Tarımsal Yapılar ve Kapitalizm Pdf İndir

Mayıs 6, 2022 0

Tarımsal Yapılar ve KapitalizmMeksika’dan Güney Kore’ye, Türkiye’den Batı Afrika’ya kadar uzanan bir coğrafyada yüz milyonlarca köylü, çiftçi uluslararası kapitalizmin ve metropol sermayesinin kuşatması ve saldırısı […]

Kapitalizmde Devlet ve Ekonomi Pdf İndir

Mayıs 6, 2022 0

Kapitalizmde Devlet ve EkonomiKapitalist ekonomilerde devlet müdahalesinin biçimi, genel olarak, üç farklı bakış açısıyla açıklanabilir. Birinci bakış açısına göre kamu politikası, yurttaşların demokratik yollarla (oy […]

Kapitalist Ekonominin Temelleri Pdf İndir

Mayıs 6, 2022 0

Kapitalist Ekonominin TemelleriDoğu Avrupa’da 1989’dan bu yana ortaya çıkan siyasi altüst oluşlar ortadayken Marksizm ve Marksist ekonomik teori hâlâ bir anlam taşıyor mu? Bu ülkelerin […]

Kapital 1.Cilt (Ciltli) Pdf İndir

Mayıs 5, 2022 0

Kapital 1.Cilt (Ciltli)Bu kitap, Karl Marx’ın ve Marksizmin temel yapıtı Kapital’in tamamını, Almanca aslından çevrilmiş olarak Türkçeye kazandırma, böylece Türkçe Marksist edebiyatın en büyük eksiğini […]

Politik Ekonominin Yeni Bir Eleştirisi İçin Pdf İndir

Mayıs 5, 2022 0

Politik Ekonominin Yeni Bir Eleştirisi İçinEndüstriyel hatırlatma aygıtlarının yaygınlaşması, hafızalarımızı da makinelere bağlı kıldı, öyle ki mesela artık en yakınlarımızın telefon numaralarını bile aklımızda tutmuyoruz […]

Şeyleşme & Geç Kapitalizmde Endişe Pdf İndir

Mayıs 5, 2022 0

Şeyleşme & Geç Kapitalizmde EndişeKapitalizmin insanlar arası ilişkilerde yarattığı tahribatı tanımlamak için kullanılagelmiş çeşitli kavramlar arasında en çarpıcı ve en kolay anlaşılanlardan biri olan “şeyleşme”, […]

Küresel Kapitalizmi Savunmak Pdf İndir

Mayıs 5, 2022 0

Küresel Kapitalizmi SavunmakJohan Norberg küresel kapitalizmi çevresinden soyutlanmış bir sistem olarak değil, “insan özgürlüğü fikrinin liberal ekonomik ifadesi” olarak savunuyor: “Kapitalizm demokrasi, insan hakları ve gerek […]

Uzun Yirminci Yüzyıl Pdf İndir

Mayıs 5, 2022 0

Uzun Yirminci YüzyılUzun Yirminci Yüzyıl, sermaye birikimiyle devlet kurma faaliyetleri arasındaki ilişkiyi, kapitalizmin 700 yıllık uzun dönemi içinde incelemektedir. Giovanni Arrighi dünya tarihini biçimlendiren kurumlar […]

Das Kapital (Band III) Pdf İndir

Mayıs 5, 2022 0

Das Kapital (Band III)Als im September 1867 im Hamburger Verlag Otto Meissner der erste Band des Hauptwerkes von Karl Marx “Das Kapital – Kritik der […]

Kapital Set 3 Cilt (Ciltli) Pdf İndir

Mayıs 4, 2022 0

Kapital Set 3 Cilt (Ciltli)Karl Marx’ın ve Marksizmin temel yapıtı Kapital’in tamamı, Almanca aslından çevrilmiş olarak Türkçeye kazandırıldı. Marksist iktisat alanına hâkim yetkin çevirmenlerin Almanca […]

Kapitalizmin Kısa Tarihi Pdf İndir

Mayıs 4, 2022 0

Kapitalizmin Kısa TarihiHerkesin hakkında konuştuğu bu kapitalizm nedir? Alman siyaset bilimi profesörü Georg Fülberth, kendi kapitalizm tanımını, geçmişteki teorisyenlerin çalışmalarını kıyaslayarak inşa ediyor. Karl Marx, […]

Kapital’i Politik Olarak Okumak Pdf İndir

Mayıs 3, 2022 0

Kapital’i Politik Olarak OkumakBu kitapta, kapitalizmin sadece sömürüyle değil, aynı zamanda bütün bir hayatı sonu gelmez bir şekilde işe tabi kılma yönünde bir eğilimle tanımlanması […]

Konfüçyen Kapitalizm Pdf İndir

Mayıs 3, 2022 0

Konfüçyen KapitalizmKonfüçyen kapitalizm düşüncesinin, Çin diasporasının bütün dünyada kazandığı iktisadi başarıya bakışımızı şekillendirmede çok önemli bir rolü olmuştur. Çok çalışmak, ailevi değerler ve toplumsal bağlılığın […]

Anadolu’da Küresel Fabrikanın Doğuşu Pdf İndir

Mayıs 3, 2022 0

Anadolu’da Küresel Fabrikanın DoğuşuKapitalizmin çelişkili, çatışmalı, kutuplu ve eşitsiz bir dünya sistemine dönüşmesini kavramamıza imkân veren kuramsal çözümleme 20. yüzyıl başlarında Marksistler tarafından emperyalizm kavramı […]

Kapitalizmin Arkaik Kültürü Pdf İndir

Mayıs 3, 2022 0

Kapitalizmin Arkaik KültürüBatı’da egemen olan modernite kavramlarını ve tarihsel olarak “burjuva” toplumu modelinin gelişimini irdeleyen bu kitapta, Ellen Meiksins Wood, burjuva modernitesinin, “modern” devletin ve […]

Das Kapital (Band II) Pdf İndir

Mayıs 2, 2022 0

Das Kapital (Band II)Als im September 1867 im Hamburger Verlag Otto Meissner der erste Band des Hauptwerkes von Karl Marx “Das Kapital – Kritik der […]

Kapital 3. Cilt (Karton Kapak) Pdf İndir

Mayıs 2, 2022 0

Kapital 3. Cilt (Karton Kapak)Bu kitap, Karl Marx’ın ve Marksizmin temel yapıtı Kapital’in tamamını, Almanca aslından çevrilmiş olarak Türkçeye kazandırma, böylece Türkçe Marksist edebiyatın en […]

Kapital Set 3 Cilt (Karton Kapak) Pdf İndir

Mayıs 2, 2022 0

Kapital Set 3 Cilt (Karton Kapak)Karl Marx’ın ve Marksizmin temel yapıtı Kapital’in tamamı, Almanca aslından çevrilmiş olarak Türkçeye kazandırıldı. Marksist iktisat alanına hâkim yetkin çevirmenlerin […]

Marx’ın Kapital’i Pdf İndir

Mayıs 1, 2022 0

Marx’ın Kapital’iBu özlü kitap Marx’ın temel yapıtı Kapital’e klasik bir giriş niteliğindedir. Çeyrek yüzyılı aşkın bir süredir birçok dile çevrilmiş olan kitap, ekonomi politiğin en […]

Kapital: Güncel Bir Yorum Cilt:3 Pdf İndir

Nisan 30, 2022 0

Kapital: Güncel Bir Yorum Cilt:3Kapital: Güncel Bir Yorum’un bu cildinde, dış ticaret dengeleri, net uluslararası yatırım pozisyonları (UYP) hesaplanmakta, dış ticaret dengeleri ve net uluslararası […]

Kapital: Güncel Bir Yorum Cilt:2 Pdf İndir

Nisan 30, 2022 0

Kapital: Güncel Bir Yorum Cilt:2İlk cildi 2012 yılında basılan Kapital: Güncel Bir Yorum, I. Ciltte, ağırlıklı olarak sermayenin organik kompozisyon oranlarında, artı değer oranlarında ve […]

Irk Ulus Sınıf Pdf İndir

Nisan 30, 2022 0

Irk Ulus SınıfUluslar sistemi, milliyetçilik ve ırkçılık, evrenselcilik, uluslararası işbölümü ve hiyerarşi. Dünya ekonomisi sınıf mücadelesinin günümüzdeki durumu.