Federalist Yazılar Pdf İndir

Federalist Yazılar
Federalist Yazılar’ın kaleme alındığı tarih, 1494’ten 1775 yılına kadar Britanya’nın egemenliği altındaki Kuzey Amerika sömürgelerinin 1775’ten 1783’e kadar verdikleri bağımsızlık savaşı zaferinden kısa bir süre sonraki zaman dilimine denk düşer. Federalist Yazılar; James Madison, Alexander Hamilton ve John Jay tarafından yaklaşık iki buçuk yüzyıl önce üç farklı gazetede kaleme alınmış (Ekim 1787-Nisan 1788) seksen beş makaleden oluşuyor. Bu makalelerin amacı, tek cümleyle özetlenecek olursa; New York’u, bugün hâlâ yürürlükte olan ABD Anayasası’nı onaylamaya ikna etmekti. Fakat eserin böyle özetlenmesi, bu yazıların kuru birer propaganda bildirilerinden ibaret olduğu anlamına gelmiyor. Federalist Yazılar, böyle bir adlandırmadan çok daha fazlasını hak ediyor. Yale Üniversitesindeki anayasa hukuku derslerini veren William Eskridge’ın “entelektüel siyasal teoriye dayanan zekice analizler” olarak tanımladığı bu yazılar, ünlü hukuk tarihçisi Richard B. Morris’e göre de “emsalsiz bir Anayasa şerhidir ve Amerikalı yazarlarca kaleme alınan siyaset bilimi eserleri içinde gerek kapsam gerekse derinlik itibarıyla eşi benzeri olmayan bir klasik”tir. Federalistler, bu yazıları yazarak polemiğe girdikleri, ademimerkeziyetçiliği öne çıkaran Antifederalistlerin aksine, merkezi iktidarın güçlendirilmesini savunuyordu. Federalist adlandırmasını üstlenmeleri açıkçası politik bir manevranın ürünüydü. Anayasa yürürlüğe girmeden önceki tartışmalar devam ederken kamuoyunda nüfuz sahibi kişiler (örn. Thomas Jeffferson, George Mason, Patrick Henry ve Elbridge Gerry) bu taslağa sıcak bakmıyordu. Gevşek bir birlik hâlindeki mevcut Konfederasyon’un yerine daha güçlü bir merkezi iktidar öngören Anayasa’nın, yerel iktidarların hak ve yetkilerini aşındıracağını ve bu iktidarları merkezi yönetimin bir koluna dönüştüreceğini düşünüyorlardı. Bununla birlikte Federalistler, eyaletlerin “ayrı” hareket etmelerinin nihayetinde devlette engellenemez ayrılıklara yol açacağını savunuyorlardı. Zaten eserin ilk on dört makalesindeki ana tema da bölünmüşlük ve parçalılığa karşı birliğin önemidir. İyi bir anayasal hükûmetin gereklerini ve önemini açıklamak gibi bir amaç taşıyan yazarlar, bu kitapta toplanan yazılarıyla sadece Amerika’daki anayasa akademisyenleri için değil, daha genel olarak siyasetle ilgilenen herkes için aydınlatıcı bir metin üretmiş oldular. Tolga Şirin ve Necdet Umut Orcan tarafından kapsamlı bir sunuş ve notlarla birlikte ilk kez Türkçeye tam metin olarak çevrilen Federalist Yazılar, her şeyden önce özellikle siyasal tartışmalardaki polemik kültürü, en keskin tartışmalarda dahi korunan entelektüel düzey ve kullanılan estetik dil itibarıyla dikkate değer bir ilham kaynağı olmayı bugün de sürdürüyor.

PDF Kitap Nedir?

PDF (Portable Document Format) kitap, bir elektronik belge türüdür. PDF dosyaları, bir yazılım programı kullanılarak oluşturulan ve görüntülenen belgelerdir. PDF dosyaları, yüksek kalitede görüntüleme özelliklerine sahiptir ve genellikle metin, resimler, formlar ve diğer içeriklerin bir arada bulunduğu belgeler olarak kullanılır. Özellikle, PDF dosyalarının yüksek kalitede görüntüleme özelliklerine sahip olması nedeniyle, kitap ve dergi gibi yayınların elektronik versiyonlarını oluşturmak için sıklıkla kullanılır.
Pdf Nasıl İndirilir?

PDF kitap indirme işlemini yapabilmek için öncelikle bir internet tarama programına (örneğin Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer gibi) ihtiyacınız olacak. Daha sonra, indirmek istediğiniz PDF kitabın bulunduğu bir internet sitesine giderek, kitabın indirme linkine tıklamanız gerekmektedir. Linki tıkladıktan sonra, tarama programınız indirme işlemini otomatik olarak başlatacak ve kitap bilgisayarınızda belirlenen bir klasöre indirilecektir. Eğer kitabın indirme linkine ulaşamıyorsanız, kitabın bulunduğu internet sitesinde arama özelliğini kullanarak kitabın adını aratabilir ve kitabın sayfasına ulaşarak oradan indirme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Eğer kitabın indirme linki bulunmuyorsa veya indirme işlemini gerçekleştiremiyorsanız, kitabın yayıncısından veya yazarından izin alarak indirme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Hazır CV yapmak ister misiniz? Cevabınız evet ise boş cv indir adresimizi ziyaret edebilirsiniz. https://boscvindir.com/

Yorum yapın