İmparatorluklar Tarihi Pdf İndir

Haziran 30, 2022 0

İmparatorluklar TarihiRoma, Bizans, Çin, Karolenj, Moğol, Rus, Osmanlı, İspanyol, Felemenk, Portekiz, Avusturya-Macaristan, Britanya, Fransız, Alman, Amerikan ve Japon İmparatorlukları… İmparatorluklar, yani uçsuz bucaksız topraklar üzerinde […]

Kozmik Miras Pdf İndir

Haziran 16, 2022 0

Kozmik MirasKurban Meselesinin iç yüzü nedir?Eski kültürlerde ilk çocuklar neden tanrılara kurban ediliyordu?Hz. İbrahim İsmail’i mi yoksa İshak’ı mı kurban etmişti?Kardeşleri Hz. Yusuf’u neden öldürmeye […]

Ortaçağ Dünyası (Ciltli) Pdf İndir

Haziran 15, 2022 0

Ortaçağ Dünyası (Ciltli)Dünya tarihini Antik, Ortaçağ, Rönesans ve Modern olmak üzere dört ana dönem halinde ele alan serinin ilk kitabı Antik Dünya’da, Susan Wise Bauer […]

Karanlık & Kültürel Bir Tarih Pdf İndir

Haziran 5, 2022 0

Karanlık & Kültürel Bir TarihKaranlık görüş ayrılıkları yaratır ve onlara canlılık katar. Bazıları karanlıktan ürkerveya en azından sakınmayı tercih eder; karanlığın temsil eder gibi göründüğü […]

Fransa Büyük İhtilali Tarihi Pdf İndir

Haziran 5, 2022 0

Fransa Büyük İhtilali TarihiGazetecilik, öğretmenlik, yayıncılık ve çeşitli kurumlarda idarecilik yapan ve Darülfünun’da tarih muallimi görevini deruhte ederken sonlanan kısa ömrüne 15’i müşterek imzayla olmak […]

Avrupa Neden Dünyayı Fethetti Pdf İndir

Haziran 3, 2022 0

Avrupa Neden Dünyayı Fethetti1492 ila 1914 yılları arasında Avrupalılar dünyanın yüzde 84’ünü fethettiler. Fakat yüzyıllar boyunca Çinliler, Japonlar, Osmanlılar ve Güney Asyalılar çok daha ileride […]

Roma Tarihi Pdf İndir

Haziran 3, 2022 0

Roma TarihiMS IV. Yüzyılda yaşamış Antakya doğumlu bir Romalı tarihçi olan Ammianus Marcellinus, asıl olarak Roma ordusunda kıdemli bir subaydır ve hayatının sonraki dönemlerinde uzun […]

Benim Adım 1864 & Çerkes Hikayeleri Pdf İndir

Haziran 2, 2022 0

Benim Adım 1864 & Çerkes Hikayeleri1864 Sürgünü’yle Osmanlı ülkesine saçılan Çerkeslerin hikâyelerini anlatıyor bu kitap. Değişik coğrafyalarda, farklı tecrübelerden, başka başka cenderelerden geçmiş insanların hikâyelerini […]

Pontos Rumlarına Yönelik Soykırım Pdf İndir

Haziran 2, 2022 0

Pontos Rumlarına Yönelik Soykırım13 ciltlik anıt çalışması Pontos Soykırımı Ansiklopedisi başta olmak üzere Pontos üzerine yığınla yapıtın üreticisi olan Konstantinos Fotiatis’in, Türk resmî tarihinin Pontos […]

Dünya Düzeni Pdf İndir

Haziran 2, 2022 0

Dünya DüzeniAmerika Birleşik Devletleri’nde Ulusal Güvenlik Danışmanlığı ve Dışişleri Bakanlığı ile birçok başkana dış siyaset konularında danışmanlık yapmış olan 1973 Nobel Barış ödülü sahibi efsanevi […]

İran & Modern Tarih Pdf İndir

Haziran 1, 2022 0

İran & Modern TarihKırk yıl önce gerçekleşen İran Devrimi neden yakın tarihin en önemli kırılma noktalarından biri ?1906 Anayasa Devrimi hangi amaçlarla yapıldı? Rıza Şah […]

Antik Yunan’ın Kısa Tarihi Pdf İndir

Haziran 1, 2022 0

Antik Yunan’ın Kısa TarihiDemokrasi tartışmalarında sıklıkla referans verilen ve hatta idealleştirilen Antik Yunan demokrasisi ne tür bir demokrasi biçimiydi? Demokrasinin bugünkü anlam ve normları göz […]

Yakın Çağ Dünya Tarihi Pdf İndir

Haziran 1, 2022 0

Yakın Çağ Dünya TarihiYakın Çağ Dünya Tarihi adlı bu eser zaman zaman daha önceye de gitmekle beraber, esas olarak 1789 tarihinden I. Dünya Savaşı’nın çıkışına […]

Haklı Savaş Haksız Savaş Pdf İndir

Mayıs 31, 2022 0

Haklı Savaş Haksız SavaşHaklı Savaş Haksız Savaş, 1977’de ilk yayımlandığından beri çatışma etiğine dair düşünmemizi değiştirdi. Walzer bu klasik eserinde savaştan önce, sırasında ve sonrasında […]

Naziliğin İçyüzü Pdf İndir

Mayıs 31, 2022 0

Naziliğin İçyüzüYakınçağ dünya tarihinin tartışmasız en büyük felaketi olan İkinci Dünya Savaşı’na giden yol nasıl açıldı? Bu felaketin baş müsebbibi olan Hitler kimdi, nasıl bir […]

Çöküşün Öncüsü ABD Pdf İndir

Mayıs 31, 2022 0

Çöküşün Öncüsü ABDÇöküşün Öncüsü ABD, yoksul durumdaki ülke insanlarının uyanması, sömürülmekten kurtulması ve kendi haklarına sahip çıkması için yazar tarafından yapılan bir uyarıdır.Günümüz dünyasında olup […]

Modern Avrupa Tarihi (Ciltli) Pdf İndir

Mayıs 31, 2022 0

Modern Avrupa Tarihi (Ciltli)Rönesans’tan Bugüne Modern Avrupa Tarihi, İngilizce konuşulan ülkelerde kendi alanında bir klasik haline gelmiş; anlatım ustalığı, otoritesi ve geniş kapsamından ötürü öğrenciler […]

20. Yüzyıl Siyasi Tarihi 1914-1995 (Ciltli) Pdf İndir

Mayıs 30, 2022 0

20. Yüzyıl Siyasi Tarihi 1914-1995 (Ciltli)“Günümüz dünyasını milletlerarası münasebetlerin yapısını ve niteliğini oluşturan gelişmelerin başlangıcı, 1914-18 arasında cereyan etmiş olan Birinci Dünya Savaşı’nın sonuçlarına kadar […]

Viking Dünyası Pdf İndir

Mayıs 30, 2022 0

Viking DünyasıViking dönemi üzerine bu kitap konunun önde gelen uzmanları Stefan Brink ve Neil Price’ın işbirliğiyle ortaya çıktı. Arkeoloji, tarih, filoloji, karşılaştırmalı dinler tarihi, nümizmatik […]

Büyük Dünya Tarihi Pdf İndir

Mayıs 30, 2022 0

Büyük Dünya Tarihi“Büyük Dünya Tarihi”; Kleopatra, Büyük İskender, Cengiz Han ve Galileo gibi geçmişe yön veren büyük insanların hikâyesini anlatsa da, aslında bu bizim de hikâyemiz. Çünkü yeryüzünün […]

Dünya Tarihini Yeniden Düşünmek Pdf İndir

Mayıs 29, 2022 0

Dünya Tarihini Yeniden DüşünmekAsıl alanı Ortaçağ İslam Tarihi olan Marshall G. S. Hodgson, oryantalist ön yargılardan bilinçli bir şekilde uzak durmasıyla ve Avrupa merkezci yaklaşımlara […]

Çelişkiler Pdf İndir

Mayıs 29, 2022 0

ÇelişkilerDünyayı ilgilendiren yeni buluşların çok gerilerinden gelen uygarlık yaşamlarını, gelenek ve göreneklerini ele alan dönemin yazmanları ilginç izler bırakarak geleceğe yönelik bilgilendirme yolunu denemişlerdi. Çoğunlukla […]

Sayılarla Dünya Tarihi Pdf İndir

Mayıs 29, 2022 0

Sayılarla Dünya Tarihi18. yüzyıldaki çiçek hastalığı salgınında kaç kişi öldü?1902 yılında New York’ta inşaatı devam eden gökdelen sayısı kaçtı?Kanuni döneminde kaç bin tuğra basılmıştı?Kartacalı General […]

Avrupa’da Son Yaz Pdf İndir

Mayıs 28, 2022 0

Avrupa’da Son Yaz1914’te savaş patlak verdiğinde Avrupa’da insanlar son yılların en güzel yaz mevsiminin tadını çıkarıyordu. Aradan yüzyıl geçmesine rağmen tarihçiler Arvupa’yı şaşkınlığa uğratan bu […]

A’dan Z’ye Dünya Tarihi Pdf İndir

Mayıs 27, 2022 0

A’dan Z’ye Dünya TarihiHabil ve Kabilden başlayıp günümüz kadar bütün dünya tarihi ile ilgili özet bilgilerin yer aldığı, bir başvuru ve el altı kitabı. Tarih […]

Modern Dünya Sistemi 4 Pdf İndir

Mayıs 27, 2022 0

Modern Dünya Sistemi 4Immanuel Wallerstein’ın son derece etkili ve geniş hacimli eseri, Modern Dünya Sistemi, sosyal bilimler alanında bu yüzyılın en büyük eserlerinden biridir. Dünya […]

Ana Hatlarıyla Dünya Tarihi 1 Pdf İndir

Mayıs 26, 2022 0

Ana Hatlarıyla Dünya Tarihi 1Atatürk’ün dünya tarihini bir bütün olarak değerlendirme, uluslararası işbirliği, bölgesel antlaşmalar ve bir Dünya Federasyonu oluşturma konularında etkilendiği çağdaş yazarlardan biri […]

Roma’dan Sonra Avrupa Pdf İndir

Mayıs 26, 2022 0

Roma’dan Sonra AvrupaBu kitap geleneksel anlatıları altüst ederek yaklaşık 500-1000 arası döneme tamamen yeni bir yaklaşım geliştiriyor ve Roma-sonrası dünyayı büyük bir deneyim ve algı […]

Bir Nefeste Dünya Tarihi Pdf İndir

Mayıs 26, 2022 0

Bir Nefeste Dünya TarihiM.Ö. 3500’den 1945’e kadar kronolojik olarak düzenlenmiş; Avrupa, Kuzey ve Güney Amerika, Okyanusya, Ortadoğu ve Orta Asya olarak bölgelere göre ayrılmış, bir […]

Avrupa’da Nüfus Hareketleri Pdf İndir

Mayıs 25, 2022 0

Avrupa’da Nüfus HareketleriAvrupa’da Nüfus Hareketleri toprak, kaynaklar, nüfus ve hastalıklar arasındaki ilişkilerin tarihini inceleyen çarpıcı bir çalışma. Massimo Livi Bacci, ilk Avrupa topluluklarında dikkat çekici […]

Sömürgecilik Tarihi Pdf İndir

Mayıs 25, 2022 0

Sömürgecilik TarihiSömürgecilik sorununa ve geçirmiş olduğu sürece eleştirel gözle bakmak, beş kıtanın son beş yüz yıllık tarihini gözden geçirmek, yalnız sömürenlerin değil sömürülenlerin de tarihini […]

Dünyanın Kanlı Tarihi Pdf İndir

Mayıs 25, 2022 0

Dünyanın Kanlı TarihiHangi savaşta silahlar değil, hastalıklar galip geldi? Açlığın sınırlarında gezinmek insanlığa neler yaptırdı? Yöneticilerin akli dengesizlikleri hangi devletlere mal oldu? “Ölümüne” yemek yiyen […]

Mezopotamya Pdf İndir

Mayıs 24, 2022 0

Mezopotamya Pdf İndir içeriğini yoğun istek üzerine sitemize eklemiş bulunmaktayız. Barthel Hrouda yazarın en çok sevilen kitaplarından olan Mezopotamya Pdf İndir kitabını severek pdf formatında […]

İpek Yolu Pdf İndir

Mayıs 24, 2022 0

İpek YoluDünya tarihini derinden etkileyen ve günümüzde yeniden canlandırmaya çalışılan İpekYolu’nun tarihi, M.Ö.3000-2000 yıllarına, bronz çağına kadar uzanmaktadır. Bu dönemlerdenbaşlayarak 15. yüzyıla kadar Avrupa’yla Asya’yı […]

Özel Görev Pdf İndir

Mayıs 24, 2022 0

Özel GörevHitler’den sok eden emir ve olayların bugüne yansıyan beklenmedik değişimi Tarih 1943 Eylülünü göstermektedir ve II. Dünya Savaşı gittikçe kızışmaktadır. Adolf Hitler ortağı ve […]

Haçlılar (Kültür Kitaplığı 15) Pdf İndir

Mayıs 24, 2022 0

Haçlılar (Kültür Kitaplığı 15)Kutsal Savaş, kavramının yeniden rağbet gördüğü ve Doğu ile Batı arasındaki tarihsel husumetin yeniden baş gösterdiği günümüzde Haçlı hareketlerinin tarihsel serüveni üzerine […]

Dunkirk Mucizesi Pdf İndir

Mayıs 23, 2022 0

Dunkirk MucizesiChristopher Nolan’ın Dunkirk isimli filminde resmedilen İkinci Dünya Savaşı tahliyesinin gerçek hikâyesi…New York Times’ın en çok satanlar listesinin birinci sırasında yer alan Day of […]

Avrupa’nın Doğuşu Pdf İndir

Mayıs 23, 2022 0

Avrupa’nın DoğuşuÜnlü Fransız tarihçi Jacques Le Goff, bu kitabında, Avrupa’nın Ortaçağ’dan devraldığı siyasal, kültürelve ekonomik mirası ortaya koyuyor. “Uzun Ortaçağ”ın, Avrupa’nın hem bir kavram hem […]

Dünya Tarihi (Karton Kapak) Pdf İndir

Mayıs 22, 2022 0

Dünya Tarihi (Karton Kapak)William H. McNeill’in 1967’deki ilk baskısından sonra tarihin akışını 1999’a dek getirdiği baskısından, yapıtı 2. baskısından Türkçeye kazandıran Alâeddin Şenel tarafından yeniden […]

Dünya Tarihi 2.Cilt Ortaçağ Pdf İndir

Mayıs 22, 2022 0

Dünya Tarihi 2.Cilt OrtaçağDünya Tarihi adlı dört ciltlik eserin bu ikinci cildinde, Roma İmparatorluğu’nun çöküşünden Rönesans’a dek olan zaman dilimi ele alınıyor. İslamiyet’in doğuşu, Moğol […]

Kısa 20. Yüzyıl Tarihi Pdf İndir

Mayıs 22, 2022 0

Kısa 20. Yüzyıl TarihiDünya 20. yüzyılda neredeyse tüm yerküreyi kasıp kavuran iki büyük savaşa, “dünyayı sarsan” devrimlere, imparatorlukların çöküp sömürgelerin bağımsızlıklarını kazanmasına ve sonra da […]

Romalıların Yükselişi ve Çöküşü Pdf İndir

Mayıs 22, 2022 0

Romalıların Yükselişi ve ÇöküşüYazara göre Roma yükselişini önce kralların kişisel değerlerine sonra da imparatorluğun ve cumhuriyetin erdemlerine (disiplin, kanunlara saygı, yurdunu sevme, eşitlik duygusu, senatonun […]

II. Dünya Savaşında Askeri Hatalar Pdf İndir

Mayıs 21, 2022 0

II. Dünya Savaşında Askeri HatalarSavaş, sonuçları önceden kestirilebilen bir sanat değildir. Ne denli maharetli komutanlar tarafından yönetilirse yönetilsin, savaşın gidişatının öngörülememesine korku ve endişeler de […]

Kısa Dünya Tarihi Pdf İndir

Mayıs 21, 2022 0

Kısa Dünya TarihiŞüphesiz kimilerince «XVIII ve XIX. Yüzyıl Aydınlanması» olarak kabul edilen dönem, C. Darwin’den ilham alarak bilime ait birçok disiplinin «Evrim Teorisi»ne göre biçimlendirildiği […]

Büyük İskender Pdf İndir

Mayıs 21, 2022 0

Büyük İskenderUÇSUZ BUCAKSIZ BİR İMPARATORLUĞUNFİLOZOF HÜKÜMDARI: BÜYÜK İSKENDER…“Büyük İskender, antik dünyanın, belki de tüm tarihin en büyük askerî lideriydi. Yalnızca dört sene içinde, kararlı liderliği, […]

Amerikan Efsanesi Pdf İndir

Mayıs 20, 2022 0

Amerikan Efsanesi“Dikkat! Amerika kudurmuştur. Bizi Amerika’ya bağlayan bütün bağları derhal koparmalıyız. Yoksa, biz de ısırılacak ve biz de kuduracağız” diye yazıyordu Jean-Paul Sartre 1953’te, Liberation gazetesine yazdığı […]

Meydan ve Kule Pdf İndir

Mayıs 20, 2022 0

Meydan ve Kule Tarih büyük ölçüde hiyerarşiktir; papaları, cumhurbaşkanlarını ve başbakanları konu edinir. Peki ya bunun sebebi bütünüyle hiyerarşik yapıdaki arşivlerin hiyerarşiler ta­rafından yaratılmasıysa? Ya aynı […]