Soğuk Savaş ve Türkiye (1945-1960) Pdf İndir

Haziran 18, 2022 0

Soğuk Savaş ve Türkiye (1945-1960)Turgay Merih,ilgili konuda bugüne kadar yapılmış çalışmaları derli-toplu olarak ve yeniden kurgulanmış biçimde okuyucuya iletiyor. ‘Nasıl olsa internet her istediğimizi bize […]

Yüzyılın Kitabı Pdf İndir

Haziran 6, 2022 0

Yüzyılın KitabıOsmanlı’nın 1880’lerdeki, Cumhuriyet’in 1950’lerdeki “bağımlılığını” bilmeden, Atatürk’ün “tam bağımsızlık” mücadelesi kavranamaz. 1876 ve 1924 anayasalarını bilmeden bugünkü Başkanlık Anayasası’nın Türkiye’yi nereye götüreceği kestirilemez. Osmanlı’da […]

Türk Dünyası Kültürü 1 Pdf İndir

Haziran 5, 2022 0

Türk Dünyası Kültürü 1Türk dünyasının herhangi bir yöresinde oluşan bir kültür unsuru benimsendikçe / sahiplenildikçe zamanla ülke genelinde yaygınlaşabilmekte, ülke genelinden de coğrafya yakınlığı olan […]

Türk Tarihi Üzerinde Toplamalar Pdf İndir

Haziran 5, 2022 0

Türk Tarihi Üzerinde ToplamalarBu kitap H. Nihal Atsız hocanın 1933-1936 yılları arasında yazdığı makalelerin yine kendisi tarafından toplanıp yayınladığı bir “toplama”dır. Hocanın bunları, yaptığı çalışmalar […]

Cumhuriyet’in Son Tanıkları Pdf İndir

Haziran 5, 2022 0

Cumhuriyet’in Son TanıklarıCumhuriyet’i kuran kadro, imkânsızlıklardan bir mucize yaratma peşindeydi… Eğitimde, sağlıkta, imarda, tarımda… Dahası… “Yeni insan”ı yaratacaklardı. Yüzünü batıya dönmüş, modern, eğitimli, erdemli bir […]

Yakın Tarihimiz Pdf İndir

Haziran 5, 2022 0

Yakın TarihimizTürkiye islami alakasını ve islamı temsil rolünü kendi eliyle çözer atarsa, bizimle hulüs birliği etmiş olur ve Hıristiyan dünyasının hürmet ve minnetini kazanır.

Çanakkale Savaşı Siperin Ardı Vatan Pdf İndir

Haziran 4, 2022 0

Çanakkale Savaşı Siperin Ardı VatanTarih; yaşadığı zamanı mutlak, aktüel değer yargılarını değişmez, değişimi her zaman ilerleme sayanlara oynadığı oyunları anlatır. Günlük planların ve gelecek projeksiyonlarının, […]

Yakın Tarihin İçinden Pdf İndir

Haziran 3, 2022 0

Yakın Tarihin İçindenCumhuriyet Sonrası yeni Müslüman neslin yaşadıkları..Ayasofya’da namaz kılan gençler…İstiklal Mahkemesi’ne gülünç bir dava…Tarihimizi Bulgarlara okkayla satan alçaklar…Dostları unutmak, zayıflık ve yenilgi sebebidir..

Çanakkale Destanını Yazanlar Pdf İndir

Haziran 3, 2022 0

Çanakkale Destanını YazanlarÇanakkale Savaşları dünya tarihinin kritik aşamalarından biridir. Saldıranlar için de, savunanlar için de denilebilir ki, bir asrın kırılma noktasıdır.Aradan geçen uzun zamana rağmen […]

İnkılaplar Muvacehesinde Türk İnkılabı Pdf İndir

Haziran 3, 2022 0

İnkılaplar Muvacehesinde Türk İnkılabıBurada inkılapların seyri  hakkında mütalaa yürütürken fizikte elektrik  fennine taalluk eder bir hakikatten bahsetmek ve onunla mukayese yapmak emelindeyim.. Elektrikte bir  iktidar-ı […]

1945-1950 Yılları Arasında Türkiye (1-2) Pdf İndir

Haziran 3, 2022 0

1945-1950 Yılları Arasında Türkiye (1-2)Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulduğu andan itibaren kendisini hızla değişen bir dünyanın içerisinde bulmuştur. Devletin, Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde başlatmış olduğu siyasal […]

Yakın Dönem Türkiye Tarihi Pdf İndir

Haziran 2, 2022 0

Yakın Dönem Türkiye TarihiTarih, bir kronoloji yahut geçmiş hadiselerin nakledildiği bir bilgi yığını değildir. Tarih devam eden, canlı bir varlıktır. Dünü bilmeden bugünü anlamanın imkânı […]

Cumhuriyetin Tozlu Sayfaları Pdf İndir

Haziran 1, 2022 0

Cumhuriyetin Tozlu SayfalarıBirileri tarihi şahsiyetleri kutsuyor, birileri aşağlıyor. “Tarihi anlamak ve yorumlamak için; olayların vuku bulduğu tarihî ortamın dinî yapısını, fikrî yapısını, iktisadî yapısını, sosyo-psikolojik […]

Türk Tarihinde Yazılmayanlar 2 Pdf İndir

Mayıs 31, 2022 0

Türk Tarihinde Yazılmayanlar 2 Pdf İndir içeriğini yoğun istek üzerine sitemize eklemiş bulunmaktayız. Erdoğan Aslıyüce yazarın en çok sevilen kitaplarından olan Türk Tarihinde Yazılmayanlar 2 […]

Arap Kaymakam Pdf İndir

Mayıs 31, 2022 0

Arap KaymakamLibya’ya Başbakan olan Türk kaymakamın yaşam öyküsü… “Arap Kaymakam” olarak bilinen Sadullah Koloğlu’nun oğlu, tarihçi Orhan Koloğlu’nun kaleme aldığı bu kitap Arap halklarıyla aramazdaki […]

Türk Devrim Tarihi Pdf İndir

Mayıs 31, 2022 0

Türk Devrim TarihiProf. Toktamış Ateş Türk Devrim Tarihi’nde Mondros Mütarekesi’nden Mustafa Kemal’in ölümüne kadar olan süreci alışılmış kalıpların dışında inceleyerek, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş felsefesini olayları […]

33 Kurşun Pdf İndir

Mayıs 30, 2022 0

33 KurşunBu olay nasıl oldu? Sorumluları kim?PKK terörünün en yoğun olduğu bir dönemde bu askerlerimizi Malatya’dan otobüsle, silahsız ve korumasız yola çıkaranlar kimdi?Bu inanılmaz ihmal […]

Türk Tarihinin Kırılma Noktaları Pdf İndir

Mayıs 30, 2022 0

Türk Tarihinin Kırılma NoktalarıBu kitapta Anadolu Türklüğünün geçmişindeki olumsuz neticilere sebebiyet veren kırılma noktaları anlatılmaya çalışılmıştır. Seçilen 5 konudan biri hariç diğerlerinin son yüz yıla […]

Türkiye Cumhuriyeti Tarihinin Kaynakları Pdf İndir

Mayıs 30, 2022 0

Türkiye Cumhuriyeti Tarihinin KaynaklarıAlternatif tarihçiler, resmi tarihçi olarak görülen Akademisyenler hakkında resmi devlet tezini ispata çalışıyorlarmış gibi bir intiba uyandırmak istemektedirler. Esasında ortada tez diye […]

Kısa Türkiye Tarihi Pdf İndir

Mayıs 30, 2022 0

Kısa Türkiye TarihiTürkiye Cumhuriyeti’nin tarihi, gelgitlerle ilerleyen çağdaşlaşma serüveninin parçası olmuştur.Yakın tarihimiz ve İttihat ve Terakki üzerine değerli çalışmalarıyla tanıdığımız Prof. Dr. Sina Akşin, Kısa […]

Türk Tarihinde Meseleler Pdf İndir

Mayıs 29, 2022 0

Türk Tarihinde MeselelerTürk tarihi henüz tedvin edilmemiştir. Bu kadar büyük ve mühim bir milletin tarihi için “henüz tedvin edilmemiştir” demek ilk bakışta insana imkânsız gibi […]

Milli Mücadele Gerçekleri (2 Cilt) Pdf İndir

Mayıs 29, 2022 0

Milli Mücadele Gerçekleri (2 Cilt)Ülkemizde henüz ve gerçek bir Milli Mücadele Tarihi, yazılmamıştır. Bu konuda yazılanların önemli bir kısmı resmi görüş çerçevesindedir. Resmi görüş çerçevesinde […]

Türkiye’de Sınıf Mücadeleleri Pdf İndir

Mayıs 29, 2022 0

Türkiye’de Sınıf MücadeleleriTürkiye’de sosyalist solda, ülkenin modern dönem tarihinin yorumunda iki düşünce akımı önde oldu. İki akımdan biri, sol Kemalizm, bütün tarihi aydınlanma, laiklik, cumhuriyet […]

Batı Trakya Türk Devleti Pdf İndir

Mayıs 28, 2022 0

Batı Trakya Türk Devleti1913’de kurulan bağımsız Türk Devleti Böyle bir Türk devletinin kurulma imkanları doğmuştu ama bundan tam istifade edilemedi. Edilseydi, Batı Trakya bu gün […]

Tarihimizde Yanlışlıklar Geçidi 7-G-37 Pdf İndir

Mayıs 28, 2022 0

Tarihimizde Yanlışlıklar Geçidi 7-G-37Tarihimiz, “şeref levhaları” ile dolu olduğu gibi, “ibret levhaları”yla da doludur. Şeref levhaları, Tarihte Adil Türk İdaresi isimli kitabımızda kısmen anlatılmıştır. Elinizdeki […]

İngiliz Yıllık Raporlarında Türkiye 1923 Pdf İndir

Mayıs 27, 2022 0

İngiliz Yıllık Raporlarında Türkiye 1923Türkiye’de bulunan İngiliz diplomatlarının hazırlayıp Londra’ya gönderdikleri 1923 yılı Türkiye Raporu’nu 89 yıl sonra Türkiye kamuoyuna Türkçe ve İngilizce orijinaliyle birlikte […]

Türk Tarihinden Portreler Pdf İndir

Mayıs 27, 2022 0

Türk Tarihinden PortrelerEn yaşlıları Bumin Kağan, en gençleri Turgut Özal olmak üzere kronolojik sıra takip edilerek yazılmıştır. “Tanıttığım şahsiyetlerin hepsinin Türk büyükleri, Türk dâhileri olmadıklarını […]

Kök Türk Tarihi Pdf İndir

Mayıs 26, 2022 0

Kök Türk Tarihi“Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne de adını veren tarihteki Kök Türk Kağanlığı, Türklerin millet olma şuuruna eriştiği en yüksek siyasi teşekkürdür. Kök Türk Kaganlığının temelini […]

Türk Tarihinde Ordu Faktörü Pdf İndir

Mayıs 26, 2022 0

Türk Tarihinde Ordu FaktörüTürk Milleti için “Ordu Millet” denir. Hindistan’ da bilhassa Pakistan ve Müslümanların bulunduğu bölgede konuşulan ve hâlâ çok büyük miktarda Türkçe kelimeler […]

Tarihimizde Komplolar 7-G-36 Pdf İndir

Mayıs 26, 2022 0

Tarihimizde Komplolar 7-G-36Elinizdeki kitap, milletimiizn tarihinde yaşadığı “komplo örneklerini” konu almakta, bunlardan Panhelenizm, Panslavizm, Siyonizm ve Pancermenizm’in komploları belgelerle işlenmektedir. Osmanlı Devleti’nin yıkılışında, adı geçen […]

Ey Vatan Pdf İndir

Mayıs 25, 2022 0

Ey Vatan‘Unutulanlar Dışında Yeni Bir Şey Yok’un yazarı Osman Pamukoğlu, ‘Ey Vatan’da Birinci Dünya Savaşı’ndan yenik çıkmış bir ulusun yeniden doğuşunu anlatıyor. Vatan olgusunun ulusların […]

Demokrasi Sürecinde Türkiye (1945-1980) Pdf İndir

Mayıs 25, 2022 0

Demokrasi Sürecinde Türkiye (1945-1980)“Turgut Özal, 31 Ekim 1989’da Türkiye’nin sekizinci cumhurbaşkanı seçildi. Artık ANAP’ın  genel başkanı olmadığı için, partiyle birlikte Türkiye’nin siyasi kültürü de dağılmaya […]

Ali Şükrü Beyin Tan Gazetesi Pdf İndir

Mayıs 25, 2022 0

Ali Şükrü Beyin Tan GazetesiTan gazetesini tanıtan bu kitap, Ahmet Demirel’in daha önce yayımladığı- mız Birinci Meclis’te Muhalefet: İkinci Grup başlıklı incelemesine belgesel bir katkı […]

Cumhuriyet Tarihi Yalanları 2 Pdf İndir

Mayıs 24, 2022 0

Cumhuriyet Tarihi Yalanları 2Atatürk ve Cumhuriyet Düşmanlarının Yalanlarına Belgeli Cevaplar!…Cumhuriyet Tarihi Yalanları; yandaşlığın, yalakalığın, Atatürk ve Cumhuriyet karşıtlığının prim yaptığı bu günlerde, Atatürk’e ve Cumhuriyet’eyönelik […]

Osmanlı İmparatorluğu ve Modern Türkiye (2.Cilt) Pdf İndir

Mayıs 23, 2022 0

Osmanlı İmparatorluğu ve Modern Türkiye (2.Cilt)İkinci ciltte Türkiye Cumhuriyeti’nin 1923-1975 arasındaki gelişmesini incelerken, Atatürk’ün başlattığı reformları II. Dünya Savaşı’ndaki tarafsızlık politikasını, çok partili demokrasi sisteminin […]

Türkiyenin Düzeni Kod: 7-I-29 Pdf İndir

Mayıs 23, 2022 0

Türkiyenin Düzeni Kod: 7-I-29 Pdf İndir içeriğini yoğun istek üzerine sitemize eklemiş bulunmaktayız. Doğan Avcıoğlu yazarın en çok sevilen kitaplarından olan Türkiyenin Düzeni Kod: 7-I-29 […]

1921 Maarif Kongresi Pdf İndir

Mayıs 22, 2022 0

1921 Maarif KongresiÜlkemizde ilk eğitim şûrası, Maarif Vekâleti tarafından 15-21 Temmuz 1921’de Maarif Kongresi adıyla Ankara’da toplandı. 15 gün sürmesi planlanmışken, Yunan saldırılarının Ankara’yı tehdit […]