Ziya Gökalp’in Büyük Çilesi Kürtler Pdf İndir

Mayıs 13, 2022 0

Ziya Gökalp’in Büyük Çilesi KürtlerBu çalışmanın temel amacı, Ziya Gökalp’in Kürtlere ilişkindüşüncelerini eleştirel bir yaklaşımla incelemek ve yaşamının azbilinen veya bilinmeyen yönlerini aydınlatmaktır. Bu nedenle, […]

Kürdoloji Belgeleri 2 Pdf İndir

Mayıs 12, 2022 0

Kürdoloji Belgeleri 2* Türkiye’de Kürdoloji Çalışmaları* Atlı dilde şiir yazan Şükri-i Kürdistan* İdam Edilen Kürt Aydını Kemal Fevzi’nin Siyasi Kimliği ve Şiirleri* Kürtler’in Şiirsel Aynası […]

Yeniçağ Başında Avrupa Halk Kültürü Pdf İndir

Mayıs 12, 2022 0

Yeniçağ Başında Avrupa Halk KültürüSanayileşmenin sonucu olarak, Yeniçağ başındaki Avrupa zanaatkarları ile köylülerin davranışlarıyla değerlerini (anlayabilirsek)anlayabilmek için düşgücümüzü bir hayli zorlamamız gerekir. Pek öyle apaçık […]

Mayalar (Kültür Kitaplığı 43) Pdf İndir

Mayıs 11, 2022 0

Mayalar (Kültür Kitaplığı 43)XV. yüzyılda İspanyol fethi gerçekleştiğinde Kolomb-öncesi Amerika’nın kültürel panoramasına iki büyük halk egemendi: Kuzey Amerika’nın güney ucuna doğru, Meksika’nın yüksek yaylalarında yaşayan […]

Arap Halkları Tarihi Pdf İndir

Mayıs 11, 2022 0

Arap Halkları TarihiModern Arap tarihinin ve düşüncesinin önde gelen uzmanı Houraniden bir kaynak eser. Arap halklarının çağlar boyu hikayesi üzerinden Ortadoğu tarihi. Yalnızca Fırat-Dicle’nin güneyini […]

Çingene Mitolojisi Pdf İndir

Mayıs 11, 2022 0

Çingene MitolojisiYabancı olduğumuz egzotik kültürlerin mitolojileri konusunda yayınlayacağımız bir dizi çalışmanın ilki olan Çingene Mitolojisi, çingenelerin renkli ve gizem dolu söylen dünyasına ışık tutmaktadır. Bu […]

Lazlar’ın Tarihi Pdf İndir

Mayıs 10, 2022 0

Lazlar’ın TarihiTarihçiler Lazlar’ı Güney Kafkasya halkından sayarlar. Doğu ve Kuzey Doğu Karadeniz bölgesinde yaşayan Lazlar’a araştırmacılar antik Kolhida uygarlığının günümüzdeki izleri olduğunu yazıyorlar.Kolhida adına ilk […]

Ağa, Şeyh, Devlet Pdf İndir

Mayıs 10, 2022 0

Ağa, Şeyh, DevletMartin van Bruinessen’in bu kitabı Kürtler üzerine yapılmış ilk ve en kapsamlı saha araştırmasına dayanmaktadır. Kürt coğrafyası üzerine antropolojik ve sosyolojik verileriyle öne […]

Türkler’in Kültür Kökenleri Pdf İndir

Mayıs 10, 2022 0

Türkler’in Kültür KökenleriDünya’nın en gizemli yörelerinden biri kuşkusuz ki, Orta Asya’dır. Bir zamanlar bu yörede yaşananlar, tarihin en gizli kalmış bölümlerini oluşturur. Türkler için de […]

Vikingler (Kültür Kitaplığı 37) Pdf İndir

Mayıs 10, 2022 0

Vikingler (Kültür Kitaplığı 37)İskandinavya kökenli denizci kavimlerin dünya tarihinde yarattığı etki günümüzün kültürel ve sosyal coğrafyasını biçimleyen başat etmenlerden biri olarak görülür. Avrupa’nın içlerine kadar […]

Manitular Ojibwaylerin İnanç Dünyaları Pdf İndir

Mayıs 10, 2022 0

Manitular Ojibwaylerin İnanç DünyalarıEski Amerika Kızılderilileri kabilelerinden biri olan Ojimwaylerin inançlarına ilişkin masallar, kabile öğretileri ve yerli destanları, bugün, aradan geçen onca zamanın bile saygı […]

Tarahumaralar Ülkesine Yolculuk Pdf İndir

Mayıs 10, 2022 0

Tarahumaralar Ülkesine Yolculuk“Artaud Tarahumaraların yaşamını dile getirirken, bizzat doğayı dile dönüştürür. Artaud’dan miras kalan, tamamlanmış sanat yapıtları değil, tekil bir varoluş, bir düşünce poetikası ve […]

Asimilasyon Kıskacında Alevi Kürtler Pdf İndir

Mayıs 10, 2022 0

Asimilasyon Kıskacında Alevi KürtlerGünümüzde Alevilik egemen politik aklın yönlendiriciliğinde toplumsal öz değerlerinden kopuk; yeni ve farklı algı, kavram, hikâye ve ritüellerle yeniden inşa ediliyor. Bu yeniden inşa sürecinde Türkiye ve Avrupa’daki Alevi örgütlenmesinde Kürt kimliğinin belirgin olarak görünmez kılınması ise dikkat çekici. […]

Yeryüzüne Dokun Pdf İndir

Mayıs 10, 2022 0

Yeryüzüne DokunBüyük geniş ovaların, güzel tepelerin, kıvrılarak akan ırmakların “vahşi” olduğunu düşünüyorduk biz. Yalnızca beyaz adama göre doğa “vahşiydi” ve yalnızca ona göre toprak, “vahşi” […]

Türkiye Ermenileri Tarihi Pdf İndir

Mayıs 9, 2022 0

Türkiye Ermenileri TarihiBu kitap öncelikle “Ermeni Örgütleri”nin işine gelmez. Çünkü; (Ermeni Milleti’nin “Milli varlığını” doğrudan “Türk Milletine” medyun olduğunu) hemen her Türk-Ermenisi ve Dünya Ermenileri […]

Kızılderili’nin Çocukluğu Pdf İndir

Mayıs 9, 2022 0

Kızılderili’nin Çocukluğuİlk soylu vahşilerden Ohiyesa, Amerika’nın gerçek sahipleri olan Kızılderililerden bir bilge öykü anlatıcısı. Kızılderilinin Çocukluğu bir sürgün özyaşamöyküsü olduğu kadar, insanoğlunun başta ırk ve […]

Esirler (1-G-45) Pdf İndir

Mayıs 9, 2022 0

Esirler (1-G-45)Uygar dünya, Asurlular ve Ermenilerin, eski ve modern çağ tarihinde baş başa kaldıkları, korkunç eziyetler ve acıklı trajedilerden dehşete düştü. Bugün, modern çağ tarihinde […]

Anadolu Uygarlığı Pdf İndir

Mayıs 9, 2022 0

Anadolu UygarlığıAnadolu insanı belli bir boyun, belli bir topluluğun değil tarihin çocuğudur, üzerinde yaşadığı topraklarda doğan uygarlığın taşıyıcısıdır. “Türkiye insanı” üzerinde yaşadığı topraklarla, orada yaratılan […]

Lazlar-Lazca Laz Kimliği Pdf İndir

Mayıs 9, 2022 0

Lazlar-Lazca Laz KimliğiLazepe Turkie do Okortueşi dido cveşi opa ren. Rodosuri Apoloniosik Lazepeşen ambarepe meçapt’u. Roma- Bizant’iuri matarixepekti Lazepeşi ambarape meçapt’es. Cveşi orapes, oput’epes pskidurt’it […]

Kırımçaklar Pdf İndir

Mayıs 8, 2022 0

KırımçaklarKırımçaklar, Kırım’ın Rusya tarafından işgalinden öncesine kadar silik bir toplum olarak yaşıyorlardı. Rus işgalinden sonra Kırımçaklar kendilerini, biraz da Çarlık Rusyası politikaları gereği ortaya koymaya […]

Zazalar: Tarih, Kültür ve Kimlik Pdf İndir

Mayıs 7, 2022 0

Zazalar: Tarih, Kültür ve KimlikAnadolu’nun Doğu ve Güneydoğusu’nda yerleşik bir topluluk olan Zazalar üzerine bugüne kadar yapılan çalışmaların çoğunda, bu önemli topluluk sadece linguistik ve […]

Arapça’da Alkışlar ve Kargışlar Pdf İndir

Mayıs 7, 2022 0

Arapça’da Alkışlar ve KargışlarAlkışlar ve kargışlar (dua ve beddualar), toplumların sahip olduğu kültürel özellikleri, dini inançları ve değer yargılarını anlamak açısından çok önemli bir yere […]

Kürdoloji Yalanları Pdf İndir

Mayıs 7, 2022 0

Kürdoloji YalanlarıHer halkın, her devletin resmi tarih tezleri bazı abartı ve çarpıtmalardan nasibini almıştır. Devlet kuramamış, devleti olmamış halkların tarihlerinde ise abartı ve çarpıtmalar birbirine […]

Görünüyorum O Halde Varım Pdf İndir

Mayıs 7, 2022 0

Görünüyorum O Halde VarımTürkiye, Batı’dan esen rüzgârların etkisinde kitlesel bir “meşhurluk” hevesine hanidir kapılmış görünmekte. Andy Warhol’un, “Bir gün herkes 15 dakikalığına meşhur olacak,” sözünün […]

Türk Halklarının Kökeni Pdf İndir

Mayıs 5, 2022 0

Türk Halklarının KökeniBatılının, üstün beyaz efendinin ataları Milattan binlerce yıl önce dünyanın her yerinde olabiliyor; her yer onların, her şey onların. Onların tarihi, uygarlıkları, kültür […]

Konya – Ereğli Masalları Pdf İndir

Mayıs 4, 2022 0

Konya – Ereğli Masalları Pdf İndir içeriğini yoğun istek üzerine sitemize eklemiş bulunmaktayız. Muhammed Bekdik yazarın en çok sevilen kitaplarından olan Konya – Ereğli Masalları […]

Kızılbaşlar Osmanlılar Safeviler Pdf İndir

Mayıs 4, 2022 0

Kızılbaşlar Osmanlılar SafevilerTürkmenler, Safevîler, Kızılbaşlar, Osmanlılar gibi kavramlar aslında Türk tarihinin önemli parçalarıdır ve bazen birini diğerinden ayırmak mümkün değildir. Ne var ki, gerek siyasî […]

Türkmen Aşiretleri Pdf İndir

Mayıs 3, 2022 0

Türkmen AşiretleriArap alfabeli Türkçe metinden, Latin esaslı yeni Türk alfabesine aktarılan Türkmen Aşiretleri adlı bu çeviri kitabı, Dr. Frayliç ve Mühendis Ravlig müstear isimleri ile […]

Bütün Türk Halkları Pdf İndir

Mayıs 3, 2022 0

Bütün Türk Halklarıİnsanlar, özellikle de okuma-yazma bilmeyen halklar, zaman içinde dillerini değiştirebilirler; ama davranış kalıplarını ve ruhlarını asla değiştirmezler. Rus tarihçi L. N. Gumilev, Çin […]

Muhayyel Hükümdarlığın İzinde Pdf İndir

Mayıs 3, 2022 0

Muhayyel Hükümdarlığın İzindeL.N. Gumilev 80.doğum gününü kutlarken; “artık bütün Rusya’da meşhur oldum” diyordu, kendi kendine. Ama ne akademik çevreler, ne de geniş halk kitleleri, seksen […]

Hazar Ötesi Türkmenleri Pdf İndir

Mayıs 3, 2022 0

Hazar Ötesi TürkmenleriSovyetler Birliği’nin çöküşü ile Türk devletlerinin sayısının artması, Türkiye’nin 1990 yılı sonrası dış politikasında merkeze oturan Orta Asya sorunu, nüfusça artan dünyamızda her […]

Dini ve Etnik Kimlikleriyle Nusayriler Pdf İndir

Mayıs 3, 2022 0

Dini ve Etnik Kimlikleriyle NusayrilerNusayriler/Arap Alevileri, çok farklı inanç ve etnik kimliği bünyesinde barındıran ülkemizde, inançsal örgütlenmelerinin gizliliğinden dolayı yıllarca farklı anlaşılmış ve önyargıları aşamayan […]

Kızılderililer Nasıl Yok Edildi? Pdf İndir

Mayıs 3, 2022 0

Kızılderililer Nasıl Yok Edildi?Mademki doğal, kutsal ve insanî bütün kanunlar, -kimseye zararı dokunmayan, yumuşak ve uysal yerli pasifik halkına karşı işlenen- bu eylemleri yasaklar, kınar […]

Iroquois Masalları Pdf İndir

Mayıs 3, 2022 0

Iroquois MasallarıElinizdeki kitap, sadece eğlendirici bir masal kitabı değildir. Bize; farklı bir kültürün, yaşam tarzının, geleneklerin ve inançların ipuçlarını verirken; aynı zamanda onunla birlikte yaşamayı […]

Yunan Ulusunun Doğuşu Pdf İndir

Mayıs 3, 2022 0

Yunan Ulusunun DoğuşuHerkül Millas hem Türkiye’yi hem Yunanistan’da tarihi biz ile onların mücadelesi gibi gösteren sözde tarihçiliğin dışından bir uzman yazar. Yunan ulusunun doğuşunu özgün […]

Sioux Halkının Son Günleri Pdf İndir

Mayıs 1, 2022 0

Sioux Halkının Son GünleriKızılderili, gerçek Amerikalıydı. Kızılderili ırkı neredeyse tamamen yok oldu, ancak asla unutulmayacak. Ülkeleri için verdikleri savaşın tarihi kanla yazılmıştır ve bu, zamanın […]

Çok-Kültürlülük Açısından Dil Hakları Pdf İndir

Mayıs 1, 2022 0

Çok-Kültürlülük Açısından Dil HaklarıMustafa Koçak’ın Çok-Kültürlülük Açısından Dil Hakları kitabında çok-kültürcü yaklaşımın, dil haklarının dayandırıldığı normatif temel olarak benimsendiği görülmektedir. Eserde, adalet prensipleri çerçevesinde, dilsel […]

Anadolu’da Türkmen Aşiretleri Pdf İndir

Mayıs 1, 2022 0

Anadolu’da Türkmen AşiretleriDoğu ve Güneydoğu Anadolu’nun en kalabalık konar-göçer topluluğu olan Türkmenler, Diyarbakır-Erzurum hattında yaylak-kışlak hayatı sürdürürlerdi. Onlar XVI. yüzyılın sonlarından itibaren Anadolu’ya dağıldılar. Diyarbakır’dan […]

Başkurtlar Pdf İndir

Nisan 30, 2022 0

BaşkurtlarKitabın içeriği, Avrupa ile Asya sınırına yerleşip, Tatarlar ile Kazaklar ortasında yaşayan bir toplumun uzak geçmişinden günümüze kadar olan çok karışık görünümünü sergilemektedir. Adından da […]

Kafkasya Gerçeği Pdf İndir

Nisan 30, 2022 0

Kafkasya GerçeğiKafkasya, Karadeniz ile Hazar Denizi arasında uzanan yüksek sıradağların ve bu dağların üzerinde ve eteklerinde yer alan Abhazya, Adigey, Kabardey, Karaçay-Malkar, Osetya, Çeçen-Inguş ve […]

Saka Yakutlar Pdf İndir

Nisan 30, 2022 0

Saka YakutlarL. V. Gumilëv tarihte, Orta Asya’da yaşayan toplumların bazıları hakkında yeterli bilgiye sahip olmayışımızı tarihin o bölgede dayanıksız materyallere yazılmasına bağlamaktadır. Hunlar, Göktürkler ve […]

Rus Oryantalistlere Göre Ehl-i Haklar Pdf İndir

Nisan 30, 2022 0

Rus Oryantalistlere Göre Ehl-i HaklarElinizdeki eser iki kısımdan oluşmaktadır. Birinci kısımda Ehl-i Hakk tarikatının inançları, ayinleri, tarihi ve yayılım coğrafyası kısaca değerlendirilmiş; kitabın hazırlanmasının gerekçe […]