Emir Sultan Menakıbnamesi & Vesîletü’l-Metalib fî Cevahiri’l-Menakıb Pdf İndir

Emir Sultan Menakıbnamesi & Vesîletü’l-Metalib fî Cevahiri’l-Menakıb
Osmanlı havzasında Emir Sultan namıyla şöhret bulan Şemseddin Muhammed el-Buhârî, Tanpınar’ın deyişiyle 15. yüzyıl Türkiyesinin halk muhayyilesine belki de en fazla mâl olmuş çehresidir. Tabii olarak bu vaziyet, onun tarihî şahsiyeti ile menkıbevi hayatının imtizaç etmesine sebep olmuş, bu da hayatı ve şahsiyeti hakkındaki malumatın tarih kitapları dışında menakıbname gibi farklı bir yazım türü aracılığıyla da günümüze intikal etmesini neticesi vermiştir. O, hem halk arasında hem meşrebi dâhilinde hem de ümera, ulema ve meşayih katında kendisine duyulan hürmet ve muhabbetin ziyade olması hasebiyle Anadolu sahasında hakkında en fazla menakıbname tertip edilen şahsiyetlerden biri olmuştur.
Bilindiği kadarıyla Emir Sultan hakkında yedi sekiz kadar menakıbname kaleme alınmıştır. Manisa Alaşehirli Şeyh Sinan Efendi ailesi aracılığıyla derli toplu özgün bir literatür oluşturan bu metinlerden biri de 16. yüzyıl Osmanlı ulemasından Halepli İbrahim Çelebi tarafından evvela Arapça olarak telif edilip kısa bir süre sonrasında Türkçeye tercüme edilen Vesîletü’l-Metâlib fî Cevâhiri’l-Menâkıb isimli menakıbnamedir.
Elinizdeki kitap, bu eserin söz konusu tercümesini inceleyerek neşretme gayesiyle hazırlanmıştır. Metnin tenkitli neşrinin yanı sıra günümüz Türkçesinin de sunulduğu çalışma içerisinde Emir Sultan’ın tarihî-menkıbevi şahsiyeti etrafında yeni eser ve meseleler bağlamında el alınarak değerlendirilmiş, ayrıca hakkında yürütülen akademik araştırmalar da çeşitli açılardan tenkide tabi tutulmuştur.

PDF Kitap Nedir?

PDF (Portable Document Format) kitap, bir elektronik belge türüdür. PDF dosyaları, bir yazılım programı kullanılarak oluşturulan ve görüntülenen belgelerdir. PDF dosyaları, yüksek kalitede görüntüleme özelliklerine sahiptir ve genellikle metin, resimler, formlar ve diğer içeriklerin bir arada bulunduğu belgeler olarak kullanılır. Özellikle, PDF dosyalarının yüksek kalitede görüntüleme özelliklerine sahip olması nedeniyle, kitap ve dergi gibi yayınların elektronik versiyonlarını oluşturmak için sıklıkla kullanılır.
Pdf Nasıl İndirilir?

PDF kitap indirme işlemini yapabilmek için öncelikle bir internet tarama programına (örneğin Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer gibi) ihtiyacınız olacak. Daha sonra, indirmek istediğiniz PDF kitabın bulunduğu bir internet sitesine giderek, kitabın indirme linkine tıklamanız gerekmektedir. Linki tıkladıktan sonra, tarama programınız indirme işlemini otomatik olarak başlatacak ve kitap bilgisayarınızda belirlenen bir klasöre indirilecektir. Eğer kitabın indirme linkine ulaşamıyorsanız, kitabın bulunduğu internet sitesinde arama özelliğini kullanarak kitabın adını aratabilir ve kitabın sayfasına ulaşarak oradan indirme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Eğer kitabın indirme linki bulunmuyorsa veya indirme işlemini gerçekleştiremiyorsanız, kitabın yayıncısından veya yazarından izin alarak indirme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Hazır CV yapmak ister misiniz? Cevabınız evet ise boş cv indir adresimizi ziyaret edebilirsiniz. https://boscvindir.com/

Yorum yapın