Kutlu Müderris İdris-i Bitlisi Pdf İndir

Mayıs 15, 2022 0

Kutlu Müderris İdris-i BitlisiDoğu ve Güneydoğu bazı illeri, merkezi İran olan Safevi Devletinin işgali altındaydı. 1514 tarihinde yapılan Çaldıran Savaşı’nda Safevi ordusu büyük bir yenilgiye […]

Maktul Şehzadeler Pdf İndir

Mayıs 14, 2022 0

Maktul ŞehzadelerMeded meded bu cihânûn yıkıldı bir yanıEcel Celâlîleri aldı Mustafâ Han’ı Tulundı mihr-i cemâli, bozuldı dîvânıVebâle koydılar âl ile Âl-i Osmânı.                            Taşlıcalı Yahya Bey“Her kimseye […]

Şeyhü’l-muharririn Burhan Felek Pdf İndir

Mayıs 6, 2022 0

Şeyhü’l-muharririn Burhan FelekBurhan Felek (1889-1982) II. Meşrutiyet yıllarında başlayan ve 1980’li yılların başına kadar devam eden gazetecilik yaşamı ile Türk basın tarihinin önemli isimlerinden biridir. […]