Molla Cami (Yeni Dizgi) Pdf İndir

Molla Cami (Yeni Dizgi)
Molla Cami’nin ” el-Fevaidü’z-Ziyaiyye”  adlı eseri ki “molla cami” diye meşhur olup, İbnn-i Hacib’in kafiye adlı nahiv kitabının şerhidir. Kitab; isim, fiil, harf ve bu kısımları oluşturan merfûat, mensubat, mecrurat ve bunların oluşturduğu diğer nahiv konularını en iyi şekilde izah eden bir eserdir. Kitab; yeni dizgi, dip not izahlı, metinler parantez içinde ve renklidir. Arapça öğreniminde belli bir seviyeye gelmiş her talebenin istifade edeceği maşhur ve malum ders kitabıdır.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*