Hekimlerin Tam Gün, İkili Çalışması Pdf İndir

Hekimlerin Tam Gün, İkili Çalışması
İçindekiler
Kısaltmalar 8
Giriş 9
Birinci Bölüm
I. Tam Gün / İkili Çalışma Nedir? 13
Iı. Tam Gün Çalışma 14
A. Tam Gün Çalışmanın Kamu Yararına Olduğuna İlişkin Düşünceler 14
B. Tam Gün Çalışmayı Hekimlerin Tercih Nedenleri 18
C. Hekimlerin Uluslararası Göç Hareketine Etkisi 19
Iıı. İkili Çalışma 23
A. İkili Uygulamanın Yaygınlaşmasına Neden Olan Ortamlar 23
B. İkili Çalışmanın Kamu Yararına Olduğuna İlişkin Düşünceler 25
C. İkili Çalışmayı Hekimlerin Tercih Nedenleri 29
1. Gelir Etkisi 30
2. Stratejik Etki 31
3. İşini Kontrol Fırsatı Elde Etmesi 31
4. Statü Kazanma Ve Tanınma 32
5. Profesyonel Fırsatlar Yakalanması 32
6. Finansal Ve Kariyer Belirsizliği, Riskten Kaçınma 33
D. İkili Çalışmanın Düzenlenmesi 33
 
İkinci Bölüm
I. Tam Gün / İkili Çalışmanın Ülke Örnekleri 38
A. İkili Çalışmanın Tamamen Yasak Olması 38
B. İkili Çalışmaya Kısıtlamalarla İzin Verilmesi 39
C. İkili Çalışmanın Tamamen Serbest Olması 45
D. İkili Çalışmanın Özdenetim Yoluyla Uygulanması 46
E. İkili Çalışma Faaliyetlerinin Düzenlenmesi 46
 
Üçüncü Bölüm
I. Sağlık Sektörünün Hekimler Yönüyle Genel Organizasyonu 48
Iı. Hekimlerin Mesaileri Dışında Çalışmaları Konusunda 5947
Sayılı Kanun Öncesi Uygulamalar 53
A. Cumhuriyet Öncesi Dönemde: 53
B. Cumhuriyet Döneminde: 53
1. 1928 – 1961 Yılları Arası 53
2. 1961 – 1978 Yılları Arası 54
3. 1978 – 1980 Yılları Arası 56
4. 1980 – 2010 Yılları Arası 59
Iıı. Hekimlerin Mesaileri Dışında Çalışmaları Konusunda 5947
Sayılı Kanun İle Başlayan Süreç 64
A. Değişikliğin Gerekçesi 64
B. 5947 Sayılı Kanun İle Yapılan Değişiklikler 67
C. 5947 Sayılı Kanun Lehine Ve Aleyhine İleri Sürülen Görüşler 69
1. Tbmm Çalışmaları Sırasında İleri Sürülen Görüşler 69
2. Meslek Kuruluşlarınca İleri Sürülen Görüşler 74
3. Üniversitelerce İleri Sürülen Düşünceler 75
4. Diğer Düşünceler 77
D. Anayasa Mahkemesi Kararı 82
E. Sağlık Bakanlığının 16.7.2010 Tarihli “Tam Gün Kanunu İle
İlgili Basın Açıklaması” Üzerine Yaşanan Süreç 86
F. Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye
Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında
Uygulanacak Usul Ve Esaslara İlişkin Yönetmelik 89
Iv. Hekimlerin Mesaileri Dışında Çalışmaları Konusunda 650
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (Khk) İle Başlayan Süreç 90
A. 650 Sayılı Khk İle Yapılan Düzenlemeler 90
B. Anayasa Mahkemesi Kararı 90
C. Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden
Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulancak Usul Ve
Esaslara İlişkin Yönetmelik Hakkında Danıştay Kararı 91
D. Kamu Görevi Nedeniyle Serbest Çalışma Hakkı Bulunmayan
Hekimleri Çalıştıran Özel Sağlık Birimlerine Yönelik Getirilen
Yaptırımlar 93
V. Hekimlerin Mesaileri Dışında Çalışmaları Konusunda 6514
Sayılı Kanun İle Başlayan Süreç 94
A. Değişikliğin Gerekçesi 94
B. 6514 Sayılı Kanun İle Yapılan Düzenlemeler 94
C. 6514 Sayılı Kanun Lehine Ve Aleyhine Tbmm Çalışmaları
Sırasında İleri Sürülen Görüşler 96
D. Anayasa Mahkemesi Kararı 100
Vı. Hekimlerin Mesaileri Dışında Çalışmaları Konusunda
6569 Sayılı Kanun İle Başlayan Süreç 104
A.Değişikliğin Gerekçesi 104
B.6569 Sayılı Kanun İle Yapılan Düzenlemeler 104
C.Anayasa Mahkemesi Kararı 105
Vıı. Hekimlerin Muayenehane Açma Usulleri 106
 
Dördüncü Bölüm
I. Günümüzdeki Son Durum 109
A. İptal Dava Süreçlerinin Serbest Çalışma Dönemine
Göre İncelenmesi 110
1. Hiç Serbest Çalışması Olmayıp 18.01.2014 Tarihinde
Serbest Çalışma Hakkı Olanlar 111
A. Ankara Bölge İdare Mahkemesi Uygulaması 111
B. Erzurum Bölge İdare Mahkemesi Uygulaması 113
C. Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi Uygulaması 113
D. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Uygulaması 114
E. İzmir Bölge İdare Mahkemesi Uygulaması 115
F. Konya Bölge İdare Mahkemesi Uygulaması 116
G. Samsun Bölge İdare Mahkemesi Uygulaması 117
2. Serbest Çalışmasını 30.01.2010 Tarihinden Önce
Sonlandıranlardan 18.01.2014 Tarihinde Serbest
Çalışma Hakkı Olanlar 118
A. Adana Bölge İdare Mahkemesi Uygulaması 118
B. Ankara Bölge İdare Mahkemesi Uygulaması 118
C. Erzurum Bölge İdare Mahkemesi Uygulaması 120
D. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Uygulaması 120
E. İzmir Bölge İdare Mahkemesi Uygulaması 122
F. Konya Bölge İdare Mahkemesi Uygulaması 123
3. Serbest Çalışmasını 30.01.2010 – 18.01.2014 Tarihleri
Arasında Sonlandırıp 18.01.2014 Tarihinde Serbest
Çalışma Hakkı Olanlar 123
A. Ankara Bölge İdare Mahkemesi Uygulaması 123
B. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Uygulaması 127
C. İzmir Bölge İdare Mahkemesi Uygulaması 129
D. Konya Bölge İdare Mahkemesi Uygulaması 129
4. Serbest Çalışmasını 18.01.2014 Tarihinden Sonra
Sonlandırıp Yeniden Serbest Çalışmak İsteyenler 131
A. Ankara Bölge İdare Mahkemesi Uygulaması 131
B. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Uygulaması 132
C. İzmir Bölge İdare Mahkemesi Uygulaması 133
D. Konya Bölge İdare Mahkemesi Uygulaması 133
E. Samsun Bölge İdare Mahkemesi Uygulaması 134
5. Ayrıksı Durumlar 134
B. İptal Davalarında Yargı Mercilerinin Yaklaşımları 137
1. İdare Mahkemeleri 137
 
a. Adana İdare Mahkemelerinin Uygulamaları 137
b. Ankara İdare Mahkemelerinin Uygulamaları 138
c. Antalya İdare Mahkemelerinin Uygulamaları 143
d. Aydın İdare Mahkemelerinin Uygulamaları 146
e. Balıkesir İdare Mahkemelerinin Uygulamaları 146
f. Bursa İdare Mahkemelerinin Uygulamaları 146
g. Denizli İdare Mahkemelerinin Uygulamaları 148
h. Eskişehir İdare Mahkemelerinin Uygulamaları 148
i. Gaziantep İdare Mahkemelerinin Uygulamaları 148
j. Isparta İdare Mahkemelerinin Uygulamaları 149
k. İstanbul İdare Mahkemelerinin Uygulamaları 149
l. İzmir İdare Mahkemelerinin Uygulamaları 151
m. Kayseri İdare Mahkemelerinin Uygulamaları 155
n. Kocaeli İdare Mahkemelerinin Uygulamaları 155
o. Konya İdare Mahkemelerinin Uygulamaları 156
p. Malatya İdare Mahkemelerinin Uygulamaları 156
r. Manisa İdare Mahkemelerinin Uygulamaları 156
s. Muğla İdare Mahkemelerinin Uygulamaları 157
t. Samsun İdare Mahkemelerinin Uygulamaları 157
u. Trabzon İdare Mahkemelerinin Uygulamaları 157
v. Van İdare Mahkemelerinin Uygulamaları 158
2. BÖLGE İDARE MAHKEMELERİ 158
a. Adana Bölge İdare Mahkemesinin Uygulamaları 158
b. Ankara Bölge İdare Mahkemesinin Uygulamaları 159
c. Bursa Bölge İdare Mahkemesinin Uygulamaları 164
d. Erzurum Bölge İdare Mahkemesinin Uygulamaları 164
e. Gaziantep Bölge İdare Mahkemesinin Uygulamaları 164
f. İstanbul Bölge İdare Mahkemesinin Uygulamaları 166
g. İzmir Bölge İdare Mahkemesinin Uygulamaları 168
h. Konya Bölge İdare Mahkemesinin Uygulamaları 170
i. Samsun Bölge İdare Mahkemesinin Uygulamaları 172
j. Bölge İdare Mahkemelerinin Yaklaşımlarının Özeti 173
3. DANIŞTAY DAİRESİ 174
4. DANIŞTAY İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU 176
 
SONUÇ 178
KAYNAKÇA 185

PDF Kitap Nedir?

PDF (Portable Document Format) kitap, bir elektronik belge türüdür. PDF dosyaları, bir yazılım programı kullanılarak oluşturulan ve görüntülenen belgelerdir. PDF dosyaları, yüksek kalitede görüntüleme özelliklerine sahiptir ve genellikle metin, resimler, formlar ve diğer içeriklerin bir arada bulunduğu belgeler olarak kullanılır. Özellikle, PDF dosyalarının yüksek kalitede görüntüleme özelliklerine sahip olması nedeniyle, kitap ve dergi gibi yayınların elektronik versiyonlarını oluşturmak için sıklıkla kullanılır.
Pdf Nasıl İndirilir?

PDF kitap indirme işlemini yapabilmek için öncelikle bir internet tarama programına (örneğin Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer gibi) ihtiyacınız olacak. Daha sonra, indirmek istediğiniz PDF kitabın bulunduğu bir internet sitesine giderek, kitabın indirme linkine tıklamanız gerekmektedir. Linki tıkladıktan sonra, tarama programınız indirme işlemini otomatik olarak başlatacak ve kitap bilgisayarınızda belirlenen bir klasöre indirilecektir. Eğer kitabın indirme linkine ulaşamıyorsanız, kitabın bulunduğu internet sitesinde arama özelliğini kullanarak kitabın adını aratabilir ve kitabın sayfasına ulaşarak oradan indirme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Eğer kitabın indirme linki bulunmuyorsa veya indirme işlemini gerçekleştiremiyorsanız, kitabın yayıncısından veya yazarından izin alarak indirme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Hazır CV yapmak ister misiniz? Cevabınız evet ise boş cv indir adresimizi ziyaret edebilirsiniz. https://boscvindir.com/

Yorum yapın