İslam Bilim Tarihi Pdf İndir

Ekim 9, 2022 0

İslam Bilim Tarihiİslâm bilim tarihi araştırmalarına yönelik son yıllarda artan ilgi hem te’lif hem de tercüme yoluyla devam ediyor. Türkçede birincil metinlere dair eskiye nazaran […]

Saray’da Üç Uzun Yıl Pdf İndir

Eylül 21, 2022 0

Saray’da Üç Uzun Yılİnsanlık tarihinde, devletlerin birbirleriyle olduğu kadar kendi içlerinde iktidar yarışları ve ihtilaller de önemli yer tutar. Osmanlı tarihinde, 17. Yüzyılın ortalarına rastlayan üç […]

Osmanlı Dönemi Kırım Hanlığı Pdf İndir

Eylül 21, 2022 0

Osmanlı Dönemi Kırım HanlığıSahib-Giray, Baki-Bey’le aralarında çıkan anlaşmazlık yüzünden Moskova’ya düzenlediği sefer başarısızlıkla sonuçlanınca geri dönerken Korkunç İvan’a şu kahırlı mektubu gönderdi: “Ey mel’un ve […]

31 Mart Vakası ve II. Abdülhamid Pdf İndir

Eylül 21, 2022 0

31 Mart Vakası ve II. AbdülhamidII. Meşrutiyetin ilanında etkisi bulunan İttihat ve Terakki Cemiyetinin savunucularından oluşan İttihat ve Terakki Partisi meclisin açılmasından sonra iktidara bir türlü yerleşememiştir […]

Hilafetin Kureyşliliği Pdf İndir

Eylül 21, 2022 0

Hilafetin KureyşliliğiMüslüman kültürünün Kitab ve Sünnet açısından geçirdiği tarihî değişimleri merak edenler için hilafet kurumu en ibretlik inceleme konularından birisidir.Günümüz Müslümanının kendi köklerine bağlı kalabilmesi […]

Osmanlı’nın Son Dostları Pdf İndir

Eylül 20, 2022 0

Osmanlı’nın Son DostlarıMüşir Hüseyin Kıdwai’nin Türkçede yayınlanan eserlerinin büyük bir bölümünün bir araya getirilmesiyle ortaya çıkan bu külliyatta, Osmanlı Devleti’nin II. Abdülhamid’den başlayarak sona erdiği […]

İslam Tarihinde Tartışmalı Konular Pdf İndir

Eylül 20, 2022 0

İslam Tarihinde Tartışmalı Konularİslâm Ümmetinin hali hazırdaki durumu, İslâm’a, insanlığa ve tarihe karşı her geçen gün artmakta olan sorumluluklarımızı biz­lere hatırlatmaktadır. Bu noktadan olaylara ve […]

Savunmanın Tarihi ve İstanbul Barosu Pdf İndir

Eylül 20, 2022 0

Savunmanın Tarihi ve İstanbul BarosuAv. Atilla Özen, Savunmanın Tarihi ve İstanbul Barosu adlı eseriyle İstanbul Barosu’nun kuruluşundan günümüze uzanan hikâyesini aydınlatıyor. Avukatların meslek örgütü olmasının […]

Hz. Yar & Veysel Karani Pdf İndir

Eylül 20, 2022 0

Hz. Yar & Veysel KaraniYemen illerinden esen rahmet rüzgarı…İsmi Üves’ti… Yemen’in Karen Köyündendi… Annesinden başka kimsesi yoktu… Rasulullah’ı (s.a.v) görmeden Müslüman olmuştu..Rasulullah (s.a.v) mübarek hırkasının  […]

İmparatorluğun Sonu 1914 Pdf İndir

Eylül 20, 2022 0

İmparatorluğun Sonu 1914Birinci Dünya Savaşı’nın 100. yılına girdiğimiz şu günlerde mutlaka okunması gereken bir başvuru eseri: İmparatorluğun Sonu 1914. Birinci Dünya Savaşı süresince Osmanlı ordusunda […]

Turhan Sultan Pdf İndir

Eylül 20, 2022 0

Turhan SultanOsmanlı Harem’inden hiçbir kadın Turhan Sultan kadar hayırla anılmadı. Hayattayken tarihçiler tarafından “devletin direği” diye zikredilen Turhan Sultan, “Kadınlar Saltanatının” son muktedir valide sultanıydı. […]

Osmanlı Düşünce Dünyası Pdf İndir

Eylül 20, 2022 0

Osmanlı Düşünce DünyasıSahasında ilk ve tek. Ecdad demiş ki: ‘Aceptir hal-i alem, bilen söyler, bilmeyen söyler.’ Evet Osmanlı düşünürleri hakkında daha çok bilmeyenler, araştırmayanlar konuşuyor: […]

Battal Gazi’nin Torunu (1-F-24) Pdf İndir

Eylül 20, 2022 0

Battal Gazi’nin Torunu (1-F-24) Pdf İndir içeriğini yoğun istek üzerine sitemize eklemiş bulunmaktayız. Murat Sertoğlu yazarın en çok sevilen kitaplarından olan Battal Gazi’nin Torunu (1-F-24) […]

Hacı Bayram-ı Veli Pdf İndir

Eylül 20, 2022 0

Hacı Bayram-ı VeliAnkara’nın manevi mimiarı, Bayramiyye tarikatının kurucusu olan Hacı Bayram-ı Veli; sadece Anara’nın değil, Türk tasavvuf tarihinin en büyük ve en önemli şahsiyetlerinden birisidir. […]

Hz. Sara ve Hz. Hacer Pdf İndir

Eylül 20, 2022 0

Hz. Sara ve Hz. HacerTarih sahnesine göz attığımızda müslüman kadınları; kurtuluş sancağını omuzlayarak en önde ilerlediklerini, “Sirac-ı Münir/Işık saçan bir kandil” gibi herkese yol gösterdiklerini, […]

Kur’an’ın Metinleşme Tarihi Pdf İndir

Eylül 20, 2022 0

Kur’an’ın Metinleşme TarihiAllah elçilerinin Yahudiler vasıtasıyla insanoğluna teblîğ etmiş olduğu vahiylerin, söz konusu toplumlar tarafından nuzûl süreçlerinde kaydedilmemesi; buna mukâbil aradan geçen uzun yılların ardından […]

Her Şafakta Ölürüm Pdf İndir

Eylül 20, 2022 0

Her Şafakta ÖlürümPadişah ya da başbakan olabilirlerdi. Ya da nice savaşlardan çıkmış şanlı bir asker…Piri Reis’ten Genç Osman’a, Nefi’den Mithat Paşa’ya ya da Yakup Cemil’den […]

Dahi Hükümdar Sultan II. Abdülhamid Han Pdf İndir

Eylül 20, 2022 0

Dahi Hükümdar Sultan II. Abdülhamid HanOsmanlı Devleti’nin tasfiyesine karar verildiği, terör ve anarşinin zirvede olduğu, Abdülaziz Han’ın suikastla öldürüldüğü, devletin borç batağına saplandığı, herkesin başına […]

İslami Hareket Öncüleri -4 Pdf İndir

Eylül 19, 2022 0

İslami Hareket Öncüleri -4Amerika kıtasının keşfi, yeni deniz yolları, Rönesans, Fransız İhtilali, sanayileşme, sömürge ülkeler… derken baş döndürücü bir hızla gelişen ve değişen dünyada ayakta […]

Hankahlar Tarihi Pdf İndir

Eylül 19, 2022 0

Hankahlar TarihiHankah dilimizde daha çok dergâh, tekke ve zâviye terimleriyle karşılamaya çalıştığımız yapılara verilen bir isim. Sûfîlerinnazarında hankah mahallerinin çoğu İslâmî öğretimin ve eğitimin, nefis […]

Türklerin Kökeni Pdf İndir

Eylül 19, 2022 0

Türklerin KökeniDoç. Dr. Osman Karatay son yıllarda eski Türklükle ilgili araştırmaları en ileriye taşıyan bilim adamımız. Geleneksel bilim düşüncesini sorgulayarak, yorumları değil kaynakların kendini okuyarak […]

Türklerin İslamı Kabulü Pdf İndir

Eylül 19, 2022 0

Türklerin İslamı KabulüTürklerin İslam’ı kabulü tarihteki en önemli olaylardan biridir. En az İslam’ın ortaya çıkışı kadar önemli ve etkilidir. Daha önce Araplar ve bağlılarının dini […]

Osmanlı’da Şehzade Katli Pdf İndir

Eylül 19, 2022 0

Osmanlı’da Şehzade Katli“Devlet mi, evlat mı?” sorusuna Osmanlı’nın cevabı ne oldu?Osmanlıda şehzadeler niçin öldürüldü?Şehzade katlinin hukukî bir delili var mıydı?Kaç şehzade öldürüldü?Şehzade Mustafa neden katledildi?Şehzade […]

Tepedelenli Ali Paşa (1744-1822) Pdf İndir

Eylül 19, 2022 0

Tepedelenli Ali Paşa (1744-1822)Müellifimiz Ahmed Müfid Efendi’nin hayatı hakkında herhangi bir bilgimiz bulunmamakla birlikte kendi aktarımlarına göre Tepedelenli Ali Paşa’nın kız kardeşi Şehnisa Hanım’ın, ikinci […]

Cafer-i Sadık Pdf İndir

Eylül 19, 2022 0

Cafer-i SadıkBu çalışma, İslam düşüncesinde önemli bir yeri olan Ca’fer-i Sadık’ın temel görüşlerini ortaya koymayı, fikirlerinin genel İslam düşüncesinin gelişimine, özelde ise İsnaaşeriyye’nin oluşumuna katkısını […]

Emeviler Pdf İndir

Eylül 19, 2022 0

Emevilerİslâm Tarihi’nde önemli bir yere sahip olan Emevîlerin iktidar yılları, birçok açıdan dikkat çekici ve hareketli bir dönemdir. Bilindiği gibi Emevîler, bir hanedan iktidarı olarak […]

Osmanlı’nın Güzel İnsanları Pdf İndir

Eylül 19, 2022 0

Osmanlı’nın Güzel İnsanlarıOsmanlı Ülkesi, insan ve toplum hayatıyla güzelliklerin her alanda sere serpe yaşandığı cennetten bir köşe gibiydi. Osmanlı; Farabi’nin “Medînetü’l-Fâzıla” (Faziletli Şehir) tabiriyle vasıflandırdığı […]

Abdülhamid’in Derin Devleti Pdf İndir

Eylül 19, 2022 0

Abdülhamid’in Derin DevletiBir tarafta Avrupa’da eğitim gören bir kısım okumuşların istibdat devri dedikleri, fakat istibdatçı Padişah diye eleştirdikleri Sultan II. Abdülhamid tarafından bağışlanıp yurda geri […]

Hayat-ı Yesu (Kod:11-B-44) Pdf İndir

Eylül 19, 2022 0

Hayat-ı Yesu (Kod:11-B-44) Pdf İndir içeriğini yoğun istek üzerine sitemize eklemiş bulunmaktayız. Ernest Renan yazarın en çok sevilen kitaplarından olan Hayat-ı Yesu (Kod:11-B-44) Pdf İndir […]

Doğu Batı / Makaleler 2 Pdf İndir

Eylül 19, 2022 0

Doğu Batı / Makaleler 2Nasıl ki Fermand Braduel ismi Akdeniz ile Marc Bloch ismi feodalizmle özdeşleşmişse benzer bir özellik aynı ritimde Halil İnalcık için geçerlidir.Bugün […]

Sevgi Tohumu & (Habbetü’l-Mahabbe) Pdf İndir

Eylül 18, 2022 0

Sevgi Tohumu & (Habbetü’l-Mahabbe)Gerek Kur’ân-ı Kerîm ve gerekse hadîs-i şerîflerde “hubb”, “muhabbet” ve “meveddet” ile bunlardan türetilen kelimelerle epeyce yerde geçen sevgi kavramı, tasavvuf tarihinde […]

Medine Mücevheri Hazreti Aişe Pdf İndir

Eylül 18, 2022 0

Medine Mücevheri Hazreti AişeHz. Aişe, Peygamberimizle yeni evlenmişti. Eşinin kendisini sevip sevmediğini merak etmekteydi, ya da kendisinin ne kadar ve nasıl sevdiğini..Hz. Aişe bu düşüncesini […]