Geometri Öğretiminde Paint Kullanımı Pdf İndir

Geometri Öğretiminde Paint Kullanımı
Bu çalışmanın amacı, İlköğretim Geometri Alanındaki kazanımların Paint programıyla nasıl ele alınabileceğini göstermek için örnek etkinlikleri tanıtmaktır. Kitaptaki örneklere bakıldığında, Paint programı yoluyla İlköğretim Matemetik Öğretim Programı Geometri Öğrenme Alanı’na ait 3,sınıftan 8. sınıfa kadarki kazanımların çoğunun ele alınabileceği görülmektedir. Bu açıdan bakıldığında Paint programı derslerin işlenişi sürecinde destekleyici olarak kullanılabilir.

Geometri öğretiminde kullanılmak üzere çeşitli dinamik geometri yazılımları vardır. Bu programlarda çizim yapılırken uzunluk ve açı ölçümleri yapılabilmekte ayrıca analitik geometriye ilişkin bilgiler program trafından sağlanabilmektedir. Paint programının geometri öğretim sürecinde kullanılmasının önemi, bu programların yapabildikleriyle rekabet etmek değil, farklı bir kanaldan geometrik düşünmenin gelişimine sunacağı katkıdan, diğer programlarla kıyaslandığında erişim ve kullanım kolaylığındandır. Paint programı çizim esnasında sayısal veriler içermediğinden bazı çizimler zaman alıcı olabilir. Ancak paint programınn kullanılmasının maksadı hızlı şekilde şekil çizebilmek değil dikdörtgen, çember ve düz çizgileri kullanarak ve gerektiğinde döndürme yaparak geometrik şekillerin özelliklerini keşfetme çalışmaktadır. Bu süreçte öğrenciler bir geometrik sorunu/çizimi gerçekleştirebilmek için oldukça yaratıcı düşünmeleri, geometriye ilişkin mevcut bilgilerini organize etmeleri gerekmektedir. Bu durum, öğrencilerin geometriye ilişkin problem çözme becerilerinin gelişimine katkı sunacaktır.Diğer taraftan, bu süreçte öğrencilerin farklı çözüm yollarını düşünmesi muhtemeldir. Bu durumun edinilen geometrik bilgilerin problem durumlarına transfer edilebilmesi becerisine, bilginin kalıcılığını sağlamaya, yaratıcı düşünme becerisine, problem çözme becerisine, geometrik düşünme becerisine olumlu katkılar sağlayacağı açıktır. Öğretmen, öncelikle bu kitapta yer verilen tüm etkinlikleri yapma konusunda yeterli hale geldikten sonra öğrencilerle etkinlikleri yapmaya başlaması daha uygun olacaktır. Diğer bir nokta ise şekillerin geometrik özelliklerinin bulunmasına yönelik çizim çalışmalarında öğrencilerin kendilerinin durumu ele almasına yeterince fırsat verilmeli ancak gerektiğinde soru-cevap veya ipucu verme yoluyla öğrenciler yönlendirilmelidir.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*