I. Dünya Savaşı’nda Kanal Harekatları (Hazırlık-Harekat-Netice) Pdf İndir

I. Dünya Savaşı’nda Kanal Harekatları (Hazırlık-Harekat-Netice)
Avrupa 1914’te topyekûn bir savaşa sürüklenirken dünyanın diğer milletleri de bundan nasibini almış, yalnızca Kıta Avrupa’sında gerçekleşeceğine inanılan savaş bir anda Akdeniz’in ötesine sıçramıştır. Balkanlar’dan Trablusgarp’a kadar bir dizi savaşı henüz arkasında bırakan Osmanlı İmparatorluğu da bu girdaptan kurtulamamıştır. Her ne kadar İngiltere tarafında savaşa girmek istese de İngilizlerin Osmanlı İmparatorluğu’nu bir müttefik olarak kabul etmemesi sebebiyle kendisine ancak Almanya tarafında yer bulabilmiştir. Bu sırada Süveyş Kanalı, Osmanlı ve İngiltere arasındaki gerilimin merkezinde yer alıyordu. Zira Osmanlı kâğıt üzerinde tüm Mısır’ın ve dolayısıyla Kanal’ın da hâkimi gibi görünmesine rağmen İngiltere fiilî hâkimiyetini sürdürüyor, Mısır’ı kendi toprağıymış gibi yönetiyordu. Ü. Gülsüm Polat’ın dönemin İngiliz arşiv kayıtlarına ve Osmanlı kaynaklarına dayanarak kaleme aldığı I. Dünya Savaşı’nda Kanal Harekâtları (Hazırlık-Harekât-Netice) başlıklı bu kitap, “Büyük bir hedefi gerçekleştirmek için harekete geçen ordular, nasıl bir hazırlıkla çöle yürümüştü?”, “İngilizler Süveyş Kanalı’nda ne gibi tedbirler almışlardı?”, “Kanal’a yürüyecek Osmanlı gayrinizami kuvvetleri ne gibi hazırlıklar yapmışlardı?” sorularına cevap aramakla kalmıyor, harekâtın iki safhasına ışık tutarak bunların Gazze Muharebeleriyle ilişkisini de ortaya koyuyor.

PDF Kitap Nedir?

PDF (Portable Document Format) kitap, bir elektronik belge türüdür. PDF dosyaları, bir yazılım programı kullanılarak oluşturulan ve görüntülenen belgelerdir. PDF dosyaları, yüksek kalitede görüntüleme özelliklerine sahiptir ve genellikle metin, resimler, formlar ve diğer içeriklerin bir arada bulunduğu belgeler olarak kullanılır. Özellikle, PDF dosyalarının yüksek kalitede görüntüleme özelliklerine sahip olması nedeniyle, kitap ve dergi gibi yayınların elektronik versiyonlarını oluşturmak için sıklıkla kullanılır.
Pdf Nasıl İndirilir?

PDF kitap indirme işlemini yapabilmek için öncelikle bir internet tarama programına (örneğin Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer gibi) ihtiyacınız olacak. Daha sonra, indirmek istediğiniz PDF kitabın bulunduğu bir internet sitesine giderek, kitabın indirme linkine tıklamanız gerekmektedir. Linki tıkladıktan sonra, tarama programınız indirme işlemini otomatik olarak başlatacak ve kitap bilgisayarınızda belirlenen bir klasöre indirilecektir. Eğer kitabın indirme linkine ulaşamıyorsanız, kitabın bulunduğu internet sitesinde arama özelliğini kullanarak kitabın adını aratabilir ve kitabın sayfasına ulaşarak oradan indirme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Eğer kitabın indirme linki bulunmuyorsa veya indirme işlemini gerçekleştiremiyorsanız, kitabın yayıncısından veya yazarından izin alarak indirme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Hazır CV yapmak ister misiniz? Cevabınız evet ise boş cv indir adresimizi ziyaret edebilirsiniz. https://boscvindir.com/

Yorum yapın