Nietzsche / Fikir Mimarları Dizisi Pdf İndir

Eylül 9, 2022 0

Nietzsche / Fikir Mimarları DizisiNietzsche yaşam filozofudur. Hareket halindeki bedeni, kendini devinime, dansa, müziğe kaptıran bedeni, hastalıkta kendini gösteren ya da dionysos’ça bir güce bürünen […]

İbn Haldun & Hayatı-Eserleri-Fikirleri Pdf İndir

Ağustos 11, 2022 0

İbn Haldun & Hayatı-Eserleri-Fikirleriİbn Haldun’un ölümsüz şaheseri Mukaddime’yi okumadan önce, ondaki temel görüşler ve bunların çeşitli şekillerdedeğerlendirilmesi hakkında genel nitelikte bilgi veren elinizdeki kitabın ve […]

Öklid’in Elemanları Pdf İndir

Haziran 22, 2022 0

Öklid’in ElemanlarıÖklid, MÖ 300 yılları civarında İskenderiye’de yaşadığı düşünülen Antik Çağ matematikçisidir. Elemanlar adlı bu kitabında zamanının bilinen tüm matematiğini yalnızca beş belit ve beş […]

John Locke’ta Mülkiyet Anlayışı Pdf İndir

Haziran 20, 2022 0

John Locke’ta Mülkiyet AnlayışıBu kitapta, John Locke’un sözleşme kuramının, ne tür bir mülkiyet anlayışına izin verdiği gösterilmeye çalışılmaktadır. Doğal hukuk felsefecilerini birleştiren şey, hepsinin de, […]

Wittgenstein ve Dilin Sınırları Pdf İndir

Haziran 18, 2022 0

Wittgenstein ve Dilin SınırlarıBüyük antik felsefe uzmanı Pierre Hadot, bu küçük ama derin kitapta Wittgenstein ile ilgili birbiri içine geçen üç felsefi hikâye sunmaktadır okuyucuya: […]

Derrida Pdf İndir

Haziran 17, 2022 0

DerridaJacques Derrida’nın yirminci yüzyıl felsefesinde yarattığı etkiyi birkaç tümceyle anlatmak elbette olanaksız. Batı kaynaklı felsefi düşünüşün temel önemdeki kimi çıkarımlarına meydan okuyan yapıtı, çoğu kez […]

Sinoplu Filozof Diogenes Pdf İndir

Haziran 17, 2022 0

Sinoplu Filozof Diogenes“Diogenes’in dâhil edildiği akım bir yaşayış biçimini yansıtır: köpeksi, kynik. Akımın temsilcileri de bu adı benimsemiştir. Aşağılayıcı bir kelime olduğu belli, ama sokak […]

Sokrates ve İsmet Özel Pdf İndir

Haziran 17, 2022 0

Sokrates ve İsmet ÖzelÜnsiyet çoğalması yaşatan duru görüleriyle göz kırpıp berrak zihniyle mütenasip ömrünü insanlığa hediye eden Sokrates, ölümü mutlak bir mutluluk ile karşıladığı için […]

Spinoza ve Psikanaliz ve Hayat Pdf İndir

Haziran 17, 2022 0

Spinoza ve Psikanaliz ve HayatPsikanaliz, kanımca, ötekindeki kendini, kendindeki ötekini, dolayısıyla, kendi ve ötekinin hemhal oluşundan mürekkep bir hayatı anlama/anladığını dönüştürme kaygı ve çabasından doğmuştur. […]

Sokrates Öncesi ve Sonrası Pdf İndir

Haziran 17, 2022 0

Sokrates Öncesi ve SonrasıBüyük İngiliz klasikçisi Francis Macdonald Cornford’un 1932 yılının Ağustos ayında Yunan felsefesi üzerine Cambridge Üniversitesi’nde verdiği dört konferans metninden oluşan bu minik […]

Hegel Tartışmaları Pdf İndir

Haziran 17, 2022 0

Hegel TartışmalarıYakın zamanlarda ülkemizde Hegel’e olan ilgide bir artış olduğu yadsınamaz bir gerçek. Bunda özellikle Hegel’in önemli yapıtlarının dilimize kazandırılmasının büyük bir payı olduğunu söyleyebiliriz. […]

Adam Smith Pdf İndir

Haziran 16, 2022 0

Adam SmithEkonomi alanında akla ilk gelen isim hiç şüphesiz Adam Smith’tir. Hem üretime getirdiği yeni bakış açısıyla hem de olayları ifade ediş biçimi ile alanında […]

Platon / Fikir Mimarları Pdf İndir

Haziran 16, 2022 0

Platon / Fikir MimarlarıFelsefenin bütün alt disiplinlerini veya dallarını içeren dev bir sistem inşa eden ve felsefede yazılı geleneği başlatan ilk filozof olan Platon’un eserleri […]

Spinoza’yı Anlamak Pdf İndir

Haziran 16, 2022 0

Spinoza’yı Anlamak17. yüzyıl felsefesinin önde gelen düşünürlerinden Spinoza, dönemin Hıristiyan Avrupa’sında Yahudilerin yaşadığı sıkıntılara karşıt Altın Yüzyıl’ını yaşayan Amsterdam’daki refah ve özgürlük ortamında sonradan cemaatten […]

Aşkta Kaybeden Büyük Filozoflar Pdf İndir

Haziran 16, 2022 0

Aşkta Kaybeden Büyük FilozoflarÇok az insan filozoflar kadar aşk acısı çekmiştir. Bilgeliklerine ne kadar hayranlık duysak da, tarih dünyanın en akıllı insanlarının aşk hayatlarındaki hayal […]

Sartre & Başkaldırı Zamanı Pdf İndir

Haziran 16, 2022 0

Sartre & Başkaldırı ZamanıToplantı kötü başlar. Sartre, “Peki ya sen, neden ayaktasın? Üzerimizde daha iyi hâkimiyet kurmak için mi? der Geismar’a haykırarak. Bu suçlama karşısında […]

Endülüslü Bir Filozof Pdf İndir

Haziran 16, 2022 0

Endülüslü Bir FilozofEndülüs’ün ilk mütefekkiri, ilk İslam filozofu ve sufisi hiç şüphesiz İbn Meserre’dir. İbn Meserre, doğu ziyaretlerinin dışında, hayatının önemli bir bölümünü kendi öğrencileriyle […]

Merleau-Ponty Sözlüğü Pdf İndir

Haziran 15, 2022 0

Merleau-Ponty SözlüğüMerleau-Ponty, Sartre ve Levinas ile birlikte en büyük Fransız fenomenologlarından biridir. Yazarın düşüncesi Husserl, Heidegger ve Bergson gibi çağdaş felsefenin temel figürleriyle sıkı bir […]

Merleau Ponty Üzerine Pdf İndir

Haziran 14, 2022 0

Merleau Ponty ÜzerineDünyanın gördüğümüz şey olduğu doğrudur, oma yine de ona bakmayı öğrenmek zorunda bırakılırız…” İnsan varlığı, doğumundan itibaren dünyayı ve şeyler arasında sahip olduğu […]

Heidegger Üzerine İki Yazı Pdf İndir

Haziran 13, 2022 0

Heidegger Üzerine İki YazıHeidegger üzerine şimdiye kadar yapılmış olan tartışmalardan elimizde kalanın ne olduğuna bakıldığında, bunun, yanıtlardan çok sorular olduğu ortadadır. Acama Heidegger varlığın anlamını […]

Kant ve Kesin Bilimler Pdf İndir

Haziran 13, 2022 0

Kant ve Kesin BilimlerKant yaşamı boyunca zamanının bilimlerine –özellikle Öklit geometrisi ve Newton fiziği– uygun bir felsefe sağlama arayışındaydı. Michael Friedman bu kitapta, Kant’ın 1747 […]

Heidegger Pdf İndir

Haziran 12, 2022 0

HeideggerFelsefe tarihi boyunca çok az düşünür Martin Heidegger kadar içinden çıkılması güç bir ihtilaf konusu olmuştur. Adı ve bilhassa Nazi yönetimiyle ilişkisi etrafında kopan fırtına […]

Levinas Pdf İndir

Haziran 12, 2022 0

LevinasEtiği felsefenin bir branşı olmaktan çıkartıp ilk felsefe katına yükselten Emmanuel Levinas çağdaş Fransız felsefesinin en önde gelen simalarından biridir. ‘Etiğin filozofu’ olarak anıldığı gibi, […]

Kutu’l-Amare Destanı-Dicle Önünde 4-F-2 Pdf İndir

Haziran 12, 2022 0

Kutu’l-Amare Destanı-Dicle Önünde 4-F-2Batı düşüncesi gerek ortaçağ, gerekse yeniçağ boyunca hep kilisenin ekseni etrafında dönmüş durmuştur. Düşünce adamları ortaçağda, kilisenin doğrularını rasyonel temellere oturtma, Yeniçağda […]

Öznenin Diyalektiği Pdf İndir

Haziran 11, 2022 0

Öznenin DiyalektiğiÖzne kavramı bir tiyatro sahnesine karşılık gelseydi; bilinç, sahne ışığının aydınlattığı kısma, bilinçdışıysa sahne ışığının aydınlatmadığı karanlık kısma karşılık gelirdi. Bilinçli kendiliğimiz, yani ego, […]

Sonlu ve Sonsuz Pdf İndir

Haziran 11, 2022 0

Sonlu ve SonsuzŞairleri ve müzisyenleri dinlemek gerekir, sonluluğumuzun çekiciliğinde yaşamak gerekir, rüzgarla, denizle, oyunlarla, kahkahalarla, eğlencelerle, danslarla; ama zaman zaman da filozofları ve matematikçileri dinlemek […]

Marx’a Göre Sosyalizm Pdf İndir

Haziran 11, 2022 0

Marx’a Göre SosyalizmMichel Henry, 20. yüzyılın ikinci yarısının en önemli düşünürlerinden biridir. Onun felsefi projesi radikal bir yaşam fenomenolojisi olarak tanımlanabilir. Bu proje kapsamında Marx […]

Hegel ve Hegelcilik Pdf İndir

Haziran 11, 2022 0

Hegel ve HegelcilikNüfuz edilmesi güç olduğu düşünülse de, Hegel’in yapıtının çağdaş düşüncenin kilometre taşlarından biri olduğuna kuşku yok. Elinizdeki çalışma, Hegel düşüncesinin anahatlarını ve gelişimsel […]

Öğretmenim Hasan Ali Yücel Pdf İndir

Haziran 11, 2022 0

Öğretmenim Hasan Ali YücelCumhuriyet dönemi aydınlanmacılığına ivme kazandıran, eğitimi kendisinden önceki birikimi değerlendirerek, Kurtuluş Savaşı’nı sürdürme anlayışıyla dizgeleştirenbir mavi destan, Hasan Âli Yücel…

Levinas Sözlüğü Pdf İndir

Haziran 11, 2022 0

Levinas SözlüğüBir filozofun layıkıyla anlaşılması bakımından doğrudan onun kendi eserlerine yönelmek gerektiği açıktır; bununla birlikte her filozof salt kendi eserlerine başvuruyla da kolayca anlaşılabilir değildir. […]

Bir Mabed Savaşçısı Pdf İndir

Haziran 11, 2022 0

Bir Mabed SavaşçısıÖmrü boyunca harbi değil, muharebeyi kazanmayı hedeflemiş bendenizin harbin kaybedilmesinden ötürü hissesine düşen ızdırabın, yârinin içine atıldığı o büyükçe ateş ormanını söndürebilmek için […]

Fichte / Fikir Mimarları Dizisi Pdf İndir

Haziran 10, 2022 0

Fichte / Fikir Mimarları DizisiFelsefeyle pratik yaşamı birleştiren nadir filozoflardan birisi olan Fichte, Kant sonrası Alman İdealizmi’nin de önemli isimlerindendir. Sadece Hegel ve Schelling gibi […]

Yaşlanmayı Bilmek Pdf İndir

Haziran 10, 2022 0

Yaşlanmayı BilmekCicero filozof mudur, hatip mi, avukat mı, yoksa eski ekolden Romalı bir politikacı mı? Her ne olursa olsun, antik çağda yaşamış başka hiçbir Yunan […]

John Locke’da Tanrı Anlayışı Pdf İndir

Haziran 10, 2022 0

John Locke’da Tanrı AnlayışıBu çalışma, on yedinci yüzyılda Batı Düşüncesi Tarihinde yetişen büyük filozoflardan biri olan John Locke’un Din Felsefesi ile ilgili düşüncelerin tasvir etmeyi […]

İnsanın Kosmostaki Yeri Pdf İndir

Haziran 10, 2022 0

İnsanın Kosmostaki YeriHer felsefe sorunu, doğrudan ya da dolaylı olarak insanla ilgilidir. Bu nedenle felsefede ele alınıp tartışılan her sorunun temelinde, insanın neliğine ilişkin bir […]

Filozofça Dil Felsefesi Pdf İndir

Haziran 10, 2022 0

Filozofça Dil FelsefesiFelsefecilerimizin dile ilgisi, Batı filozoflarının dille ilgilerine paralellik gösterir. Özellikle Macit Gökberk, dili toplumsal ilişkiler bağlamında ele almayı denemiş olsa da; gerçekte toplumsal […]

Descartes Sözlüğü Pdf İndir

Haziran 9, 2022 0

Descartes SözlüğüDescartes’ı okumaya herhangi bir kapıdan bilim teorisi, metafizik ya da ahlak ve herhangi bir dönemden girerek başlanabilir: ilk taslaklar, ana eserler ya da son […]

Spinoza: Bir Yaşam Pdf İndir

Haziran 9, 2022 0

Spinoza: Bir YaşamSteven Nadler’in biyografik çalışması sadece Spinoza’yı anlatmıyor; Hollanda tarihini, Yahudileri, ilgi ve heyecanla birbirlerini tanımak isteyen Avrupalı bilim adamlarını, din ve mezhep kavgalarını, […]

Marx ve Hegel Üzerine Çalışmalar Pdf İndir

Haziran 9, 2022 0

Marx ve Hegel Üzerine ÇalışmalarJean Wahl ve Alexandre Kojève ile birlikte, Fransa’da Hegel’in felsefesinin yayılmasını ve uzun denebilecek bir süre boyunca düşünce dünyasına hükmetmesini sağlamış […]

Descartes Pdf İndir

Haziran 9, 2022 0

DescartesKısa bir çalışma yaşamı olmasına karşın felsefe ve bilim dünyasında silinmez bir iz bıraktı Rene Descartes. Sezgi ve tüm dengelim kavramlarını temel alan düşünce dünyası, […]

Hume / Fikir Mimarları Dizisi Pdf İndir

Haziran 9, 2022 0

Hume / Fikir Mimarları Dizisiİnsanın anlama yetisinin sınırları nedir? Nedensellik ilkesi zihinde nasıl oluşur? Zihinde izlenimlerden bağımsız olarak düşünceler oluşabilir mi? Matematiksel ve olgusal akıl […]

Habermas (Kültür Kitaplığı-70) Pdf İndir

Haziran 9, 2022 0

Habermas (Kültür Kitaplığı-70)KısaltmalarTeşekkürGiriş – Jürgen Habermas Kimdir?I. Bölüm – Habermas ve Frankfurt OkuluEleştirel Kuramı: Frankfurt OkuluII. Bölüm – Habermas’ın Sosyal KuramaYeni YaklaşımıIII. Bölüm – Pragmatik […]

Konfüçyüs Pdf İndir

Haziran 9, 2022 0

KonfüçyüsBüyük filozof Konfüçyüs’ün kuramları, ilkeleri MÖ 200 yılından itibaren Eski Çin’in resmi dini oldu. Kişiliği kutsallaştırıldı. Konfüçyüsçülük Uzakdoğu’da milyarlara varan Çinlilerin inancı oldu. Çin Mitolojisi […]

Voltaire Pdf İndir

Haziran 9, 2022 0

Voltaire“Voltaire, ta küçüklüğünden ölüm tarihine gelinceye kadar bütün zihnini, düşüncesini, çalışma ve gayretini bir nomta üzerine sarfetti; daima amaçlanan bir hedefe yönelik hareket etti: O […]

Voltaire / Filozoflar Serisi Pdf İndir

Haziran 8, 2022 0

Voltaire / Filozoflar SerisiVoltaire’in son derece aydınlık, kısacık tümcelerden oluşan doğal ve canlı bir dili vardır. Filozofun kendine özgü ince alayı, satırlar arasında ikinci bir […]

İsteme ve Tasavvur Olarak Dünya Pdf İndir

Haziran 8, 2022 0

İsteme ve Tasavvur Olarak DünyaSchopenhauer’ın Einstein’dan Schrödinger’e, Nietzsche’den Wittgenstein’a, Wagner’den Mahler’e, Tolstoy’dan Beckett’a günümüz kültür dünyasını şekillendiren pek çok kişiyi etkileyen ve felsefe tarihinin başyapıtlarından […]

Eş- Şeyh’ur Reis İbn-i Sina Pdf İndir

Haziran 7, 2022 0

Eş- Şeyh’ur Reis İbn-i Sinaİslam dünyasında Kindi ile yola çıkan Farabi ile sistemleşen felsefe, İbn-i Sina ile birlikte zirveye ulaşmıştır. İbn-i Sina bir sistem filozofudur. […]

İslam Mezhepleri Tarihi El Kitabı Pdf İndir

Haziran 6, 2022 0

İslam Mezhepleri Tarihi El KitabıGünümüzde Müslümanların en temel sorunlarından birisi, din temelli guruplaşmalar, hizipleşmelerdir. Kur’an, “hepiniz birden Allah’ın ipine sımsıkı sarılın” derken, Hz. Muhammed, mü’minlerin […]

Tanrıya Karşı Söylev Pdf İndir

Haziran 5, 2022 0

Tanrıya Karşı SöylevFransız edebiyatçı ve filozof Marquis de Sade’ın bu kitabı, Tanrı’yı özgün ve benzersiz bir durumdan yola çıkarak düşünmektir. Ona göre ateizm, şiddetli ve […]

Slovaj Zizek Pdf İndir

Haziran 5, 2022 0

Slovaj ZizekSlavoj Zizek, felsefeyi, psikanalizi ve siyaseti aynı potada, büyük bir ustalıkla eritebilen, sıradışı bir felsefecidir. Yeri gelir, popüler kültürün ve gündelik hayatın en bayağı […]

İbn Sina Felsefesinde Retorik Pdf İndir

Haziran 5, 2022 0

İbn Sina Felsefesinde RetorikBüyük düşünür İbn Sînâ (ö. 428/1037), ikna sanatı olan retoriğin Aristoteles’ten (m. ö. 384-322) sonra sönmeye yüz tutmuş serüvenini canlandıran en önemli […]

Sartre ile Sartre Hakkında Pdf İndir

Haziran 5, 2022 0

Sartre ile Sartre HakkındaJean-Paul Sartre, düşünceleriyle eylemleri arasındaki tutarlılık açısından muhtemelen bütün modern tarihin en önde gelen düşünürüdür. Onun biyografisi ve eserleri hem yirminci yüzyıl […]

Derrida Üzerine Pdf İndir

Haziran 5, 2022 0

Derrida ÜzerineJagues Derrida, 20. yüzyıldan 21. Yüzyıla geçiş süresindeki felsefi araştırmaların gidişatında karmaşık ve önemli bir figürdür. Bu kitap, indirgeyici olmayı amaçlamaktan çok Derrida’nın “postmodern” […]

Sofist Pdf İndir

Haziran 4, 2022 0

Sofist“Platonizmi devirmek: bunu denememiş felsefe var mı? (…) Dolayısıyla felsefe Aristotales’ten, hayır Platon’dan, Sokrates’le usta taklitçiyi birbirinden ayırmanın mümkün olmadığı Sofist’in sonundan itibaren başlar.” MICHEL […]

Filozof Kindi’ye Reddiye Pdf İndir

Haziran 4, 2022 0

Filozof Kindi’ye Reddiyeİlk Müslüman filozof diye nitelendirilen Kindî, kendisinin de katkıda bulunduğu tercüme faaliyetleriyle İslam dünyasında felsefi ilimlerin teşekkülünde önemli rol almıştır. Fizik, metafizik, mantık […]

Karl Marx / Düşünürler Pdf İndir

Haziran 4, 2022 0

Karl Marx / DüşünürlerKarl Marx, Yahudi asıllı Alman filozof, politik ekonomisttir. Komünizmin manifestosunu yazmıştır. Ölümüne en çok dostu ve ölümüne en çok düşmanı olan fikir […]

Voltaire’nin Hayatı Pdf İndir

Haziran 4, 2022 0

Voltaire’nin HayatıDöneminin en etkili isimlerinden olan Fransız filozof ve yazar Voltaire, Fransız İhtilali ve Aydınlanma hareketinin öncülerinden sayılır. Kilise ve Saray’ın baskılarına rağmen din, ifade […]

Platon’un Eczanesi Pdf İndir

Haziran 4, 2022 0

Platon’un EczanesiDerrida’nın ilk dönem düşüncesinin bir ürünü olan Platon’un Eczanesi, özdeşliğin, kimliğin, aklın, logos’un temas ettiği ve hakim olma mücadelesi verdiği gerçek’in temel olarak akışkan, […]

Farabi ve İbn Sina Pdf İndir

Haziran 4, 2022 0

Farabi ve İbn SinaFarabi felsefe ve mantık alanında ortaya koyduğu yapıtlarıyla İslam Coğrafyasında hakikati kendisine dert edinmiş erdemli bir filozof örnekliği sunmaktadır. Dönemindeki dar görüşlü […]

Wagner Olayı-Nietzsche Wagner’e Karşı Pdf İndir

Haziran 4, 2022 0

Wagner Olayı-Nietzsche Wagner’e KarşıBiraz olsun, kendimi rahatlatmak istiyorum. Bu yazımda Wagner’i harcamak pahasına, Bizet’yi övmem yalnızca salt kötülükten kaynaklanmıyor. Birçok şaka arasından şakaya hiç de […]