Frankfurt Okulu ve Eleştirisi Pdf İndir

Ağustos 29, 2022 0

Frankfurt Okulu ve EleştirisiToplumsal Araştırma Enstitüsü’nün bir düşünce akımı olarak ortaya çıkan Frankfurt Okulu, 1. Dünya Savaşı sonrasında önemli bir sosyal teori merkezi konumuna geldi. […]

Varoluşçuluk Pdf İndir

Mayıs 13, 2022 0

VaroluşçulukVaroluşçuluk nedir?Bugüne değin çeşitli yanıtlar verilmiş bir sorudur bu. Sözgelişi, Weil’e göre varoluşçuluk bir bunalım, Mounier’ye göre umutsuzluk, Hamelin’e göre bunaltı, Banfi’ye göre kötümserlik, Wahl’e […]

Bilginin Arkeolojisi Pdf İndir

Mayıs 12, 2022 0

Bilginin ArkeolojisiBilginin arkeolojisi’nde söylemsel oluşumlar ve ifadeler hakkında geliştirilmiş olan genel teorinin Kliniğin Doğuşu’nun önsözünde yöntemle ilgili olarak sorulmuş bir soruya verilmiş yanıt olduğu söylenebilir.

Postmodernizm Pdf İndir

Mayıs 12, 2022 0

Postmodernizm“Post”lu tamlamalar 1980’li yıllarda dünyanın entelektüel gündemine büyük bir ağırlıkla girdiler; bu kavramlar üzerine oturan tartışmalar olağanüstü popülarite kazandı. Postmodernizmin özellikle yerleşik ve egemen bilim […]

Yapısalcılık Pdf İndir

Mayıs 12, 2022 0

Yapısalcılıkİlk baskısı 1982 yılında yapılan Yapısalcılık, edebiyat meraklılarıyla araştırmacıların büyük ilgisiyle karşılanmıştı. Konu üzerinde yeterli yayının ülkemizde hâlâ olmadığı düşünülürse, Tahsin Yücel’in bu değerli çalışmasının […]

Akılcılık Pdf İndir

Mayıs 12, 2022 0

AkılcılıkFelsefe tarihi açısından Akılcılık, 17. yüzyılın büyük Akılcı filozoflarının Descartes, Spinoza ve Leibniz’in ortak felsefi eğilimlerine verilen addır. Aklın deneyden bağımsız, a priori, zorunlu bilgiler ortaya koyabileceği […]

Teolojik Hermenötik Pdf İndir

Mayıs 11, 2022 0

Teolojik HermenötikDin felsefesi ve teolojik çalışmalarda, fenomenolojik, analitik gibi pek çok yöntemin yanında, hermenötik yöntem de ağırlıklı bir şekilde kullanılmaktadır. Her yöntem gibi bunun da […]

Descartes Felsefesine Giriş Pdf İndir

Mayıs 10, 2022 0

Descartes Felsefesine GirişFransız edebiyatı tarihi kitaplarından biri Descartes’ı tanıtmaya şu sözlerle başlar:”Descartes insanlardan uzakta yaşadı, çağında hiçbir yapıt onun yapıtından etkilenmedi. Ama çağının temel özellikleri […]

Pragmatizm Pratik Bir Felsefe Pdf İndir

Mayıs 10, 2022 0

Pragmatizm Pratik Bir FelsefeFelsefeye uzak ya da yakın olalım, birçoğumuzun pragmatizm kavramıyla tanışıklığı vardır. Bu tanışıklık akımın hem pratik yaşamla olan sıkı bağlarından hemde felsefe […]

Göstergebilimin ABC’si Pdf İndir

Mayıs 9, 2022 0

Göstergebilimin ABC’siİnsanı kuşatan anlamlar evreninde iletişim amacıyla kullanılan doğal dillerin yanı sıra davranışlar, toplumsal törenler, mitler, tiyatro, sinema, resim, müzik, edebiyat, moda, mimarlık, reklamcılık anlamlı […]

Çağımızda Metafizik Sorunu 7-F-5 Pdf İndir

Mayıs 9, 2022 0

Çağımızda Metafizik Sorunu 7-F-5“Metafizik nedir, felsefedeki yeri ne olmalıdır?” sorusu filozofların tarih boyunca yanıtlamaya çalıştıkları bir soru olmuştur. Ancak felsefe tarihinde çok çeşitli anlamlar yüklenen […]

Pozitivizmin Türkiye’ye Girişi Pdf İndir

Mayıs 9, 2022 0

Pozitivizmin Türkiye’ye Girişi19. yüzyılın ikinci yarısı ile 20. yüzyılın başlarındaki düşünce hayatında önemli rol oynayan felsefî akımlardan biri şüphesiz pozitivizmdir. Auguste Comte tarafından sistemleştirilen bu […]

Felsefe Terimleri Sözlüğü Pdf İndir

Mayıs 8, 2022 0

Felsefe Terimleri SözlüğüFelsefe Terimleri Sözlüğü’nü baştan sona karıştırmak bike, bu soruların yanatını, yüzlerce pırıl pırıl Türkçe kavramın tanıklığıyla vermemize yetiyor. Türkçenin özgürlüğünün, çağımız dünyasının her […]

Postyapısalcılık (Kültür Kitaplığı 126) Pdf İndir

Mayıs 8, 2022 0

Postyapısalcılık (Kültür Kitaplığı 126)Postyapısalcılık insanlar arasındaki bireysel ve kültürel ilişkileri kavrayış biçimimizde çarpıcı değişiklikler yaratan bir metodoloji olarak görüldü. Bu kavramın öncelikle yapısalcılıkla arasındaki düşünsel […]

Feminizm Postmodernizm ve Hukuk Pdf İndir

Mayıs 8, 2022 0

Feminizm Postmodernizm ve HukukYaklaşık iki yüz yıldır üzerinde durulan feminizm akımı 20. yüzyılın ikinci yarısından sonra daha fazla güçlenmiştir. I. ve II. Dünya Savaşları kadınların […]

Pragmatizm Pdf İndir

Mayıs 8, 2022 0

PragmatizmGünümüzdeki yaygın kullanımı itibariyle “pragmatik”, “pragmatist”, “pragmatizm” kelimelerinin çağrışımları negatif anlamlar barındırıyor: Makyavelizmin, kör maddiyatçılığın, vahşi kapitalizme özgü fütursuzluğun arkasında duran felsefi kuram hep pragmatizm […]

Fenomenoloji Üzerine Beş Ders Pdf İndir

Mayıs 8, 2022 0

Fenomenoloji Üzerine Beş DersBu kitap Husserl’in 1907’de Göttingen Üniversitesi’nde Fenomenoloji üzerine verdiği beş dersin metnini bir araya getirmektedir. Husserl bu Beş Ders’te fenomenolojisinin ana savlarını […]

Postmodernizmin ABC’si Pdf İndir

Mayıs 8, 2022 0

Postmodernizmin ABC’siPostmodernizm 1970’li yıllardan beri sanatlarda ve mimaride tartışılan bir konu olarak 1990’lı yılların başında Türkiye’de de tartışma ve merak konusu olmaya başladı. 1990’lar aynı […]

Ütopyacılık Pdf İndir

Mayıs 7, 2022 0

ÜtopyacılıkÜtopya, Altın Çağ’a dair efsanelerden, görkemli bir bin yılın geleceğine dair beklentilerden, kaybedilen ve yeniden kazanılan cennet hayallerine dek çok çeşitli biçimlere bürünen, sanat ve […]

Yapıbozum ve Pragmatizm Pdf İndir

Mayıs 7, 2022 0

Yapıbozum ve Pragmatizm“Derrida ile Rorty, Habermas’ın evrenselcilik, rasyonalizm ve modern demokrasi arasında zorunlu bir bağ olduğu ve anayasal demokrasinin aklın açılımında (unfolding), hukuk ve ahlâkın […]

Oryantalizm ve Oryantalistler Pdf İndir

Mayıs 7, 2022 0

Oryantalizm ve OryantalistlerBatının doğu halkları ve kültürlerini tanımaya yönelik merakı çok eskilere dayanır. Batı, dînî açıdan kendine rakip gördüğü İslamiyet’i etkisizleştirmek için savaş dahil çeşitli […]

Postmodernitenin Kökenleri Pdf İndir

Mayıs 7, 2022 0

Postmodernitenin KökenleriPostmodernizm, son yıllarda sürekli her alanda karşımıza çıkıyor. Sanattan toplumsal bilimlere, mimarlıktan sinemaya, hatta darbelere kadar pek çok alanda bu kavram kullanılıyor. Peki herkesin […]

Marksist Düşünce Sözlüğü (Ciltli) Pdf İndir

Mayıs 7, 2022 0

Marksist Düşünce Sözlüğü (Ciltli)Marx’ın dünyaya sunduğu düşünceler, ölümünden bir yüzyıl sonra, toplum bilimleriyle uğraşan ya da siyasetle ilgilenen herkesin yakından tanıması gereken en canlı ve […]

Afarozdan Diyaloğa Pdf İndir

Mayıs 6, 2022 0

Afarozdan DiyaloğaGaraudy bu kitabında, entegrizm duvarını aşmayı; bir yandan marksist entegrizmi, diğer yandan da yapılanmış Hristiyanlık entegrizmini müşterek bazı ilke ve amaçlar doğrultusunda buluşturmayı dener. […]

Yapısalcılık ve Post Yapısalcılık Pdf İndir

Mayıs 6, 2022 0

Yapısalcılık ve Post YapısalcılıkFoucault’u elinizdeki bu küçük hacimli ancak büyük birikimlere sahip kitapla daha iyi tanımış olacaksınız. Yapısalcılık ve Postyapısalcılık üzerine çokça merak edilen bir […]

Antik Hermenötik Pdf İndir

Mayıs 6, 2022 0

Antik HermenötikKitabımı, hayli iyi bilinen bir tarza uyarak, hermenötiğin ne tür birşey olabileceği ve amacının ne olduğu sorusunu ele almak suretiyle konumlamama müsaade edin. Bu […]

Göstergebilimcinin Kitabı (12-D-6) Pdf İndir

Mayıs 5, 2022 0

Göstergebilimcinin Kitabı (12-D-6)İnsanı kuşatan anlamlar evreninde, bildirişim amacıyla kullanılan doğal dillerin yanı sıra davranışlar, tutkular, inanışlar, töreler, toplumsal törenler, siyasal rejimler, reklamcılık, moda, yazılı basın, […]

Nietzsche’de Hak ve Adalet Pdf İndir

Mayıs 5, 2022 0

Nietzsche’de Hak ve AdaletAdalet ve hak düşüncesine Nietzsche özelinde bakan bu çalışma, adaletin önemli erdemlerden biri olduğunu bir kez daha göz önüne getirmektedir. Adalet, her […]

Eleştirel Teori Pdf İndir

Mayıs 5, 2022 0

Eleştirel TeoriYirminci yüzyılın en önemli düşünce geleneklerinden biri olan Frankfurt Okulu, eleştirel teoriyi radikal anlamda yeni bir bilgi biçimi olarak sunmuş ve bu bilginin bizleri […]

Aforozdan Diyaloğa Pdf İndir

Mayıs 4, 2022 0

Aforozdan DiyaloğaBaşka dünyalar arasındaki müşterekleri eleştirel bir perspektiften bakarak yakalamak, buluşma noktaları aramak hayli meşakkatlidir. Bu ortak noktaların arayışına girmenin, her şeyden önce sorgulayan ve […]

Marksizm ve Dil Felsefesi Pdf İndir

Mayıs 4, 2022 0

Marksizm ve Dil FelsefesiMarksizm ve Dil Felsefesi düşünce tarihin çığır açan yapıtlarından biridir. Hem Marksist düşünce içinde hem de dilbilimde vazgeçilmez bir köşe taşıdır. Markx’a […]

Felsefi Hermenötik ve Yazarın Niyeti Pdf İndir

Mayıs 4, 2022 0

Felsefi Hermenötik ve Yazarın NiyetiYazılı bir metnin doğru anlaşılmasının ölçütü ve standardı nedir? Örneğin bu ölçüt metnin yazılı halinin, içerdiği önermelerin karşılık geldiği anlamların birebir […]

Frankfurt Okulu Pdf İndir

Mayıs 4, 2022 0

Frankfurt OkuluFrankfurt Okulu, Batı düşünce tarihinin en bunalımlı yıllarında bir kırılma ânına rastlar. Bir grup entelektüel, kapitalizm ve faşizm için alternatif sayılabilecek dünya görüşlerini “Frankfurt […]

Irk Kavramını Kim İcat Etti? Pdf İndir

Mayıs 4, 2022 0

Irk Kavramını Kim İcat Etti?Popüler bilinçte ırkçılık genellikle ırkçı eylemleri hatırlatır ve düşünceyle, felsefeyle ilişkilendirilmez. Her ne kadar ‘ırk’ın bir kavram olarak kullanılmaya başlamasından önce […]

Postmodernliğin Durumu Pdf İndir

Mayıs 3, 2022 0

Postmodernliğin DurumuDavid Harvey Postmodernliğin Durumu’nda başlangıç olarak terimin farklı anlamlarını inceliyor ve modernizmin sonrası toplumsal yaşantıyı anlamakta bu kavramlaştırmayı kullanmanın ne ölçüde uygun ve yararlı […]

Zihnin Yeniden Keşfi Pdf İndir

Mayıs 2, 2022 0

Zihnin Yeniden Keşfi  Bu kitabın birkaç hedefi vardır ki bunların bir kısmı çabucak özetlenmeye gelmez, ancak okuyucu ilerledikçe bunlar ortaya çıkacaktır. Kitabın en kolay ifade […]

Postmodern Teori Pdf İndir

Mayıs 2, 2022 0

Postmodern TeoriBu kitapta, yaşadığımız çağın sorunlarını çok-boyutlu bir eleştirel teorinin inşasıyla analiz etmeye ve kapitalizmin küresel evresini tüm karmaşıklığıyla kavrayarak bir sonraki yüzyılda yaşanılası bir […]

Postmodernlik ve Hoşnutsuzlukları Pdf İndir

Mayıs 2, 2022 0

Postmodernlik ve HoşnutsuzluklarıBizde felsefe yapmak hep uçuk ve soyut şeylerden söz etmek anlamına gelmiştir. Elinizdeki kitap ise bu anlayışı, önyargıyı silecek cinsten.Zygmunt Bauman burada “pratiğin […]

Postmodernizmin Yanılsamaları Pdf İndir

Mayıs 2, 2022 0

Postmodernizmin YanılsamalarıGirdabına kapıldığımız ulusaşırı kapitalizm çağını kavrayabilmek için başvurabileceğimiz söylenen postmodern düşünce tarzının birçok tuhaf ve çelişkili boyut barındırdığını seziyorduk…Bu tuhaflığın en belirgin öğesi, temelde […]

Varoluş Felsefesi /Hareket Felsefesi Pdf İndir

Mayıs 2, 2022 0

Varoluş Felsefesi /Hareket FelsefesiAsrımızda tesirlerini bütün felsefe âlemine hatta bütün düşünce dünyasına yayarak genişleten varoluş felsefesinin doğuşu geçen asrın başlarındandır. Hatta onun hazırlıklarını Pascal’da bulmak […]

Stoa Felsefesi Pdf İndir

Mayıs 1, 2022 0

Stoa FelsefesiStoa okulu, Batı düşünce dünyasının temelinde bulunan Antik Yunan kültününün belli başlı düşünce okullarından birini oluşturur. İ.Ö. 4. yüzyılda yaşayan ve Aristoteles’in çağdaşı olan […]

Aydınlanma Üzerine Bir Derkenar Pdf İndir

Mayıs 1, 2022 0

Aydınlanma Üzerine Bir DerkenarBir piyes yazarı oturup bir komedi yazsa; piyesin kahramanı da Molierevari bir tip olsa… Piyesin adı, piyesin kahramanına izafeten, “Aydınlanmış Aydın” olsa. […]

Diyalektik Materyalizme Giriş Pdf İndir

Mayıs 1, 2022 0

Diyalektik Materyalizme GirişÜnlü Marksist siyasetçi ve kuramcı August Thalheimer’in 1927 yılında Moskova’daki Sun Yat-sen Üniversitesinin ikinci sınıf öğrencilerine verdiği “Modern Dünya Görüşü” dersinin notları. Thalheimer […]

Marksizm Sözlüğü (Ciltli) Pdf İndir

Nisan 30, 2022 0

Marksizm Sözlüğü (Ciltli)Farklı ülkelerden geniş bir yazar topluluğunun katkılarıyla oluşturulan Marksizm Sözlüğü, Marksizm alanındaki en yetkin ve kapsamlı çalışmalardan biridir.  400 madde ve 1086 sayfadan […]

Marx’ın Kapital’inin Oluşumu Pdf İndir

Nisan 30, 2022 0

Marx’ın Kapital’inin OluşumuBazı kitapları okurken yanından geçersiniz, bazılarının da içinden geçersiniz. İçinden geçtiğiniz kitaplar, sizin yolculuğunuzdur, sözcükleri, cümleleri, kavramları yanınızdan akıp gitmez, onlarla hemhal olursunuz, […]