Muhtarat (İmam Rabbani’nin Mektubatından Seçmeler-Arapça) Pdf İndir

Muhtarat (İmam Rabbani’nin Mektubatından Seçmeler-Arapça)
Müceddidi elf-i sânî İmâm-ı Rabbânî Es-Sirhindî’nin (ö. 1034/1624) en meşhur eseri Mektubât’ıdır. Hazret yaşadığı dönemde kendisine mektupla gelen soruları aynı yöntemle cevaplamıştır. Mektuplar birçok konuyu içermektedir. Hem dönemin siyasetçilerinden, hem de ilim erbabından başta tasavvufî olmak üzere, fıkhî, kelamî ve siyasete dair kendisine ulaştırılan seçkin sorulara üstad, ilimle geçen bereketli ömrünün neticesinde hem kuşatıcı hem de gayet anlaşılır cevaplar vermiştir. Özellikle tasavvuf ıstılahlarına hakim olan İmâm-ı Rabbânî, tasavvufun nazariyeden ziyade tatbike yönelik taraflarını vurgulamış, çok zor anlaşılacak fenâ, bekâ, vahdet-i vücûd, vb. gibi tasavvufa has kavramların derinlemesine tahlilini yapmış ve bu kavramları şeriata uygun şekilde herkesin anlayabileceği sadelikte bize açıklamıştır.
İmâm-ı Rabbânî’nin en önemli özelliği tasavvufu sünnet ölçüsüne göre değerlendirmesidir. O’na göre sünnete uymayan her ne varsa merduttur, kabul edilemez. Bu yüzden kendisine  müceddid-i elf-i sânî yani ikinci bin yılın müceddidi, dini hurafelerden arındırıp aslına döndüren, ihya eden unvanı ulema arasında layık görülmüştür.
Muhtârât (eserin tam ismi; el-Muhtârât min el-Mektûbât el-İmâm er-Rabbânî es-Sirhindî ) kitabı, İmâm-ı Rabbânî’nin (ö. 1034/1624)  Mektûbât isimli kitabındaki mektuplarından derlenenerek hazırlanmıştır. Müellif merhum Muhammed Emin Er (ö. 1434/2013) bu mektuplardan en önemlilerini Farsça’dan Arapça’ya tercüme etmiş ve metin dipnotlarla zenginleştirilmiştir. Uzun yıllar içerisinde defalarca tashih edilerek oluşturulan bu esere Mektûbât-ı Rabbânî’den sadece 122 tanesi alınmış, bazı mektuplarda ise kısaltmaya gidilmiştir. Fakat her mektubun orijinal eserdeki sıra numarası da dipnotta belirtilmiştir. Bu mektuplar daha ziyade günümüz ilim talebelerinin ihtiyacına göre seçilmiştir. Bu şekilde okuyucunun rahat bir şekilde takip edebileceği, birçok kişiye hitap eden bir tercüme yapılmıştır. İslâm’a Giriş, Allah Katında Din, Dinin Temelleri, Din Güzel Ahlaktır, Akide, Kelam ve Fıkhî Meselelere Dair Fetvalar, Fıkh-ı Bâtın ve Ahlâk Risalesi gibi mühim eserlerin müellifi bu kıymetli tercümesiyle Mektûbât’ın daha kolay okunması ve mezkur eserden istifadenin artmasını hedeflemiştir. Yüz küsur yıllık ilmî bereketin neticesinde hazırlanan bu eserin tüm ilim tâliplerine talimlerinin yanında tezkiyelerini de tamamlamaları için bir kaynak eser olarak okutulması temennimizdir.

PDF Kitap Nedir?

PDF (Portable Document Format) kitap, bir elektronik belge türüdür. PDF dosyaları, bir yazılım programı kullanılarak oluşturulan ve görüntülenen belgelerdir. PDF dosyaları, yüksek kalitede görüntüleme özelliklerine sahiptir ve genellikle metin, resimler, formlar ve diğer içeriklerin bir arada bulunduğu belgeler olarak kullanılır. Özellikle, PDF dosyalarının yüksek kalitede görüntüleme özelliklerine sahip olması nedeniyle, kitap ve dergi gibi yayınların elektronik versiyonlarını oluşturmak için sıklıkla kullanılır.
Pdf Nasıl İndirilir?

PDF kitap indirme işlemini yapabilmek için öncelikle bir internet tarama programına (örneğin Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer gibi) ihtiyacınız olacak. Daha sonra, indirmek istediğiniz PDF kitabın bulunduğu bir internet sitesine giderek, kitabın indirme linkine tıklamanız gerekmektedir. Linki tıkladıktan sonra, tarama programınız indirme işlemini otomatik olarak başlatacak ve kitap bilgisayarınızda belirlenen bir klasöre indirilecektir. Eğer kitabın indirme linkine ulaşamıyorsanız, kitabın bulunduğu internet sitesinde arama özelliğini kullanarak kitabın adını aratabilir ve kitabın sayfasına ulaşarak oradan indirme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Eğer kitabın indirme linki bulunmuyorsa veya indirme işlemini gerçekleştiremiyorsanız, kitabın yayıncısından veya yazarından izin alarak indirme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Hazır CV yapmak ister misiniz? Cevabınız evet ise boş cv indir adresimizi ziyaret edebilirsiniz. https://boscvindir.com/

Yorum yapın