Şehir ve Toplum Pdf İndir

Eylül 9, 2022 0

Şehir ve ToplumBugün şehirlerin eriştiği düzeyde, şehirler üzerine yapılan araştırmalar büyük önem arz etmektedir. Bu araştırmalar kapsamında şehri tüm bileşenleri ve boyutlarıyla, toplum kavramından soyutlama­dan […]

Şipşak Marx Pdf İndir

Temmuz 7, 2022 0

Şipşak MarxKomünist Manifesto, “Avrupa’nın üzerinde bir hayalet dolaşıyor – komünizm  hayaleti” cümlesiyle başlar… “Bugüne kadarki tüm toplum tarihi, sınıf savaşımları tarihidir” özlü bilgisiyle devam eder ve “zincirlerinden […]

Anglo-Sakson Felsefede Bilgi Görüşleri Pdf İndir

Haziran 20, 2022 0

Anglo-Sakson Felsefede Bilgi GörüşleriAnalatik felsefe geleneğinin Türkiye’deki önemli ustalarından Harun Rızatepe,çağdaş Anglo-Sakson bilgi felsefesinin serüvenini, önce Descartes’tan sonra da 19. yüzyıl düşüncesinden, Boole ve Mill’den […]

İlimlerin Sayımı (Karton Kapak) Pdf İndir

Mayıs 20, 2022 0

İlimlerin Sayımı (Karton Kapak)Farabî (870-950): Türk-İslam filozofu, gökbilimci, müzisyen. İslam’ın Altın Çağ’ının en önemli isimlerden biridir. Farabî yükseköğrenimini Bağdat’ta tamamladı, zamanın ünlü bilginlerinden ders aldı. […]

Varoluşçuluk (Çizgi Bilim) Pdf İndir

Mayıs 18, 2022 0

Varoluşçuluk (Çizgi Bilim)Camus, “Hayatın, yaşanması için bir anlamı olmak zorunda mıdır?” diye sorar ve absürdü varoluşçuluğun merkezine yerleştirir. Sartre, varoluşçuluğun tüm felsefe içinde “rezalete en […]

Dünyalar Nasıl Yapılır? Pdf İndir

Mayıs 18, 2022 0

Dünyalar Nasıl Yapılır?Dünyalar Nasıl Yapılır?’da Goodman yaşadığımız dünyaları ele alıp sorguluyor: Yaşadığımız tek dünya, ayaklarımızın altındaki şu yeryüzü mü gerçekten? Yoksa biz insanlar tarafından inşa […]

Ekonomi Pdf İndir

Mayıs 18, 2022 0

EkonomiAristoteles, Antikçağ felsefesinin en önde gelen filozofudur. Benzer düzeyde bir felsefeye İlkçağda sadece Platon’un erişebildiği kabul edilir. Antikçağa damgasını vurmuş olan Aristoteles, pek çoklarına göre […]

Spinoza’nın Özgürlük Kavrayışı Pdf İndir

Mayıs 18, 2022 0

Spinoza’nın Özgürlük KavrayışıXVII. yüzyıl dizge felsefelerinin yükseliş dönemidir. Bu yüzyıl Avrupa’da yeniden mutlakyönetimin ağırlığını duyurduğu yüzyıldır. Dizgesel felsefeler arasında Spinoza’nın ayrıcalıklı yeri özgürlük kavrayışından gelir. […]

Bilimsel Devrimlerin Yapısı Pdf İndir

Mayıs 17, 2022 0

Bilimsel Devrimlerin YapısıBilimsel buluşların mantıksal yapısı nedir? Ne tür kurallara ve kavramsal araçlara gerek vardır? Bu araçlarla üretilen bilginin sürekli ileriye, daha doğru olana gittiğini […]

Menekşenin Doğusu Pdf İndir

Mayıs 17, 2022 0

Menekşenin Doğusu“Don Kişot’u emanet al.” Bu iki dünya yabancısı arasında ansızın peydahlanan benim bilmediğim esriklik ve korku, rahat bırakmıyordu beni. Habil ve kabil döneminden bu […]

Şeylerin İşareti: Yöntem Üstüne Pdf İndir

Mayıs 17, 2022 0

Şeylerin İşareti: Yöntem ÜstüneParacelsus’a göre üç işaretleyen vardır: İnsan, Archeus ve yıldızlar (Astra). Kehanetleri ve alametleri mümkün kılan yıldızların işaretleri, şeylerin “gücünü ve doğaüstü erdemini” […]

Mantıksal Atomculuk Felsefesi Pdf İndir

Mayıs 16, 2022 0

Mantıksal Atomculuk FelsefesiRussell kitabını şu sözlerle tanıtır: “Aşağıdaki [metin] 1918 yılının ilk aylarında Londra’da verdiğim, büyük çoğunluğunu arkadaşım ve eski öğrencim Ludvvig Wittgenstein’dan öğrendiğim, belli […]

Kültür Bilimleri ve Kültür Felsefesi Pdf İndir

Mayıs 16, 2022 0

Kültür Bilimleri ve Kültür Felsefesi“Tarihsel akıl eleştirisi, insanların kendi kendilerini tanıma yetilerinin eleştirisidir.” Wilhelm Dilthey Kültür, en yalın ifadesiyle, insanın çevrelendiği ortam. Onu var ettiği […]

Bilinçli Zihin Pdf İndir

Mayıs 15, 2022 0

Bilinçli ZihinNasıl oluyor da beyni oluşturan bir yığın nörondan insan zihni meydana gelebiliyor ? Beyin nasıl özfarkındalık, işlevsel otonomi, dil ve düşünme becerisi edinip kendini ve […]

Düşünme Çemberi Seti (6 Kitap) Pdf İndir

Mayıs 15, 2022 0

Düşünme Çemberi Seti (6 Kitap)Biri çocuk kitapları yazarı, diğeri felsefeci olan iki yazarın kaleminden çıkan “Düşünme Çemberi” kitap dizisinde heyecanlı tartışmalar yapılıyor. P4C (Çocuklar İçin […]

Mutluluğun Anlamı Pdf İndir

Mayıs 15, 2022 0

Mutluluğun Anlamı“İnsanlar mutluluğa bir şeyi yapmakla ya da bir şeye sahip olmakla ulaşacaklarını düşünürler. Burada Alan Watts’ın çok şeyi değiştiren kitabı elinizdedir ve bu kitapta […]

Bilim Kuramına Giriş Pdf İndir

Mayıs 15, 2022 0

Bilim Kuramına GirişKitapta, doğa bilimleri örneğinde bilim felsefesinin temel konu ve sorunları tanıtılmakta ve tartışılmaktadır. Bilimin dayandığı temel (baz), bilimde kavram, yasa ve kuram oluşturma […]

Bilim Felsefesi (Kültür Kitaplığı 29) Pdf İndir

Mayıs 15, 2022 0

Bilim Felsefesi (Kültür Kitaplığı 29)Bilim alanındaki güncel gelişmeleri çevreleyen duyguların çiftanlamlılığı ve bilimsel uygulamaların gittikçe artan etkisi derin bir felsefi düşünmeyi kaçınılmaz kılmaktadır. Bilime duyulan […]

Kuantum Teorisi Felsefe ve Tanrı Pdf İndir

Mayıs 14, 2022 0

Kuantum Teorisi Felsefe ve TanrıKuantum teorisi evren anlayışımızda hangi köklü değişiklikleri yapmıştır? Kuantum teorisine dayanılarak ‘doğanın teolojisi’ nasıl yapılabilir? Bu teorinin ortaya konulmasının sonucunda Kanî’m, […]

Temsil ve Müdahale Pdf İndir

Mayıs 14, 2022 0

Temsil ve MüdahaleHacking, doğa bilimleri felsefesinin temel konularını işlediği Temsil ve Müdahele kitabında, C. S. Peirce, W. James ve J. Dewey gibi faydacılardan A. Comte, […]

İbn Sina ve Bilim Pdf İndir

Mayıs 14, 2022 0

İbn Sina ve BilimTarihe damgasını vuran, etki eden insanlar, buluşlar ve olaylar vardır. İşte onlardan birisi. İbn Sina’nın bilim ve düşüncesi, Doğu’da ve Batı’da büyük […]

Bilimsel Düşünme Yöntemi Pdf İndir

Mayıs 13, 2022 0

Bilimsel Düşünme YöntemiFelsefe, hiç değilse çağdaş anlamda, bilgi, varlık ve değer yargılarına ilişkin kavramsal sorunları irdeleme, açıklığa kavuşturma etkinliğidir. Bilim felsefesi de bu çerçevede bilimin […]

İdea Nedir? Pdf İndir

Mayıs 13, 2022 0

İdea Nedir?Felsefeyle haşır neşir olan herkesin belki de en sık karşılaştığı terimdir idea. Batı metafiziğinin onsuz dü-şünülemeyeceği idea nedir peki? Bu sorunun cevabını bulmaya kalkıştığımız […]

Bilimsel Yönetimin İlkeleri Pdf İndir

Mayıs 12, 2022 0

Bilimsel Yönetimin İlkeleri“Maddi kaynakların tükenişini görüp hissedebiliriz. Fakat insanların beceriksizce, verimsiz, yanlış yönlendirilmiş hareketleri arkalarında gözle görülen veya hissedilen hiçbir şey bırakmazlar.” F.W.Taylor, sınai alanda […]

Maturidi’de Bilgi Problemi Pdf İndir

Mayıs 12, 2022 0

Maturidi’de Bilgi ProblemiBugünkü bilgilerimize göre, İslâm düşünce tarihinde bilgi konusunu en derli toplu ve sistemli bir şekilde ele alan ilk din bilgini Mâtüridî’dir. O, sisteminde […]

Genin Yüzyılı Pdf İndir

Mayıs 12, 2022 0

Genin YüzyılıYaşam nedir? Keller’in “genin yüzyılı” adını verdiği yirminci yüzyılda egemen paradigma, biyoloji biliminin temel derdi olagelmiş bu soruya genleri ve gen replikasyonunu merkez alan […]

Bilimin Binbir Yüzü Pdf İndir

Mayıs 11, 2022 0

Bilimin Binbir YüzüBilim etkinliği, sağlıklı iletişimi gerektirir. Sağlıklı iletişim, kendimizi anlatabilmeyi, karşımızda bize kendini anlatanı anlayabilmeyi şart koşar. Bundan dolayı bilim dili elden geldiğince, belirsizliği, […]

İdeoloji Olarak Teknik ve Bilim Pdf İndir

Mayıs 11, 2022 0

İdeoloji Olarak Teknik ve BilimAlmanya’nın etkili felsefe akımı Frankfurt Okulu’nun önde gelen düşünürlerinden Jürgen Habermas’ın, ileri endüstri toplumu koşullarında teknik, bilim ve demokrasinin nasıl uzlaştırılabileceğini […]

İlimlerin Sayımı Pdf İndir

Mayıs 11, 2022 0

İlimlerin SayımıFarabî bu eserinde yaşadığı dönemde ve toplumda bilinen ilimleri sayar. Yani miladî X. asır ve II. Abbasî dönemi. Arap uygarlığı olgunluğunun ve gelişiminin zirvesine […]

Bilgi Nedir?( 9-A-3) Pdf İndir

Mayıs 10, 2022 0

Bilgi Nedir?( 9-A-3)Pears’ın bilgi felsefesinin olduklarında daha fazla bölünemeyen en temel sorularının yol göstericiliğinde yürüttüğü “Bilginin Neliği” çözümlemesi, bilgi üstüne düşünürken pek çoğumuzun adımlamaya yanaşmadığı […]

Etik ve Metaetik Pdf İndir

Mayıs 10, 2022 0

Etik ve MetaetikBu kitap, “bilimsel felsefe”nin etikte bir yansimasi olan ve Anglo-Amerikan felsefe dünyasinda bugün etikle en yaygin ugrasma yolu olan metaetik üzerine, ülkemizde yayimlanan […]

Modern Bilim Felsefe ve Tanrı Pdf İndir

Mayıs 10, 2022 0

Modern Bilim Felsefe ve TanrıTeolojik fikirler arasındaki tercihte bilmin rolü nedir?Entropi yasasının , evrenin başını ve sonunun olduğunu göstermesi felsefi ve teolojik açıdan neden önemlidir? […]

Biyoloji Felsefesi Pdf İndir

Mayıs 10, 2022 0

Biyoloji FelsefesiYakın zamanda biyoloji felsefesi, “özel” bilimlerin felsefeleri arasında en dramatik gelişmelere sahne oldu. Bu kitabın ikinci baskısında, Elliott Sober okuyucuya bu gelişmelerin en önemlilerini […]

Hayatın Kırılganlığı Pdf İndir

Mayıs 9, 2022 0

Hayatın KırılganlığıÇağımızın önde gelen teorisyenlerinden William E. Connolly bu kitabında, ekonomi piyasalarını kendi kendini organize edebilen yegane süreçler olarak görmenin yanlışlığını ortaya koyarak, yaşadığımız gezegenin […]

Bilim Savaşları Pdf İndir

Mayıs 9, 2022 0

Bilim SavaşlarıBilim Savaşları: Modern Bilim İmgesinin Dönüşümü, temelleri Kopernik Devrimi ile atılan ve ancak 19. yüzyılda bir bütünlüğe kavuşan modern bilim imgesinin 20. yüzyılda geçirdiği […]

King Kong Teori Pdf İndir

Mayıs 8, 2022 0

King Kong TeoriGoncourt Akademisi üyesi yazar ve senarist Virginie Despentes’in 2006’da kaleme aldığı King Kong Teori yayımlandığında Fransa’da büyük yankı uyandırdı. Tecavüze bağlı travma, fahişelik, […]

Öznenin Hakikat Kaygısı Pdf İndir

Mayıs 8, 2022 0

Öznenin Hakikat KaygısıBu yazıları kat edip onlara sinen temel saik hakikat kaygısı bir bakıma. Burada hakikatten ve onunla ilişkiden kasıt soyut, zihinsel ve temaşa-esaslı bir […]

Heidegger’in Kulübesi Pdf İndir

Mayıs 6, 2022 0

Heidegger’in KulübesiOturma ve yer üzerine yazıları ile Heidegger’in  çalışmaları 20. yüzyılın ikinci yarısında sadece filozoflar ve  felsefe öğrencileri için değil, birtakım  mimarlar  ve  mimar  yazarlar  için […]

Bilgi Felsefesi Pdf İndir

Mayıs 6, 2022 0

Bilgi FelsefesiBilgi kuramı olmadan bir felsefi sistemin kurulması düşünülemez. Bu durumda ya başka bir filozofun bilgi kuramını kullanmak veya kendi bilgi kuramımızı ortaya koymak zorundayız. […]

Bilimin Işığında Felsefe Pdf İndir

Mayıs 6, 2022 0

Bilimin Işığında FelsefeBilimin Işığında Felsefe, Nusret Hızır’ın ölümünün ardından, öğrencisi ve yakın dostu Füsun Akatlı’nın, hocasının evrakı metrukesinden derlediği iki ayrı kitabın birleşimi. İlki, ağırlıkla […]