Ekonomik Krizlerde Borç Deflasyonu Olgusu Mücadele Yöntemleri Makro ve Finansal Değişkenler Üzerindeki Etkileri Pdf İndir

Ekonomik Krizlerde Borç Deflasyonu Olgusu Mücadele Yöntemleri Makro ve Finansal Değişkenler Üzerindeki Etkileri
1.Ekonomik Kriz Ve Borç Deflasyonu
1.1.Ekonomik Kriz Modelleri
1.2.Tarihte Yaşanmış Önemli Ekonomik Krizler(20 ve 21. YY)
1.3.Deflasyon Olgusunun Tanımı, Tarihçesi ve Önemi
1.4.İktisatçıların Borç Deflasyonuna Bakış Açıları
1.5.Davranışsal İktisadın Teorideki Yeri
1.6.Özel Sektör ve Kamu Borcu Arasındaki İlişki
1.7.Borç Deflasyonunu Ortaya Çıkaran Nedenler
1.8.Borç Deflasyonunun Etkileri
1.9.Borç Deflasyonu Sürecinde Bankaların ve Kurumsal Aktörlerin Rolü
2.Reflasyonist Para-Maliye Politikaları Ve Yapısal Düzenlemeler
2.1.Reflasyon Politikaları ve Önemi
2.2.Dünyada ve Türkiye’de Para ve Maliye Politikalarının Tarihsel Gelişimi
2.3.Farklı İktisat Ekollerinin Para ve Maliye Politikalarına Yaklaşımı
2.4.Para – Maliye Politikaları ve Yapısal Düzenlemeler
3.Literatür Ve Makro – Ekonometrik Analiz
3.1.Literatür İncelemesi
3.2.Karşılaştırmalı Makro Analiz
3.3.Ekonometrik Analiz
4.Tartışma ve Sonuç
5.Kaynaklar
6.Ekler
 

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*