Kitle İletişim Hukuku Pdf İndir

Mayıs 17, 2022 0

Kitle İletişim HukukuKitle İletişimine ve Kitl İletişim Hukukuna İlişkin Genel Bilgiler *İletişim Özgürlüğü *Basın Rejimi *Radyo-Televizyon Rejimi *Sinema-Video Rejimi *İnternet Rejimi

Ticaret Hukuku Bilgisi Pdf İndir

Mayıs 17, 2022 0

Ticaret Hukuku BilgisiTicari İşletme Hukuku• Ticari İşletme• Tacir• Ticari İş ve Hükümler• Ticaret Sicili• Haksız RekabetŞirketler Hukuku• Şahıs Şirketleri• Sermaye ŞirketleriKıymetli Evrak Hukuku• Genel Esaslar• […]

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Pdf İndir

Mayıs 17, 2022 0

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku1.İş hukuku2.İş hukukunun temel kavramları ve iş kanununun kapsamı3.İş sözleşmesinin askıya alınması ve sona ermesi4.Tarafların iş sözleşmesinden doğan borçları5.İş sözleşmesinin Yapılması […]

Toplu İş Hukuku Pdf İndir

Mayıs 16, 2022 0

Toplu İş Hukuku*Sendikalar *Toplu İş Sözleşmeleri *Toplu İş Uyuşmazlıkları *Kamu Görevlilerinin Toplu Pazarlık Hakları