Dört Kitabın Özü ve Alevilik Pdf İndir

Eylül 14, 2022 0

Dört Kitabın Özü ve Alevilik Pdf İndir içeriğini yoğun istek üzerine sitemize eklemiş bulunmaktayız. İlyas Akdemir yazarın en çok sevilen kitaplarından olan Dört Kitabın Özü […]

Alevilik Pdf İndir

Temmuz 13, 2022 0

AlevilikAnadolu Aleviliğinin kaynaklarını, kültürel dayanaklarını ve gelişimini değerlendiren Hacı KARTAL kitabında Alevilikle ilgili yaşanan sorunlara da temas ederek bütünleştirici ve farklılıklara saygı gösteren bir üslupla […]

Alevilik Bildirgesi Pdf İndir

Haziran 30, 2022 0

Alevilik BildirgesiAleviler, Aleviliği anlatıyor…Alevilik uzun süredir üzerinde bilgi kirliliği yaratılan önemli konulardan biri…Doğal olarak herkesin kafası karışık…Alevilik Bildirgesi bu kafa karışıklığına son vermek amacıyla, Ali […]

Alevi Modernleşmesi & Sırrı Faş Eylemek Pdf İndir

Haziran 15, 2022 0

Alevi Modernleşmesi & Sırrı Faş EylemekBugün  Aleviler  ortaya  konan  pek  çok çalışmanın  da  gösterdiği  gibi  “hangi Alevilik?” sorusu  etrafında  çoğalan  bir kimlik   problemiyle   karşı   karşıyadır. […]

Mü’minlerin Emiri Hz. Ali Pdf İndir

Haziran 3, 2022 0

Mü’minlerin Emiri Hz. Ali Pdf İndir içeriğini yoğun istek üzerine sitemize eklemiş bulunmaktayız. Abdülbaki Gölpınarlı yazarın en çok sevilen kitaplarından olan Mü’minlerin Emiri Hz. Ali […]

A’dan Z’ye Alevilik Pdf İndir

Haziran 2, 2022 0

A’dan Z’ye Alevilik“Alevîlik konusuna yeni başlayanlar için basit ve anlaşılır şekilde Alevîlikteki belli başlı kavramları anlatacak bir kitaba ihtiyaç vardı. Alevîliği tanımak ve anlamak isteyen […]

Aleviliğin Yazılı Kaynakları Pdf İndir

Haziran 1, 2022 0

Aleviliğin Yazılı KaynaklarıBugüne kadar Alevîliğin yazılı kaynaklarının olmadığı ileri sürüldü.Alevîlik, sözlü kültür üzerinden anlaşılmaya çalışıldı.Bu nedenle Alevîlik çalışmaları, ne tam anlamıyla teolojik ve ne de […]

Yeni Gülzar-ı Haseneyn Kerbela Vakası Pdf İndir

Haziran 1, 2022 0

Yeni Gülzar-ı Haseneyn Kerbela VakasıHuseyn, Yezîd’in saltanatından itibaren iki şeyden birini yapabilirdi: Zilletle yaşamak, izzetle ölmek. Huseyn, İkincisini üstün buldu. Savaşa girişti. Dostlan, birer birer […]

Alevilik Üzerine Söyleşiler Pdf İndir

Haziran 1, 2022 0

Alevilik Üzerine SöyleşilerAlevilik inanç sistemi, İslam öncesi ve İslam dışı kaynaklarına ilişkin,Hacı Bektaş Veli, Velâyetnâme, Makâlât ve Dergâh ve bazı kavramlar üzerine,Resmi çevreler ve müttefiklerinin […]

Anadolu’da Bektaşilik Pdf İndir

Haziran 1, 2022 0

Anadolu’da BektaşilikSelçuklular döneminde Anadolu’nun İslamlaştırılması sürecinde ortaya çıkan Bektaşilik Anadolu’dan Balkanlar’a doğru yayılmış ve o topraklarda güç kazanan en önemli tarikat halini almıştır. Ama belki […]

Şu Bizim Bektaşiler Pdf İndir

Mayıs 31, 2022 0

Şu Bizim BektaşilerŞu Bizim Bektaşîler, Bektaşîlerce “Nasipsiz Bektaşî” olarak nitelendirilen Dr. A. Yılmaz Soyyer’in yeni bir çalışmasıdır. Nasip ya da ikrar, Bektaşî olabilmenin ilk adımındaki […]

Anadolu Aleviliğinin Tarihi Arka Planı Pdf İndir

Mayıs 31, 2022 0

Anadolu Aleviliğinin Tarihi Arka PlanıXI-XIII. yüzyıllar Anadolu’nun Türkleşme ve İslamlaşma sürecinin birlikte yaşandığı dönemdir. Bu araştırmada şu hipotezlerin büyük ölçüde doğrulandığını gördük.• XI-XIII. yüzyıllar arasındaki […]

Kaşifül Esrar Reddiyesi Pdf İndir

Mayıs 30, 2022 0

Kaşifül Esrar ReddiyesiBektaşilik 1826’da dönemin “zalim” padişahı tarafından yasaklandı. Adeta yok edilmek istenen Bektaşilik hakkında her türlü olumsuz görüş ileri sürüldü ve propagandalar yapıldı. Bektaşilik […]

Şiizm Bir Protesto Dini Pdf İndir

Mayıs 30, 2022 0

Şiizm Bir Protesto DiniŞiilik kincidir; Kerbela’daki İmam Hüseyin’den İran’daki Ayetullah Humeyni’ye, Irak’daki Mukteda el-Sadr’a, Lübnan’daki Hassan Nasrallah’a kadar bir isyandır Şiilik hayır demektir Şiilik, geliştiği […]

Resmilik, Dersimlilik, Alevilik ve Solculuk Pdf İndir

Mayıs 29, 2022 0

Resmilik, Dersimlilik, Alevilik ve Solculuk“Resmîlik, Dersimlilik, Alevilik ve Solculuk” teori ve pratiğin senteze kavuşturulmasının bir çabası olarak kaleme alınırken tarihin çarpıtılması, egemenlerce kullanışı ve ezilenlere […]

Hz. Ali (r.a.) Pdf İndir

Mayıs 29, 2022 0

Hz. Ali (r.a.) Çocukluk ve gençlik yılları Allah Resûlü’nün (s.a.s) evinde geçen Hz. Ali, beş yaşından itibaren onun terbiyesi altında büyüdü. İlimi, irfanı, basireti, eşsiz […]

Bektaşilik İncelemeleri Pdf İndir

Mayıs 29, 2022 0

Bektaşilik İncelemeleriBektaşilik incelemeleri, sadece Anadolu değil, aynı zamanda İstanbul, Rumeli, Irak, Mısır, Bulgaristan, Yunanistan, Romanya, Arnavutluk, Makedonya, Sırbistan ve Avusturya-Macaristan’ı da inceleme kapsamına dahil eden […]

Makalat / Alevi Bektaşi Klasikleri 2 Pdf İndir

Mayıs 29, 2022 0

Makalat / Alevi Bektaşi Klasikleri 2Allah’ın insanlık tarihiyle başlayan evrensel mesajının tezahürü olan İslâm, geldiği günden bugüne kadar çeşitli dönem ve coğrafyalarda ulaştığı fert ve […]

Allah’ın Aslanı Hz.Ali Pdf İndir

Mayıs 28, 2022 0

Allah’ın Aslanı Hz.AliTarihte iz bırakan, yaşadığı çağı aşarak adını sonraki çağlara aktaran, unutulmayan insanlar vardır. Bu insanlar kültürleri, dinleri, medeniyetleri, milletleri aşarak bütün insanlık için […]

Safeviler – Elçilik Katibinin Kaleminden Pdf İndir

Mayıs 28, 2022 0

Safeviler – Elçilik Katibinin KalemindenSafevilerin kökeni,Safevi devletinin kuruluşu, on altıncı yüzyıl sonuna kadar olan serüveni,İslam’ın başlangıç döneminde beliren ve yüzyıllara yayılan mezhep savaşları,Osmanlılar ile Safeviler […]

Ummü’l-Kitab Pdf İndir

Mayıs 27, 2022 0

Ummü’l-KitabAleviliğin ilk yazılı kaynak kitaplarından olan Ummü’l-Kitâb, beşinci imâm Muhammed Bâkır’ın (676-733/4), öğrenci ve müritleriyle soru-yanıt yöntemiyle yaptığı konuşmaları, bâtıni bağlamda dinsel-inançsal görüşlerini içermektedir. Soru […]

Aleviliğin Kayıp Bin Yılı Pdf İndir

Mayıs 27, 2022 0

Aleviliğin Kayıp Bin YılıTarihin en alçak soykırımına karşı koydular. Bizans ordularını sayısız kereler mağlup ettiler. Anadolu’yu bir uçtan bir uca geçerek İstanbul kapılarına dayandılar. Tüm […]

Kumru (Kenzül-Mesaib) Pdf İndir

Mayıs 27, 2022 0

Kumru (Kenzül-Mesaib) Pdf İndir içeriğini yoğun istek üzerine sitemize eklemiş bulunmaktayız. Adil Ali Atalay Vaktidolu yazarın en çok sevilen kitaplarından olan Kumru (Kenzül-Mesaib) Pdf İndir […]

Aleviliğin Doğuşu Pdf İndir

Mayıs 26, 2022 0

Aleviliğin DoğuşuResmi Tarih yazıcıları, geçmişten günümüze kazananların tarihini yazmıştır. Tarihte kaybedenler, tarih kitaplarının sayfalarında da kaybetmişler. Öyle ki, kitap sayfalarında ya yer almamışlar ya da […]

Reddiyye ve Tekzıbiyye Pdf İndir

Mayıs 26, 2022 0

Reddiyye ve TekzıbiyyeZafername, Türk edebiyatında hatırı sayılır bir şöhrete sahiptir. Çünkü alanında örnek bir eserdir. Ziya Paşa, yazdığı eseriyle, özellikle Terkibi Bend ve Tercii Bend’iyle […]

Sır Kapısı Pdf İndir

Mayıs 25, 2022 0

Sır KapısıBazı konularda ezber bozmak zor biliyorum. Aynı sıkıntıyı hepimiz yaşıyoruz zaman zaman. Bu karmaşa ve bölünmüşlük içinde, bazen akıl ile gönül bir şeyin şifresini […]

Quantum ve Alevilik Pdf İndir

Mayıs 25, 2022 0

Quantum ve Alevilik… Kuantum mekaniği anlayışı ile Alevilik arasındaki inanılmaz yakınlık, ham sofunun bir türlü anlayamadığı Aleviliği, kuantum mekaniği felsefesi ile açıklamak düşüncesi bana doyumsuz […]

Haşhaş Pdf İndir

Mayıs 25, 2022 0

Haşhaş Pdf İndir içeriğini yoğun istek üzerine sitemize eklemiş bulunmaktayız. Lütfi Kaleli yazarın en çok sevilen kitaplarından olan Haşhaş Pdf İndir kitabını severek pdf formatında […]

İç-Toroslar’da Hakikatçi Alevilik Pdf İndir

Mayıs 24, 2022 0

İç-Toroslar’da Hakikatçi Alevilik Pdf İndir içeriğini yoğun istek üzerine sitemize eklemiş bulunmaktayız. Mehmet Bayrak yazarın en çok sevilen kitaplarından olan İç-Toroslar’da Hakikatçi Alevilik Pdf İndir […]

Kırklar Pdf İndir

Mayıs 24, 2022 0

Kırklarİnsan; Ana rahminde döllendikten sonraki kırk gün içinde cenin halini alır, can olur.Ana rahminde kırk hafta içinde tamamlanır, doğar, biyolojik insan olur.Doğduktan sonra kırkı çıkıncaya […]

Arap Alevileri Tarihi Pdf İndir

Mayıs 24, 2022 0

Arap Alevileri TarihiAtalarının yanlışları hakkında bir şey bilmeyen, o ataların ahlâk ve seciyelerini, toplumsal ve siyasal yaşamlarının kusurlarını öğrenmemiş kavimler, Allah’ın akıl yetisi bağışlamadığı kişiye […]

Ayıntablı Hamdi Baba Divanı Pdf İndir

Mayıs 24, 2022 0

Ayıntablı Hamdi Baba DivanıXIX. yüzyılın sonlarında Antep’te yaşamış olan Hamdi Baba, gerek hayatı gerekse de divanın muhteva özellikleri bakımından üzerinde durulması ve düşünülmesi gereken bir […]

Hacı Bektaş Veli ve Bektaşilik Pdf İndir

Mayıs 24, 2022 0

Hacı Bektaş Veli ve Bektaşilik1972 yılında Tekirdağ ili Malkara ilçesi Müftüsü iken Alevi köylerinden birinde karşılaştığı Alevilik ve Aleviler konusunu anlamak ve tanımak üzere başladığı […]

Velayetname & Alevi Bektaşi Klasikler-4 Pdf İndir

Mayıs 23, 2022 0

Velayetname & Alevi Bektaşi Klasikler-4İçindekiler Hacı Bektaş-ı Veli’nin hayatı ve eserleriHacı Bektaş-ı Veli’nin tarihi hayatıHacı Bektaş-ı Veli’nin menkabevi hayatıHacı Bektaş-ı Veli’nin eserleriBibliyografyaOrjinal metin transkripsiyon ve […]

Alevî – Caferî İlmihali Pdf İndir

Mayıs 23, 2022 0

Alevî – Caferî İlmihaliElinizdeki eser, Suriyeli bir kardeşimizin sade, muhtasar bir ilmihâl çalışmasıdır. Bu ilmihâli özgün, akranlarından farklı kılan iki temel husus var. Bunlardan:Birincisi, yazarımızın […]

Aleviliğin Doğuş Kaynakları Pdf İndir

Mayıs 23, 2022 0

Aleviliğin Doğuş KaynaklarıBu çalışma; Aleviliğin hangi kaynaklara dayanarak doğduğunu, geliştiğini araştırıyor. Alevi felsefesine katkı koyan insanları ele alıyor.Aleviliğin kısa bir tarihçesini diyalektik bir yöntemle ortaya […]

Alevî-Bektaşî Nefesleri Pdf İndir

Mayıs 22, 2022 0

Alevî-Bektaşî NefesleriElimizdeki çalışma hem hazırlanma şekli hem de muhtevası bakımından takdire şayandır. Eserin ortaya konması sürecinde yazılı kaynakların taranması yanında yaşayan halk âşıklarıyla mülakatlar yapılarak […]

Alevilikte İnanç Pdf İndir

Mayıs 21, 2022 0

Alevilikte İnançTürklerin Anadolu’ya göçü esnasında aralarında yerleşik hayattan veya önemli kültür merkezlerinden tahsil seviyesi yüksek olan Müslümanlar olduğu kadar, eski dini inanç ve uygulamalarını İslami […]

Bilinmeyen Yönleriyle Bektaşilik Pdf İndir

Mayıs 21, 2022 0

Bilinmeyen Yönleriyle Bektaşilik“Hacı Bektaş, XIII. yüzyıl Anadolu insanının manevi bütünlüğünü ve gönül birliğini oluşturan Ahi Evren, Yunus Emre gibi gönül insanlarının en önde gelenidir. Bu […]

Bir Pir’in Kaleminden Alevilik Pdf İndir

Mayıs 21, 2022 0

Bir Pir’in Kaleminden Alevilik Yaşamım boyunca indirilmiş o saf, tertemiz dini, uydurulmuş, cilâlanmış dinden hep ayrı tuttum. İstedim ki doğruları öğrenelim, ona göre yaşayalım. Ama […]

Sorularla Alevilik Pdf İndir

Mayıs 20, 2022 0

Sorularla AlevilikSorularla Alevilik adlı bu çalışmamız benzerlerinden farklı bir anlama sahiptir. Farklılığı, kullanılan dilin sade, anlaşılır olması ve soruların-cevapların somut ve aynı zamanda derinlikli olmasıdır. Konuyla ilgili […]

Aşk Meydanı Pdf İndir

Mayıs 20, 2022 0

Aşk Meydanı “… Sözden top yonttum “Aşk Meydanı”na koydum, eriştiğim menzilleri nişan verdim, gördüğüm nişanları remz ile söyledim. Deliye zincir bağladım. Akıllıya nasihat eyledim. Arif bildi […]

Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli Pdf İndir

Mayıs 20, 2022 0

Hünkar Hacı Bektaş-ı VeliBostancı Baba’nın geldiğini öğrenen Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli, Makalat kitabını yazmağa başlamıştı.Osman Bey’e himmet eden Allah dostu, Şeyh Edebali olduğu gibi, Hünkar […]