Hankahlar Tarihi Pdf İndir

Hankahlar Tarihi
Hankah dilimizde daha çok dergâh, tekke ve zâviye terimleriyle karşılamaya çalıştığımız yapılara verilen bir isim. Sûfîlerin
nazarında hankah mahallerinin çoğu İslâmî öğretimin ve eğitimin, nefis terbiyesinin ve aynı zamanda kendini bilmenin,
Hakk’ı bulmanın ve tanımanın gerçekleştiği mekânlardır. Bu yapılar, hicrî dördüncü asırdan beri, gönül erlerinin ibâdet,
çile, zikir, semâ ve seyr ü sülûk programlarının uygulandığı birer merkez işlevini görmüşlerdir. Bunun yanı sıra İslâm me-
deniyetinin parlak devirlerinde ücretsiz misafirhaneler olarak insanların konaklama ve yemek yeme gibi ihtiyaçlarının kar-
şılandığı mekân vazifesi de görmüşlerdir. Eğer maneviyat ve hikmet ehlinin asırlar boyunca terbiye ve manevî eğitimleri
için inşa ettikleri bu mahaller ortaya çıkmasaydı, irfânî meselelerin yaygınlaşması ve tebliği, hakikat erlerinin ve bu mesle-
ğe ilgi duyanların bir araya gelip toplanmaları belki de hiçbir şekilde mümkün olmazdı. Tarihi sosyolojik önemine rağmen,
bu tür yapıları kurumsal olarak tüm yönleriyle ele alan araştırmaların sayısı oldukça az ve bütünü kuşatıcı mahiyette de-
ğildir.Muhsin Keyanî›nin, İslâm medeniyetinin bu ilim ve irfan kurumlarını araştırdığı eseri Hankahlar Tarihi hem islâm coğ-
rafyasındaki kurumların izini sürüyor, hem de onları fonksiyonları, uygulamaları ve iç işleyişleri bakımından ele alıyor.

PDF Kitap Nedir?

PDF (Portable Document Format) kitap, bir elektronik belge türüdür. PDF dosyaları, bir yazılım programı kullanılarak oluşturulan ve görüntülenen belgelerdir. PDF dosyaları, yüksek kalitede görüntüleme özelliklerine sahiptir ve genellikle metin, resimler, formlar ve diğer içeriklerin bir arada bulunduğu belgeler olarak kullanılır. Özellikle, PDF dosyalarının yüksek kalitede görüntüleme özelliklerine sahip olması nedeniyle, kitap ve dergi gibi yayınların elektronik versiyonlarını oluşturmak için sıklıkla kullanılır.
Pdf Nasıl İndirilir?

PDF kitap indirme işlemini yapabilmek için öncelikle bir internet tarama programına (örneğin Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer gibi) ihtiyacınız olacak. Daha sonra, indirmek istediğiniz PDF kitabın bulunduğu bir internet sitesine giderek, kitabın indirme linkine tıklamanız gerekmektedir. Linki tıkladıktan sonra, tarama programınız indirme işlemini otomatik olarak başlatacak ve kitap bilgisayarınızda belirlenen bir klasöre indirilecektir. Eğer kitabın indirme linkine ulaşamıyorsanız, kitabın bulunduğu internet sitesinde arama özelliğini kullanarak kitabın adını aratabilir ve kitabın sayfasına ulaşarak oradan indirme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Eğer kitabın indirme linki bulunmuyorsa veya indirme işlemini gerçekleştiremiyorsanız, kitabın yayıncısından veya yazarından izin alarak indirme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Hazır CV yapmak ister misiniz? Cevabınız evet ise boş cv indir adresimizi ziyaret edebilirsiniz. https://boscvindir.com/

Yorum yapın