir

Mayıs 5, 2022 0

Şeyleşme & Geç Kapitalizmde EndişeKapitalizmin insanlar arası ilişkilerde yarattığı tahribatı tanımlamak için kullanılagelmiş çeşitli kavramlar arasında en çarpıcı ve en kolay anlaşılanlardan biri olan “şeyleşme”, […]

Küresel Kapitalizmi Savunmak Pdf İndir

Mayıs 5, 2022 0

Küresel Kapitalizmi SavunmakJohan Norberg küresel kapitalizmi çevresinden soyutlanmış bir sistem olarak değil, “insan özgürlüğü fikrinin liberal ekonomik ifadesi” olarak savunuyor: “Kapitalizm demokrasi, insan hakları ve gerek […]

Uzun Yirminci Yüzyıl Pdf İndir

Mayıs 5, 2022 0

Uzun Yirminci YüzyılUzun Yirminci Yüzyıl, sermaye birikimiyle devlet kurma faaliyetleri arasındaki ilişkiyi, kapitalizmin 700 yıllık uzun dönemi içinde incelemektedir. Giovanni Arrighi dünya tarihini biçimlendiren kurumlar […]