Mevleviler Yolu Pdf İndir

Eylül 21, 2022 0

Mevleviler YoluAsıl adı Minhac’ül Fukara olan, On yedinci yüzyıl Osmanlı düşünce hayatının parlak simalarından biri olan İsmail Ankaravî’nin müellifi olduğu Mevleviler Yolu, Prof. Dr. Mehmet […]

Nakşibendilik Pdf İndir

Eylül 20, 2022 0

NakşibendilikNakşibendilik hakkındaki bu eser, konunun dunya capında uzmanlarından olanHamid Algar’ın bir omur suren araştırmalarını ortaya koyuyor. Tarikatı teorik/irfani, siyasi, sosyolojik ve tarihi bakımlardan kapsamlı bir […]

Aşıkların Halleri (Sevanihul-Uşsak) Pdf İndir

Eylül 20, 2022 0

Aşıkların Halleri (Sevanihul-Uşsak)Sevanih, Ahmed Gazali’nin Farsça eserlerinin en önemlisi Sufilere göre sevanih, bir sufinin ruh alemindeki seyri sırasında tecrübe ettiği ilhamlar anlamına gelir. Ahmed Gazali’nin […]

Vahdet-i Vücud ve Mevcud Pdf İndir

Eylül 19, 2022 0

Vahdet-i Vücud ve MevcudEne’l-Hakk sadâsını çıkaran Mansûr değil sensin. Erinî niyâzı ile Tûr’da feryâd eden sensin. Tecellî eden nûrun sahibi de tâlibi de sensin. Bir […]

Hermesler Hermesi Pdf İndir

Eylül 18, 2022 0

Hermesler HermesiDinler tarihi, Felsefe tarihi ve Bilim tarihi disiplinlerini diyakronik olarak geriye götürdüğümüzde, her üç sahanın kesiştiği bir hem-zaman (senkronik) nokta üzerinde karşımıza çıkar “Hermes” […]