Harfler Kitabı & Kitabu’l-Hurüf Pdf İndir

Mayıs 9, 2022 0

Harfler Kitabı & Kitabu’l-HurüfBüyük Türk-İslam filozofu Fârâbî’nin Harfler Kitabı (Kitâbu’l-Hurûf) adındaki bu eseri, adını içindeki makalelerin harflerle isimlendirildiği Aristoteles’in Metafizik’inden almıştır. Filozofun eserleri ve düşünceleri […]

Klasik Mantığa Giriş Pdf İndir

Mayıs 8, 2022 0

Klasik Mantığa GirişMantık, doğruyu yanlıştan ayırt etmenin ölçüsü; zihni, yanlıştan korumanın tekniği; doğru, sağlam ve kesin burhani delilleri göstermenin kıstası; ilimlerin yol ve metot gösteren […]

İnsan Yemenin Nesi Yanlış Pdf İndir

Mayıs 8, 2022 0

İnsan Yemenin Nesi YanlışPeter Cave şaşırtıcı paradokslarla, mantık oyunlarıyla ve klasik muammalarla dolu kitabında hayatın en önemli sorularını mizahi bir üslupla önümüze getiriyor. İnsan Yemenin […]

Mantık El Kitabı Pdf İndir

Mayıs 7, 2022 0

Mantık El Kitabı“Klasik veya geleneksel mantık, Aristoteles’in kurduğu ve daha sonraları Megara ve Stoa okullarının ve ortaçağ fi lozofl arının geliştirdiği mantık sistemidir. Bu mantık sisteminin en önemli özellikleri […]

Düşündüren Mantık Bulmacaları Pdf İndir

Mayıs 6, 2022 0

Düşündüren Mantık BulmacalarıÖnyargısız, alternatiflere izin vererek düşünmeyi ve bulmacalarla uğraşmayı seviyor musunuz? Yanıtınız evetse doğru kitabı elinizde tutuyorsunuz. Bu kitaptaki sorular; mantıksal düşünme becerinize katkı […]

Epistemik Mantık Üzerine Bir Araştırma Pdf İndir

Mayıs 6, 2022 0

Epistemik Mantık Üzerine Bir AraştırmaÜlkemizde pek çok düşünce insanının yetişmesine katkıda bulunan Teo Grünberg’in ilk kez 1971’de yayımlanan Epistemik Mantık Üzerine Bir Araştırma başlıklı çalışması, […]

Ahlak Metafiziğinin Temellendirilmesi Pdf İndir

Mayıs 5, 2022 0

Ahlak Metafiziğinin TemellendirilmesiPratik Aklın Eleştirisiyle birlikte Kant’ın Etikle ilgili iki ana yapıtından biri olan ve bu Eleştiriden önce yayınlanan Ahlak Metafiziğinin Temellendirilmesinde Kant, günlük yaşamda […]

Pratik Aklın Eleştirisi Pdf İndir

Mayıs 5, 2022 0

Pratik Aklın EleştirisiKant’ın üç Eleştirisinden ve Etikle ilgili iki ana yapıtından biri olan Pratik Aklın Eleştirisinin bu çevirisi, ilk defa 1980 de yayımlanmıştı. Çoktan tükenmiş […]

Temel Mantık Pdf İndir

Mayıs 5, 2022 0

Temel MantıkBu kitapta Klasik Mantığın temel problemleri günümüz anlayışı açısından ele alınmıştır. Bu anlayış çerçevesinde mantıklı düşünüşün dayandığı prensipler ve günlük dilin bazı özellikleri inceleme […]

Din Dilinin Anlamı Pdf İndir

Mayıs 5, 2022 0

Din Dilinin AnlamıMantıkçı pozitivizm elinde Occam usturası gibi olan tablo – dil anlayışı, geleneksel teolojik düşüncede yıkıcı etkiye neden oldu. Çünkü o önce, kişinin kutsalla […]

Dil, Doğruluk Ve Mantık Pdf İndir

Mayıs 4, 2022 0

Dil, Doğruluk Ve MantıkAyer bu kitabında felsefe önermelerinin yapısını ve felsefeyle deneysel bilimler arasındaki bağıntıyı incelemektedir.

Temel Sembolik Mantık Pdf İndir

Mayıs 4, 2022 0

Temel Sembolik MantıkTemel Sembolik Mantık, bu alanda yetişmekte olan tüm öğren­cilerle kendini geliştirmek isteyen genç akademisyenlerin ve lise öğ­retmenlerinin yanı sıra, felsefi kaygıları bağlamında düşünce […]

Mantığın Temel Kavramları Pdf İndir

Mayıs 4, 2022 0

Mantığın Temel Kavramlarıİnsan tabiatı icabı gerek kendisinin gerekse de kendi dışındaki dünyanın bilgisini elde etmek ister. Bir şeyin bilgisine sahip olmak ise onun kavramını bilmekle […]

Batınî Mantık Pdf İndir

Mayıs 3, 2022 0

Batınî MantıkAlevi toplumunda var olan kuralların dayanağı, sorular doğrular ve yanlışlar…Merak edilen, anlam verilemeyen şeylerin cevabı. Bir toplumsal analiz ve ihya çalışması Batınî Mantık.

Felsefe ve Felsefi Mantık Yazıları Pdf İndir

Mayıs 3, 2022 0

Felsefe ve Felsefi Mantık YazılarıBilimsel çalışmaları kadar öğrencileriyle kurduğu ilişki, onları yetiştirirkenki gayretiyle de tanınan Teo Grünberg, 1960’ta Hüseyin Batuhan’ın teşvik ve teklifi üzerine, Hans […]

Büyü Bilim Ve Din Pdf İndir

Mayıs 3, 2022 0

Büyü Bilim Ve DinMalinowski’nin üç klasik çalışması olan, ‘Büyü, Bilim ve Din’, ‘İlkellerin Psikolojisinde Mit’ ve ‘Baloma-Trobriand Adalarında Ölülerin Ruhları’ adlı denemeleri içeren bu kitap, […]

Akıl Tutulması Pdf İndir

Mayıs 3, 2022 0

Akıl TutulmasıHorkheimer Akıl Tutulması’nda ABD kültürünün egemen felsefesi olan pragmatizmi ve onun temelinde yatan pozitivizmi eleştirirken, Batı düşüncesinde Akıl kavramının tarihini, önce hurafeye ve mitosa […]

Paradokslar Kitabı Pdf İndir

Mayıs 2, 2022 0

Paradokslar Kitabı“Tırnak içindeki bu cümle yanlıştır” cümlesi yanlış mıdır? Sonsuz sayıda odası olan fakat tümüyle dolu bir otel daha fazla müşteri kabul edebilir mi? Kurguya […]

Mantık ve İhtilal (4-B-8) Pdf İndir

Mayıs 2, 2022 0

Mantık ve İhtilal (4-B-8) Pdf İndir içeriğini yoğun istek üzerine sitemize eklemiş bulunmaktayız. Herbert Marcuse yazarın en çok sevilen kitaplarından olan Mantık ve İhtilal (4-B-8) […]

Mantık & İsagoci Tercümesi Pdf İndir

Mayıs 1, 2022 0

Mantık & İsagoci TercümesiMantık kelimesi arapçada konuşmak anlamına gelene nutk kökünden türetilmiştir. Imam gazali hicri beşinci asırsa mantığı ilmin başlangıcı olarak görüp miyar’ul ilm ve […]

Aritmetiğin Temelleri Pdf İndir

Mayıs 1, 2022 0

Aritmetiğin TemelleriModern simgesel mantığın ve analitik felsefenin kurucusu sayılan Gottlob Frege’nin (1848 – 1925) başyapıtı Aritmetiğin Temelleri, Sayı Kavramı Üzerine Mantıksal Matematiksel bir İnceleme, Türkçede.Matematiğin […]

Klasik Mantık Pdf İndir

Mayıs 1, 2022 0

Klasik MantıkKlasik mantık, Aristo’dan beri, asırlar boyunca, kılı kırk yararcasına işlenmiş, gerek Batı’da, gerek İslâm dünyasında, bu konuda yüzlerce “Traité” yazılmıştır. Bu kitap hazırlanırken, kültür […]

Matematik Felsefesi ve Matematiksel Mantık Pdf İndir

Nisan 30, 2022 0

Matematik Felsefesi ve Matematiksel MantıkTürkiye’de matematik felsefesi ve matematiksel mantık konularıyla ilgili büyük bir eksiklik olduğunu gözlemleyen ve çalışmalarının bu konudaki eksikliğin bir derece giderilmesine […]

Beyin Yakan Sayısal Mantık Pdf İndir

Nisan 30, 2022 0

Beyin Yakan Sayısal MantıkSevgili Gençler Matematik bir sonuçtur, sebep değil. Sebep insanlıktır. İnsan evrendeki karşılaştığı problemleri çözmek, çevresinde olan bitenleri anlamak, birbirleri üzerinde hakimiyet kurabilmek… Hatta […]