Evrad-ı Desukiyye ( Seyyid İbrahim ed-Desuki Hazretlerinin Evradı) Pdf İndir

Evrad-ı Desukiyye ( Seyyid İbrahim ed-Desuki Hazretlerinin Evradı)
Tarîkat sırlarının lâmbası, hakikat nurlarının anahtarı, kutublar kutbu Seyyid İbrâhîm ed-Desûkî Hazretleri,
İslâm âlimlerinin büyüklerinden ve ulu tarîkat ricalinin önde gelenlerinden olup, “Aktâb-ı Erbaa”dan (dört büyük kutuptan) birisidir.
Seyyid İbrâhîm ed-Desûkî Hazretleri’nin tam adı, Burhâneddin İbrâhîm b. Ebi’l-Mecd ed-Desûkî el-Kureşî’dir. Aşağı Mısır’daki Markus yahut Reşid kasabası civârında Kûd adlı beldeye yakın Nil nehrinin batı sahilinde bulunan Desûk’ta dünyâya geldiği belirtilmektedir.
Doğum tarihi ile ilgili olarak 603/1206, 633/1235 ve 653/1255 tarihleri verilmekle birlikte Şa’bân ayının yirmi dokuzuncu gecesi dünyâya geldiği hususunda ortak kanaat vardır. Babası Ebu’l-Mecd, annesi Şeyh Ebu’l-Feth el-Vâsıtî Hazretlerinin kızı
Seyyide Fâtıma Hanım’dır.
Hayatının büyük bir kısmını Güney Mısır’da Desûk kasabasında geçirdiğinden “Desûkî” diye meşhur olan Desûkî Hazretleri, Aktâb-ı Erbaa’dan biri olarak da kabul edilmiş, ayrıca “Ebu’l-Ayneyn” lâkabıyla da anılmıştır.

PDF Kitap Nedir?

PDF (Portable Document Format) kitap, bir elektronik belge türüdür. PDF dosyaları, bir yazılım programı kullanılarak oluşturulan ve görüntülenen belgelerdir. PDF dosyaları, yüksek kalitede görüntüleme özelliklerine sahiptir ve genellikle metin, resimler, formlar ve diğer içeriklerin bir arada bulunduğu belgeler olarak kullanılır. Özellikle, PDF dosyalarının yüksek kalitede görüntüleme özelliklerine sahip olması nedeniyle, kitap ve dergi gibi yayınların elektronik versiyonlarını oluşturmak için sıklıkla kullanılır.
Pdf Nasıl İndirilir?

PDF kitap indirme işlemini yapabilmek için öncelikle bir internet tarama programına (örneğin Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer gibi) ihtiyacınız olacak. Daha sonra, indirmek istediğiniz PDF kitabın bulunduğu bir internet sitesine giderek, kitabın indirme linkine tıklamanız gerekmektedir. Linki tıkladıktan sonra, tarama programınız indirme işlemini otomatik olarak başlatacak ve kitap bilgisayarınızda belirlenen bir klasöre indirilecektir. Eğer kitabın indirme linkine ulaşamıyorsanız, kitabın bulunduğu internet sitesinde arama özelliğini kullanarak kitabın adını aratabilir ve kitabın sayfasına ulaşarak oradan indirme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Eğer kitabın indirme linki bulunmuyorsa veya indirme işlemini gerçekleştiremiyorsanız, kitabın yayıncısından veya yazarından izin alarak indirme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Hazır CV yapmak ister misiniz? Cevabınız evet ise boş cv indir adresimizi ziyaret edebilirsiniz. https://boscvindir.com/

Yorum yapın