Nazmü’l-Feraid ve Cem’u’l-Fevaid Pdf İndir

Nazmü’l-Feraid ve Cem’u’l-Fevaid
“Nazmü’l-ferâid ve Cem’u’l-Fevâid” kitabı, Şeyhzâde Abdürrahim bin Ali bin Müeyyed’in (d: 1469 – v: 1537) eseridir. Abdürrahîm Efendi, Yavuz Sultan Selim Han devri âlimlerinden olduğu gibi aynı zamanda meşâyih-i kirâmdandır. İstanbul’da Sultan Selîm civarındaki Şeyh Muhyiddin Efendinin zâviyesinde, ondan sonra post-nişîn olarak mürîdlerini terbiye etti. 908 tarihinde hacca gittiğinden kendisin “Hacı Çelebi” de derlerdi. “Nazmü’l-ferâid” kitâbı, Ehl-i sünnet mezhebinin iki büyük imamları olan İmam Ebu’l-hasen Eş’arî ve İmam Maturîdi hazretlerinin akaidde ihtilaf ettikleri başlıca meseleleri 40 madde halinde vermektedir. Kitabın zeyIinde İbn-i Kemal Paşa’nın aynı mevzûda “Risâletü’I-ihtilâf beyne’l-Eşâirati ve’l-Mâturidiyye fî- isnâ aşere mes’ele” adlı eseri vardır. Bu da aynı ihtilaf meselelerini 12 madde halinde vermiştir.

PDF Kitap Nedir?

PDF (Portable Document Format) kitap, bir elektronik belge türüdür. PDF dosyaları, bir yazılım programı kullanılarak oluşturulan ve görüntülenen belgelerdir. PDF dosyaları, yüksek kalitede görüntüleme özelliklerine sahiptir ve genellikle metin, resimler, formlar ve diğer içeriklerin bir arada bulunduğu belgeler olarak kullanılır. Özellikle, PDF dosyalarının yüksek kalitede görüntüleme özelliklerine sahip olması nedeniyle, kitap ve dergi gibi yayınların elektronik versiyonlarını oluşturmak için sıklıkla kullanılır.
Pdf Nasıl İndirilir?

PDF kitap indirme işlemini yapabilmek için öncelikle bir internet tarama programına (örneğin Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer gibi) ihtiyacınız olacak. Daha sonra, indirmek istediğiniz PDF kitabın bulunduğu bir internet sitesine giderek, kitabın indirme linkine tıklamanız gerekmektedir. Linki tıkladıktan sonra, tarama programınız indirme işlemini otomatik olarak başlatacak ve kitap bilgisayarınızda belirlenen bir klasöre indirilecektir. Eğer kitabın indirme linkine ulaşamıyorsanız, kitabın bulunduğu internet sitesinde arama özelliğini kullanarak kitabın adını aratabilir ve kitabın sayfasına ulaşarak oradan indirme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Eğer kitabın indirme linki bulunmuyorsa veya indirme işlemini gerçekleştiremiyorsanız, kitabın yayıncısından veya yazarından izin alarak indirme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Hazır CV yapmak ister misiniz? Cevabınız evet ise boş cv indir adresimizi ziyaret edebilirsiniz. https://boscvindir.com/

Yorum yapın