Hadislerden Fiillerle 1001 Cümle Pdf İndir

Hadislerden Fiillerle 1001 Cümle
Arapça öğretiminde en temel hedeflerden birisi Hz. Peygamber’in (s.a) sözlerini anlamaktır. Arapça eğitim setlerinde okuma metinlerine serpiştirilmiş olarak yer alan hadisler Arapça öğrenenler için heyecan verici birer unsurdur. Hz. Peygamber’in (s.a) sözlerini anladığını hisseden öğrenci, Arapçaya daha büyük bir ilgi ve istek duymakta, Efendimizin sözlerini anlamak kendisini ilim yolculuğunda motive etmektedir.
“Hadislerden Fiillerle 1001 Cümle” isimli bu çalışmamız “Hadislerden İsimlerle 1001 Cümle”, “Hadislerden Sıfatlarla 1001 Cümle” adlı üç ayrı kelime kartelası çalışmasının ilkini oluşturmaktadır. Eserde hadis öğretiminden ziyade hadislerle dil öğretimi hedeflenmiş, hadislerin metinlerinde geçen fiiller okuyucuya tercümesi ile birlikte renklendirilerek sunulmuştur. Eserde 435 fiil, 1001 hadis cümlesi içinde kurulmuştur. Hadislerin 733 tanesi Kütüb-i Sitte olarak anılan temel hadis kaynaklarından seçilerek belirlenmiştir. Diğer hadislerin de büyük bir kısmı Kütüb-i Sitte’de geçmekle beraber farklı fiil çekimlerinin de gösterilmesi amacıyla başta Ahmed b. Hanbel’in Müsned’i olmak üzere Beyhakî, Dârimi gibi musanniflerin eserlerinden seçilmiştir. Seçilen hadislerin büyük bir kısmı benzer lafızlarla Kütüb-i Sitte’de yer almaktadır. Bununla beraber eserin temel hedefi hadislerle birlikte dilin mantığını kavratmak, fiillerin kullanılışı konusunda bol örnekli bir kelime kartelası oluşturmaktır. Eserde, hadislerin seçimindeki titizliğin yanı sıra hadislerin tercümesi konusunda da özel bir hassasiyet gösterilmiş, Türkçemize tercüme edilmiş hadis kaynaklarındaki tercümelerden istifadeyle eserin tercümesi hazırlanmıştır.
Eserde yer alan hadislerin büyük bir kısmı merfu hadis olmakla birlikte az sayıda mevkuf hadis ve kutsi hadis de yer almaktadır. Kutsi hadisler metnin sonunda parantez içinde belirtilmiştir.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*