Meşruluğun Toplumsal Gerçekliği Pdf İndir

Meşruluğun Toplumsal Gerçekliği
Sosyolojinin başlıca konularından biri olan meşrûluğun ele alındığı bu kitapta yedi ana başlık ve yazı bulunmaktadır. Ejder Okumuş’a ait olan birinci yazı, aslında diğer yazıların özeti ve altyapısı sayılabilir. “Meşrûluğun Sosyolojisi” başlığını taşıyan bu kısımda, meşrûluğun toplumsal boyutları, siyasal veçheleri, meşrûlaştırım, meşrûiyet krizi ve dinî meşrûlaştırım konuları anlaşılmaya çalışılmaktadır. İkinci yazı, Berger’le Luckmann’ın birlikte kaleme aldıkları bir metindir. “Meşrûlaştırım” başlığı altında bu çalışma, bilgi sosyolojisi temelinde meşrûlaştırımın toplumsal gerçekliği üzerinde yoğunlaşır. Üçüncü metin, Habermas tarafından kaleme alınmıştır. Habermas, “Sosyal-Bilimsel Bir Kriz Kavramı” başlığını taşıyan bu yazısında Batı kapitalizminin meşrûiyet krizine dair önemli bilgiler vermekte ve yorumlar yapmaktadır. Yine Ejder Okumuş’un hazırladığı dört, beş, altı ve yedinci makalelerden dördüncüsü, “Toplumsal Eşitsizliklerin Meşrûiyet Kazanmasında Din” başlığını taşımaktadır. Bu makalede sosyal statü, sınıf, itibar, hiyerarşi, cinsiyet ve servet gibi alanlarda kendini gösteren farklılık ve eşitsizliklerin toplum nezdinde anlamlandırılıp haklılaştırılmasında dinin rolünün ne olduğu, dinin meşrûlaştırım işlevinin nasıl gerçekleştiği tahlil edilmektedir. “Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat’in Bir Meşrûiyet Aracı Olarak İcat ve İstihdamı” başlıklı beşinci makalede, “Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat” kavramının bir meşrûiyet aracı olarak icad edilmesinin ve işlevselleştirilmesinin anlam içerikleri, toplumsal, siyasal ve kültürel açıdan anlaşılmaya çalışılmaktadır. Altıncı makale, “Bir Sosyal Eşitsizlik Örneği Olarak Yoksulluğun Dinî Meşrûlaştırımı” başlığıyla, yoksulluğun toplum katında meşrûiyet kazanmasında dinin nasıl bir işlev gördüğü hususu incelenmektedir. Yedinci makale adaletin meşrûluk boyutunu konu edinmektedir. “Meşrûiyet Ekseninde Adalet” başlığını taşıyan bu makalede, adalet-meşrûiyet ilişkisi; yani adalet adına ortaya konulan fiillerin, adalet talebiyle sergilenen davranışların meşrûiyet boyutu ele alınmaktadır.

PDF Kitap Nedir?

PDF (Portable Document Format) kitap, bir elektronik belge türüdür. PDF dosyaları, bir yazılım programı kullanılarak oluşturulan ve görüntülenen belgelerdir. PDF dosyaları, yüksek kalitede görüntüleme özelliklerine sahiptir ve genellikle metin, resimler, formlar ve diğer içeriklerin bir arada bulunduğu belgeler olarak kullanılır. Özellikle, PDF dosyalarının yüksek kalitede görüntüleme özelliklerine sahip olması nedeniyle, kitap ve dergi gibi yayınların elektronik versiyonlarını oluşturmak için sıklıkla kullanılır.
Pdf Nasıl İndirilir?

PDF kitap indirme işlemini yapabilmek için öncelikle bir internet tarama programına (örneğin Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer gibi) ihtiyacınız olacak. Daha sonra, indirmek istediğiniz PDF kitabın bulunduğu bir internet sitesine giderek, kitabın indirme linkine tıklamanız gerekmektedir. Linki tıkladıktan sonra, tarama programınız indirme işlemini otomatik olarak başlatacak ve kitap bilgisayarınızda belirlenen bir klasöre indirilecektir. Eğer kitabın indirme linkine ulaşamıyorsanız, kitabın bulunduğu internet sitesinde arama özelliğini kullanarak kitabın adını aratabilir ve kitabın sayfasına ulaşarak oradan indirme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Eğer kitabın indirme linki bulunmuyorsa veya indirme işlemini gerçekleştiremiyorsanız, kitabın yayıncısından veya yazarından izin alarak indirme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Hazır CV yapmak ister misiniz? Cevabınız evet ise boş cv indir adresimizi ziyaret edebilirsiniz. https://boscvindir.com/

Yorum yapın